Byla eB2-1090-436/2019
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Sairidus“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Sairidus“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Sairidus“. Nurodė, kad atsakovė ieškovui yra skolinga 14 712,04 Eur nesumokėtų mokesčių. Atsakovė buvo įsteigta 2018 m. kovo 28 d., už įdarbintus darbuotojus įmokos nebuvo mokamos, paskutiniai darbuotojai atleisti 2018 m. birželio 15 d. Skola geruoju nebuvo sumokėta. Pagal VĮ Registrų centro ir VĮ Regitros duomenis atsakovė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių, nėra pateikusi finansinės atskaitomybės. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad atsakovė yra nemoki ir neketina atsiskaityti su kreditoriais.

3Atsakovės UAB „Sairidus“ vadovas 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo (atsisakymo ją kelti) sprendimui reikalingus dokumentus. Nutarties vadovui įteikti nepavyko, dokumentai nepateikti, todėl teismas vadovaujasi ieškovės pateiktais ir savo iniciatyva iš viešųjų registrų surinktais duomenimis.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės vadovas turi teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis).

6Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ir VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovė nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi, finansinės atskaitomybės nėra teikusi. Ieškovas, kreipęsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, pateikė duomenis apie tai, kad UAB „Sairidus“ įsiskolinimas biudžetui sudaro 14 401,94 Eur, įmonėje nėra apdraustųjų. Iš valstybinės mokesčių inspekcijos viešai pateikiamų duomenų matyti, kad valstybės biudžetui UAB „Sairidus“ skolinga 15 053 Eur (žiūrėti adresu: http://www.vmi.lt/cms/asmenys-laiku-vykdantys-mokestinius-isipareigojimus-/-turintys-mokestine-nepriemoka#_48_INSTANCE_SUst41ZAjZ50_=default.aspx) Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nėra užvesta bylų dėl išieškojimo iš UAB „Sairidus“.

7Įvertinus tai, kad įmonė neturi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, įmonės vadovo surasti nepavyksta, įsiskolinimas kreditoriams sudaro ne mažiau nei 29 454,94 Eur, darytina išvada, jog įmonė neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Nurodytų aplinkybių visumą, atsižvelgdamas į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės, teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

8Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Orinata“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

9Iškėlus UAB „Sairidus“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

11iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Sairidus“ (juridinio asmens kodas 304814540, registracijos adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Sudvajų g. 22-13).

12Uždarosios akcinės bendrovės „Sairidus“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Orinata“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA052, juridinio asmens kodas: 249975650, adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Kalniškės g. 7, tel. Nr. (8 315) 77644, el. p. uab.orinata@gmail.com).

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Sairidus“ (juridinio asmens kodas 304814540, registracijos adresas Alytaus m. sav. Alytaus m. Sudvajų g. 22-13) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

14Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Sairidus“.

15Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Sairidus“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei.

17Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto registrų tvarkytojui.

18Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Sairidus“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

19Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „Jurgina“ kreditorių susirinkimą.

20Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas VSDFV Alytaus skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti... 3. Atsakovės UAB „Sairidus“ vadovas 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimi buvo... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 6. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ir VĮ „Regitra“ duomenų matyti,... 7. Įvertinus tai, kad įmonė neturi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto,... 8. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 9. Iškėlus UAB „Sairidus“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 10. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2... 11. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Sairidus“ (juridinio... 12. Uždarosios akcinės bendrovės „Sairidus“ administratoriumi paskirti... 13. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Sairidus“ (juridinio asmens kodas... 14. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 15. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 17. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 18. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Sairidus“ administratoriui atlikti... 19. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 20. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...