Byla 2-4461-251/2012
Dėl įsakymo panaikinimo, trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų sporto klubas „Dakaras-Šauliai“, UAB „Vaiteksa“

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant Rasai Jonaitienei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos atstovui advokatui Jonui Korsakui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Daliai Andraitienei, trečiojo asmens Valstybės įmonės Valstybės turto fondas atstovei Rasai Kurienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos techninio sporto draugijos ieškinį atsakovui Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl įsakymo panaikinimo, trečiasis asmuo Valstybės įmonė Valstybės turto fondas, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų sporto klubas „Dakaras-Šauliai“, UAB „Vaiteksa“, ir

Nustatė

2Ieškovo atstovas advokatas Jonas Korsakas nurodė, kad ieškovas Lietuvos Techninio sporto draugija reiškia ieškininį reikalavimą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus vedėjo 2012-04-26 įsakymo Nr.31VĮ-(14.31.2)-939 panaikinimo, kuriuo buvo nutraukta 3,4649 ha žemės sklypo, esančio K.Donelaičio g. 70, Šiauliuose panaudos sutartis Nr. PN/29/08/0009 sudaryta su Lietuvos techninio sporto draugija ir 2012-04-26 įsakymo Nr.31VĮ-(14.31.2)-940 panaikinimo, kuriuo buvo nutraukta 2008-06-16 valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN/2908-0008 sudaryta su Lietuvos techninio sporto draugija dėl 1,0137 ha žemės sklypo esančio Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, panaudos. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė Dalia Andraitienė nurodė, kad valstybinės žemės panaudos sutartys 2008-06-16 dėl žemės sklypų Išradėjų g. 1A ir Donelaičio g. 70, buvo nutrauktos vadovaujantis Žemės įstatymo 8 str.6 dalyje nurodytu pagrindu, t.y kad valstybinė žemė perduodama naudotis neatlyginai tik valstybės ir savivaldybių nustatytoms funkcijoms atlikti bei pačiose sutartyse 13 punkte apspręstomis sąlygomis, nes abu objektai yra privatizuojamų objektų sąraše. Turto, priskirto privatizavimo objektams ir žemės sklypų priskirtų šiems objektams eksploatuoti patikėtinis yra VĮ Valstybės turto fondas. Gavus prašymą iš fondo, kaip vienas iš pagrindų, esant Vyriausybės nutarimui, susidarė tos aplinkybės, kad Nacionalinės Žemės tarnyba, kaip valstybinės žemės patikėtinis baigė savo visas pareigas ir sutartis buvo nutraukta. Sutartis jokiu būdu negali būti atstatoma, nes kaip ir nekilnojamojo turto registro pažymėjimai ir visa kita, nenumato nuomos santykių tęsimo įrašius objektus į privatizuojamų sąrašus. Valstybės ir savivaldybių turto disponavimo įstatymo 13 str. 3 d. pažymėta, kad panaudos gavėjas privalo nutraukti panaudos sutartį, jei nesiverčia veikla, dėl kurios buvo perduotas turtas. Pagrindas šios sutarties nutraukimo yra susijęs su turto privatizavimu. Įspėjimas apie panaudos sutarčių nutraukimą nepasiekė ieškovo, nes buvo siunčiamas ieškovo nurodytu ir oficialiai deklaruojamu buveinės adresu, kito buveinės ar faktinės veiklos adreso ieškovas nėra nurodęs. Tai, kad ieškovas nėra informavęs atsakovo apie buveinės adreso pasikeitimą ir todėl nėra gavęs pranešimo apie panaudos sutarčių nutraukimą, nėra pagrindas laikyti panaudos sutartis laikyti nutrauktomis neteisėtai ir juo labiau pagrindas toliau tęstis panaudos santykiams. Prašo ieškinį atmesti.

4Trečiojo suinteresuotas asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovė Rasa Kurienė pažymi, kad su ieškovo ieškinio reikalavimais bei motyvais nesutinka ir palaiko atsakovo - Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus - 2012-06-28 atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus.

5Ieškinys atmestinas.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyriaus vedėjas 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 939, nutraukė 2008 m. birželio 16 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. PN29/08-0009 sudarytą su Lietuvos techninio sporto draugija dėl 3,4649 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0985-3052, kadastrinis Nr. 2901/0023:819), esančio K. Donelaičio g. 70, Šiauliuose, ir 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 940, nutraukė 2008 m. birželio 16 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. PN29/08-0008 sudarytą su Lietuvos techninio sporto draugija dėl 1,0137 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400- 0984-5207, kadastrinis Nr. 2901/0023:818) esančio Išradėjų g. 4A, Šiauliuose. Ieškovas ieškinyje savo pažeistą teisę į minėtus žemės sklypus grindžia tuo, kad valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir šiuo metu Valstybės turto fondo patikėjimo teise valdomas turtas, esantis K. Donelaičio g. 70 ir Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, buvo jam suteiktas pagal panaudos sutartis neterminuotai, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 23 d. įstatymo Nr. 1-815 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-06-16 nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ ir jo pakeitimų nuostatas galiojusias iki 2008-06-17 ir 2009-12-11.

7Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d. priėmė nutarimą „Dėl Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti, esančios Lietuvoje“, kuriuo buvo nustatyta, kad Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti ir jai pavaldžios įmonės bei organizacijos, esančios Lietuvoje, pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai. Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 22 d. nutarime vartojama formuluotė „pereina Lietuvos Respublikos jurisdikcijai“ reiškia, kad SDAALR (DOSAAF) iki tol valdytas Lietuvos turtas yra traktuojamas kaip Lietuvos valstybės nuosavybė.

8Aukščiausioji Taryba 1990 m. lapkričio 15 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“. Šio nutarimo preambulėje nustatyta, kad Savanoriškoji draugija armijai, aviacijai ir laivynui remti, esanti Lietuvoje, buvo ne visuomeninė, o sukarinta SSRS valstybinė organizacija. Nutarime taip pat buvo nustatyta, kad „šios organizacijos gamyklų, mokymo įstaigų, techninio sporto bazių ir kitų objektų turtas sukurtas visos Lietuvos žmonių darbu ir lėšomis. Jis teisėtai priklauso visiems Lietuvos Respublikos gyventojams“. Nutarimo 1 punktu Vyriausybei buvo pavesta perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialinius išteklius pagal organizacijos pasą ir šį turtą perduoti šios draugijos bazėje kuriamai techninio sporto draugijai.

9Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ pavedus Vyriausybei perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti valdytą turtą, buvo įgyvendinta valstybės, kaip šio turto savininkės, teisė tokį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Šio nutarimo nuostata dėl tokio turto perdavimo kuriamai techninio sporto draugijai reiškė, kad Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas turi būti perduotas techninio sporto draugijai juo naudotis ir valdyti, bet ne šios draugijos.

101995 m. vasario 23 d. įstatymu „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimas buvo pakeistas ir nurodyti subjektai, kuriems perduodamas valdyti ir naudotis buvusios SDAALR turtas. Minėtas buvusios SDAALR turtas perduotas valdyti ir naudotis Lietuvos techninio sporto draugijai, Lietuvos aeroklubui, Vilniaus technikos universitetui ir kitoms valstybės institucijoms. Vyriausybė buvo įpareigota su institucijomis, kurioms perduotas turtas, sudaryti turto panaudos sutartis ir kontroliuoti jų laikymąsi. Šiame įstatyme taip pat buvo nustatyta, kad buvusios SDAALR turtas paskirstomas Lietuvos techninio sporto draugijai, Lietuvos aeroklubui, Vilniaus technikos universitetui ir kitoms valstybės institucijoms pagal įstatymo 1, 2 ir 3 priedėlius.

11Vykdydama 1995 m. vasario 23 d. įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“, Vyriausybė 1995 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ įpareigojo Krašto apsaugos ministeriją, Pramonės ir prekybos ministeriją, Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Vyriausybės, savivaldybes iki 1995 m. rugsėjo 1 d. perduoti, o Lietuvos techninio sporto draugiją, Lietuvos aeroklubą, Vilniaus technikos universitetą ir kitas valstybines institucijas - pagal šio nutarimo 1-3 priedus perimti buvusios SDAALR turtą.

12Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1629 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ buvo nustatyta, kad buvusios SDAALR turto, nurodyto Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 1 priede, pagrindu įsteigtų valstybės įmonių steigėjo teisės perduodamos Lietuvos techninio sporto draugijai ir Vilniaus technikos universitetui, taip pat kad šių įmonių turtas bei kitas turtas gali būti perduotas, įkeistas, parduotas ar juo laiduojama tik leidus Vyriausybei.

13Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 855 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ dalinio pakeitimo“ apskričių valdytojams buvo nustatyta teisė tvirtinti buvusios SDAALR turto perdavimo aktus ir sudaryti su turtą perimančiomis institucijomis turto panaudos sutartis, o Ekonomikos ministerija įpareigota perduoti apskričių valdytojams sudarytas buvusios SDAALR turto panaudos sutartis.

14Vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais viešbučio pastatas (unikalus numeris 2997-8001-5011, plotas 5311,47 kv. m, pažymėjimas plane 5A5p), valgyklos pastatas (unikalus numeris 2997-8001-5022, plotas 482,38 kv. m, pažymėjimas plane 6E1b), esantys Išradėjų g. 4A, Šiauliuose bei ilgalaikis ir trumpalaikis turtas buvo perduoti valdyti Lietuvos techninio sporto draugijai pagal 1996 m. rugpjūčio 16 d. ir 2005 m. vasario 23 d. panaudos sutartis.

15Likviduojant apskričių viršininkų administracijas valstybei nuosavybės teise priklausantį buvusios SDAALR turtą Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 975 iš apskričių buvo nutarta patikėjimo teise perduoti valdyti Turto fondui (pastatai, esantys Išradėjų g. 4A, Šiauliuose nurodyti nutarimo 10 priede).

162012 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ minėti pastatai buvo įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą.

17Ieškovo teigimu, pastatai, esantys Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, kuriuos ieškovas valdo panaudos teise, galėjo būti perduoti Turto fondui valdyti patikėjimo teise tik įstatymu, o ne Vyriausybės nutarimu ir Privatizavimo komisija, ieškovo nuomone, negalėjo priimti sprendimo dėl šių pastatų privatizavimo programos projekto. Tačiau ieškovo ieškinyje nurodyti argumentai neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo, todėl yra atmestini.

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarka ir sąlygos nustatytos specialiame Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme. Pagal šio įstatymo 7 str. valstybės turto savininko funkcijas įgyvendina Seimas ir Vyriausybė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja Lietuvos bankas, valstybės institucijos, įstaigos ir organizacijos, valstybės įmonės, savivaldybės, kiti juridiniai asmenys. Pagal įstatymo 9 str. valstybės turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti perduodamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

19Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarka yra patvirtinta Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16. Pagal šio nutarimo 2 punktą valstybės turtas perduodamas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo VĮ Valstybės turto fondui Vyriausybei priėmus atitinkamą nutarimą pagal šiuo nutarimu patvirtintą tvarką.

20Taigi, tiek Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 975, kuriuo nutarta pastatus, esančius Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, iš apskričių perduoti valdyti patikėjimo teise Turto fondui, tiek 2012 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo minėti pastatai buvo įtraukti į privatizavimo objektų sąrašą, priimti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

21Ieškovo argumentas, kad ginčijami Vyriausybės nutarimai prieštarauja 1995 m. vasario 23 d. įstatymo „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ nuostatoms yra nepagrįstas. Šiuo įstatymu buvo pakeistas Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimas ir nurodyti subjektai, kuriems perduodamas valdyti ir naudotis buvusios SDAALR turtas, t.y. Lietuvos techninio sporto draugijai, Lietuvos aeroklubui, Vilniaus technikos universitetui ir kitoms valstybės institucijoms pagal įstatymo 1, 2 ir 3 priedėlius.

22Tačiau Lietuvos Respublikos Seimas dar 2008 m. birželio 17 d. įstatymu Nr. X-1617 pripažino Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo ir jį keitusius įstatymus netekusiais galios. Todėl ieškovo argumentai dėl Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 975 ir 2012 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 85 prieštaravimo šiam įstatymui yra nepagrįsti.

23Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė 2008 m. birželio 17 d. Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ pakeitimo įstatymu Nr. X-1616 nutarimo 1 punktą „ Atsižvelgiant į vykstantį nurodytosios draugijos reorganizavimą bei jos integravimąsi į Lietuvos Respublikos infrastruktūrą ir siekiant išsaugoti sukauptąjį turtą, pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei perimti Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti visą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialinius išteklius. Buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turtas naudojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės ir savivaldybių institucijos, kiti juridiniai asmenys, įrašyti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą technikos sporto šakų sistemai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir kitų juridinių asmenų sąrašą, toliau pagal panaudos sutartis technikos sporto šakų plėtojimo tikslais naudojasi iki šio įstatymo įsigaliojimo naudotu Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turtu pagal šio turto naudojimo tikslinę paskirtį.“ Projektų tikslas - reglamentuoti tolesnį buvusios SDAALR turto naudojimą, nesuteikiant įstatymu išimčių atskiroms asociacijoms, bei nesuteikiant pagrindo šio turto neefektyviam naudojimui. Siekiant efektyvesnio buvusios SDAALR turto naudojimo, buvo pakeistas Aukščiausiosios Tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“ 1 punktas, numatant, kad buvusios SDAALR turtas toliau yra naudojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu nustatyta tvarka bei šio nutarimo 2 ir 3 punktai pripažinti netekusiais galios, kadangi jie tapo neaktualūs bei pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo“ ir jį keitę įstatymai. Projektų uždavinys - suteikti apskričių viršininkams galimybę nutraukti anksčiau sudarytas panaudos sutartis, kai panaudos gavėjai turtą naudoja ne pagal paskirtį bei nesilaiko sutarčių sąlygų ir perduoti turtą valstybės įmonei Valstybės turto fondui ar kitoms institucijoms, teikti Vyriausybei sprendimų projektus dėl naujų panaudos sutarčių sudarymo tais atvejais, jei asociacijos naudoja turtą pagal paskirtį - jų įstatuose numatytai veiklai ir vykdo kitas panaudos sutarčių sąlygas.

24Seimui priėmus 2008 m. birželio 17 d. įstatymą Nr. X-1617, kuriuo Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto tolesnio naudojimo ir jį keitę įstatymai pripažinti netekę galios, bei tos pačios dienos įstatymą Nr. X-1616, kuriuo pakeistas Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto“, Vyriausybei galutinai buvo pavesta pačiai spręsti visus klausimus, susijusius su buvusios SDAALR kilnojamojo ir nekilnojamojo turto disponavimu pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą pripažinti, kad turto, kuriuo patikėjimo teise disponavo ieškovas, perdavimas Turto fondui turėjo būti vykdomas Seimui priimant specialų įstatymą, o ne Vyriausybės nutarimu.

25Valstybinės žemės sklypų - 1,0137 ha ploto Išradėjų g. 4A Šiauliuose panaudos sutartis Nr. PN29/08-0008 ir 3,4649 ha ploto Donelaičio g. 70 Šiauliuose panaudos sutartis Nr. PN29/08- 0009 buvo sudarytos 2008 m. birželio 16 d. Šiaulių apskrities viršininko 2008 m. birželio 9 d. įsakymų Nr. V-3194 ir Nr. V-3193 (31-32 b.l.) pagrindu.

26Ieškovės ieškinyje nurodyta 1996 m. rugpjūčio 16 d. turto panaudos sutartis yra susijusi su pastatų ir kito turto, išskyrus žemę, perdavimu. Iš ieškovės pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų išrašo 2.1. punkto matyti, kad žemės sklypai buvo suformuoti ir kadastro duomenys nustatyti tik 2006 m. Nėra jokių dokumentų, kokio dydžio žemės sklypai buvo priskirti Lietuvos techninio sporto draugijai, todėl ieškinyje nurodytas teiginys, kad 1,0137 ha ir 3,4649 ha žemės sklypai buvo priskirti ieškovei panaudos sutartimi neterminuotai perduotų statinių eksploatacijai dar Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 23 d. įstatymu Nr. 1-815 (neteko galios nuo 2008-06-17 įstatymu Nr. X-1617) yra nepagrįstas ir atmestinas.

