Byla e2-5998-570/2017
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovams I. P. ir Ž. P. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo solidariai.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 335,97 Eur skolos, kurią sudaro 317,08 Eur skola už eksploatacines išlaidas ir komunalinius mokesčius, 18,89 Eur delspinigiai, taip pat 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 0,86 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką ir išrašo peržiūrėjimą.

5Ieškinio ir kitų procesinių dokumentų kopijos atsakovei įteiktos 2017 m. spalio 5 d. pasirašytinai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalis), atsakovui įteiktos 2017 m. spalio 17 d. pasirašytinai( CPK 123 straipsnio 1 dalis). Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio adresu Marijampolės m., R. Juknevičiaus g. 106, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas. Minėtu adresu esančiame daugiabučiame name atsakovai nuosavybės teise turi butą. Ieškovė, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. DV-2271 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo“ pagrindu, suteikė daugiabučio namo, kuriame atsakovams nuosavybės teise priklauso butas, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, tačiau atsakovai savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdo. Už ieškovės suteiktą daugiabučio namo, kuriame atsakovams nuosavybės teise turi butą, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, kaupiamąsias lėšas, žemės nuomos mokestį laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. susidarė 317,08 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad skola būtų sumokėta byloje nėra.

9Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau–CK) 6.38 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

10Atsakovams, kaip buto savininkams, prievolę proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti, nustato CK 4.82 straipsnio 3 dalis; atsakovams, kaip buto savininkams, prievolę apmokėti administravimo išlaidas proporcingai jos daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje nustato CK 4.84 straipsnio 4 dalis. Atsakovai sąskaitas už ieškovės suteiktą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, pastato techninę priežiūrą (eksploataciją), teritorijos priežiūrą, techninę priežiūrą, žemės nuomos mokestį privalo apmokėti iki sąskaitos pateikimo mėnesio paskutinės dienos. Tačiau atsakovai šios savo pareigos nustatytu terminu nevykdė, todėl ieškovė prašo priteisti 18,89 Eur delspinigių, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., delspinigių norma - 0,02 % nuo priklausančios mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 straipsnį.

11Be to, sutinkamai su CK 6.6 straipsnio 3 dalimi, tais atvejais, kai prievolė susijusi su paslaugų teikimu, solidarioji atsakovų pareiga preziumuojama, todėl laiku nesumokėjus už eksploataciones išlaidas ir komunalinius mokesčius atsakovai laikomi pažeidusiais prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir privalo skolą atlyginti solidariai (CK 6.388 straipsnis). Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina teismui pateikti dokumentai – buto apyvartos žiniaraščio už laikotarpį patvirtinta kopija, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutarties patvirtinta kopija, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. DV-2271 patvirtinta kopija.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų priteistina 335,97 Eur skola, kurią sudaro 317,08 Eur skola ir 18,89 Eur delspinigiai.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovų priteistina įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. spalio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovė taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidų. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (CK 6.6 straipsnio 1 dalis), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalimi, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės prašymą priteisti iš atsakovų 15,86 Eur bylinėjimosi išlaidų tenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 7,93 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos kiekvienam atsakovui (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti solidariai iš atsakovų I. P., asmens kodas ( - ) ir Ž. P., asmens kodas ( - ) 335,97 Eur (tris šimtus trisdešimt penkis eurus 97 ct) skolos ir 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2017 m. spalio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šiaulių g. 4, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DnB bankas.

19Priteisti iš atsakovų I. P., asmens kodas ( - ) ir Ž. P., asmens kodas ( - ) lygiomis dalimis iš kiekvieno po 7,93 Eur (septynis eurus 93 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas: Marijampolė, Šiaulių g. 4, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DnB bankas.

20Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalių ir 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

21Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 335,97 Eur skolos, kurią sudaro... 5. Ieškinio ir kitų procesinių dokumentų kopijos atsakovei įteiktos 2017 m.... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos duomenimis nustatyta, ieškovė teikia daugiabučio namo, esančio adresu... 9. Kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei... 10. Atsakovams, kaip buto savininkams, prievolę proporcingai savo daliai apmokėti... 11. Be to, sutinkamai su CK 6.6 straipsnio 3 dalimi, tais atvejais, kai prievolė... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms, iš atsakovų priteistina 335,97 Eur skola,... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 14. Ieškovė taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 15,86 Eur... 15. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų valstybei... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti solidariai iš atsakovų I. P., asmens kodas ( - ) ir Ž. P., asmens... 19. Priteisti iš atsakovų I. P., asmens kodas ( - ) ir Ž. P., asmens kodas ( - )... 20. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...