Byla N2-796-266/2008

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant J. K. , Dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros atstovei prokurorei Ritai Čepienei, Atsakovui A. R., jo atstovui advokatui D.Karveliui , Trečiajam asmeniui J. L. , dalyvaujant Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui V.Jasikoniui, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovui A. R. , trečiajam asmeniui J. L. dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo , nuolatinės globos nustatymo ir ,-

Nustatė

2Ieškovo atstovė nurodė, jog atsakovas A. R. nevykdo tėvo pareigos rūpintis ir auginti savo nepilnametį sūnų S. R. gim. ( - ) Atsakovas nuo 1999 metų gyvena atskirai nuo šeimos, vaiku nesirūpina, priteisto išlaikymo vaikui nemoka. 2007m. gegužės 30 d., avarijoje žuvo nepilnamečio S. R. motina S. R.. Nepilnametis S. R. auga pas močiutę J. L.. Ir iki S. R. mirtis nepilnametis atsakovo sūnus S. R. gyveno pas močiutę, kurį jį užaugino, jį išlaiko, auklėja. Šiuo metu ji yra S. R. laikinoji globėja. Atsakovas visiškai nesirūpina sūnumi eilę metų , nebuvo žinoma ir atsakovo gyvenamoji vieta . Šiuo metu nustatyta, jog jis gyvena kaime, turi ūkį, tačiau su sūnumi visiškai nebendrauja ir neteikia jam jokio išlaikymo. Atsakovas teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už vengimą išlaikyti vaikus ir nuteistas. Mano, jog atsakovas nepasikeis , nes iki šiol vaikų rūpintis nepradėjo . Todėl prašė neterminuotai apriboti atsakovo tėvo valdžią jo sūnui S. R. A. atsakovo tėvo valdžią, prašė nustatyti vaikui nuolatinę rūpybą ir jo rūpintoju paskirti močiutę J. L. . Kitų asmenų , norinčių vaiku rūpintis , nėra.

3Atsakovas A. R. su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, jog išsiskyręs su žmona S. R., jis kurį laiką gyveno Utenos mieste. Po skyrybų , jo nepilnametis sūnus liko gyventi pas motina, juo rūpinosi močiutė J. L.. Visi gyveno Utenos rajone. Vėliau buvusi žmona su vaiku ir savo motina J. L. išsikėlė gyventi kitur . Jis nežinojo jų adreso, todėl ir neteikė vaikui išlaikymo. Šiuo metu jis gyvena Anykščių rajone, kaime, turi ūkį ir iš jo pragyvena, tačiau sūnumi iki šiol nepasirūpino, jam reikia laiko , kad surastų su sūnumi bendrą kalbą. Mano, jog artimiausiu laiku jis pradės bendrauti su sūnumi ir jam pagal išgales teiks išlaikymą.

4Tretysis asmuo J. L. ieškinį pripažino. Paaiškino, jog su atsakovas jos buvęs žentas. Su jos dukra jie seniai išsiskyrę ir gyveno atskirai. Atsakovas niekada neteikė savo sūnui S. R. jokio išlaikymo, juo nesirūpino. Ji S. R. augina nuo mažų dienų, jį visiškai išlaiko. Šiuo metu jiedu gyvena kartu, S. lanko mokyklą ir kitur gyventi jis nenori. Su tėvu visiškai nebendrauja , jo nepažįsta ir mano, jog ateityje jiedu nebendraus.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos medžiaga, ieškovo atstovės , atsakovo,jo atstovo , trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojo parodymais , nustatyta, kad atsakovas A. R., būdamas nepilnamečio sūnaus S. R., gim. ( - ) tėvas vengia atlikti savo pareigas auklėti nepilnametį sūnų, juo nesirūpina, nesirūpina jo auklėjimu, priežiūra, mokymusi . 1999 metais išsiskyrus atsakovui su žmona S. R., jų nepilnametis sūnus liko gyventi su motina S. R.. Iš atsakovo 1998 metais teismo nutarimu buvo priteistas išlaikymas sūnui, tačiau atsakovas teismo nutarimo nevykdė ir išlaikymo nemokėjo , iš viso sūnumi visiškai nesirūpino, su juo iki šios dienos nebendrauja . 2007m. gegužės 30d. nepilnamečio S. R. motina S. R. žuvo avarijos metu. Nepilnametis S. R. gyvena su močiute, kuri paskirta jo laikinąja globėja. (b.l. 22 ) Iki šiol S. R. gyvena su močiute ir nieko nenori keisti, su tėvu nebendrauja, jo beveik nepažįsta. 2008-10-13 teismo nuosprendžiu atsakovas pripažintas kaltu dėl vengimo mokėti išlaikymą sūnui ir nuteistas. Kadangi atsakovas visiškai nesirūpina vaiku , tai ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo neterminuotai apriboti atsakovo tėvo valdžią jo sūnui .

7Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovas A. R. yra kaltas . LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos , kai ribojama tėvų valdžia , sąrašas baigtinis ir jos yra tada , kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo prigimtinės pareigos rūpintis vaikais. Visais išvardintais atvejais ribojant tėvų valdžią turi būti nustatyta tėvų kaltė . Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nurodant , kad tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams valdžios ribojimą. Teismas nenustatė, jog atsakovas piktnaudžiauja tėvo valdžia . Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovas vengia atlikti savo pareigą vaikui . Eilę metų visiškai nesirūpina jo priežiūra, auklėjimu, nesudaro sąlygų jų vystymuisi , neteikia jokio išlaikymo, su juo nebendrauja. Todėl apribotina atsakovo valdžia jo sūnui S. R. .

8Teismas mano, jog atsakovo A. R. valdžia jo nepilnamečiam sūnui apribotina laikinai. Iš ieškovo atstovės , atsakovo, jo atstovo , trečiojo asmens paaiškinimų, bei esančių kitų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas netinkamai vykdė savo pareigą auklėti ir prižiūrėti savo sūnų . Tačiau , šiuo metu atsakovas deda pastangas pasikeisti ir pradėti rūpintis savo vaiku . Jis gyvena kaime, turi nuosavus namus, turi ūkį ir turi pajamų, žada pradėti bendrauti su vaiku ir juo rūpintis. Anykščių rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovė teismui pateikė išvadą, jog įvertinus visas byloje nustatytas aplinkybes ir atsakovo elgesį , šiuo metu tikslinga atsakovo valdžią jo sūnui riboti neterminuotai. Teismas mano, jog yra visos sąlygos, kad artimiausiu metu padėtis pasikeis, atsakovas pats galės auginti savo sūnų juo rūpintis, todėl atsakovo tėvo valdžia jo sūnui S. R. apribotina laikinai.

9LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa ( rūpyba) nustatoma be tėvų likusiems vaikams , kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai. Kadangi atsakovui teismo sprendimu laikinai ribotina tėvo valdžia , S. R. motina yra mirusi , tai nepilnamečiui S. R. nustatytina nuolatinė rūpyba, nes jam jau sukako 14 metų . Jo nuolatine rūpintoja skirtina močiutė J. L. Kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečio rūpintojais , nenustatyta.

10Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovo į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis , nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą , bei turėtos teismo pašto išlaidos.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Laikinai – vieneriems metams- apriboti A. R. , a.k. ( - ) , valdžią jo nepilnamečiam sūnui S. R. , gim. ( - )

14S. R. nustatyti nuolatinę rūpybą . Jo nuolatiniu rūpintoju paskirti J. L. . S. R. gyvenamąją vietą nustatyti J. L. namuose.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Išieškoti iš A. R. į valstybės biudžetą 126 litus žyminio mokesčio ( sąskaita LT 037300010042016716, įmokos kodas 5660) ir 23,80 Lt teismo turėtų pašto išlaidų. ( sąskaita LT 037300010042016716, įmokos kodas 6800)

17Sprendimas per 30d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai