Byla 1-433-899/2014
Dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kad E. S. skruoste matosi kraujosruva, drabužiai kruvini (8-9 b. l.);

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Bronius Vinciūnas, sekretoriaujant Linai Paulauskienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Trumpuliui, gynėjui advokatui Žilvinui Astrauskui, nukentėjusiajai E. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje Ž. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Šiaulių r., LR pilietis, vedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ) Šiaulių r., teistas 5 kartus, paskutinį kartą 2014-01-30 Šiaulių apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - LR BK) 140 str. 1 d. 1 metų laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per bausmės atlikimo laiką būti namuose nuo 23 val. vakaro iki 6 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu, ir per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis; vadovaujantis LR BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirtas laisvės apribojimas 8 mėnesiams, įpareigojant per bausmės atlikimo laiką būti namuose nuo 23 val. vakaro iki 6 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu, ir per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis; vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d., šiuo nuosprendžiu paskirta sumažinta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su Šiaulių apylinkės teismo 2013-03-25 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta bausme, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant 2013-03-25 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalį, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės apribojimas 1 metams, įpareigojant per bausmės atlikimo laiką būti namuose nuo 23 vai. vakaro iki 6 vai. ryto, jei tai nesusiję su darbu, ir per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 140 straipsnio 2 dalyje.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ž. S. 2013 m. gruodžio 15 d. 02.00 val. Šiaulių rajone, ( - ), buto kambaryje, kilus tarpusavio konfliktui, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui - žmonai E. S., o būtent kumščiu sudavė ne mažiau 1 smūgį į kairį skruostą savo žmonai E. S., kas nukentėjusiajai E. S. sukėlė fizinį skausmą.

5Kaltinamasis Ž. S. teisiamajame posėdyje pagal jam inkriminuojamą kaltinimą kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad svečiavosi pas seserį. Išgėrinėjant prasidėjo konfliktas, kurio metu žmona jį pastūmė. Jis nugriuvo nuo kėdės. Atsikėlęs buvo perpykęs ir sudavė žmonai kumščiu į veidą. Sutinka, kad žmonai galėjo skaudėti. Blaivus taip nebūtų pasielgęs. Yra šizofrenikas, alkoholikas ir savęs nesuvaldo. Ateityje gydysis nuo alkoholizmo. Žmonos atsiprašė, susitaikė su ja. Šį įvykį vertina blogai.

6Įrodymų tyrimas teisme nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsniu, nes Ž. S. nėra kaltinamas sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymu, visiškai pripažino savo kaltę ir sutiko, jog kiti įrodymai nebūtų tiriami, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekelia abejonių ir su tokiu sutrumpintu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamasis, jo gynėjas ir teisiamajame posėdyje dalyvavęs prokuroras.

7Be kaltinamojo Ž. S. visiško prisipažinimo, jo kaltę padarius nusikalstamą veiką patvirtina ir ikiteisminio tyrimo metu surinkti bei teisme ištirti įrodymai:

8- pirminis nukentėjusiosios E. S. protokolas – pareiškimas, kuriame nurodyta, kad 2013-12-15 apie 02.00 val. būnant svečiuose Šiaulių rajone, Kuršėnų kaimiškoje seniūnijoje, ( - ) jos vyras Ž. S., būdamas neblaivus, smurtavo jos atžvilgiu, sukeldamas fizinį skausmą (2 b. l.);

9- 2013-12-15 įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėta įvykio vieta Šiaulių rajone, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, ( - ) (3-6 b. l.);

10- 2013-12-15 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės pareigūno A. B. tarnybiniame pranešime nurodyti duomenys dėl smurto artimoje aplinkoje fakto, kad E. S. skruoste matosi kraujosruva, drabužiai kruvini (8-9 b. l.);

11- nukentėjusiosios E. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad 2013-12-15 apie 02.00 val. būnant svečiuose Šiaulių rajone, Kuršėnų kaimiškoje seniūnijoje, ( - ) vyras Ž. S., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, šeimyninio konflikto metu tyčia sudavė jai vieną kartą ranka į veidą, kas jai sukėlė fizinį skausmą. Civilinio ieškinio nereiškia (16-19 b. l.);

12- 2014-01-15 daiktų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėtas gautas Bendrojo pagalbos centro garso įrašas (14-15 b. l.)

13Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo Ž. S. prisipažinimas, nukentėjusiosios E. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai apie Ž. S. prieš ją panaudotą fizinį smurtą, duomenys, nurodyti į įvykio vietą netrukus po gauto pranešimo atvykusio Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės pareigūno A. B. tarnybiniame pranešime, įvykio vietos apžiūros protokolas ir kiti byloje surinkti įrodymai neginčijamai patvirtina, jog Ž. S. 2013 m. gruodžio 15 d. 02.00 val. Šiaulių rajone, ( - ) buto kambaryje, kilus tarpusavio konfliktui, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, sukėlė fizinį skausmą savo šeimos nariui - žmonai E. S., o būtent kumščiu sudavė ne mažiau 1 smūgį į kairį skruostą savo žmonai E. S., kas nukentėjusiajai E. S. sukėlė fizinį skausmą. Kaltinamasis, atlikdamas smurtinius veiksmus žmonos atžvilgiu, suprato savo veiksmų pobūdį, numatė dėl tokių jo veiksmų galinčius atsirasti pavojingus padarinius ir jų norėjo, todėl veikė tiesiogine tyčia (LR BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Kaltinamojo Ž. S. smurtinio pobūdžio tyčiniai veiksmai prieš nukentėjusiąją teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 140 straipsnio 2 dalį.

14Bausmės paskirtis pagal LR BK 41 straipsnio 2 dalį yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą – visumą. Bausmės paskirties požiūriu teisingumo principas reiškia, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati padarytai veikai, atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį ir laipsnį.

15Skirdamas Ž. S. bausmę, teismas atsižvelgia į LR BK 54 straipsnyje numatytus bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, t. y. į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos stadiją, kaltinamojo asmenybę, į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

16Ž. S., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė vieną baigtą nusikalstamą veiką, kuri priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai (LR BK 11 str. 3 d.). Ž. S. praeityje teistas už analogiškas veikas, šį nusikaltimą padarė teistumui neišnykęs, todėl LR BK 27 straipsnio prasme yra recidyvistas (39-58 b. l.). Prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir davė išsamius parodymus apie padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, nuoširdžiai gailėjosi dėl savo veiksmų, kas, remiantis LR BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktu, yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Atsakomybę sunkinančia aplinkybe pagal LR BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktą teismas pripažįsta tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir pastaroji aplinkybė, teismo įsitikinimu, turėjo įtakos nusikaltimo padarymui. Ž. S. nedirbantis (67 b. l.), yra baustas administracine tvarka, tačiau galiojančių administracinių nuobaudų neturi (59-61 b. l.). Policijos charakteristikoje pažymėta, kad Ž. S. pagal gyvenamąją vietą charakterizuojamas neigiamai, kaip linkęs piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais ir smurtauti šeimoje, į profilaktines įskaitas neįrašytas (63 b. l.). Įvertinęs visas šias skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, teismas pripažįsta, jog bausmės tikslai (LR BK 41 straipsnis) bus pasiekti paskyrus Ž. S. už tyčinio nusikaltimo padarymą straipsnio sankcijoje numatytą bausmės rūšį – areštą, t. y. bausmę, susijusią su trumpalaikiu laisvės atėmimu. Bausmės trukmė nustatytina kaip mažesnė nei baudžiamajame įstatyme numatytas šios bausmės rūšies trukmės vidurkis. Tokia bausmės rūšis, teismo nuomone, turi priversti jį tinkamai įvertinti savo neteisėtą elgesį ir kontroliuoti jį ateityje. Bausmės dydis nustatytinas kaip mažesnis nei sankcijoje numatytos bausmės vidurkis.

17Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-499, redakcija, įsigaliojusi nuo 2013-07-13), paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

18Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirta sumažinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrintina su 2014-01-30 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 1 metų laisvės apribojimo bausme, prieš tai ją vadovaujantis LR BK 65 str. 1 d. 2 p. c pp., pakeitus arešto bausme. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaitytinas iš dalies atlikta bausmė pagal 2014-01-30 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendį.

19Į bausmės laiką įskaitytinas Ž. S. laikinojo sulaikymo nuo 2013-12-15, 05.36 val. iki 2013-12-16, 13.55 val. (32-34 b. l.), t. y. 2 paros (LR BK 65 str., 66 str.).

20Ž. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (54-55 b. l.) - iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeistina.

212013-12-16 Ž. S., vadovaujantis Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, įpareigotas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos adresu ( - ), Šiaulių rajone; nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens E. S., nebendrauti, neieškoti ryšių su ja (37-38 b. l.). Šie įpareigojimai, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintini.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

23Ž. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir skirti jam 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštą, bausmę atliekant areštinėje.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir sumažintą bausmę Ž. S. paskirti 30 (trisdešimties) parų areštą.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, šiuo nuosprendžiu paskirtą sumažintą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2014-01-30 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 1 metų laisvės apribojimo bausme, prieš tai ją vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 str. 1 d. 2 p. c pp., pakeitus arešto bausme, ir galutinę bausmę Ž. S. skirti 90 (devyniasdešimties) parų areštą.

26Bausmę paskirti atlikti areštinėje.

27Bausmės pradžią skaičiuoti nuo Ž. S. faktinio sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityti iš dalies atliktą bausmę pagal 2014-01-30 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendį.

29Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į bausmės laiką įskaityti Ž. S. laikinajame sulaikyme nuo 2013-12-15, 05.36 val. iki 2013-12-16, 13.55 val. išbūtą laiką, prilyginant jį 2 (dviems) atliktoms arešto paroms.

30Ž. S. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti - iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti.

31Ž. S. 2013-12-16 paskirtas smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo priemones - įpareigojimą laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos adresu, ( - ) Šiaulių rajone; įpareigojimą nesiartinti prie smurtą patyrusio asmens E. S., nebendrauti, neieškoti ryšių su ja – nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

32Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Bronius Vinciūnas, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje Ž.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ž. S. 2013 m. gruodžio 15 d. 02.00 val. Šiaulių rajone, ( - ), buto... 5. Kaltinamasis Ž. S. teisiamajame posėdyje pagal jam inkriminuojamą kaltinimą... 6. Įrodymų tyrimas teisme nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 7. Be kaltinamojo Ž. S. visiško prisipažinimo, jo kaltę padarius nusikalstamą... 8. - pirminis nukentėjusiosios E. S. protokolas – pareiškimas, kuriame... 9. - 2013-12-15 įvykio vietos apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėta įvykio... 10. - 2013-12-15 Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių... 11. - nukentėjusiosios E. S. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai, kad... 12. - 2014-01-15 daiktų apžiūros protokolas, kuriuo apžiūrėtas gautas... 13. Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo Ž. S. prisipažinimas,... 14. Bausmės paskirtis pagal LR BK 41 straipsnio 2 dalį yra sulaikyti asmenis nuo... 15. Skirdamas Ž. S. bausmę, teismas atsižvelgia į LR BK 54 straipsnyje... 16. Ž. S., veikdamas tiesiogine tyčia, padarė vieną baigtą nusikalstamą... 17. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-499,... 18. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, šiuo... 19. Į bausmės laiką įskaitytinas Ž. S. laikinojo sulaikymo nuo 2013-12-15,... 20. Ž. S. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 21. 2013-12-16 Ž. S., vadovaujantis Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 23. Ž. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 26. Bausmę paskirti atlikti areštinėje.... 27. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo Ž. S. faktinio sulaikymo vykdant... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi,... 29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, į... 30. Ž. S. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo... 31. Ž. S. 2013-12-16 paskirtas smurtą patyrusio asmens apsaugos užtikrinimo... 32. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...