Byla 2-97-794/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas V. P., sekretoriaujant V. D., Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant ieškovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovams advokatui Arūnui Ivanciui, Erlandui Petrauskui, atsakovės ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ atstovui advokatui Grigorijui Saveljevui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškinį atsakovams RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2iškovė kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovų RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ priteisti 25.147,34 Lt skolos už uosto rinkliavas, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas už advokato pagalbą ir žyminį mokestį. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ valdo laivą „M. K.“, naudojasi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu, todėl pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 11 str. 6 p., 34 str. 1 d., LR CK 6.2 str. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai privalo mokėti uosto rinkliavas.

3Atsakovė ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo ieškovės ieškinį atmesti. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad laivas „M. K.“ buvo neteisėtai areštuotas, todėl remiantis CK 6.253 str. atsakovė turi būti atleista nuo civilinės atsakomybės.

4Atsakovei RAB „Sevnaučflot“ teismo procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 130 str.), tačiau per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Į teismo posėdį atsakovės RAB „Sevnaučflot“ atstovas neatvyko, kadangi vadovaujantis CPK 805 str. įgaliotas asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, kuriam ateityje būtų įteikiami su šia byla susiję procesiniai dokumentai, nebuvo paskirtas. Apie posėdį atsakovui pranešta tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Esant nurodytoms aplinkybėms, byla nagrinėtina atsakovės RAB „Sevnaučflot“ atstovui nedalyvaujant.

6Ieškovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovai teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinį palaiko, laivo savininkai privalo mokėti rinkliavas. Teigė, kad laivo areštas negali būti pagrindas atmesti ieškinį, nes nepriklausomai nuo to, kad tas laivas buvo areštuotas prieš atsakovo valią, prievolė mokėti rinkliavas neišnyko.

7Atsakovės ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ atstovas advokatas Grigorijus Saveljevas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad užsienio laivui nepriklauso mokėti rinkliavas. Teigė, kad tris kartus neteisėtai buvo areštuotas laivas. Areštavus laivą, laivo savininkas neturi mokėti rinkliavos.

8Ieškinys tenkintinas.

9Nustatyta, kad atsakovai RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ ginčo laikotarpiu buvo žvejybinio laivo „M. K.“ (laivo numeris Nr. M-0211, b. l. 34) savininkai. Ieškovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašo solidariai iš atsakovų priteisti 25.147,34 Lt uosto rinkliavų skolą už laivo „M. K.“ naudojimąsi Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu. Ieškovė už laivo „M. K.“ uosto rinkliavas išrašė sąskaitas faktūras Nr. KUR 235411 4.956,34 Lt (1.435,46 EUR) sumai už laikotarpį nuo 2011-09-29 iki 2011-10-28, Nr. KUR 235648 5.078,22 Lt (1.470,75 EUR) sumai už laikotarpį nuo 2011-10-29 iki 2011-11-28, Nr. KUR 236123 4.956,34 Lt (1. 435,46 EUR) sumai už laikotarpį nuo 2011-11-29 iki 2011-12-28, Nr. KUR 236572 5.078,22 Lt (1.470,75 EUR) sumai už laikotarpį nuo 2011-12-29 iki 2012-01-28, Nr. KUR 237013 5.078,22 Lt (1.470,75 EUR) sumai už laikotarpį nuo 2012-01-29 iki 2012-02-28 (b.l. 8-12). 2012-03-15 ieškovės pažymos duomenimis uosto rinkliavų už laivą „M. K.“ skola sudaro 25.147,34 Lt ir byloje nėra duomenų, kad ji būtų sumokėta (b.l. 18).

10Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo (toliau – įstatymo) 34 straipsnio 1 dalis numato, kad už naudojimąsi uostu laivų valdytojai privalo mokėti uosto rinkliavas. Ieškovo funkcija yra rinkti uosto rinkliavas (Įstatymo 11 str. 6 p.). 2008 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklės“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“ numatyta, kad laivai, įplaukiantys į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą komerciniais arba nekomerciniais tikslais (remontui, laukimui, įgulos keitimui, laivų atsargų papildymui, tai yra už naudojimąsi uostu), privalo sumokėti uosto rinkliavas. Tarp šalių ginčo dėl paskaičiuotos rinkliavos sumos nėra, todėl rinkliavos apskaičiavimo teisingumas nenagrinėtinas.

11Konstatuotina, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 - 6.4 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsakovai iki šiol neatsiskaitė už uosto rinkliavas, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą.

12Ginčo laikotarpiu atsakovai RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ buvo laivo „M. K.“ savininkai. Minėtas laivas į Klaipėdą buvo atitemptas remontui, vadinasi laivo „M. K.“ savininkai naudojosi ginčo laikotarpiu Klaipėdos valstybiniu jūrų uostu. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, atsakovai ginčo laikotarpiu nuo 2011-09-29 iki 2012-02-28 būdami laivo savininkais privalėjo sumokėti ieškovei uosto rinkliavas, tačiau šios prievolės nevykdė dėl neteisėto neveikimo. Jie laikomi pažeidusiais prievolę mokėti privalomąsias įmokas už naudojimąsi uostu dėl abiejų laivo savininkų kaltės, todėl jų atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė (CK 6.246-6.249 str.). Atsakovės ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ atstovo argumentas, kad areštavus laivą, laivo savininkas neturi mokėti rinkliavos, laikytinas nepagrįstu, kadangi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas, Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 245 ir 2008 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-246 nenumato atleidimo nuo rinkliavų skolų mokėjimo, esant areštuotam laivui, todėl laikytina, kad atsakovai RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ neatleisti nuo rinkliavų sumokėjimo ir atsisakymas vykdyti prievolę negali būti sietinas su laivo areštu.

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-04-04, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Ieškovės atstovai pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas bei duomenis, kad VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos sumokėjo 1.500,00 Lt advokato pagalbai apmokėti (b.l. 7), todėl patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovei solidariai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 754,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 5) ir 1.500,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso 2.254,00 Lt, t.y. iš kiekvieno atsakovo po 1.127,00 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis). Valstybei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po 9,67 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Solidariai priteisti iš atsakovų RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ 25.147,34 Lt skolos už uosto rinkliavas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 25.147,34 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-04-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovo po 1.135,50 Lt ieškovei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai.

18Priteisti Valstybei iš atsakovų RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Z. Z.“ lygiomis dalimis po 9,67 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai