Byla e2FB-2416-835/2019

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant L. R., dalyvaujant pareiškėjui J. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. B. skundą dėl kreditorių 2019 m. kovo 1 d. susirinkimo antru darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,C.“, bankrutuojančiai akcinei bendrovei bankas „S.“, uždarajai akcinei bendrovei „V.“, akcinei bendrovei ( - ) bankas, J. M., antstoliui S. V., antstoliui G. S., antstolei D. M., S. K., A. G., E. B., I. S., valstybės įmonei Turto bankas, uždarajai akcinei bendrovei „K“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti kreditorių 2019 m. kovo 1 d. įvykusio susirinkimo nutarimą, surašytą 2019 m. kovo 4 d., priimtą antru darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų‘‘, kaip prieštaraujantį Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 27 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.225 straipsnio 4 dalies nuostatoms ir pripažinti M. B. nagrinėjamoje byloje suinteresuotu asmeniu ir įtraukti jį į bylos nagrinėjimą.

5Pareiškėjas prašymą palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartimi jam iškelta bankroto byla. 2019 m. kovo 1 d. įvykęs kreditorių susirinkimas antru darbotvarkės klausimu nutarė „Turtą pardavinėti pirmose varžytinėse – 130 000,00 Eur, joms neįvykus, antrose – 117 000,00 Eur, joms neįvykus, trečiose – 104 000,00 Eur, joms neįvykus, ketvirtose – 91 000,00 Eur (kaina mažinama 10 proc. nuo pradinės kainos), kainos kėlimo intervalas – 300,00 Eur. Turto nepardavus ketvirtose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą naujų kainų nustatymui‘‘. Susirinkimas nutarė parduoti ne tik bankrutuojančiam asmeniui priklausantį turtą bet ir turtą, kuris nėra bankroto administratoriaus administruojamos fizinio asmens J. B. bankroto bylos pardavimo objektas. Nuo bankroto pradžios parduodamo žemės sklypo savininkas M. B. nėra įtrauktas į pareiškėjo bankroto bylą suinteresuotu asmeniu. Norint parduoti kitam asmeniui priklausantį turtą kartu su bankrutuojančio asmens turtu, privalomas parduodamos žemės sklypo savininko sutikimas, tačiau šiuo atveju administratorius tokio sutikimo nėra gavęs. Kreditorių susirinkimas nusprendė parduoti dviem savininkams priklausantį objektą ir turto kaina buvo nustatyta bei patvirtinta pažeidžiant FABĮ nuostatas, kur yra nurodyta, jog turtas turi būti parduodamas už rinkos kainą bei nustatomas proporcingas lėšų paskirstymas dviem parduodamo objekto savininkams. Rinkos kainą nustatoma kvalifikuoto turto vertintojo, kas ir buvo atlikta kreditoriui hipotekos turėtojui AB „S.‘‘ pasirinkus turto vertintoją UAB „C.“. UAB „C.“ 2019 m. sausio 21 d. nustatė, kad įkeisto turto reali rinkos vertė yra 65 700,00 Eur, tačiau kreditoriai, neatlikę naujo turto vertinimo, kuris užginčytų jau atliktą turto vertinimą, nutarė nustatyti beveik dvigubai didesnę pradinę turto pardavimo kainą, t. y. 130 000,00 Eur. Nei vienas iš kreditorių turto vertintojo ataskaitos neginčijo įstatymo nustatyta tvarka, naujo turto vertinimo atlikti neprašė, patys nepateikė jokio kito kompetentingų asmenų atlikto turto vertinimo, todėl turėjo vadovautis FABĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje nurodyta, kad pradinė turto pardavimo kaina turi būti nustatoma atsižvelgiant į plane numatytą turto pardavimo kainą ir parduodamo turto rinkos kainą, nustatytą specialistų. Mano, kad kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta turto pardavimo pradinė kaina yra nepagrįstai aukšta, neatitinkanti rinkos vertės ir apsunkins turto pardavimą. Pareiškėjo turtą kreditoriai numato parduoti per ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį, kas prieštarauja ekonomiškumo principui, nes didins turto pardavimo išlaidas. Hipotekos kreditoriaus AB „S.“ 51 955,64 Eur reikalavimas užtikrintas hipoteka įkeistu nekilnojamuoju turtu, kurį sudaro: butas, nuosavybės teise priklausantis pareiškėjui, ir žemės sklypas, nuosavybės teise priklausantis įkaito davėjui ir pareiškėjo subsidiariam skolininkui M. B.. Įkeičiant skolininkui ir trečiajam asmeniui M. B. priklausantį turtą, M. B. prieš banką buvo ir yra atsakingas tiek kiek bankui skolininkas J. B. nesugebės įvykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindinis skolininkas atsako savo turtu, o jo neturint, kreditorius – hipotekos turėtojas turi teisę pradėti išieškojimą iš kito subsidiariosios atsakomybės subjekto, šiuo atveju iš M. B. priklausančio turto. Todėl buto ir žemės sklypo rinkos vertės turi būti nustatytos atskirai. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio buto rinkos vertė 55 550,00 Eur, įkaito davėjui M. B. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo rinkos vertė yra 10 150,00 Eur. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio turto pakanka įkaito turėtojo kreditoriaus AB „S.“ kreditoriniam reikalavimui, kuris yra 51 955,64 Eur, padengti pilna apimtimi.

