Byla eAS-26-146/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovui valstybės įmonei „Regitra“, trečiajam suinteresuotam asmeniui valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas D. G. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. rugsėjo 14 d. elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas panaikinti valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – ir VĮ „Regitra“, atsakovas) generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-3468 (toliau – ir Sprendimas Nr. (1.19)-24-3468) ir įpareigoti VĮ „Regitra“ įregistruoti transporto priemonę – 2013 metų laidos Nissan Juke VIN ( - ) (toliau – ir transporto priemonė, Automobilis).

6Pareiškėjas paaiškino, kad 2015 m. liepos 16 d. jis kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą (toliau – ir Filialas), prašydamas įregistruoti Transporto priemonę, įsivežtą į Lietuvą iš Latvijos Respublikos. Filialas 2015 m. liepos 16 d. sprendimu Nr.12603661 (toliau – ir Filialo Sprendimas Nr.12603661) atsisakė tenkinti prašymą. Pareiškėjas pateikė skundą VĮ „Regitra“, kuri skundžiamu Sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 panaikino Filialo Sprendimą Nr.12603661 ir nurodė priimti naują sprendimą, išsamiai paaiškinant transporto priemonės registravimui reikšmingas aplinkybes bei visus atsisakymo registruoti transporto priemonę pagrindus. Pareiškėjo nuomone, VĮ „Regitra“ Sprendime Nr. (1.19)-24-3468) nepagrįstai nurodytas reikalavimas atlikti papildomą atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą, nes pirmoji M1 kategorijos transporto priemonės techninė apžiūra yra atliekama po trejų metų nuo pirmos registracijos datos, o pareiškėjo įvežta į Lietuvos Respubliką transporto priemonė 2013 m. rugsėjo 30 d. buvo registruota Latvijos Respublikoje. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau – ir Registravimo taisyklės) 9 punktą, Lietuvos Respublikoje neregistruojamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje nurodytos transporto priemonės. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3294-402/2014, kurioje vienas iš pareiškėjų buvo D. G., panaikino sprendimus atsisakyti įregistruoti šiuo pagrindu 2013 metų laidos automobilį Nissan Juke VIN ( - ). Kitoje administracinėje byloje Nr. eI-2344-414/2015 pagal pareiškėjo skundą Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. sprendime panaikino VĮ „Regitra“ Kauno filialo bei VĮ „Regitra“ sprendimus ir įpareigojo VĮ „Regitra“ Kauno filialą iš naujo išnagrinėti klausimą dėl transporto priemonės Nissan Juke (VIN ( - )) registravimo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Nesutikdamas su Sprendimu Nr. (1.19)-24-3468), pareiškėjas pažymėjo, kad 2015 m. liepos 16 d. pateikdamas Filialui prašymą įregistruoti transporto priemonę, įvežtą iš Latvijos Respublikos, jis pateikė registracijos liudijimą su vertimu į lietuvių kalbą. Analogiškai (su dokumentų vertimu į lietuvių kalbą) buvo pateikti dokumentai ir VĮ ,,Regitra“ generaliniam direktoriui. Pareiškėjas buvo pateikęs Registravimo taisyklių 44.2.1 punkto reikalavimus atitinkantį Automobilio registracijos liudijimą, kuris laikytinas kilmės dokumentu. VĮ „Regitra“ atsisakymas registruoti Transporto priemonę yra nepagrįstas ir traktuotinas kaip ankstesnių teismo sprendimų nevykdymas.

7Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti. Pažymėjo, kad VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 panaikinimas sukels jam teisines pasekmes, nes bus panaikintas Filialo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo priėmimo pagrindas.

8Atsakovas valstybės įmonė „Regitra“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą paaiškino, kad VĮ „Regitra“ 2015 m. liepos 23 d. gavo pareiškėjo 2015 m. liepos 17 d. skundą dėl Filialo 2015 m. liepos 16 d. 01.55 val. pranešimo Nr.12603661 atsisakyti įregistruoti pareiškėjo Transporto priemonę, kuriame nurodyta, kad Transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja puse ir turi vairą dešinėje pusėje, o Registravimo taisyklių 9 punktas draudžia transporto priemonės registravimą su dešinėje pusėje esančiu vairu. VĮ „Regitra“ generalinis direktorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 panaikino Filialo Sprendimą Nr.12603661, nurodydamas, kad įvertinus pareiškėjo pateiktus kilmės dokumentus bei Transporto priemonės faktinę konstrukciją, t.y. tai, kad Transporto priemonė pritaikyta eismui kairiąja puse ir turi vairą dešinėje pusėje, reikalinga atlikti papildomą atitikties įvertinimą ir techninę apžiūrą, nurodydamas priimti naują sprendimą, išsamiai paaiškinant Transporto priemonės registravimui reikšmingas aplinkybes bei nurodant visus atsisakymo registruoti Transporto priemonę pagrindus. Atsakovo teigimu, pareiškėjo Automobilis neatitinka teisės aktų nuostatų, kuriems netaikomas atitikties įvertinimas, o atitikties įvertinimo nepateikimas sudaro pagrindą atsisakyti registruoti pareiškėjo Automobilį. Pareiškėjas, norėdamas įregistruoti Automobilį, pateikė Latvijoje išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą ( - ). Latvijos transporto priemonės registracijos liudijimo žymose nurodyta informacija, kad Transporto priemonė laikinai importuota ir negali būti nuolat registruojama Latvijoje, nes vairas yra dešinėje transporto priemonės pusėje. Todėl VĮ „Regitra“ sprendė, kad Latvijoje transporto priemonė nuolat nebuvo įregistruota dėl taikomų nacionalinės teisės administracinių reikalavimų transporto priemonėms su vairu dešinėje transporto priemonės pusėje. Registravimo taisyklių 51 punktas nustato reikalavimus registracijos liudijimo kalbai. Pareiškėjo pateiktame latviškame registracijos liudijime buvo specialių žymų, todėl liudijimas turėjo būti išverstas į lietuvių kalbą ir patvirtintas jį išvertusio vertėjo. Pateiktą registracijos liudijimą išvertė pats pareiškėjas. Todėl buvo pagrįstai atsisakyta registruoti Automobilį vadovaujantis Registravimo taisyklių 51 punktu. Pagal Registravimo taisyklių 44 punkto nuostatas, transporto priemonės kilmės dokumentai skirstomi į tris grupes. Taisyklių 44.1. ir 44.1.1. punktai numato transporto priemonės patvirtinimą kaip transporto priemonės kilmės dokumentą. Registravimo taisyklių 67.4 punkte reikalaujama, kad transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis asmuo VĮ „Regitra“ turi pateikti transporto priemonės kilmės dokumentą. Pareiškėjas tokio dokumento nepateikė. Pareiškėjas taip pat neįvykdė Registravimo taisyklių 68.3 punkte nustatyto reikalavimo kartu su Registravimo taisyklių 67 punkte išvardytais dokumentais pateikti informacinių sistemų duomenis, patikslinančius ir (ar) papildančius muitinės procedūrų (išleidimo į laisvą apyvartą), privalomosios techninės apžiūros atlikimą, transporto priemonės apdraudimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos adresą patvirtinančius dokumentus (kai atitinkamų duomenų nėra VĮ „Regitra“ naudojamose informacinėse sistemose). Pareiškėjas nepateikė Registravimo taisyklėse nurodytų dokumentų: papildomo atitikties įvertinimo bei įrodymų apie techninę apžiūrą, todėl VĮ „Regitra“ generalinis direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. priėmė pagrįstą sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, kurio naikinti skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

9Teismo posėdyje atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovas papildomai paaiškino, kad Filialas, vykdydamas VĮ „Regitra“ sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, 2015 m. rugpjūčio 21 d. priėmė naują sprendimą neregistruoti pareiškėjo Transporto priemonės. Kauno apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI-3951-505/2015 pagal pareiškėjo skundą yra išnagrinėjęs analogišką ginčą.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.; toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu (byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui).

12Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl VĮ “Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr.(1.19)-24-3468 panaikinti VĮ “Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta įregistruoti pareiškėjo transporto priemonę, teisėtumo ir pagrįstumo.

13Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės. Šių Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruoja, valstybinio registracijos numerio ženklus ir transporto priemonių registraciją patvirtinančius dokumentus išduoda bei jų apskaitą vykdo VĮ „Regitra“. Transporto priemonės registruojamos bet kuriame VĮ „Regitra“ filiale (Registravimo taisyklių 11 p.). Registravimo taisyklių 109 punkte nustatyta, kad VĮ „Regitra“ priimti sprendimai per 30 dienų gali būti skundžiami VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimai – teismui Lietuvos Respublik?s administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

14Ištyręs pateiktus į bylą įrodymus teismas nustatė, kad pareiškėjas kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą dėl jam priklausančios transporto priemonės – 2013 metų laidos Nissan Juke VIN ( - ) įregistravimo. VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. 12603661 atsisakė registruoti pareiškėjo transporto priemonę. VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 panaikino Filialo 2015 m. liepos 16 d. atsisakymą registruoti pareiškėjo Transporto priemonę ir įpareigojo Filialą išsamiai paaiškinti pareiškėjui Transporto priemonės registravimui reikšmingas aplinkybes bei nurodyti visus atsisakymo registruoti Transporto priemonę pagrindus. Atsakovas Sprendime Nr. (1.19)-24-3468 konstatavo, kad Filialas pažeidė Registravimo taisyklių 51 punkto reikalavimus, kadangi pareiškėjui nepateikus nustatyta tvarka išversto į lietuvių kalbą latviško Transporto priemonės registracijos dokumento, neįvertino jo žymose esančios informacijos. Atsižvelgdamas į tai, kad Transporto priemonė yra pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir turi vairą dešinėje pusėje, atsakovas nurodė, jog Filialas turėjo atlikti papildomą atitikties vertinimą bei techninę apžiūrą, atsisakydamas registruoti Transporto priemonę vadovautis Registracijos taisyklių 4, 9, 67.4 ir 68.3 punktais.

15Įvertinęs pareiškėjo skundo turinį ir suformuluotą reikalavimą, teismas priėjo prie išvadų, kad ginčydamas VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, pareiškėjas siekia jam priklausančios transporto priemonės įregistravimo. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos administraciniame teisme nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-3951-505/2015 pareiškėjas reiškė analogišką reikalavimą, t.y. prašė panaikinti VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. atsisakymą registruoti Transporto priemonę panaikinimo ir įpareigoti atsakovą įregistruoti šią transporto priemonę bei priteisti neturinės žalos atlyginimą. Iš Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. eI-3951-505/2015 turinio matyti, kad Filialas, vykdydamas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, pakartotinai nagrinėjo pareiškėjo prašymą įregistruoti transporto priemonę ir 2015 m. rugpjūčio 21 d. pranešė pareiškėjui, kad atsisako ją registruoti. Kauno apygardos administracinis teismas buvo išaiškinęs pareiškėjui teisę pareikšti skundo reikalavimą ir ginčyti Filialo 2015 m. rugpjūčio 21 d. pranešimą, tačiau pareiškėjas iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį tokia teise nepasinaudojo. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, teismuose nėra nagrinėjamas pareiškėjo reikalavimas dėl 2015 m. rugpjūčio 21 d. VĮ „Regitra“ Kauno filialo sprendimo panaikinimo. Nagrinėjamoje byloje tokių duomenų teismas taip pat nenustatė.

16Remdamasis išdėstytais argumentais teismas priėjo prie išvadų, kad pareiškėjo Transporto priemonės registracijos klausimas yra išspręstas galiojančiu Filialo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu, kuris laikytinas galutiniu, pareiškėjui teisines pasekmes sukeliančiu sprendimu Registracijos taisyklių 3 punkto prasme, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 panaikinimas jokių pasekmių pareiškėjo teisėms ir pareigoms nesukels ir neturės įtakos pareiškėjui priklausančios Transporto priemonės registravimui. Teismas konstatavo, kad Filialui 2015 m. rugpjūčio 21 d. priėmus naują sprendimą, nebeliko ginčo dėl teisės ir išnyko nagrinėjamos bylos ginčo dalykas. Vadovaudamasis ABTĮ 3 straipsniu ir 5 straipsnio 1 dalimi, teismas pažymėjo, kad asmens subjektinė procesinė teisė kreiptis į teismą yra siejama su asmens pažeistų teisių ir interesų gynimu. Teismų sistema ir jos suteikiamos gynybos priemonės yra skirtos realiai apginti asmenų pažeidžiamas teises ar interesus, išspręsti tarp asmenų kylančius ginčus. Jomis neturi būti naudojamasi vien formaliam bylinėjimuisi. Administracinės bylos nagrinėjimo dalyku gali būti tik toks reikalavimas, kuriuo siekiama išspręsti administracinį ginčą ir kurio išsprendimas vienaip ar kitaip modifikuotų ginčo teisinius santykius. Ginčai, kurie nesukelia šalims realių teisinių pasekmių, yra nenagrinėti administracinio proceso tvarka.

17Remdamasis nurodytais motyvais ir pripažinęs, jog byloje nebeliko ginčo dalyko ir skundžiamas sprendimas teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia, teismas nutraukė bylą, vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu.

18III.

19Pareiškėjas D. G. 2016 m. spalio 6 d. padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

20Pareiškėjo atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad teismo išvados, jog jo transporto priemonės registravimo klausimas yra išspręstas galiojančiu Filialo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu, kuris laikytinas galutiniu, teisines pasekmes pareiškėjui sukeliančiu sprendimu Registracijos taisyklių 3 punkto prasme, nepagrįstas. Pasak pareiškėjo, Filialo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo nėra ir nebuvo, nes Filialo 2015 m. rugpjūčio 21 d. pranešimas Nr. 12603661 yra ankstesnio pranešimo (2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661) pakartojimas. 2015 m. rugpjūčio 21 d. pranešime Nr. 12603661 nurodyta ankstesnio pranešimo data ir numeris (2015 m. liepos 16 d. Nr. 12603661) tik nurodant kitus motyvus. Teismas neįvertino, kad tariamas Filialo 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas (faktiškai 2015 m. liepos 16 d. sprendimas Nr. 12603661) yra VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 pasekmė. Šios aplinkybės patvirtina pareiškėjo teisę skųsti VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, kuris, pareiškėjo nuomone, yra nepagrįstas ir naikintinas. Aplinkybė, kad skundžiamo VĮ „Regitra“ Sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 pagrindu jam pavaldus viešojo administravimo subjektas (Filialas) galimai priėmė kitus individualius administracinius teisės aktus, teismui negali būti pagrindas nenagrinėti iš esmės pareiškėjo skundo dėl VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimo panaikinimo.

21Atsakovas VĮ „Regitra“ ir trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ Kauno filialas su pareiškėjo atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, taip pat prašo priteisti atsakovo ir trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

22Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad, jų nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines aplinkybes, teisės normas taikė tinkamai, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Pareiškėjo atskirasis skundas paduotas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutarties, kuria teismas nutraukė administracinę bylą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 101 straipsnio 1 punktu. Ši įstatymo norma nustatė, kad teismas nutraukia bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai, išskyrus atvejus, kai byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

26Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Administracinių bylų teisenos įstatymas (2016 m. birželio 2 d. Administracinių bylų teisenos įstatymas Nr. XII-2399). Šio įstatymo 8 straipsnio, nustatančio įstatymo įgyvendinimo tvarką, 1 dalyje nustatyta, kad administracinių bylų, pradėtų ir nebaigtų nagrinėti pirmąja instancija iki šio įstatymo įsigaliojimo, procesas pirmojoje instancijoje vyksta iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusia tvarka. Šioje dalyje nurodytų bylų, nagrinėjamų apeliacine tvarka, procesas ir proceso atnaujinimas vyksta šio įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėjo skundas buvo paduotas 2015 m. rugsėjo 14 d., t.y. iki 2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 įsigaliojimo. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjo atskirąjį skundą, patikrino, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė Administracinių bylų teisenos įstatymo, galiojusio iki 2016 m. liepos 1 d., normas.

27Tikrinamoje apeliacine tvarka byloje nustatyta, kad pareiškėjas šioje byloje kreipėsi į teismą, pareikšdamas du reikalavimus: 1) panaikinti VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-3468; 2) įpareigoti atsakovą įregistruoti transporto priemonę (Nissan Juke, identifikavimo Nr. ( - )).

28Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nutraukė bylą vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu (byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai). Faktinis tokio pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo pagrindas buvo tas, kad VĮ „Regitra“, išnagrinėjusi pareiškėjo 2015 m. liepos 17 d. skundą, 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 panaikino Filialo sprendimą, įformintą 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr.12603661, kuriuo Filialas atsisakė įregistruoti pareiškėjo automobilį, įpareigodamas Filialą priimti naują sprendimą, o Filialas, vykdydamas VĮ „Regitra“ Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, 2015 m. liepos 21 d. priėmė naują sprendimą (atsisakė įregistruoti transporto priemonę). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas priėjo prie išvadų, kad pareiškėjui teisines pasekmes sukelia Filialo 2015 m. liepos 21 d. sprendimas, o ne VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimas Nr. (1.19)-24-3468, kurio panaikinimas pareiškėjo teisėms ir pareigoms nesukeltų jokių teisinių pasekmių ir neturės įtakos pareiškėjui priklausančio automobilio registracijai. Tai konstatavęs, teismas priėjo prie išvadų, kad nebeliko ginčo dėl teisės ir ginčo šioje byloje dalyko.

29Pareiškėjo atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimas Nr. (1.19)-24-3468 jam sukelia teisines pasekmes, o teismo nutartyje nurodyto 2015 m. liepos 21 d. Filialo sprendimo nebuvo ir nėra.

30Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai nutraukė bylą vadovaudamasis ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu, atsižvelgtina į teisinį reguliavimą, kuris nustato VĮ „Regitra“ kompetenciją priimti sprendimus dėl transporto priemonių registravimo, taip pat skundų dėl priimtų sprendimų atsisakyti įregistruoti transporto priemonę nagrinėjimo tvarką.

31Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (toliau – ir SEAKĮ) Lietuvos Respublikos viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka registruotoms Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre motorinėms transporto priemonėms ir (ar) priekaboms. Pagal šį įstatymą Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (toliau – ir Registras) valdytoja – Vidaus reikalų ministerija, o registro tvarkytoja – valstybės įmonė „Regitra“ (SEAKĮ 271 str. 1 d.). Aptariamo įstatymo 25 straipsnyje nustatyti bendrieji reikalavimai motorinėms transporto priemonėms ir priekaboms, o 27 straipsnyje įtvirtinti motorinių transporto priemonių registracijos, registracijos sustabdymo ir panaikinimo bendrieji reikalavimai

32Įstatymų leidėjas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu valstybės įmonei „Regitra“ pavedė Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro funkciją, tačiau šios funkcijos vykdymo tvarkos nenustatė. Transporto priemonių registravimo tvarką nustato poįstatyminiai norminiai teisės aktai.

33Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 patvirtintuose Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatuose (bylai aktuali Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 521 redakcija) nurodyta, kad Registro objektai registruojami, registro duomenys, būtini registro objektams registruoti, teikiami Registravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekant transporto priemonių registravimo procedūras (16 punktas). Registro objektas laikomas įregistruotu, kai registro tvarkytojas Registravimo taisyklių nustatyta tvarka priima sprendimą įregistruoti transporto priemonę, suformuoja ir į registrą įrašo duomenis apie registro objektą, suteikia registro objekto identifikavimo kodą ir Registravimo taisyklėse nustatytais atvejais išduoda registravimo dokumentą (22 punktas). Kai Registravimo taisyklių nustatyta tvarka atsisakoma registruoti registro objektą (transporto priemonę), asmeniui, pateikusiam duomenis, būtinus registro objektui registruoti, pateikiamas pranešimas apie priimtą sprendimą atsisakyti registruoti (23 punktas).

34Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos tvarką (procedūrą) detalizuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės (bylai aktuali 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr.1V-445 redakcija). Į šių Taisyklių 4 punktą perkeltos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio nuostatos nurodant, kad Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos tik nustatyta tvarka atlikus jų tipo patvirtinimą (procedūra, pagal kurią patvirtinama transporto priemonės atitiktis tam tikroms administracinėms nuostatoms ir techniniams reikalavimams, privalomąją techninę apžiūrą, privalomas muitinės procedūras, sumokėjus valstybės nustatytus su transporto priemone ar su jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius ir apdraudus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

35Registravimo taisyklės nustato, kad transporto priemonės registruojamos bet kuriame VĮ „Regitra“ filiale, nepriklausomai nuo transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos ar buveinės adreso Lietuvos Respublikoje (11 punktas). Registravimo taisyklių IV skyrius „Transporto priemonių registracijos pagrindai“ (37-52 punktai) detaliai reglamentuoja kokių duomenų ir informacijos pagrindu registruojamos (išregistruojamos) transporto priemonės, kokius reikalavimus turi atitikti teikiami dokumentai (37-52 punktai).

36Registro objekto įregistravimo procedūrų prasme Registravimo taisyklių V skyriuje “Pareiškėjų prašymų registruoti transporto priemones nagrinėjimas“ (53-57 punktai) detaliai aptarta pareiškėjų prašymų registruoti transporto priemones nagrinėjimo tvarka. Taisyklių 54 punkte nustatyta, kad nagrinėdama pareiškėjų prašymus VĮ „Regitra“ tikrina pareiškėjų tapatybę, nagrinėja pateiktus dokumentus (originalių dokumentų skaitmenines kopijas), duomenis, informaciją, atlieka transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūras, tikrina, ar transporto priemonė, jos variklis, numerio ženklai, kuriais transporto priemonė yra paženklinta, pareiškėjas ir jo teikiami dokumentai nėra ieškomi policijos. Nagrinėdama pareiškėjų prašymus įregistruoti transporto priemonę arba pakeisti įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenis VĮ „Regitra“ papildomai tikrina, ar: yra pateikti transporto priemonės registravimui būtini duomenys (54.1 p.); atliktos registruojamos transporto priemonės privalomos muitinės procedūros (išleidimo į laisvą apyvartą), transporto priemonės patvirtinimas, privalomoji techninė apžiūra ir sumokėti valstybei nustatyti, su transporto priemone susiję, mokesčiai (pateikta garantija muitinei) (54.2 p.); netaikomi apribojimai transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme, ją valdyti, naudoti, ja disponuoti (54.3 p.); transporto priemonė yra apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (54.4 p.).

37Registravimo taisyklių 55 punkte nustatyta bendroji taisyklė, kad pareiškėjų prašymai išnagrinėjami per 5 darbo dienas (jeigu pareiškėjui nereikia patikslinti ir (ar) papildyti duomenų). Išnagrinėjus pareiškėjo prašymą, priimamas sprendimas registruoti arba atsisakyti registruoti transporto priemonę. Taisyklių 56 punktas nustato ilgesnį pareiškėjų prašymų išnagrinėjimo terminą, jei būtina patikslinti duomenis susirašinėjant su užsienio valstybių asmenimis. Registravimo taisyklių VI skyrius (58-61 punktai) reglamentuoja transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūrą. Aptariamų taisyklių 58 punkte nustatyta, kad transporto priemonės tapatumo nustatymas yra pareiškėjo prašymo nagrinėjimo sudėtinė dalis ir yra atliekamas pirmiausia. Transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūrą sudaro transporto priemonės kilmės šalies ir statuso jos kilmės šalyje nustatymas, transporto priemonės autentiškumo patikrinimas ir (arba) transporto priemonės kilmės dokumentų autentiškumo patikrinimas, siekiant nustatyti, ar nėra atlikti neteisėti jų pakeitimai ir transporto priemonė yra laikytina transporto priemonių registro objektu. Taisyklių 59 punkte nurodyta kokius veiksmus privalu atlikti atliekant transporto priemonės autentiškumo patikrinimą.

38Iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad transporto priemonės registruojamos bet kuriame VĮ „Regitra“ filiale (Registravimo taisyklių 11 punktas), o atsisakymas įregistruoti Registro objektą (transporto priemonę) įforminamas pranešimu apie priimtą sprendimą (Registro nuostatų 23 punktas, Registravimo taisyklių 55 punktas). Registravimo taisyklės, be kita ko, numato pareiškėjo prašymo nagrinėjimas sustabdymą (kai pateikti duomenys yra netikslūs ir (ar) neišsamūs) pasiūlant pateiktus duomenis patikslinti ir (ar) papildyti (Taisyklių 55 punktas).

