Byla 2S-507-516/2011
Dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henricho Jaglinskio ir Tatjanos Žukauskienės,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A.G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės A.G. ieškinį atsakovei O.L. dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė A.G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama išreikalauti jai nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį, pažymėtą 2008-11-11 kooperacijos ‚Matininkai“ parengtame žemės sklypo kadastrinių matavimų plane skaičiais 1-2-6-7 iš atsakovės O.L. neteisėto valdymo, įpareigojant atsakovę per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti tvorą, esančią tarp taškų 2 ir 6, pašalinti visus augalus ieškovei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalyje, malkas, statybines medžiagas ir šiukšles.

6Nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-05-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1840-101/2008 jai buvo pripažinta teisė suderinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės sklypo Nr. 40, esančio SB „Buitis“ ribas, pažymėtas Korporacijos „Matininkai“ 2008-04-03 parengtame kadastrinių matavimų plane skaičiais 1,2,3,4,5,6, be O.L. sutikimo. Vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu Korporacija „Matininkai“ parengė 2008-11-11 kadastrinių matavimų planą, kuris buvo suderintas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento, sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. Paaiškino, kad atsakovė savavališkai užėmė ieškovei privačios nuosavybės teise priklausantį žemės plotą, geruoju pašalinti jos teisių pažeidimą nesutiko, todėl ieškovė kreipėsi į teismą.

72010-04-19 atsakovė O.L. pateikė prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą iki įsiteisės teismo sprendimas byloje, nagrinėjamoje administracine tvarka.

8Nurodė, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme vyksta ginčas dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymo teisėtumo, kurio pagrindu užfiksuoti ieškovės sklypo kadastriniai duomenys. Paaiškino, kad kadastriniai duomenys buvo užfiksuoti ne 2008 balandžio mėnesį paruošto sklypo projekto pagrindu, kuriuo teismas vadovavosi civilinėje byloje Nr.2-1840-101/2008 priimdamas 2008-05-29 sprendimą, o 2008 lapkričio mėnesį paruoštu kitu planu, kuris pateiktas į nagrinėjamą civilinę bylą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki bus išnagrinėta byla dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymo panaikinimo.

11Teismas sutikrinęs civilinėse bylose Nr.2-5580-534/2010 ir Nr.2-1840-101/2008 esančius ieškovės sklypo planus, nustatė, kad planai skiriasi, nes teismas 2008-05-29 priimdamas sprendimą vadovavosi kitu planu, nei ieškovė pateikė Vilniaus apskrities viršininkui, kadastro įmonei ir teismui gindama valdymo teisę. Administraciniame teisme vyksta ginčas dėl Vilniaus apskrities viršininko įsakymu patvirtinto plano ir jo pagrindu nustatytų kadastrinių duomenų teisėtumo. Atsižvelgiant į tai, teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, nes bylos yra susijusios – ieškovė valdymo teisę turi teisę ginti tik teisėtomis priemonėmis ir įrodymais. Administraciniame teisme vyksta ginčas dėl viešo registro duomenų teisėtumo.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovė A.G. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-09-16 nutartį panaikinti.

14Teigia, kad įstatymų leidėjas numatė bylose dėl daikto valdymo pažeidimo tam tikrus nagrinėjimo ypatumus. Teigia, jog šiose bylose siekiama ne išspręsti ginčą dėl daikto teisinio statuso iš esmės, o tik panaikinti daikto valdymo pažeidimus. Apeliantė mano, kad šioje byloje teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats, t.y. patikrinti kam nuosavybės teise priklauso žemės plotas, kurį prašoma išreikalauti ir nustatyti savininko teisių pažeidimo faktą. Ieškovės nuomone, galutinis sprendimas administracinėje byloje, kurioje ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko sprendimas patikslinti A.G. sklypo plotą ir ribas neturės prejudicinės reikšmės nagrinėjamoje byloje. Tokią prejudicinę reikšmę turi įsiteisėjęs Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-05-29 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1840-101/2008. Taigi skundžiama nutartis yra nepagrįsta, todėl turi būti panaikinta.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė O.L. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-09-16 nutartį palikti nepakeistą, o ieškovės atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

16Teigia, kad atsakovei galimai palankus LVAT sprendimas byloje dėl apskrities viršininko įsakymo panaikinimo neabejotinai turės įrodomąją ir prejudicinę reikšmę, civilinėje byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumas priklauso nuo teisinio rezultato administracinėje byloje. Tuo atveju, jeigu LVAT tenkintų atsakovės apeliacinį skundą ir panaikintų VAVA 2009-05-27 įsakymą, ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-5580-534/2011 negalėtų būti tenkinamas, kadangi administracinis aktas, kurio pagrindu ieškovė gina valdymo teisę būtų pripažintas neteisėtu, o tokio ieškinio reikalavimai, grindžiami neteisėtų aktu, yra nesuderinamo su visuotinai pripažintu teisės principu, kad iš ne teisės negali atsirasti teisė.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

20Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

21Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, atsiliepimo į jį argumentus bei juos pagrindžiančius motyvus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymo klausimą. Skundžiama nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl atskirajame skunde ieškovo išdėstyti argumentai nesudaro prielaidų ją panaikinti.

22Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Teismas bylos sustabdymo pagrindus turi taikyti, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes. Tai reiškia, kad būtina atsižvelgti ir į civilinio proceso tikslus – kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylos nagrinėjimą nepagrįstai užtęsti. Sustabdžius bylą, neatsižvelgiant į konkrečias bylos faktines aplinkybes ir ilgus jos nagrinėjimo terminus, galėtų būti pažeista asmens teisė į operatyvų ginčo išsprendimą. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

23Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis nacionaline teise, gali būti svarbu, esant tam tikroms aplinkybėms, palaukti kito proceso pabaigos, kaip priemonės siekiant proceso efektyvumo. Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio proceso tikslų ir principų bei Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų, bet ir yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, įstatymų taikymą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2008), tačiau tokia priemonė, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, turi atitikti proporcingumo principą.

24Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). CPK 163 straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

25Pažymėtina, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie turi būti nustatyti kitoje byloje. Tai, ar galima išnagrinėti civilinę bylą kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas esant tam tikroms sąlygoms: 1) tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje turi būti prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-238/2006); 2) negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus nagrinėjamoje byloje gali nustatyti pats, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-268/2005).

26Taigi sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik tada, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tokiu atveju sustabdžius bylą galima išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, sutaupyti byloje dalyvaujančių asmenų, kitų proceso dalyvių ir teismo laiko ir lėšų, operatyviau išnagrinėti bylą, nes nereikia tų pačių faktų nustatyti kelis kartus.

27Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-05-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1840-101/2008 ieškovei A.G. buvo pripažinta teisė suderinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemės sklypo Nr. 40, esančio SB „Buitis“ ribas, pažymėtas Korporacijos „Matininkai“ 2008-04-03 parengtame kadastrinių matavimų plane skaičiais 1,2,3,4,5,6, be atsakovės O.L. sutikimo (b.l.9-12, 14-20). Taigi ieškovė, vadovaudamasi teismo sprendimu, turėjo teisę be atsakovės sutikimo Vilniaus apskrities viršininko administracijoje suderinti Korporacijos „Matininkai“ 2008-04-03 parengtą kadastrinių matavimų planą. Ieškovė A.G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama išreikalauti jai nuosavybės teise priklausantį žemės sklypo dalį, pažymėtą 2008-11-11 kooperacijos „Matininkai“ parengtame žemės sklypo kadastrinių matavimų plane skaičiais 1-2-6-7 iš atsakovės O.L. neteisėto valdymo, įpareigojant atsakovę per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti tvorą, esančią tarp taškų 2 ir 6, pašalinti visus augalus ieškovei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo dalyje, malkas, statybines medžiagas ir šiukšles (b.l. 1-2). Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė 2008-11-11 Korporacijos „Matininkai“ parengtą kadastrinių matavimų planą (b.l. 7). Atsakovė 2010-02-26 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu dėl Vilniaus apskrities viršininko 2009-05-27 įsakymo panaikinimo, kurio pagrindu buvo suderintas ir VĮ „Registrų centras“ įregistruotas šioje civilinėje byloje ginčijamas Korporacijos „Matininkai“ 2008-11-11 parengtas kadastrinių matavimų planas su žemės sklypo Nr. 40, esančio SB „Buitis“ kadastro duomenimis (b.l. 44-47). Šiuo metu ginčas dėl Vilniaus apskrities viršininko 2009-05-27 įsakymu patvirtinto plano ir jo pagrindu nustatytų kadastrinių duomenų teisėtumo vyksta Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme (b.l. 41-42, 63-66).

28Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija pastebi, jog kadastriniai duomenys buvo užfiksuoti ne 2008-04-03 kadastrinių matavimų plano pagrindu, kuriuo teismas vadovavosi civilinėje byloje Nr.2-1840-101/2008 priimdamas 2008-05-29 sprendimą, o kitu planu, t.y. 2008-11-11, kuris yra pateiktas į nagrinėjamą civilinę bylą. Palyginus planus matyti, kad 2008-04-03 ir 2008-11-11 Korporacijos „Matininkai“ parengti kadastrinių matavimų planai šiek tiek skiriasi. Tai reiškia, jog atsakovės apeliacinio skundo patenkinimo atveju, teismui panaikinus Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-05-27 įsakymą, tai turėtų tiesioginės įtakos ieškovės ieškiniui dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, kadangi administracinis aktas, kurio pagrindu ieškovė gina savo valdymo teisę, būtų pripažintas neteisėtu. Kitaip tariant, panaikinus Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-05-27 įsakymą, nebeliktų teisinio pagrindo civilinėje byloje ginčijamo Korporacijos „Matininkai“ 2008-11-11 parengto kadastrinių matavimų plano registracijai VĮ „Registrų centras“, o tuo pačiu ir šio plano pagrindu pakeistų žemės sklypo nr. 40, esančio SB „Buitis“ kadastro duomenų suderinimui Vilniaus apskrities viršininko administracijoje.

29Taigi teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas byloje dėl apskrities viršininko įsakymo panaikinimo turės prejudicinę reikšmę šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje, todėl yra pagrindas sustabdyti šią civilinę bylą.

30Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, sustabdydamas civilinę bylą, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, dėl to civilinės bylos sustabdymo klausimą išsprendė teisingai, todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o ieškovės atskirasis skundas netenkinamas.

31Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 7,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu(CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo, iš ieškovės A.Galimovos priteistina 7,05 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

33Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Priteisti iš ieškovės A.G. 7 (septynis) litus ir 5 centus pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė A.G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama išreikalauti jai... 6. Nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-05-29 sprendimu... 7. 2010-04-19 atsakovė O.L. pateikė prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę... 8. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme vyksta ginčas dėl... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartimi civilinę... 11. Teismas sutikrinęs civilinėse bylose Nr.2-5580-534/2010 ir Nr.2-1840-101/2008... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovė A.G. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 14. Teigia, kad įstatymų leidėjas numatė bylose dėl daikto valdymo pažeidimo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė O.L. prašo Vilniaus miesto 1... 16. Teigia, kad atsakovei galimai palankus LVAT sprendimas byloje dėl apskrities... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 21. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo,... 22. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 23. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis... 24. Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos... 25. Pažymėtina, kad negalimumas išnagrinėti civilinę bylą kol bus... 26. Taigi sustabdyti bylą minėtu pagrindu galima tik tada, kai dvi ar daugiau... 27. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 28. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 29. Taigi teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 30. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 31. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 33. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti... 34. Priteisti iš ieškovės A.G. 7 (septynis) litus ir 5 centus pašto išlaidų...