27Pažymėtina, kad valstybinė žemė perduodama neatlygintinai naudotis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams. Žemės įstatymo 8 str. 6 dalyje nurodyta, kad valstybinė žemė perduodama neatlygintinai naudotis tik valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti. Tuo atveju, jeigu perduotas naudotis žemės sklypas naudojamas ne pagal panaudos sutartyje nurodytas sąlygas arba panaudos gavėjas nebeatlieka funkcijų, kurioms buvo perduotas valstybinės žemės sklypas, laikoma, kad perduotas neatlygintinai naudotis žemės sklypas naudojamas ne pagal paskirtį, ir panaudos davėjas turi nutraukti panaudos sutartį prieš terminą. Valstybinės žemės panaudos sutarčių sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Minėti teisės aktai valstybinės žemės sklypų panaudą tiesiogiai sieja su panaudos gavėjų atliekamomis funkcijomis.

28Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo buvo papildytas privatizavimo objektų sąrašas į jį įtraukiant viešbučio pastatą (unikalus Nr. 2997-8001-5011), valgyklos pastatą (unikalus Nr. 2997-8001-5022), esančius Išradėjų g. 4 A, Šiauliuose (objekto identifikavimo Nr. 5006047) ir mokomąjį korpusą (unikalus Nr. 2997-3002-8016), mokyklos pastatą (unikalus Nr. 2997-3002-8020), garažą bei kitus statinius, esančius K. Donelaičio g. 70, Šiauliuose (objekto identifikavimo kodas 5006048). Lietuvos Respublikos žemės 7 str. 1 dalies 3 punkte numatyta, kad valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas (patikėtinis) yra valstybinė įmonė Valstybės turto fondas, kai valstybinė žemė yra priskirta privatizuotiems ar privatizuojamiems statiniams ir įrenginiams. Todėl pastatus ir kitus statinius Vyriausybės nutarimu priskyrus privatizavimo objektams ir gavus VĮ Valstybės turto fondo 2012-03-27 raštą Nr. (30)3R-776 „Dėl valstybinės žemės sklypų", kuriame prašoma per 2 mėnesius pateikti dokumentus apie privatizavimo objektams priskiriamus žemės sklypus ir nutraukti valstybinės žemės panaudos sutartis (raštas pridedamas), Nacionalinė žemės tarnyba atliko procedūras numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1023 patvirtintų Valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos taisyklių 11 punkte. 2012 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 31SD-(14.31.7.)-705 patvirtino, kad patikėjimo teisė į 1,0137 ha ploto žemės sklypą, esantį Išradėjų g. 4A ir 3,4649 ha ploto žemės sklypą, esantį Donelaičio g. 70, būtų perregistruota VĮ Valstybės turto fondas vardu. Nekilnojamojo turto registre patikėjimo teisė buvo perregistruota 2012 m. gegužės 10 d.

29Ieškovas teigia, kad vadovaujantis valstybinės žemės panaudos sutarčių nuostatomis, jis visų pirma turėjo gauti raštišką įspėjimą apie žemės panaudos sutarčių nutraukimą. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyrius, siekdamas įspėti ieškovą, 2012-04-05 parengė raštą Nr. 31SD-(14.31.7.)-590 „Dėl valstybinės žemės sklypų Išradėjų g. 4A ir Donelaičio g. 70, Šiaulių mieste, panaudos sutarčių nutraukimo“ (33 b.l.) ir išsiuntė Lietuvos techninio sporto draugijai Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu (J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius), tačiau laiškas adresato nepasiekė (voko kopija 35 b.l.), nes Lietuvos techninio sporto draugija buvo išsikėlusi į kitas patalpas ir nedeklaravusi naujo buveinės adreso.

30Valstybinės žemės sklypų 2008 m. birželio 16 d. panaudos sutarčių Nr. PN29/08-0008 ir Nr. PN29/08-0009 13 punkte buvo numatyta sąlyga, kad panaudos davėjo reikalavimu prieš terminą sutartis nutraukiama, jei privatizuojami statiniai ir įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą. Atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas valstybės turto, esančio žemės sklypuose Išradėjų g. 4A ir Donelaičio g. 70, patikėtinio VĮ Valstybės turto fondas prašymas nutraukti panaudos sutartis ir vykstant Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 107-2688) trečiame skirsnyje numatytoms procedūroms, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus vedėjo 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 31VĮ-(14.31.2.)-939 ir 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 31 VĮ-(14.31.2.)-940 buvo nutrauktos 2008 m. birželio 16 d. valstybinės žemės panaudos sutartys Nr. PN29/08-0008 ir Nr. PN29/08-0009.

31Pažymėtina, kad panaudos sutarčių nutraukimas jokių neigiamų pasekmių Lietuvos techninio sporto draugijai nesukėlė ir nuostolių (žalos) nepadarė. Šiuo metu ir statinių, esančių žemės sklypuose Išradėjų g. 4A ir Donelaičio g. 70, ir šių žemės sklypų savininkas yra Lietuvos Respublika, o turto patikėtinis valstybės įmonė Valstybės turto fondas, todėl ši įmonė gali priimti visus įstatymuose numatytus sprendimus dėl patikėjimo teise valdomo turto naudojimo.

322008-06-17 priėmus Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarnybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto" pakeitimo įstatymą Nr. X-1616, jo 1 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad buvusios Savanoriškos draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turtas naudojamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės ir savivaldybių institucijos, kiti juridiniai asmenys, įrašyti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų technikos sporto šakų sistemai priklausančių valstybės ir savivaldybės institucijų ir kitų juridinių asmenų sąrašą, toliau pagal panaudos sutartis technikos sporto šakų plėtojimo tikslais suteiktu naudotis turtu naudojasi iki minėto įstatymo įsigaliojimo. Be to, 2005-02-23 Valstybės turto panaudos sutarčių Nr. V(2-57-/3.33) ir Nr. V(2-58-/3,33) sąlygose (2 punktas) buvo nustatyta, kad panaudos gavėjas, t. y. ieškovas valdo ir naudoja sąrašuose nurodytą turtą pagal 1996 m. rugpjūčio 16 d. turto panaudos sutartyje nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu turtas bus perduotas kitiems subjektams arba priimtas kitoks nutarimas dėl tolesnio šio turto valdymo ir naudojimo.

33Savininko teises į minėtą turtą įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos Vyriausybė - vadovaudamasi Valstybei ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, 2012-01-25 priėmė sprendimą ir šis turtas buvo įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 85. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-06-29 nutarimu Nr. 975 „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos armijai, aviacijai ir laivynui remti turto perdavimo valstybės įmonei Valstybės turto fondui“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-05 nutarimo Nr. 16 „Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2010-10-31 Valstybės turto fondui buvo perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti ginčo turtas, esantis Išradėjų g. 4A ir K. Donelaičio g. 70, Šiauliuose (registro Nr. 40/56814, statinių unikalus Nr. 2997-8001-5011, 2997-8001-5022, registro Nr. 40/56815, statinių unikalūs Nr. 2997-3002-8016, 2997-3002-8020, 2997-3002-8031, 2997-3002-8064).Valstybinės žemės sklypai prie minėtų privatizavimo objektų buvo suformuoti ir įregistruoti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise (registro Nr. 40/56814,40/56815, unikalus Nr. 4400-0984-5207, 4400-0985-3052, kadastriniai Nr. 2901/0023:818, 2901/0023:819). Todėl Valstybės turto fondas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-09-16 nutarimo Nr. 1023 „Dėl valstybinės žemės sklypų, priskirtų privatizavimo objektams, pardavimo ir nuomos", kuriame yra nustatyta, kad privatizuojant valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - statinius ir įrenginius ar jų dalis pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą, kartu su privatizavimo objektu turi būti parduodami ar išnuomojami valstybei priklausantys žemės sklypai ar jų dalys, kurių reikia privatizavimo objektams eksploatuoti, išskyrus Žemės reformos įstatyme ir šiame nutarime numatytas išimtis. Vykdydamas minėtus teisės norminių aktų reikalavimus, Valstybės turto fondas kreipėsi į atsakovą dėl žemės sklypų, esančių Išradėjų g. 4A, K. Donelaičio g. 70, Šiauliuose, priskyrimo privatizavimo objektams ir tuo pagrindu pareikalavo nutraukti 2012-06-16 su ieškovu sudarytas valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. PN29/08-0008 ir Nr. PN29/08-0009. Šių sutarčių sąlygose buvo nustatyta, jog panaudos davėjo reikalavimu prieš terminą sutartis nutraukiama, jei privatizuojami statiniai ir įrenginiai pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą. Dėl to ieškovas savo ieškinyje be pagrindo teigia, kad atsakovas, nutraukdamas minėtas valstybinės žemės sutartis su ieškovu, pažeidė Civilinio kodekso 6.633 straipsnio 2 dalies ir 6.641 straipsnio 2 dalies nuostatas.

34Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovo Lietuvos Techninio sporto draugijos ieškinys atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui VĮ Valstybės turto fondui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus vedėjo 2012-04-26 įsakymo Nr.31VĮ-(14.31.2)-939 ir 2012-04-26 įsakymo Nr.31VĮ-(14.31.2)-940 panaikinimo, atmestinas.

35Kadangi ieškinys atmetamas iš ieškovo priteistinos 27,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 93 str.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 279 str. 1 d., teismas

Nutarė

37Ieškovo Lietuvos Techninio sporto draugijos ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui VĮ Valstybės turto fondui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus vedėjo 2012-04-26 įsakymo Nr.31VĮ-(14.31.2)-939 ir 2012-04-26 įsakymo Nr.31VĮ-(14.31.2)-940 panaikinimo, atmesti.

38Priteisti iš ieškovo Lietuvos Techninio sporto draugijos 27,50 Lt (dvidešimt septynis litus, 50 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

39Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gema Janušienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovo atstovas advokatas Jonas Korsakas nurodė, kad ieškovas Lietuvos... 3. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 4. Trečiojo suinteresuotas asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovė Rasa... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Iš bylos medžiagos matyti, kad Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių... 7. Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 22 d. priėmė nutarimą „Dėl... 8. Aukščiausioji Taryba 1990 m. lapkričio 15 d. priėmė nutarimą „Dėl... 9. Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. lapkričio 15 d. nutarimu „Dėl Lietuvos... 10. 1995 m. vasario 23 d. įstatymu „Dėl buvusios Savanoriškosios draugijos... 11. Vykdydama 1995 m. vasario 23 d. įstatymą „Dėl buvusios Savanoriškosios... 12. Vyriausybės 1995 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 1629 „Dėl Lietuvos... 13. Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1311 „Dėl Lietuvos... 14. Vadovaujantis aukščiau nurodytais teisės aktais viešbučio pastatas... 15. Likviduojant apskričių viršininkų administracijas valstybei nuosavybės... 16. 2012 m. sausio 25 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 85 „Dėl Lietuvos Respublikos... 17. Ieškovo teigimu, pastatai, esantys Išradėjų g. 4A, Šiauliuose, kuriuos... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 128 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 19. Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise... 20. Taigi, tiek Vyriausybės 2010 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 975, kuriuo... 21. Ieškovo argumentas, kad ginčijami Vyriausybės nutarimai prieštarauja 1995... 22. Tačiau Lietuvos Respublikos Seimas dar 2008 m. birželio 17 d. įstatymu Nr.... 23. Lietuvos Respublikos Seimas pakeitė 2008 m. birželio 17 d. Aukščiausiosios... 24. Seimui priėmus 2008 m. birželio 17 d. įstatymą Nr. X-1617, kuriuo Lietuvos... 25. Valstybinės žemės sklypų - 1,0137 ha ploto Išradėjų g. 4A Šiauliuose... 26. Ieškovės ieškinyje nurodyta 1996 m. rugpjūčio 16 d. turto panaudos... 27. Pažymėtina, kad valstybinė žemė perduodama neatlygintinai naudotis... 28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl... 29. Ieškovas teigia, kad vadovaujantis valstybinės žemės panaudos sutarčių... 30. Valstybinės žemės sklypų 2008 m. birželio 16 d. panaudos sutarčių Nr.... 31. Pažymėtina, kad panaudos sutarčių nutraukimas jokių neigiamų pasekmių... 32. 2008-06-17 priėmus Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarnybos nutarimo... 33. Savininko teises į minėtą turtą įgyvendinanti institucija - Lietuvos... 34. Atsižvelgiant į išdėstytą ieškovo Lietuvos Techninio sporto draugijos... 35. Kadangi ieškinys atmetamas iš ieškovo priteistinos 27,50 Lt procesinių... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 279... 37. Ieškovo Lietuvos Techninio sporto draugijos ieškinį atsakovui Nacionalinei... 38. Priteisti iš ieškovo Lietuvos Techninio sporto draugijos 27,50 Lt (dvidešimt... 39. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...