Byla e2-1719-230/2019
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Elektros gelmė“ dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovės UAB „Elektros gelmė“ 50 019,27 Eur skolą, 6 828,84 Eur palūkanas, 2 656,39 Eur delspinigius, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovė UAB „Elektros gelmė“ yra skolinga ieškovei BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ 50 019,27 Eur. Atsakovės skola susidarė pagal šalių sudarytas paskolos sutartis – 2015 m. liepos 31 d. paskolos sutartį Nr. FIN-203/2015 ir 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutartį Nr. FIN-048/2016 bei už suteiktas paslaugas. Atsakovė nevykdo prievolių pagal paskolos sutartis, t. y. negrąžina likusios paskolos dalies pagal paskolos sutartį Nr. 2, nemoka palūkanų (pagal paskolos sutartis Nr. 1 ir Nr. 2) ir neapmoka kitų ieškovės suteiktų paslaugų. Atsakovė per visą laikotarpį nuo paskolos pagal sutartį Nr. 1 suteikimo momento (2015 m. liepos 31 d.) iki paskolos grąžinimo (2017 m. rugpjūčio 1 d.) niekada nemokėjo palūkanų, todėl vadovaujantis paskolos sutarties Nr. l 2 punkto nuostatomis turi pareigą sumokėti ieškovei 1 203,29 Eur palūkanas, kaip atlyginimą už naudojimąsi suteiktos paskolos suma, taip pat vadovaujantis sutarties 5 punkto nuostatomis 776,04 Eur delspinigius, iš kurių 732 Eur paskaičiuoti už savalaikiai negrąžintą paskolą ir 44,04 Eur už praleistą terminą sumokėti palūkanas. Taip pat iš atsakovės priteistinos 5 625,55 Eur palūkanos pagal paskolos sutartį Nr. 2, kurios paskaičiuotos už laikotarpį nuo pinigų pervedimo momento (2015 m. spalio 30 d.) iki šio ieškinio parengimo dienos (2019 m. birželio 4 d.), ir 1 880,35 Eur delspinigiai, iš kurių 1 674,45 Eur už negrąžintą paskolos dalį (45 750 Eur) ir 205,90 Eur už negrąžintas palūkanas. Be to, ieškovės buhalterinės apskaitos dokumentuose, atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraščiuose (už periodą 2000 m. sausio 1 d. – 2020 m. sausio 31 d. (pagal seną programą) ir 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. (pagal naują programą)) ir 2016 m. gruodžio 31 d. šalių pasirašytame tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte užfiksuotos ne tik atliktos ūkinės operacijos pagal paskolos sutartis, bet ir ieškovės paslaugų teikimas atsakovei. Iš šių dokumentų matyti, kad ieškovė reguliariai (kiekvieną mėnesį) teikė paslaugas atsakovei, už kurias buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros. Pagal atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraščio (už periodą 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.) duomenis atsakovė už ieškovės suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir liko skolinga 4 269,27 Eur sumą.

4Ieškovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ ieškinyje nurodė, kad jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ar neatvyks į parengiamąjį ar teismo posėdį, prašo, kad byloje būtų priimtas sprendimas už akių. Atsakovei UAB „Elektros gelmė“ registruotu paštu buveinės adresu siųsti procesiniai dokumentai laikytini įteiktais CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą 20 dienų terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkinamas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 2 dalis numato, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atsižvelgiant į CPK 285 straipsnio 2 dalį, teismas vertina, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog jos reikalavimas yra pagrįstas.

7Iš ieškovės teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir atsakovė UAB „Elektros gelmė“ 2015 m. liepos 31 d. ir 2015 m. spalio 30 d. sudarė paskolos sutartis, o 2016 m. spalio 28 d. ir 2017 m. sausio 27 d. papildomus susitarimus prie 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutarties. Ieškovė pagal 2015 m. liepos 31 d. paskolos sutartį mokėjimo pavedimu pervedė atsakovei 20 000 Eur sumą (atsakovė šią sumą grąžino 2017 m. rugpjūčio 1 d., praleidusi sutartyje nustatytą terminą – 2016 m. liepos 31 d.), o pagal 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutartį (su papildomais susitarimais) ieškovė išmokėjo atsakovei 75 750 Eur sumą (atsakovė 2017 m. rugpjūčio 1 d. grąžino ieškovei dalį skolos, t. y. 30 000 Eur). 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutartyje numatytas paskolos grąžinimo terminas – 2016 m. spalio 30 d. (šis terminas 2016 m. spalio 28 d. papildomu susitarimu pratęstas iki 2017 m. spalio 30 d. (imtinai)). Taigi negrąžinta paskolos dalis sudaro 45 750 Eur sumą.

