Byla e2-9749-1097/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rūta Latvelė rašytinio proceso tvarka, priimdama spendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės SIA „B2Kapital“ ieškinį atsakovei UAB „Performa“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė SIA „B2Kapital“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Performa“ 4 986,40 Eur skolą, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

4Ieškovė nurodė, kad 2006 m. gegužės 25 d. atsakovė su pradiniu kreditoriumi UAB ,,Sampo banko lizingas“ (UAB „Danske lizingas“) sudarė Finansinio lizingo sutartį, pagal kurią pirminis kreditorius Sutartyje nurodytu būdu ir tvarka įsipareigojo Sutartyje nurodytas transporto priemones perduoti naudoti ir valdyti atsakovei su sąlyga, kad atsakovė Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis mokės sutarties įmokas ir tinkamai vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus. Pasibaigus Sutarties mokėjimo grafikui, atsakovė transporto priemonės laiku negrąžino, dėl ko atsakovei atitinkamai už visą laikotarpį iki automobilio faktinio grąžinimo buvo skaičiuojamas nuomos mokestis ir už faktinį naudojimąsi turtu buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros. Atsakovė įpareigojimą grąžinti turtą pagal Sutartį įvykdė 2009 m. rugsėjo 23 d., tačiau turtas grąžintas su defektais. 2011 m. sausio 11 d. pardavus transporto priemonę, nebuvo pilnai padengtas atsakovės įsiskolinimas pirminiam kreditoriui, todėl atsakovė liko skolinga pradiniam kreditoriui 4 986,40 Eur. 2018 m. spalio 25 d. pradinis kreditorius perleido savo reikalavimo teisę ieškovei SIA „B2Kapital“. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė informuota pranešimu. Atsakovė neatsiskaitė ir tinkamai nevykdė prievolių pagal Sutartį, todėl liko skolinga.

5Atsakov ei UAB „Performa“ teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, esant įstatyme įtvirtintoms sąlygoms. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Byla tokiu atveju nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Priimant sprendimą už akių surašomi sutrumpinti motyvai (CPK 286 straipsnio 1 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006 m. gegužės 25 d. atsakovė su pradiniu kreditoriumi UAB ,,Sampo banko lizingas“ (UAB „Danske lizingas“) sudarė Finansinio lizingo sutartį Nr. 200605N-1196, pagal kurią pirminis kreditorius Sutartyje nurodytu būdu ir tvarka įsipareigojo Sutartyje nurodytą transporto priemonę perduoti, naudoti ir valdyti atsakovei su sąlyga, kad atsakovė Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis mokės sutarties įmokas ir tinkamai vykdys kitus sutartinius įsipareigojimus. Atsakovė transporto priemonės laiku negrąžino, dėl ko atsakovei atitinkamai už visą laikotarpį iki automobilio faktinio grąžinimo buvo skaičiuojamas nuomos mokestis ir už faktinį naudojimąsi turtu buvo išrašomos PVM sąskaitos faktūros: Nr. 0621491 ir Nr. KKS000015. Atsakovė įpareigojimą grąžinti turtą pagal Sutartį įvykdė 2009 m. rugsėjo 23 d. pagal turto grąžinimo aktą Nr. 200605N-1196, tačiau turtas grąžintas su defektais. 2011 m. sausio 11 d. pardavus transporto priemonę (pirkimo pardavimo sutartis Nr. PAT200605N-1196), nebuvo pilnai padengtas atsakovės įsiskolinimas pirminiam kreditoriui, todėl atsakovė liko skolinga pradiniam kreditoriui 4 986,40 Eur. 2018 m. spalio 25 d. pradinis kreditorius perleido savo reikalavimo teisę SIA „B2Kapital“. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė informuota 2018 m. sausio 18 d. pranešimu. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė susidariusį įsiskolinimą būtų padengusi (CPK 178 straipsnis).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju atsakovė apie reikalavimo perleidimą buvo informuota 2018 m. sausio 18 d. pranešimu. Be to, įteikus CPK nustatyta tvarka atsakovei ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, jog atsakovė tinkamai informuota apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.567 straipsnyje yra numatyta, kad pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Pagal CK 6.574 straipsnį, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

11CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų tinkamai vykdžiusi sutartines prievoles, ginčijusi skolos dydį ar sutarties sąlygas (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pažeidė savo prievolę laiku grąžinti turtą, o grąžino jį su defektais, iš atsakovės ieškovei priteistina 4 986,40 Eur skola.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 4 986,40 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2020 m. vasario 18 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovės reikalavimus tenkinus visa apimtimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 243,58 Eur bylinėjimosi išlaidos (112 Eur žyminis mokestis ir 131,58 Eur už teisines paslaugas) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

14Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (11,16 Eur) viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (5 Eur), todėl iš atsakovės priteistinos valstybei (CPK 92 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovei SIA „B2Kapital“ (j. a. k. 40103645131) iš atsakovės UAB „Performa“ (j. a. k. 124283561) 4 986,40 Eur (keturis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 40 ct) skolos, 6 (šešių) proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos (4 986,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 243,58 Eur (du šimtus keturiasdešimt tris eurus 58 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

18Priteisti valstybei iš atsakovės UAB „Performa“ (j. a. k. 124283561) 11,16 Eur (vienuolika eurų 16 ct) patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai