Byla N1-683-725/2012
Dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes išsigandęs M. S. pabėgo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Živilė Bliūdžiuvienė, sekretoriaujant Jūratei Juknevičienei, dalyvaujant prokurorei R. O., civilinio ieškovo atstovui advokatui R. Š., nukentėjusiesiems M. S., J. D., kaltinamiesiems M. S., P. G., VTAS atstovei S. Č., gynėjams advokatams Alvydai R. M., Ž. K., kaltinamojo įstatyminiam atstovui L. V., neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2M. S., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, besimokantis ( - ) 10 klasėje, gyv. ( - ) (deklaruota gyvenamoji vieta ten pat), neteistas, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 180 str. 1 d., BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d., BK 286 str., BK 290 str., padarymu,

3P. G., a.k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 10 klasių išsilavinimo, nedirbantis, besimokantis ( - ) 12 klasėje, deklaravęs gyv. vietą ( - ), gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų BK 180 str. 1 d., BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d., padarymu.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5M. S., būdamas nepilnametis, ir P. G. 2011-09-21 apie 00 val. 24 min., veikdami bendrininkų grupėje, kartu siekdami bendro tikslo – pagrobti svetimą turtą, pagrobė UAB „( - )“ priklausantį turtą 51,80 litų vertės, t.y. P. G. paskambinus į UAB „( - )“ ir užsakius 2 vnt. šeimyninių picų „Primavera“, 2 vnt. padažų bei nurodžius užsakymą pristatyti adresu ( - ), nurodytu adresu atvažiavus UAB „( - )“ atstovui M. S. ir atvežus užsakymą prie ( - ) namo, M. S. užsidėjus ant veido slidininko kaukę, tuo sukuriant situaciją, kuri nukentėjusiajam M. S. buvo bauginanti, kelianti nerimą ar saugumo trūkumą, be to panaudojant fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį M. S., tai yra vieną kartą mėginant įspirti, bet nepataikant, pagrobė iš M. S. UAB „( - )“ priklausantį turtą – 2 vnt. šeimyninių picų „Primavera“, bendros 48 litų vertės ir 2 vnt. padažų, kurių bendra vertė - 3,80 litų,

6be to, M. S., būdamas nepilnametis, ir P. G. 2011-09-28 apie 00 val. 45 min., veikdami bendrininkų grupe, t.y. kartu siekdami bendro tikslo – pagrobti svetimą turtą, pasikėsino plėšimo būdu pagrobti UAB „( - )“ priklausantį, 65,60 litų vertės, turtą, o būtent: P. G. paskambinus į UAB „( - )“ ir užsakius 2 vnt. šeimyninių picų „Primavera“, 2 vnt. padažų ir vieną kepsnį „( - )“ bei nurodžius užsakymą pristatyti adresu ( - ), nurodytu adresu atvažiavus UAB „( - )“ atstovui M. S. ir atvežus užsakymą, P. G. stebint aplinką iš laiptinės, esančios prie ( - ), M. S. užsidėjus ant galvos slidininko kaukę, išėjus iš laiptinės ir einant link M. S., siekiant pagrobti iš UAB „( - )“ darbuotojo M. S. atvežtą užsakymą, tuo sukuriant situaciją, kuri nukentėjusiajam M. S. buvo bauginanti ir kelianti nerimą ar saugumo trūkumą, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes išsigandęs M. S. pabėgo,

7be to, M. S., būdamas nepilnametis, 2011-11-22 apie 1 val. 10 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, policijos pareigūnų pristatytas į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariatą, esantį Taikos pr. 115, Kaune, vedamas koridoriumi, tyčia nustūmė jį lydėjusį Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Saulėtekio policijos nuovados postinį J. D., ir, bandydamas pabėgti, aktyviais veiksmais priešinosi sulaikomas, nepakluso teisėtiems policijos pareigūno J. D. reikalavimams nutraukti neteisėtus veiksmus ir išplūdo pareigūną necenzūriniais žodžiais, tokiu būdu pasipriešino savo pareigas atliekančiam valstybės tarnautojui,

8be to, M. S., būdamas nepilnametis, 2011-11-22 apie 1 val. 10 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato, esančio Taikos pr. 115, Kaune, tarnybinėse patalpose plūsdamas necenzūriniais, žeminančiais pareigūno orumą žodžiais bei grasindamas susidoroti, įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją - Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Saulėtekio policijos nuovados postinį J. D.

9Kaltinamasis K. M. S. visiškai prisipažino padaręs nusikaltimus, parodė, kad 2011-09-21 apie 22 val. su P. G. užsinorėjo pavalgyti. Sugalvojo užsisakyti picų, tačiau, kadangi neturėjo pinigų už jas susimokėti, nutarė jas atimti. Sumąstė tokį planą: P. G. užsakytų picas, jas atvežtų prie namo, picų pristatytojas eitų į laiptinę, o kaltinamasis išeitų iš laiptinės jas paimti – pareikalautų picas atiduoti, o jei jų neduotų - pagrasintų. P. G. turėjo stovėti laiptinėje ir žiūrėti, kaip viskas vyksta. Jei būtų kas blogai, tai turėjo įsikišti. Taip ir padarė: P. G. užsakė iš UAB „( - )“ picas, kad jas atvežtų prie ( - ). Kaltinamasis su P. G. laukė laiptinėje. Buvo sutarę, kad, P. G. duos ženklą, kai picų pristatytojas bus atvažiavęs ir išlips iš mašinos, tada kaltinamasis išeis iš laiptinės, paims picas ir pabėgs. Atvežus picas užsakytu adresu, P. G. švilptelėdamas davė ženklą kaltinamajam, kuris, išėjęs iš laiptinės, liepė atiduoti picas, niekur nesitraukti, pagrasino, kad bus blogai, kad turi kažką rankoje kišenėje. Nukentėjusysis išsigandęs atidavė, prašė palikti tik krepšį - jis atsegė krepšį, o kaltinamasis išsiėmė iš jo prekes ir nuėjo. Kaltinamasis įvykio metu buvo su kauke, kur matėsi tik akys. Valgyti picas abu nuėjo prie Dainavos mokyklos. Gali būti, kad, kad kaltinamasis žengė link nukentėjusiojo didesnį žingsnį, o nukentėjusiajam pasirodė, kad jam buvo norėta įspirti. M. S. žalą atlygino. Be to, darant antrą tokį patį nusikaltimą, taip pat buvo su P. G. Buvo ir dar keletas pažįstamų. P. G. davė mintį, kad vėl galima analogišku būdu užsisakyti picų. Kadangi nebuvo iš ko paskambinti, tai P. G. skambino iš J. telefono, tačiau K. M. ir J. apie tai nieko nežinojo. Buvo užsakyta, kad pristatytų picas prie „( - )“, P. g. Užsisakius, abu eidami link tos vietos, kur turėjo pristatyti užsakymą, susitarė, kaip veiks. Atvežus užsakymą, kaltinamasis buvo už krūmų, P. G. buvo prie mašinų stovėjimo aikštelėje. Jis turėjo duoti ženklą, kai bus atvežtas užsakymas. Pamatęs, kad atneša užsakymą, kaltinamasis užsakymą pristačiusiam asmeniui liepė stot, atiduot picas. Kaltinamasis vėlgi buvo su kauke. Minėtas asmuo, pamatęs kaltinamąjį, pradėjo bėgti ir pabėgo. Nepavyko sumanymo užbaigti, nes išbėgo iš už krūmų anksčiau laiko, nesulaukęs ženklo. Be to, 2011-11-22, buvo vėlus metas, prie naktinės parduotuvės jį su draugais sulaikė policijos pareigūnai, pasakę, kad jie yra įtariamieji. Tiksliai įvykių Dainavos PK neprisimena. Pasipriešino, kai pradėjo su pareigūnais aiškintis, kodėl yra sulaikytas, ir sukonfliktavo su pareigūnais – policijos pareigūną įžeidinėjo, vartojo necenzūrinius žodžius, taip pat buvo tokių žodžių, kurie žemina policijos pareigūną, grasino susidorojimu. Prieš šį įvykį buvo išgėręs gal 4-5 butelius alaus 5% stiprumo, įpūtė 1,6 ar 1,8 prom. Priešinosi pareigūnams, nes buvo išgėręs. Nebūtų taip elgęsis, jei nebūtų išgėręs. Mano, kad kaltinamajame akte yra viskas surašyta teisingai, gerai neatsimena visų aplinkybių, galėjo pastumti nukentėjusį, taip elgėsi įtakojamas alkoholio.

10Kaltinamasis P. G. visiškai prisipažino padaręs nusikaltimus bei parodė, kad 2011-09-21 buvo taip, kaip pasakojo M. S.. Bebūnant jiems kartu, šovė tokia kvaila mintis. Kaltinamasis iš savo telefono paskambino į UAB „( - )“, užsakė maistą bei abu nuėjo nurodytu sugalvotu adresu. Iš anksto abu susitarė, kas ką darys. Abu laukė laiptinėje. Pamatęs, kad asmuo neša užsakytą maistą, apie tai pasakė savo draugui. Matė, kaip minėtas asmuo pats prasegė krepšį ir viską atidavė. Suprato, kad M. S. pareikalavo prekes atiduoti. Po to su M. S. susitiko prie mokyklos. M. S. buvo užsidėjęs megztą slidininko kaukę. Kaltinamasis mano, kad būdamas nukentėjusio vietoje, iš baimės viską atiduotų – baisu jau vien tai, kad ateina su kauke, be to, buvo vėlus vakaras. Pats dirbdamas tokį darbą, bijojo, kad tokių dalykų neatsitiktu. Antrą kartą laukė prie ( - ) namo, vėl aptarė tą patį veiksmą. Kaltinamasis paskambino į bendrovę ir užsakė maistą. Laukiant užsakymo, kaltinamasis stovėjo mašinų stovėjimo aikštelėje, o M. S. stovėjo prie laiptinės už krūmų, prieblandoje. Kaltinamasis turėjo duoti ženklą - pašviesti su telefonu. Matė, kaip nukentėjusysis iš įvykio vietos pabėgo, tada M. S. atėjo pas kaltinamąjį.

11Kaltinamųjų kaltė be jų pilnų prisipažinimų pilnai įrodyta nukentėjusiųjų parodymais bei kitais bylos duomenimis ir rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 str. nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 str. pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

122011-09-21 plėšimas bei 2011-09-28 plėšimas

13Nukentėjusysis M. S. parodė, kad viskas įvyko taip, kaip kaltinamieji ir nurodė. Pirmo incidento metu jis dar turėjo tašę picoms sudėti ir savo rankinę. Tuo daiktus pametė iš baimės. Žalą už prarastus daiktus jam atlygino P. G. Įvykio metu išgyveno didžiulę baimę ir išgąstį, nes buvo naktis, užpuolikas greitai ėjo link nukentėjusiojo, jam pasirodė, kad lyg norėjo suduoti, vaikinas buvo su kauke, matėsi tik akys, laikė ranką kišenėje, reikalavo atiduot picas, pagrasino. Nukentėjusysis bijojo būti sumuštas, todėl apklausoje jo nurodytų smūgių galėjo ir nebūti. Antru atveju iššokęs užpuolikas su kauke pareikalavo duoti picas. Nukentėjusysis pradėjo bėgti, užpuolikas lyg bandė vytis, bet nepavijo. Antrą užsakymą parvežė atgal.

14Iš liudytojo L. M. apklausos protokolo matyti, kad jis UAB „( - )“ direktoriaus pareigose dirba nuo įmonės įkūrimo pradžios. Viena iš įmonės veiklų yra maisto pristatymas į namus. 2011-09-22 iš ryto atėjęs į darbą iš įmonės vairuotojo M. S. sužinojo, kad nakties metu jam vežant pristatymą adresu ( - ), iš jo buvo atimtas užsakymas ir įmonės pinigai. Dėl pirmo įvykio įmonei buvo padaryta 177,80 litų žala, kadangi buvo pagrobtos dvi picos su padažais bendros 57,80 litų vertės ir UAB „( - )“ pinigai 120 litų. Maždaug už savaitės, tai yra 2011-09-27 apie 24 val. L. M. į mobiliojo ryšio telefoną paskambino M. S., kuris pasakė, kad prie ( - ), iš jo vėl pasikėsino atimti atvežtą užsakymą, tačiau jis perbėgo per gatvę į saugomą aikštelę pas sargus ir iškvietė policiją. Tąkart buvo pasikėsinta pagrobti užsakymą už 65,60 litų, tai yra dvi picos su padažais ir kepsnys. Dėl šio įvykio užsakymas buvo sugadintas ir nebetinkamas pristatymui, todėl įmonė vėl patyrė turtinę žalą. Dėl šių abiejų įvykių UAB „( - )“ patyrė bendrą 243,40 litų turtinė žala (1t., b.l. 30).

15Iš liudytojos G. K. apklausos protokolo matyti, kad nuo 2010 rugpjūčio 5 d. ji dirba UAB „( - )“ virėjos pareigose. 2011-09-20 24 val. buvo gautas užsakymas dviem picoms „Primavera“. G. K. pagamino užsakymą ir perdavė M. S., o jis išvežė nurodytu adresu. M. S. buvo pagal užsakymą perduotos dvi picos „Primavera“ ir du prie jų padažai. Telefonu M. S. pranešė, kad iš jo atėmė užsakymą. Jam grįžus, akivaizdžiai matėsi, kad jis yra išsigandęs, lengvam šoke, pasimetęs, jis papasakojo, kad nuvežė užsakymą, jį prie laiptinės užpuolė kaukėtas vyriškis, kuris jam įspyrė ir iš jo atėmė picas, taip pat M. prarado rankinę su pinigais, jo asmeniniais ir UAB „Vaišinta“ pinigais (1t., b.l. 36).

16Iš liudytojos I. Č. apklausos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ ji dirba nuo 2011 metų liepos mėnesio, virtuvės darbuotojos pareigose. I. Č. priiminėja užsakymus, padeda virėjai. 2011-09-20 apie 24 val. buvo gautas užsakymas dvejoms picoms „Primavera“ su dviem padažais. Skambinęs vyriškis pasakė adresą, kur pristatyti užsakymą, prisimena, kad jis nenorėjo sakyti buto numerio, pasakė, kad lauks lauke. I. Č. kelis kartus jo klausė buto numerio, kol jis pasakė. Koks adresas buvo nurodytas, nebeprisimena. Pasakė telefono numerį. Pagamintą užsakymą M. S. išvežė nurodytu adresu. Pastarajam ilgai negrįžtant, liudytoja jam paskambino ir sužinojo, kad iš M. S. buvo atimtas maistas. M. S. grįžus, jis buvo labai išsigandęs, apsiverkęs, šoko būsenoje. Jis pasakė, kad, nuvežus užsakymą, iš laiptinės išbėgo kaukėtas vaikinas jam įspyrė į šoną ir atėmė maistą (1t., b.l. 37).

17UAB „( - )“ priimto užsakymo sąskaitoje nurodyta, kad buvo užsakytos dvi šeimyninės picos „Primavera“, du padažai picai, kepsnys „( - )“, bendra užsakymo suma 65,60 Lt. Pristatymo adresas ( - ), tel. ( - ) (1t., b.l. 85).

182011-10-06 apžiūros protokole užfiksuota asmens kratos metu pas P. G. rasto ir paimto mobiliojo ryšio telefono „Nokia 5310 Express music“ ir jame esančios „Tele2“ ryšio operatoriaus SIM kortelės apžiūra. Peržiūrėjus paskutinius skambučius, matyti, kad buvo skambinta į Nr. ( - ), kuris pavadintas „Ica“, paskui buvo priimtas skambutis iš Nr. ( - ) (1t. b.l. 88-89).

19Liudytojas P. J. parodė, kad 2011 metų rugsėjo 27 dieną, vakare, jau buvo sutemę, prie savo namo penktos laiptinės sutiko P. G., M. S. bei K. M.. Pastarieji prie laiptinės šnekėjosi, ant žemės buvo alaus buteliai, P. G. ir M. S. buvo išgėrę, jie ir toliau gėrė alų. P. G. ir M. S. užsimanė pavalgyti - sugalvojo užsisakyti maisto, paprašė liudytojo jiems paskolinti savo telefoną. Apie jų planą P. J. nieko nežinojo, jie jam nieko nesakė. P. G. ir M. S. paėjo šiek tiek toliau - maždaug per porą laiptinių paskambinti. Ką pastarieji šnekėjo, P. J. negirdėjo. P. G. jiems pasakė, kad tuoj grįš ir su P. J. jam duotu telefonu kartu su M. S. nuėjo link P. gatvės. P. J. su K. M. nusibodus laukti draugų, jie nuėjo namo. Kitą dieną iš K. M. sužinojo, kad P. G. ir M. S. bandė atimti picas ir P. G. sulaikė policija. P. J. priklausančiame mobiliojo ryšio telefone, kurį davė P. G., buvo įdėta „Tele2“ operatoriaus SIM kortelė Nr. ( - ) (1t., b.l. 82).

20Liudytojas K. M. parodė, kad 2011 metų rugsėjo mėnesį, vakare, apie 22 val., prie ( - ) namo, kuriame gyvena P. G. susitiko su P. G. ir M. S.. Jie turėjo alaus, kurį liudytojas taip pat kartu su jais gėrė. Maždaug už pusvalandžio prie jų prisijungė P. J.. Prisimena, kad P. G. su M. S. sugalvojo pavalgyti - užsisakyti maisto. P. G. paprašė P. J., kad šis duotų savo mobiliojo ryšio paskambinti užsakyti maisto. P. G. iš P. J. paimtu telefonu nuėjo kalbėtis toliau nuo jų. Liudytojas pokalbio negirdėjo. Kur skambino P. G., K. M. nežino. Paulius G. P. J. pasakė, kad telefoną jam grąžins vėliau, kadangi dar reiks paskambinti. Tada P. G. su M. S. nuėjo link Pramonės prospekto, o K. M. su P. J. grįžo namo. Kitą dieną sutiktas M. S. papasakojo, kad P. G. yra sulaikytas už tai, kad padarė vagystę. Smulkiau įvykio aplinkybių M. S. jam nepasakojo (1t., b.l. 83).

21Įtariamojo M. S. parodymų patikrinimo vietoje protokoluose užfiksuota, kad įtariamasis M. S. parodė vietas, kuriose stovėjo jis ir P. G., laukdami atvykstant UAB „( - )“ atstovo, vietas, kur įtariamasis pasirodė nukentėjusiajam M. S., kur iš nukentėjusiojo atėmė maisto prekes, kur po įvykio nukentėjusysis nubėgo, taip pat dar kartą paaiškino darytų nusikaltimų aplinkybes (1 t., b.l. 55-58, 120-123).

22Įtariamojo P. G. parodymų patikrinimas vietoje protokoluose užfiksuota, kad įtariamasis P. G. parodė vietas, kuriose stovėjo jis pats bei M. S., laukdami atvežamo užsakymo, vietą, kurioje M. S. pagrobė iš vairuotojo atvežtas picas, vietą, kur antro nusikaltimo darymo metu nubėgo užsakymą atvežęs asmuo (1t. b.l. 69-71, 107-109).

23Tokiu būdu, baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų pagrindu teismas laiko esant visiškai įrodytu, jog kaltinamieji M. S. ir P. G. padarė nusikaltimus UAB „( - )“ atstovo atžvilgiu. Šiuos nusikaltimus jie padarė iš anksto sutarę ir veikdami bendrai, pasiskirstę vaidmenimis – P. G. užsakant maisto prekes, M. S. turint jas atimti ir atimant, sutarus, kad prireikus pagalbos, vienas iš bendrų kitam padės, abiejų bendrų sutarimu nusikaltimų darymui naudojant kaukę, ir jau vien šios priemonės bei nusikaltimų darymui parinktų nuošalių, mažiau apšviestų vietų pagalba sukuriant situaciją, kuri prekes atvežusiam M. S. buvo bauginant, kelianti nerimą, saugumo trūkumą. Be to, 2011-09-21 nusikaltimo metu kaltinamajam M. S. dar ir bandant nukentėjusiajam įspirti, tokiais veiksmais bei esama situacija buvo palaužta nukentėjusiojo valia, dėl ko pastarasis nesipriešino ir atidavė atvežtą užsakymą užpuolikui. 2011-09-28 nusikaltimo metu nukentėjusysis, išsigandęs prieš jį pasirodžiusio kaukėto asmens, reikalaujančio atiduoti užsakymą, greitai susiorientavęs, iš įvykio vietos pabėgo. Pavojingų pasekmių atsiradimas 2011-09-21 nusikaltimo metu bei turėjusių atsirasti tokių pat pasekmių 2011-09-28 nusikaltimo metu buvo vieningų abiejų kaltinamųjų veiksmų rezultatas. Todėl kaltinamieji abu nusikaltimus padarė veikdami bendrininkų grupe. 2011-09-21 nusikaltimas baigtas, nes kaltinamieji pagrobtu turtu – maistu elgėsi pagal savo valią. 2011-09-28 nusikaltimas nebaigtas, tačiau ne kaltinamiesiems gera valia nuo jo atsisakius, o dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios – nukentėjusiajam suvokus užpuolimo faktą ir spėjus pabėgti iš nusikaltimo vietos. Taigi, kaltinamųjų M. S. ir P. G. tyčinės nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos: 2011-09-21 nusikaltimas - pagal BK 180 str. 1 d., 2011-09-28 nusikaltimas – pagal BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d.

242011-11-22 pasipriešinimas valstybės tarnautojui bei

25valstybės tarnautojo įžeidimas

26Nukentėjusysis J. D. parodė, kad kaltinamojo pasakyti žodžiai jį įžeidė, kaip valstybės tarnautoją. M. S. veiksmus vertino kaip pasipriešinimą, kadangi jis, laikomas ir vedamas į tualetą, pradėjo muistytis, liepus nustoti, nukentėjusįjį pastūmė ir greitai pradėjo judėti link išėjimo. Kadangi buvo išgėręs, užsikabino už kėdžių. Kadangi kaltinamasis bėgo, buvo panaudoti koviniai imtynių veiksmai.

272011-11-22 Kauno apskr. VPK VTV OVS Dainavos grupės specialisto T. B. tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad 2011-11-22 01.00 val. į Kauno m. Dainavos PK, adresu Taikos pr. 115, Kaune, patruliai r.š. „448“ S. A. S. ir Ž. B., įtariant padarius nusikaltimą, pristatė pil. M. S., a.k. ( - ), gyv. ( - ), kuris, vedamas į tualeto patalpas, bandė pabėgti iš Dainavos policijos komisariato pastato, sulaikomas aktyviais veiksmais priešinosi policijos pareigūnams, keikė juos įvairiais necenzūriniais žodžiais (1t., b.l. 13).

282011-12-15 vaizdo įrašo apžiūros protokole užfiksuota 2011-11-22 vaizdo įrašų iš Dainavos PK Operatyvaus valdymo poskyrio ir laikino sulaikymo patalpų kamerų apžiūra. Vaizdo įraše „Event20111122011042001“ užfiksuota, kad 2011-11-22 1:10 val. pareigūnas J. D. iš laikino sulaikymo kamerų išveda M. S., nuveda jį link koridoriaus, Už kelių sekundžių visų buvusių budinčioje dalyje dėmesys nukreipiamas į koridoriaus pusę – iškart link koridoriaus nubėga pareigūnas T. B., kiti patruliai. Vaido įraše „ Event 20111122011342001“ užfiksuota, kad 2011-11-22 1:13 val. į budinčią dalį grįžta pareigūnai, Pareigūnas J. D. parveda ir į laikino sulaikymo kamerą įleidžia M. S. Vaido įraše „ Event 20111122011759003“ matyti, kad 1:17 min. M. S., būdamas laikino sulaikymo kameroje prie kameros grotų rėkauja, galimai daužo kameros grotas (1t., b.l. 130-132).

29Pristatytojo asmens testo alkoholiui protokole Nr.1166 užfiksuota, kad 2011-11-22 1 val. 07 min. M. S., patikrinus alkoholio kiekį, rasta 1,67 prom. (2 t., b.l. 1).

30Iš nukentėjusiojo J. D. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 apie 01.00 val. į Dainavos policijos komisariato budinčią dalį, įtariant padarius nusikaltimą Centro policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje, patruliai S. S. ir Ž. B. pristatė E. T., P. G. ir M. S. Jaunuoliai buvo patalpinti į laikino sulaikymo patalpas. Apie 01.20 val. sulaikytasis M. S. pasiprašė nuvedamas į tualetą, todėl J. D. jį vedė į pirmame aukšte koridoriaus gale esantį tualetą. J. D. vesdamas M. S. , jį laikė už kairės rankos alkūnės. Išėjus iš budinčios dalies, vedant koridoriumi, maždaug nuėjus apie 7 metrus, M. S. staiga apsisuko į J. D. veidu išsilaisvindamas ir stipriai rankomis jį pastūmė. J. D. atsitraukė per žingsnį, tada M. S. bandė bėgti link išėjimo durų, tačiau užkliuvo už koridoriuje esančių kėdžių ir parkrito ant grindų. J. D. pribėgęs prie jo, bandė jį sulaikyti, tačiau M. S. pradėjo aktyviais veiksmais priešintis - spardytis kojomis, smūgiuoti rankomis, taip pat plūdo J. D. necenzūriniais žodžiais, grasino fiziškai susidoroti, kad pasigaus po darbo ir užmuš, ir pan. J. D. perspėjo jį, kad šis nutrauktų savo neteisėtus veiksmus, tačiau į jo perspėjimus M. S. nereagavo ir toliau aktyviai priešinosi. J. D. bandant M. S. sulaikyti, tuo metu iš budinčios dalies išbėgo jam į pagalbą budėtojas T. B.. M. S. dar kartą perspėjus nutraukti neteisėtus veiksmus, nes kitu atveju bus panaudotos spec. priemonės, M. S. neklausė, todėl su T. B. panaudojus kovinių imtynių veiksmus, M. S. buvo sulaikytas ir uždarytas į laikino sulaikymo patalpas. Uždarytas M. S. ir toliau plūdosi necenzūriniais žodžiais, juos įžeidinėdamas, spardė laikino sulaikymo kameros grotas, grasino fiziškai su jais susidoroti. M. S. plūsdamasis necenzūriniais žodžiais J. D. atžvilgiu įžeidė jo, kaip policijos pareigūno, garbę ir orumą (1t., b.l. 142).

31Iš liudytojo T. B. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 apie 01.00 val. į Dainavos policijos komisariato budinčią dalį, įtariant padarius nusikaltimą Centro policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje, patruliai S. S. ir Ž. B. pristatė sulaikytuosius E. T., P. G. ir M. S., įtariamus padarius nusikalstamą veiką, kurie buvo patalpinti į laikino sulaikymo patalpas. Apie 01.20 val. sulaikytasis M. S. pasiprašė nuvedamas į tualetą, todėl postinis J. D. jį nuvedė į pirmame aukšte koridoriaus gale esantį tualetą. Netrukus T. B. išgirdo triukšmą, šauksmus. Išbėgęs pamatė, kad M. S. guli ant grindų ant nugaros, spardosi ir mosikuojasi rankomis, o J. D. bando jį sulaikyti. M. S. jį bandančio sulaikyti J. D. atžvilgiu vartojo įvairius necenzūrinius žodžius. T. B. pribėgo padėti J. D.. M. S. buvo perspėtas, kad nutrauktų neteisėtus veiksmus, kitaip bus panaudotos spec. priemonės, tačiau M. S. į perspėjimus nereagavo, todėl su J. D. panaudodami kovinių imtynių veiksmus, jį sulaikė ir uždarė į laikino sulaikymo patalpas. Uždarytas M. S. ir toliau plūdosi necenzūriniais žodžiais juos įžeidinėdamas, spardė laikino sulaikymo kameros grotas, grasino fiziškai susidoroti ir sužaloti save (1t., b.l. 145, 146).

32Iš liudytojos E. Š. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 apie 01.00 val. į Kauno m. Dainavos policijos komisariato budinčią dalį patruliai pristatė tris neblaivius jaunuolius, įtarus nusikalstamos veikos padarymu. Jie visi trys buvo uždaryti į laikino sulaikymo patalpas. Jaunuolius turėjo atvažiuoti pasiimti Centro policijos komisariato pareigūnai, kadangi nusikalstama veika, kurios padarymu įtariami jaunuoliai buvo pristatyti, buvo padaryta Centro PK aptarnaujamoje teritorijoje. Prisimena, kad vieną jaunuolį su raudona striuke postinis J. D. nusivedė į koridorių, matė, kad nusuko link tualeto, esančio koridoriaus gale. E. Š. nuėjo link išėjimo iš komisariato. Tada išgirdo triukšmą, garsus panašius į grumtynių, riksmus, todėl apsisuko ir ėjo budėtojų dalies link. E. Š. pamatė, kaip nuo tualeto link budinčios dalies J. D. su budėtoju T. B. parveda jaunuolį. J. D. jaunuolį nuvedė atgal į laikino sulaikymo kamerą. Vėliau iš pareigūnų pasakojimų sužinojo, kad minėtas jaunuolis, vedamas į tualetą, bandė pabėgti iš komisariato. Uždarytas jaunuolis plūdosi necenzūriniais žodžiais pareigūnų atžvilgiu, spardė kameros grotas, daužėsi. Daugiausia jaunuolis necenzūriniais žodžiais plūdo J. D., grasino su juo fiziškai susidoroti (1t., b.l. 147).

33Iš liudytojo Ž. B. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 dirbant kartu su vyr. patruliu S. S., apie 00.12 val. gavo budėtojo pranešimą, pagal kurį prie ( - ), kur yra visą parą veikianti gėrimų parduotuvė, sulaikė tris jaunuolius, kurie atitiko budėtojo nurodytus požymius, vienas jų buvo su bintuota ranka. Visi trys jaunuoliai buvo neblaivūs. Apie 01.00 val. jaunuolius pristatė į Dainavos policijos komisariatą įtarus, galimai padarius nusikalstamą veiką - sudaužius reklaminį stendą. Matė kaip pareigūnas J. D. išvedė iš kameros vieną iš sulaikytų jaunuolių - nepilnametį su raudona striuke. Jiems išėjus į koridorių, netrukus išgirdo triukšmą, kaip stumdymąsi, Ž. B. išbėgo į koridorių pažiūrėti, kas vyksta. Kai išbėgo, pamatė, kad du pareigūnai J. D. ir T. B. stumdosi su minėtu jaunuoliu. Girdėjo kaip vaikinas keikėsi necenzūriniais žodžiais. Netrukus jaunuolį parvedė atgal į sulaikymo kameras. Grįžęs pareigūnas Ž. B. pasakė, kad, vedant į tualetą, jį vaikinas pastūmė ir bandė pabėgti. Uždarytas jaunuolis toliau keikėsi necenzūriniais žodžiais, daužė grotas, grasino, atleidimu iš darbo, fiziniu susidorojimu ir pan. (1t., b.l. 148).

34Iš liudytojo A. S. S. apklausos protokolo matyti, kad dirbant kartu su patruliu Ž. B., pagal budėtojo pranešimą prie ( - ), kur yra visą parą veikianti gėrimų parduotuvė, sulaikė tris jaunuolius, kuriuos apie 01.00 val. pristatė į Dainavos. Apie 01.10 val. A.S. S. matė, kaip pareigūnas J. D. išvedė iš kameros vieną iš sulaikytų jaunuolių su raudona striuke. Jiems išėjus į koridorių, netrukus išgirdo triukšmą, kad kažkas vyksta. Tuo metu pirmas išbėgo T. B.. Kai A.S. S. nuėjo į koridorių, pamatė, kaip išvestas jaunuolis stumdosi su J. D. ir T. B.. Vėliau vaikinas buvo vėl patalpintas į laikino sulaikymo kamerą. Vaikinas tiek koridoriuje, tiek vedamas į laikino sulaikymo kamerą keikėsi necenzūriniais žodžiais, įžeidinėjo pareigūnus, rėkavo. J. D. papasakojo, kad vedant jaunuolį į tualetą, šis jį pastūmė ir mėgino pabėgti. Laikino sulaikymo kameroje jaunuolis daužė jos grotas, grasino atleidimu iš darbo, fiziniu susidorojimu ir pan. (1t., b.l. 149).

35Iš liudytojo E. L. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 apie 01.00 į Kauno m. Dainavos policijos komisariato budinčią dalį patruliai S. S. ir Ž. B. įtariant nusikalstamos veikos padarymu pristatė tris neblaivius jaunuolius, kurie buvo patalpinti į laikino sulaikymo kameras. Jaunuolius turėjo atvažiuoti pasiimti Kauno m. Centro policijos komisariato pareigūnai. Vieną jų, kuris buvo su raudona striuke, apie 01.10 val. postinis J. D. lydėjo į pirmame aukšte esantį tualetą. Jiems nuėjus į koridorių, liudytojas išgirdo triukšmą, lyg trenksmas į koridoriuje stovinčias kėdes. Pirmas į koridorių išbėgo T. B.. Paskui jį išbėgo patruliai, paskui nuėjo E. L. pasižiūrėti į koridorių, kas ten įvyko. Pamatė, kad J. D. ir T. B. laiko jaunuolį, kuris buvo paguldytas ant žemės. Vaikinas keikėsi necenzūriniais žodžiais, J. D. ir T. B. tuo metu jį ramino. Paskui J. D. jaunuolį parvedė atgal į sulaikymo kamerą. J. D. papasakojo, kad vedant į tualetą, vaikinas jį stūmė ir bandė bėgti. Uždarytas į laikino sulaikymo kamerą jaunuolis ir toliau keikėsi necenzūriniais žodžiais, buvo neramus, daužė grotas, grasino save sužaloti (1t., b.l. 150).

36Todėl baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų pagrindu yra visiškai nustatyta, kad kaltinamasis M. S., būdamas policijos komisariate, vedamas policijos pareigūno, pastarąjį pastūmė, bandė pabėgti, sulaikomas priešinosi – bandė ištrūkti, vartojo necenzūrinius žodžius, nereagavo į pareigūnų reikalavimus nusiraminti. Kadangi policijos pareigūnai, vykdydami pareigas, laikomi valdžios atstovais, turinčiais teisę duoti privalomus nurodymus tarnybiškai nepavaldiems asmenims, jų nurodymai teisės aktų reikalavimų vykdymo prasme yra privalomi tarnybiškai nepavaldiems asmenims, o už jų nevykdymą ar pasipriešinimą tokiems valstybės tarnautojams arba jų įžeidimą jiems einant pareigas nustatyta baudžiamoji atsakomybė. Policijos komisariate buvę policijos pareigūnai dėvėjo policijos uniformas, taigi M. S. žinojo, kad jie yra policijos pareigūnai, suvokė, kad naudoja pasipriešinimo, smurto veiksmus prieš policininkus, kurie vykdo tarnybines pareigas ir neteisėtų veiksmų neatlieka. Todėl M. S. padarė nusikaltimą, numatytą BK 286 str.

37Be to, keikdamas necenzūriniais žodžiais savo pareigas einantį pareigūną J. D., jį įžeidinėdamas, užgauliodamas kitų asmenų akivaizdoje, tuo bandydamas sumenkinti policijos autoritetą, taip kaltinamasis M. S. įžeidė policijos pareigūną bei padarė nusikaltimą, numatytą BK 290 str.

38Bausmių skyrimas

39Skiriant bausmes kaltinamiesiems, atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus, tikslus, kaltinamųjų asmenybes, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, kitas aplinkybes.