39Registravimo taisyklių 109 punkte nustatyta, kad VĮ „Regitra“ priimti sprendimai atsisakyti registruoti transporto priemonę gali būti skundžiami VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimai – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Minėtoje Registravimo taisyklių normoje yra nustatyta neprivaloma ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, t.y. VĮ „Regitra“ filialo atsisakymas registruoti transporto priemonę gali būti skundžiamas VĮ „Regitra generaliniam direktoriui, o generalinio direktoriaus sprendimas - administraciniam teismui.

40ABTĮ 25 straipsnio 1 dalis nustatė, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje aiškinant šią įstatymo normą nuosekliai pabrėžiama, jog teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas reikalauja, kad privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka būtų aiškiai numatyta įstatyme, o įstatymo nuostatos, nustatančios privalomą ikiteisminę ginčo sprendimo tvarką, negali būti aiškinamos plečiamai. Kitaip tariant, asmuo neprivalo laikytis ne įstatyme, o žemesnės teisinės galios norminiame teisės akte nustatytos išankstinės administracinio ginčo nagrinėjimo tvarkos ir, jei įstatymu nėra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka, asmuo viešojo administravimo subjekto priimtą individualų aktą, kuris sukelia materialines teisines pasekmes, gali skųsti tiesiogiai teismui. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu Registro tvarkytojo priimtų sprendimų apskundimo tvarka nesureglamentuota. Poįstatyminiame teisės akte (Registravimo taisyklių 109 punkte) nustatyta tvarka suinteresuotas asmuo gali naudotis pasirinktinai, t.y. Registro tvarkytojo sprendimą apskųsti arba VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui arba teismui. Teisėjų kolegija pažymi, kad esant tokiai teisės normos konstrukcijai, kai teisės norma nustato alternatyvų viešojo administravimo subjekto priimtų individualių administracinių aktų apskundimo variantą (išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme institucijai arba teismui) asmuo, pasirinkęs pirmąjį savo galimai pažeistų teisių gynimo būdą (išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarką) turi nuosekliai laikytis pasirinktos procedūros, t.y. viešojo administravimo subjekto sprendimą apskųsti išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka institucijai, o jos priimtą sprendimą (su juo nesutinkant) – administraciniam teismui kartu su viešojo administravimo subjekto sprendimu, kurį buvo apskundęs išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka.

41Tikrinamoje apeliacine tvarka byloje iš bylos medžiagos ir iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad pareiškėjas dėl Filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr.12603661, t.y. Registro nuostatų 23 punkte numatyto dokumento, kuriuo buvo atsisakyta įregistruoti pareiškėjo pateiktą registracijai automobilį, tuo pačiu metu inicijavo du procesus: išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir teisminį. Pareiškėjas 2015 m. liepos 17 d. VĮ “Regitra” generaliniam direktoriui padavė skundą dėl Filialo Sprendimo Nr.12603661, o 2015 m. liepos 30 d. dėl to paties sprendimo padavė skundą Kauno apygardos administraciniam teismui. Šiame skunde pareiškėjas prašė teismo panaikinti atsakovo Sprendimą Nr.12603661 ir įpareigoti atsakovą įregistruoti transporto priemonę bei priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Šį pareiškėjo skundą teismas priėmė nagrinėti (Kauno apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr. eI-3951-505/2015, teisminio proceso Nr. 3-62-3-01455-7).

42Pagal pareiškėjo inicijuotą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūrą VĮ „Regitra“ generalinis direktorius, išnagrinėjęs pareiškėjo 2015 m. liepos 17 d. skundą, priėmė 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, kuriuo panaikino pareiškėjo apskųstą Filialo 2015 m. liepos 16 d. sprendimą Nr.12603661 (atsisakymą registruoti pareiškėjo transporto priemonę), nurodydamas, kad Filialas turi atlikti sprendime nurodytus veiksmus ir priimti naują sprendimą išsamiai paaiškinant transporto priemonės registravimui reikšmingas aplinkybes bei nurodant visus atsisakyti registruoti transporto priemonę pagrindus. Filialas, vykdydamas VĮ „Regitra“ Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, 2015 m. rugpjūčio 21 d. priėmė naują sprendimą – atsisakė registruoti pareiškėjo transporto priemonę. Pareiškėjas VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (1.19)-24-3468 2015 m. rugsėjo 14 d. apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašydamas panaikinti VĮ „Regitra“ Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468 ir įpareigoti VĮ „Regitra“ įregistruoti transporto priemonę. Šį pareiškėjo skundą Vilniaus apygardos teismas priėmė nagrinėti (administracinė byla Nr. eI-4131-643/2016, teisminio proceso Nr. 3-61-3-04509-2015-9). Šiame teisminiame procese Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nagrinėjamu atskiruoju skundu pareiškėjo apskųstą 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį nutraukti bylą vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu (byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai).