6Suinteresuoto asmens UAB ,,C.“ įgaliotas asmuo V. Š. į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad jis sutinka su apelianto prašymu dėl 2019 m. kovo 1 d. įvykusio kreditorių susirinkimo antru darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo.

7Suinteresuotas asmuo J. M. į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad su skundu ir jame išdėstytais argumentais sutinka, prašo jį tenkinti.

8Suinteresuotas asmuo antstolis G. S. į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

9Suinteresuoto asmens AB „S.“ banko atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė jo netenkinti.

10Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. į teismo posėdį neatvyko, pateikė byloje prašymą bylą nagrinėti teismo posėdyje nedalyvaujant.

11Suinteresuoti asmenys BAB bankas „S.“, UAB „V.“, UAB „K.“, VĮ T., antstolis S. V., S. K., A. G., E. B., I. S. į teismo posėdį neatvyko, prašymų dėl bylos nagrinėjimo nepateikė.

12Teismas

konstatuoja:

13prašymas tenkinamas iš dalies.

14Byloje nustatyta, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartimi pareiškėjui J. B. iškelta bankroto byla. 2017 m. birželio 6 d. teismo nutartimi patvirtinti bankrutuojančio asmens kreditoriai ir jų finansiniai reikalavimai ir 2017 m. rugpjūčio 24 d. teismo nutartimi patvirtintas J. B. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas. 2018 m. rugsėjo 21 d. teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-7624-835/2018 tenkino bankroto administratoriaus prašymą dėl leidimo parduoti turtą kaip vieną vienetą ir leido parduoti pareiškėjui J. B. ir suinteresuotam asmeniui M. B. priklausantį turtą bankroto byloje. 2019 m. kovo 1 d. kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą antru darbotvarkės klausimu „Turtą (J. B. priklausantį 153,00 kv. m. bendro ploto butą, unikalus Nr. ( - ), esantį( - ) , ir M. B. priklausančią 1/2 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio( - )) pardavinėti pirmose varžytinėse – 130 000,00 Eur, joms neįvykus, antrose – 117 000,00 Eur, joms neįvykus, trečiose – 104 000,00 Eur, joms neįvykus, ketvirtose – 91 000,00 Eur (kaina mažinama 10 proc. nuo pradinės kainos), kainos kėlimo intervalas – 300,00 Eur. Turto nepardavus ketvirtose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą naujų kainų nustatymui‘‘. Pareiškėjas teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti kreditorių 2019 m. kovo 1 d. įvykusio susirinkimo nutarimą, priimtą antru darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų‘‘, kaip prieštaraujantį FABĮ 27 straipsnio 1 daliai ir CK 4.225 straipsnio 4 dalies nuostatoms.

15FABĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtą parduoda bankroto administratorius pagal plane nustatytą eiliškumą ir terminus. Atsižvelgęs į plane numatytą turto pardavimo kainą, parduodamo turto rinkos kainą, pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Turto pardavimas pradedamas įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti planą. Pagal CK 4.225 straipsnio 4 dalį kreditorius privalo išieškojimą vykdyti kuo ekonomiškiau ir negali nepagrįstai praturtėti skolininko (įkaito davėjo) sąskaita.

16Iš bylos duomenų matyti, kad turtas, kurį sudaro 153,00 kv. m. butas, nuosavybės teise priklausantis bankrutuojančiam fiziniam asmeniui J. B. ir 1/2 dalis 0,0639 ha žemės sklypo, priklausanti M. B., yra įkeistas kreditoriui AB „S.“. 2019 m. sausio 21 d. turto vertinimo ataskaitos Nr. 18-N12-62.1 turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta buto rinkos vertė yra 55 550,00 Eur ir 1/2 žemės sklypo rinkos vertė – 10 150,00 Eur, viso turto vertė – 65 700,00 Eur. 2019 m. kovo 1 d. įvykusiam kreditorių susirinkimui buvo pasiūlyta minėto turto pradinę pardavimo kainą varžytynėse nustatyti 65 700,00 Eur. Kreditorių susirinkimas, neginčijo nepriklausomo turto vertintojo rinkos verte nustatytą 65 700,00 Eur turto kainą, tačiau antru darbotvarkės klausimu balsų dauguma Nutarė „Turtą pardavinėti pirmose varžytinėse – 130 000,00 Eur, joms neįvykus, antrose – 117 000,00 Eur, joms neįvykus, trečiose – 104 000,00 Eur, joms neįvykus, ketvirtose – 91 000,00 Eur (kaina mažinama 10 proc. nuo pradinės kainos), kainos kėlimo intervalas – 300,00 Eur. Turto nepardavus ketvirtose varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą naujų kainų nustatymui“. Kreditoriai, priimdami sprendimą parduoti gyvenamąjį namą su žeme, abu parduodamus objektus įvertino viena bendra kaina. FABĮ leidžia parduoti dviem bendrasavininkams priklausantį objektą, tačiau iš karto nurodo, kad pardavime turi būti nurodytos ne tik bendra kaina, bet ir kiekvieno objekto kaina. Sutiktina su pareiškėjo argumentu, kad buto ir žemės sklypo rinkos vertės turi būti nustatytos atskirai, nes kiekvienas savininkas turi žinoti, kiek kiekvienas iš jų gaus piniginių lėšų už parduodamą jiems nuosavybės teise priklausantį turtą. Draudimo kreditoriams nustatyti didesnę turto pardavimo kainą FABĮ nėra, todėl kreditoriai balsų dauguma gali nustatyti didesnę turto pardavimo kainą nei buvo numatyta plane arba nustatyta nepriklausomo turto vertintojo, tačiau visos įstatyme numatytos procedūros turi būti išlaikytos, kreditorių susirinkimo protokole turi būti aiškumas dėl buto ir žemės sklypo nustatytų rinkos verčių atskirai, todėl susirinkimo protokolas tikslintinas. M. B. yra subsidiarus skolininkas, kuris atsako papildomai greta pagrindinio skolininko J. B. tiek, kiek prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas. Jis nėra J. B. bankroto bylos dalyvis, nėra iškelta M. B. bankroto byla. Antstolio G. S. kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla skolininko M. B. atžvilgiu, kurioje yra areštuota skolininkui priklausanti 1/2 žemės sklypo dalis, kuri bankroto administratoriaus bus pardavinėjama iš varžytynių. Pardavus minėtą skolininkui M. B. priklausančio žemės sklypo dalį bei pareiškėjui J. B. ir skolininkui M. B. atsiskaičius su hipotekos kreditoriumi, likusi M. B. piniginių lėšų suma už parduotą jam priklausantį turtą turi būti pervesta išieškojimą iš skolininko M. B. vykdantiems antstoliams.

17Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antrojo darbotvarkės klausimo „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų‘‘, pripažįstant negaliojančiu bankrutuojančio asmens J. B. 2019 m. kovo 1 d. įvykusiame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą antru darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų‘‘.

18Pareiškėjo prašymas pripažinti žemės sklypo savininką M. B. nagrinėjamoje byloje suinteresuotu asmeniu ir įtraukti jį į bylos nagrinėjimą, atmestinas, nes Fizinių asmenų bankroto procesas reglamentuojamas FABĮ, kuriame aiškiai nurodyta suinteresuotų asmenų teisė savo reikalavimus teikti bankroto administratoriui. Duomenų, kad M. B. kreipėsi į administratorių dėl jo įtraukimo į bylą, nėra.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

20prašymą tenkinti iš dalies.

21Pripažinti negaliojančiu bankrutuojančio asmens J. B. 2019 m. kovo 1 d. įvykusiame kreditorių susirinkime priimtą nutarimą antru darbotvarkės klausimu „Dėl turto pardavimo tvarkos ir kainų‘‘.

22Kitoje dalyje prašymą atmesti.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti kreditorių 2019 m.... 5. Pareiškėjas prašymą palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad... 6. Suinteresuoto asmens UAB ,,C.“ įgaliotas asmuo V. Š. į teismo posėdį... 7. Suinteresuotas asmuo J. M. į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis G. S. į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą... 9. Suinteresuoto asmens AB „S.“ banko atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 10. Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. į teismo posėdį neatvyko, pateikė... 11. Suinteresuoti asmenys BAB bankas „S.“, UAB „V.“, UAB „K.“, VĮ T.,... 12. Teismas... 13. prašymas tenkinamas iš dalies.... 14. Byloje nustatyta, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d.... 15. FABĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtą parduoda bankroto... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad turtas, kurį sudaro 153,00 kv. m. butas,... 17. Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad yra pagrindas tenkinti... 18. Pareiškėjo prašymas pripažinti žemės sklypo savininką M. B.... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 20. prašymą tenkinti iš dalies.... 21. Pripažinti negaliojančiu bankrutuojančio asmens J. B. 2019 m. kovo 1 d.... 22. Kitoje dalyje prašymą atmesti.... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...