40Kaltinamasis M. S. padarė keturis tyčinius, iš jų du apysunkius ir du nesunkius nusikaltimus, vienas apysunkis nusikaltimas nutrūko pasikėsinimo stadijoje, nusikalstamų veikų padarymo ir šiuo metu yra nepilnametis, neteistas, administracine tvarka nebaustas, priklausomybės ligų centre neužregistruotas, ( - ) mokyklos charakteristikoje nurodyta, kad 2011-2012 mokslo metais M. S. mokosi 10 klasėje, pamokas lanko gerai, per pamokas susikaupęs ir atidžiai klausosi mokytojo, visuomet tvarkingai apsirengęs, drausmingas, mokinio elgesio taisyklių nepažeidinėja, draugiškas, geranoriškai bendrauja su klasės draugais ir auklėtoju, mokinio mama nuolat bendrauja su klasės auklėtoju, dalyvauja tėvų susirinkimuose (2 t., b.l. 26), Kauno miesto savivaldybės administracijos VTAS duomenimis, M. S. šeima VTAS socialinės rizikos grupės šeimų apskaitoje neregistruota, tačiau skyriaus specialistams yra žinoma, kad M. S. epizodiškai vartoja alkoholinius gėrimus, yra linkęs valkatauti, 2010 metais yra buvęs sulaikytas nakties metu ir pristatytas į Kauno miesto savivaldybės vaikų globos namus (2 t., b.l. 28), M. S. nuo 2010-09-21įrašytas į policiją dominančių vaikų apskaitą. Kaltinamojo motina L. V. (P.) ne kartą bausta administracine tvarka už sūnaus padarytus įstatymų pažeidimus, tėvas R. S. baustas administracine tvarka.

41Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančios aplinkybės – 2011-09-22 nusikaltimus padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos šių nusikaltimų padarymui, bei 2011-09-21 ir 2011-09-28 nusikaltimus padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

42Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, matyti, kad M. S. nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistu, nepilnamečiu, tačiau padarė net keturis tyčinius nusikaltimus, iš kurių du apysunkiai, du nusikaltimus padarė veikdamas bendrininkų grupėje, kas rodo dar didesnį šių nusikaltimų pavojingumą, du nesunkius nusikaltimus padarė įtakojamas alkoholio, policijos buvo sulaikytas ir nusikaltimus darė tokiu laiku, kai nepilnamečiai asmenys turi būti namuose, VTAS specialistams yra žinomas, kaip linkęs epizodiškai vartoti alkoholinius gėrimus, linkęs valkatauti, 2010 metais yra buvęs sulaikytas nakties metu ir pristatytas į Kauno miesto savivaldybės vaikų globos namus, nuo 2010-09-21įrašytas į policiją dominančių vaikų apskaitą, mama ne kartą bausta administracine tvarka už kaltinamojo padarytus įstatymų pažeidimus, todėl teismas laiko, kad kaltinamasis yra linkęs nepaisyti įstatymų, nesistengia gyventi pagal visuomenėje priimtas moralės ir dorovės normas, todėl kaltinamajam už nusikaltimus skirtinos laisvės atėmimo bausmės, nustatant jų dydžius, atsižvelgiant, kad nusikalstamų veikų darymo ir šiuo metu yra nepilnametis, prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, neteistas, kartu su kitu kaltinamuoju atlygino vienam iš nukentėjusių asmenų padarytą žalą, mažesnius už įstatyme numatytus šių bausmių vidurkius. Taip pat, atsižvelgus į pastarąsias išvardintas aplinkybes, teismas laiko, kad bausmės tikslai dar gali būti pasiekti laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant (BK 92 str.), skiriant auklėjamojo poveikio priemones

43Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas laikas nuo 2011-11-22 1:12 val. iki 2011-11-22 15:55 val. (2 t., b.l. 5, 6).

44Kaltinamasis P. G. padarė du tyčinius apysunkius nusikaltimus, iš kurių vienas nebaigtas, neteistas, baustas administracine tvarka, priklausomybės ligų centre neužregistruotas.

45Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės – prisipažino padaręs nusikaltimus ir nuoširdžiai gailisi, savo noru atlygino nusikaltimais padarytą žalą, atsakomybę sunkinanti aplinkybė –nusikaltimus padarė veikdamas bendrininkų grupėje.

46Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi BK 54, 61 str. bei 62 str. nuostatomis.

47Kadangi kaltinamasis P. G. neteistas, dar labai jauno amžiaus, mokosi, atlygino vienam iš nukentėjusių asmenų visą tiek savo, tiek kito bendro veiksmais nusikaltimo metu padarytą žalą, taip pat kitam nukentėjusiam asmeniu kartu su kitu kaltinamuoju atlygino padarytą žalą, kaltinamojo nusikaltimų darymo metu atlikti veiksmai nepasižymėjo dideliu pavojingumu, jo vaidmuo buvo antraeilis, vienas iš nusikaltimų nebaigtas – nutrūko pasikėsinimo stadijoje, po šių nusikaltimų daugiau nusikalstamų veiksmų nėra padaręs, todėl teismas laiko, kad jog BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai gali būti pasiekti, kaltinamojo atžvilgiu taikant BK 62 str. 2 d. 3 p. 4 p. nuostatas bei kaltinamajam skiriant švelnesnę bausmės rūšį, negu numatyta BK 180 str. 1 d. sankcijoje – tai yra laisvės apribojimą, nustatant šios bausmės dydį už kiekvieną nusikaltimą, atsižvelgus į aukščiau paminėtas aplinkybes mažesnį, nei BK numatytas šios bausmės vidurkis.

48Teismas laiko, kad kaltinamojo P. G. atžvilgiu negali būti taikomas BK 38 str., kadangi jame nurodoma, jog atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti taikomas, kai asmuo yra padaręs nusižengimą, nusikaltimą, tai yra vieną nusikalstamą veiką, o ne kelias nusikalstamas veikas.

49Civilinio ieškinio klausimas, kaltinamajam P. G. atlyginus padarytą žalą ir UAB „( - )“ atsisakius ieškinio, byloje nespręstinas.

50Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304-305 str., 307-308 str., 313 str., teismas

Nutarė

51M. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 180 str. 1 d., BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d., 286 str., 290 str., ir nuteisti:

  • pagal BK 180 str. 1 d. – 7 (septynių) mėn. laisvės atėmimo bausme,
  • pagal BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. - 6 (šešių) mėn. laisvės atėmimo bausme,
  • pagal BK 286 str. - 7 (septynių) mėn. laisvės atėmimo bausme,
  • pagal BK 290 str. - 5 (penkių) mėn. laisvės atėmimo bausme.

52Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas pagal BK 286 str. ir 290 str., subendrinti apėmimo būdu, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 7 (septynis) mėnesius laisvės atėmimo.

53Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., subendrintą bausmę bei paskirtas bausmes pagal BK 180 str. 1 d. ir BK 22 str. 1 d. , 180 str. 1 d. subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, ir subendrintą galutinę bausmę paskirti 1 (vienerių) metų 1 (vieno) mėnesio laisvės atėmimo bausmę.

54Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 66 str., įskaityti sulaikyme išbūtą laiką 2011-11-22 – vieną parą.

55Vadovaujantis BK 92 str., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams, skiriant BK 82 str. 1 d. 3 p., 5 p. numatytas auklėjamojo poveikio priemones – 50 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį, įpareigojant juos atlikti per 5 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo, kas mėnesį atliekant ne mažiau kaip po 10 valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų, bei elgesio apribojimą 12 (dvylikai) mėnesių, įpareigojant mokytis, tęsti mokslą arba dirbti, bei nuo 23 val. iki 6 val. būti savo namuose.

56Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

57P. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 180 str. 1 d., BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d., ir nuteisti:

  • pagal BK 180 str. 1 d., taikant BK 62 str. 2 d. 3 p., –6 (šešių) mėn. laisvės apribojimo bausme,
  • pagal BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d., taikant BK 62 str. 2 d. 3, 4 p., - 4 (keturių) mėn. laisvės apribojimo bausme.

58Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę, ir subendrintą galutinę bausmę paskirti 7 (septynių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant nuo 23 val. iki 6 val. būti savo namuose, išskyrus, jei tai susiję su mokslu ar darbu, mokytis arba dirbti bei per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, kas mėnesį atliekant ne mažiau kaip po 10 valandų nemokamų darbų.

59Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

60Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Živilė... 2. M. S., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. P. G., a.k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 10... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. M. S., būdamas nepilnametis, ir P. G. 2011-09-21 apie 00 val. 24 min.,... 6. be to, M. S., būdamas nepilnametis, ir P. G. 2011-09-28 apie 00 val. 45 min.,... 7. be to, M. S., būdamas nepilnametis, 2011-11-22 apie 1 val. 10 min., būdamas... 8. be to, M. S., būdamas nepilnametis, 2011-11-22 apie 1 val. 10 min., būdamas... 9. Kaltinamasis K. M. S. visiškai prisipažino padaręs nusikaltimus, parodė,... 10. Kaltinamasis P. G. visiškai prisipažino padaręs nusikaltimus bei parodė,... 11. Kaltinamųjų kaltė be jų pilnų prisipažinimų pilnai įrodyta... 12. 2011-09-21 plėšimas bei 2011-09-28 plėšimas... 13. Nukentėjusysis M. S. parodė, kad viskas įvyko taip, kaip kaltinamieji ir... 14. Iš liudytojo L. M. apklausos protokolo matyti, kad jis UAB „( - )“... 15. Iš liudytojos G. K. apklausos protokolo matyti, kad nuo 2010 rugpjūčio 5 d.... 16. Iš liudytojos I. Č. apklausos protokolo matyti, kad UAB „( - )“ ji dirba... 17. UAB „( - )“ priimto užsakymo sąskaitoje nurodyta, kad buvo užsakytos dvi... 18. 2011-10-06 apžiūros protokole užfiksuota asmens kratos metu pas P. G. rasto... 19. Liudytojas P. J. parodė, kad 2011 metų rugsėjo 27 dieną, vakare, jau buvo... 20. Liudytojas K. M. parodė, kad 2011 metų rugsėjo mėnesį, vakare, apie 22... 21. Įtariamojo M. S. parodymų patikrinimo vietoje protokoluose užfiksuota, kad... 22. Įtariamojo P. G. parodymų patikrinimas vietoje protokoluose užfiksuota, kad... 23. Tokiu būdu, baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų pagrindu teismas laiko... 24. 2011-11-22 pasipriešinimas valstybės tarnautojui bei ... 25. valstybės tarnautojo įžeidimas... 26. Nukentėjusysis J. D. parodė, kad kaltinamojo pasakyti žodžiai jį... 27. 2011-11-22 Kauno apskr. VPK VTV OVS Dainavos grupės specialisto T. B.... 28. 2011-12-15 vaizdo įrašo apžiūros protokole užfiksuota 2011-11-22 vaizdo... 29. Pristatytojo asmens testo alkoholiui protokole Nr.1166 užfiksuota, kad... 30. Iš nukentėjusiojo J. D. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 apie 01.00... 31. Iš liudytojo T. B. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 apie 01.00 val.... 32. Iš liudytojos E. Š. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 apie 01.00... 33. Iš liudytojo Ž. B. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 dirbant kartu... 34. Iš liudytojo A. S. S. apklausos protokolo matyti, kad dirbant kartu su... 35. Iš liudytojo E. L. apklausos protokolo matyti, kad 2011-11-22 apie 01.00 į... 36. Todėl baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų pagrindu yra visiškai... 37. Be to, keikdamas necenzūriniais žodžiais savo pareigas einantį pareigūną... 38. Bausmių skyrimas... 39. Skiriant bausmes kaltinamiesiems, atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų... 40. Kaltinamasis M. S. padarė keturis tyčinius, iš jų du apysunkius ir du... 41. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs... 42. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, matyti, kad M. S.... 43. Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtas... 44. Kaltinamasis P. G. padarė du tyčinius apysunkius nusikaltimus, iš kurių... 45. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės – prisipažino padaręs... 46. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi BK 54, 61 str. bei 62 str.... 47. Kadangi kaltinamasis P. G. neteistas, dar labai jauno amžiaus, mokosi,... 48. Teismas laiko, kad kaltinamojo P. G. atžvilgiu negali būti taikomas BK 38... 49. Civilinio ieškinio klausimas, kaltinamajam P. G. atlyginus padarytą žalą ir... 50. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str.,... 51. M. S. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 180 str. 1 d., BK... 52. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., bausmes, paskirtas pagal BK 286... 53. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., subendrintą bausmę bei paskirtas bausmes... 54. Į bausmės laiką, vadovaujantis BK 66 str., įskaityti sulaikyme išbūtą... 55. Vadovaujantis BK 92 str., paskirtos bausmės vykdymą atidėti 1 metams,... 56. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti... 57. P. G. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus BK 180 str. 1 d., BK... 58. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio... 59. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti... 60. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...