Byla 2-13119-235/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui R. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 2 496,29 Lt skolos, 332,59 Lt palūkanų, 1 189,47 Lt delspinigių, 30 Lt mokesčių už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą, 11 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2008-09-24 ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ir atsakovas R. D. sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį (toliau – ir sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 2500 Lt kreditą. Atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdamas po 115,24 Lt. Nurodo, kad atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, negrąžino ieškovui 2496,29 Lt kredito dalies. Taip pat atsakovas ieškovui nėra sumokėjęs 332,59 Lt palūkanų ir 1189,47 Lt delspinigių.

5Nusiuntus procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (( - )), procesiniai dokumentai atsakovui nebuvo įteikti. Gyventojų registro tarnybos duomenimis, įrašo apie apie atsakovo deklaruotą gyvenamąją vietą nėra. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovo atsiliepimas į ieškinį per teismo nustatytą terminą teisme negautas, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių (Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys iš dalies tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Danske Bank A/S ir atsakovas R. D. 2008-09-24 sudarė kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. NOVATUR-5668, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui atidaryti kortelės sąskaitą, suteikti 2 500 Lt kredito limitą bei išduoti kortelę, o atsakovas įgijo teisę naudotis kredito limitu bei įsipareigojo nustatytu laiku grąžinti ieškovui pasiskolintas kredito lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus (b. l. 4-9). Remiantis sutarties 4 punktu, atsakovas įsipareigojo visas panaudotas kredito limito lėšas grąžinti ieškovui mėnesio mokėjimo dienomis mokėdamas pastovaus dydžio mėnesio įmokas iki kredito limito laikotarpio galiojimo pabaigos. Pasibaigus kredito limito laikotarpiui ir esant nepadengtam kredito limitui, atsakovas įsipareigojo per kredito limito grąžinimo terminą padengti panaudotą kredito limitą, mokant numatytas mėnesio įmokas. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, t.y. negrąžino 2 496,29 Lt kredito dalies. Remiantis tuo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas ieškovui būtų grąžinęs 2 496,29 Lt kreditą, ieškovui iš atsakovo priteistinas 2 496,29 Lt negrąžintas kreditas (b. l. 10).

9Sutarties 7 punkte nustatyta, kad palūkanos už panaudotą kredito limitą pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito limito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki kredito limito grąžinimo ieškovui dienos. Šalys sutartimi nustatė 9,9 procentų dydžio metinę palūkanų normą. Remiantis tuo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 332,59 Lt palūkanos (b. l. 10).

10Sutarties 11 punkte įtvirtinta, kad atsakovui laiku nesumokėjus mėnesio įmokos, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 30 procentų dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos mėnesio įmokos už kiekvieną padelstą dieną. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino 2 496,29 Lt kredito ir nesumokėjo 332,59 Lt palūkanų, ieškovas yra paskaičiavęs 1 189,47 Lt delspinigius (b. l. 9).

11Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis įtvirtina, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotoja, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini daugiau nei 4 kartus, t.y., iki Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos delspinigių normos. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 225 Lt (2 828,88 Lt x 0,05 proc. : 100 x 180 d. = 255 Lt), teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

12Remiantis sutarties 9 punktu, už kredito suteikimą ir kitas banko pagal sutartį teikiamas paslaugas kredito gavėjas moka bankui operacijos atlikimo ar paslaugos suteikimo metu galiojančiuose banko paslaugų ir operacijų nustatyto dydžio mokesčius. Pagal sutarties 43.5 punktą kredito gavėjas sutarties sudarymo metu pareiškė bankui, kad jis susipažino su banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo sąlygomis, įkainiais ir įsipareigojo jų laikytis. Ieškovas patyrė 30 Lt mokesčių už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą (b. l. 10-12). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistini 30 Lt už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą.

13Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal sutarties 25 punktą tais atvejais, kai atsakovo prievolės ieškovui vykdomos priverstine tvarka pagal teismo sprendimą, atsakovas įsipareigojo mokėti 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškovui priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 11 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-03-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Patenkinta ieškinio dalis sudaro 76,92 procentus. Ieškovas patyrė 121 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 16) Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 93 Lt bylinėjimosi išlaidos.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142, 285-288 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį iš dalies tenkinti.

17Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, kodas 301694694, Saltoniškių g. 2, Vilnius, iš atsakovo R. D., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2 496,29 Lt (du tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt šešis Lt dvidešimt devynis ct) negrąžintą kreditą, 332,59 Lt (tris šimtus trisdešimt du Lt penkiasdešimt devynis ct) palūkanas, 255 Lt (du šimtus penkiasdešimt penkis Lt) delspinigius, 30 Lt už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą, 11 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-03-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 93 Lt (devyniasdešimt tris Lt) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

18Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

19Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 2 496,29 Lt skolos, 332,59 Lt... 4. Ieškovas nurodo, kad 2008-09-24 ieškovas Danske Bank A/S, veikiantis per... 5. Nusiuntus procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios... 6. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 8. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Danske... 9. Sutarties 7 punkte nustatyta, kad palūkanos už panaudotą kredito limitą... 10. Sutarties 11 punkte įtvirtinta, kad atsakovui laiku nesumokėjus mėnesio... 11. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad,... 12. Remiantis sutarties 9 punktu, už kredito suteikimą ir kitas banko pagal... 13. Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį, palūkanų už naudojimąsi paskolos suma... 14. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 76,92 procentus. Ieškovas patyrė 121 Lt... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142,... 16. ieškinį iš dalies tenkinti.... 17. Priteisti ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos... 18. Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 19. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...