43Pažymėtina, kad pareiškėjui pateikiant Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2015 m. rugsėjo 14 d. skundą dėl VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468, priimto išnagrinėjus pareiškėjo skundą išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, Kauno apygardos administraciniame teisme buvo neišnagrinėta administracinė byla (teisminio proceso Nr.3-62-3-01455-7) pagal pareiškėjo 2015 m. liepos 30 d. skundą, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti Filialo Sprendimą Nr.12603661 ir įpareigoti atsakovą įregistruoti transporto priemonę.

44Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu (administracinė byla Nr.el-3951-505/2015, teisminio proceso Nr.3-62-3-01455-7) pareiškėjo skundą atmetė nustatęs, kad VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 panaikino Filialo Sprendimą Nr.12603661 (t.y. tą patį sprendimą, kurį pareiškėjas apskundė ir teismui), o Filialas, vykdydamas VĮ „Regitra“ Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, 2015 m. rugpjūčio 21 d. priėmė naują sprendimą, kurio pareiškėjas šioje byloje neapskundė, nors teismas jam išaiškino tokią teisę. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr.el-3951-505/2015, neįsiteisėjęs, neturi res iudicata galios, todėl remtis minėtoje administracinėje byloje nustatytomis aplinkybėms nagrinėjant kitą bylą negalima.

45Atsižvelgdama į tikrinamoje apeliacine tvarka byloje nustatytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi nutraukdamas bylą, netinkamai taikė procesinės teisės normas (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktą), priėmė nepagrįstą, neteisėtą nutartį, todėl pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas, ši nutartis naikintina perduodant pirmosios instancijos teismui pareiškėjo skundą nagrinėti iš esmės (ABTĮ 154 straipsnio 4 punktas).

46Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui ir atskirojo skundo argumentų darytina išvada, kad pareiškėjas 2015 m. rugsėjo 14 d. paduodamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468, siekė šio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo teismine tvarka, nes mano, kad VĮ „Regitra“ generalinis direktorius, panaikindamas Filialo Sprendimą Nr.12603661, nepagrįstai nurodė Filialui atlikti Sprendime Nr. (1.19)-24-3468 išvardytus veiksmus. Pareiškėjo nuomone, transporto priemonė pagal jo 2015 m. liepos 16 d. prašymą ir pateiktus dokumentus Filialo Sprendimu Nr.12603661 buvo nepagrįstai neįregistruota, o VĮ „Regitra“ Sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 buvo nepagrįstai nurodyta Filialui atlikti papildomus patikros veiksmus ir priimti naują sprendimą.

47Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nurodyta aplinkybė, jog Filialas, vykdydamas VĮ „Regitra“ Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, dėl pareiškėjo 2015 m. liepos 16 d. pareiškimo priėmė naują, t.y. 2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą, teismui negalėjo būti pagrindas išvadoms, kad nagrinėjamoje byloje pagal pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 14 d. skundą nebeliko ginčo dalyko. Pažymėtina, kad ginčo nagrinėjamoje byloje ginčo dalykas yra VĮ „Regitra“ 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimas Nr. (1.19)-24-3468. Šis VĮ „Regitra“ sprendimas pirmosios instancijos teismui nagrinėjant bylą buvo galiojantis aktas. Minėta, kad pareiškėjas ginčą, kurį lėmė Filialo Sprendimo Nr.12603661 priėmimas, išskaidė į du teisminius procesus. Taigi priešingai, nė nurodyta pirmosios instancijos teismo nutartyje, nagrinėjamoje byloje VĮ „Regitra“ Sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 pagrįstumo ir teisėtumo vertinimui negali turėti įtakos tas faktas, kad Filialas, vykdydamas VĮ „Regitra“ Sprendimą Nr. (1.19)-24-3468, priėmė naują sprendimą, t.y.2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą. Dėl nagrinėjamoje byloje ir administracinėje byloje (administracinė byla Nr.eI-3951-505/2015, teisminio proceso Nr.3-62-3-01455-7), kurioje Kauno apygardos administracinio teismo priimtas 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimas neįsiteisėjęs pareikštų reikalavimų įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus (įregistruoti pareiškėjo transporto priemonę) pažymėtina, kad nors šiais reikalavimais yra siekiama to paties tikslo (įpareigojimo įregistruoti transporto priemonę Registre), tačiau šie reikalavimai minėtose bylose yra išvestiniai iš skirtingų skundžiamų sprendimų, suformuluotų skirtingiems atsakovams, o išvestinių reikalavimų išsprendimas yra susijęs su tuo, kaip teismas išsprendžia pagrindinį reikalavimą.

48Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo 2015 m. rugsėjo 14 d. skundą turėjo nagrinėti iš esmės ir, atsižvelgdamas į pareiškėjo 2015 m. liepos 17 d. skunde dėl Filialo 2015 m. liepos 16 d. sprendimo Nr.12603661 išdėstytus argumentus, turėjo patikrinti ginčui aktualaus teisinio reguliavimo kontekste, ar VĮ „Regitra“ direktorius, panaikindamas Filialo Sprendimą Nr.12603661, pagrįstai ir teisėtai nurodė Filialui atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus ir priimti naują sprendimą, vadovaudamasis šiame sprendime išvardytomis teisės normomis.

49Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas siekia įregistruoti automobilį, turintį vairą dešinėje pusėje, įvežtą į Lietuvą iš kitos Europos Sąjungos valstybės. Todėl pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, turi atsižvelgti ne tik į nacionalinės teisės normas, bet ir į Europos Sąjungos teisės normas bei atitinkamą teismų praktiką. Lietuvos Respublikos Konstitucijos (2004 m. liepos 13 d. įstatymo Nr.IX-2343 redakcija) 150 straipsnyje įtvirtinta, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamąja dalimi yra 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“. Pagal šį Konstitucinį aktą, jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalis nustato, kad taikydamas Europos Sąjungos teisės normas, teismas taip pat vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. kovo 20 d. sprendime byloje C-61/12 Europos Komisija / Lietuvos Respublika nustatė, kad, drausdama registruoti lengvuosius automobilius, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, ir (arba) reikalaudama prieš registruojant perkelti naujų ar anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotų lengvųjų automobilių vairavimo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę, Lietuvos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1970 m. birželio 8 d. Tarybos direktyvos 70/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo 2a straipsnį, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva), 4 straipsnio 3 dalį ir pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnį. Į šį Teisingumo Teismo nutarimą atkreiptas dėmesys ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutarime Nr.KT6-N2/2015, kuriame pateiktos išvados dėl Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 4 dalies (2010 m. balandžio 15 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 48-2308; 2013 m. birželio 13 d. redakcija, Žin., 2013, Nr. 68-3401) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių eismo taisyklių 240 punkto (2008 m. liepos 16 d. redakcija, Žin., 2008, Nr. 88-3530; 2012 m. vasario 29 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 29-1302) nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

50Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pareiškėjo atskirąjį skundą patenkina, panaikina Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

52Pareiškėjo D. G. atskirąjį skundą patenkinti.

53Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį panaikinti ir perduoti administracinė bylą pagal pareiškėjo D. G. skundą nagrinėti iš esmės.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas D. G. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m.... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad 2015 m. liepos 16 d. jis kreipėsi į VĮ... 7. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti.... 8. Atsakovas valstybės įmonė „Regitra“ su pareiškėjo skundu nesutiko ir... 9. Teismo posėdyje atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovas papildomai... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi... 12. Teismas nustatė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl VĮ... 13. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos tvarką nustato... 14. Ištyręs pateiktus į bylą įrodymus teismas nustatė, kad pareiškėjas... 15. Įvertinęs pareiškėjo skundo turinį ir suformuluotą reikalavimą, teismas... 16. Remdamasis išdėstytais argumentais teismas priėjo prie išvadų, kad... 17. Remdamasis nurodytais motyvais ir pripažinęs, jog byloje nebeliko ginčo... 18. III.... 19. Pareiškėjas D. G. 2016 m. spalio 6 d. padavė atskirąjį... 20. Pareiškėjo atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad teismo išvados,... 21. Atsakovas VĮ „Regitra“ ir trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ... 22. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Pareiškėjo atskirasis skundas paduotas dėl Vilniaus apygardos... 26. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Administracinių bylų... 27. Tikrinamoje apeliacine tvarka byloje nustatyta, kad pareiškėjas šioje byloje... 28. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi... 29. Pareiškėjo atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad VĮ „Regitra“... 30. Sprendžiant, ar pirmosios instancijos teismas 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartimi... 31. Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą (toliau – ir SEAKĮ)... 32. Įstatymų leidėjas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu valstybės... 33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286... 34. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos tvarką... 35. Registravimo taisyklės nustato, kad transporto priemonės registruojamos bet... 36. Registro objekto įregistravimo procedūrų prasme Registravimo taisyklių V... 37. Registravimo taisyklių 55 punkte nustatyta bendroji taisyklė, kad... 38. Iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad transporto priemonės... 39. Registravimo taisyklių 109 punkte nustatyta, kad VĮ „Regitra“ priimti... 40. ABTĮ 25 straipsnio 1 dalis nustatė, kad prieš kreipiantis į administracinį... 41. Tikrinamoje apeliacine tvarka byloje iš bylos medžiagos ir iš teismų... 42. Pagal pareiškėjo inicijuotą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo... 43. Pažymėtina, kad pareiškėjui pateikiant Vilniaus apygardos administraciniam... 44. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu... 45. Atsižvelgdama į tikrinamoje apeliacine tvarka byloje nustatytas aplinkybes... 46. Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui ir atskirojo skundo... 47. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nurodyta... 48. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 49. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas siekia įregistruoti... 50. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pareiškėjo... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Pareiškėjo D. G. atskirąjį skundą patenkinti.... 53. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartį... 54. Nutartis neskundžiama....