8Tiek 2015 m. liepos 31 d., tiek 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutarčių 2.1. punktuose paskolos gavėjas (atsakovė) įsipareigojo už naudojimąsi gauta paskola mokėti paskolos davėjui (ieškovei) 3 proc. dydžio metines palūkanas. Atsakovė palūkanų pagal paskolų sutartis nemokėjo. Iš ieškovės pateikto detalizuoto palūkanų paskaičiavimo matyti, kad atsakovės mokėtinos palūkanos pagal 2015 m. liepos 31 d. paskolos sutartį sudaro 1 203,29 Eur, o pagal 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutartį 5 625,55 Eur.

9Šalių sudarytų 2015 m. liepos 31 d. ir 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutarčių 5.1. punktuose numatyta, kad paskolos gavėjas už kiekvieną paskolos (ar jos dalies) grąžinimo, palūkanų (ar jų dalies) sumokėjimo termino praleidimo dieną įsipareigoja mokėti paskolos davėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius, paskaičiuojamus nuo vėluojamos sumokėti sumos. Iš ieškovės pateikto detalizuoto delspinigių paskaičiavimo matyti, kad atsakovės mokėtini delspinigiai pagal 2015 m. liepos 31 d. paskolos sutartį sudaro 776,04 Eur, o pagal 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutartį 1 880,35 Eur.

10Iš ieškovės pateiktų buhalterinės apskaitos programos duomenų (atsiskaitymų su debitoriais apskaitos žiniaraščio) ir 2016 m. gruodžio 31 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, kad ieškovė teikė paslaugas atsakovei, už kurias atsakovė liko skolinga ieškovei 4 269,27 Eur sumą.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vadovaujantis CK 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytas sąlygas arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1–2 punktai).

12Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu.

13Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis).

14Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Elektros gelmė“ pažeidė prievolę, nes nevykdo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovei susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškinys yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai, priteisiant ieškovei iš atsakovės 50 019,27 Eur skolą, 6 828,84 Eur palūkanas ir 2 656,39 Eur delspinigius.

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

17Ieškovės ieškinio reikalavimą dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo tenkinus, ieškovei iš atsakovės taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

18Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 1 118 Eur žyminis mokestis ir 6,54 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

19Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ (juridinio asmens kodas 133276384, buveinės adresas Elektrėnų g. 7, Kaunas) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ (juridinio asmens kodas 302874236, buveinės adresas Palemono g. 171A, Kaunas) 50 019,27 Eur (penkiasdešimt tūkstančių devyniolika eurų ir 27 euro centus) skolą, 6 828,84 Eur (šešis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus ir 84 euro centus) palūkanas, 2 656,39 Eur (du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt šešis eurus ir 39 euro centus) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (59 504,50 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ (juridinio asmens kodas 302874236, buveinės adresas Palemono g. 171A, Kaunas) 1 118 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniolika eurų) žyminį mokestį ir 6,54 Eur (šešis eurus ir 54 euro centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas.

24Atsakovė šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę Kauno apygardos teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Šį sprendimą per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos ieškovė gali apskųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. ieškovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ pateikė teismui ieškinį,... 3. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovė UAB „Elektros gelmė“ yra... 4. Ieškovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ ieškinyje nurodė, kad jei... 5. Ieškinys tenkinamas.... 6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio... 7. Iš ieškovės teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad ieškovė BUAB... 8. Tiek 2015 m. liepos 31 d., tiek 2015 m. spalio 30 d. paskolos sutarčių 2.1.... 9. Šalių sudarytų 2015 m. liepos 31 d. ir 2015 m. spalio 30 d. paskolos... 10. Iš ieškovės pateiktų buhalterinės apskaitos programos duomenų... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.63... 12. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos... 13. Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 14. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Elektros gelmė“ pažeidė prievolę,... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 proc. dydžio metines... 16. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Ieškovės ieškinio reikalavimą dėl skolos, palūkanų ir delspinigių... 18. Ieškinį patenkinus, valstybei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 19. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Kauno apygardos teismo 2019 m.... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Kauno... 23. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Elektros... 24. Atsakovė šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Šį sprendimą per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos ieškovė...