Byla e2-47177-871/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lindorff Oy, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, ieškinį atsakovei L.K. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jo naudai iš atsakovės L.K. 530,55 EUR skolos, 20,13 EUR delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2009-07-01 atsakovė su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo/fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutartį Nr. 1.167534802, pagal kurią pirminis kreditorius teikė telefono ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už šias paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Už suteiktas paslaugas ieškovas atsakovei išrašė sąskaitas, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2015-02-27 ieškovas su pirminiu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė Reikalavimo teisių į skolų portfelį atlygintino perleidimo sutartį, pagal kurią pradinis kreditorius UAB „Tele2“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovės vadu susidariusį įsiskolinimą. Ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą, tačiau atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi savo įsipareigojimų ieškovui. Atsakovė yra skolinga ieškovui 530,55 EUR skolos ir 20,13 EUR delspinigių.

4Atsakovei L.K. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovės gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), darbovietės (duomenys neskelbtini) registruotu buveinės adresu (duomenys neskelbtini), tačiau grįžo neįteikti su atžymomis, kad atsakovė procesinių dokumentų neatsiėmė. Gyventojų registro duomenimis atsakovė savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi tuo pačiu adresu, kuris nurodytas ieškinyje. Nepavykus dokumentų įteikti atsakovei aukščiau nurodytais būdais, atsakovei adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas 2016-12-14 įteikti viešo paskelbimo būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-12-14 nutarties pagrindu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus atitinkamo turinio pranešimą. Toks procesinių dokumentų įteikimo būdas atsakovei, remiantis CPK 130 str., laikomas tinkamu. Kadangi atsakovė nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-07-01 pradinis kreditorius UAB „Tele2“ su atsakove sudarė Telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr.1.167534802, pagal kurią pradinis kreditorius įsipareigojo suteikti atsakovei judriojo telefono ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka mokėti už jai suteiktas paslaugas bei įrangą, ir vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Pradinis kreditorius tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus, tačiau atsakovė savo sutartinių pareigų nevykdė – laiku neatsiskaitė už pradinio kreditoriaus suteiktas paslaugas pagal 2011-04-30 PVM sąskaitą-faktūrą Serija M Nr. 45231586 ir 2011-05-31 PVM sąskaitą-faktūrą Serija M Nr. 45771524. 2015-02-27 Reikalavimo teisių į skolų portfelį atlygintinio perleidimo sutartimi, sudaryta tarp ieškovo ir pradinio kreditoriaus, pradinis kreditorius perleido, o ieškovas perėmė reikalavimo teisę į skolas, kilusias iš pradinio kreditoriaus veiklos, susijusios su telekomunikacinių ryšių paslaugų teikimu ir įrangos perdavimu, įskaitant reikalavimo teisę į atsakovės skolą, kilusią iš 2009-07-01 Telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties Nr.1.167534802, sudarytos su atsakove. Pagal CK 6.109 str. 7 d., naujasis kreditorius, pateikdamas skolininkui reikalavimą, privalo pateikti reikalavimo perleidimo sutartį. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pranešus skolininkui apie reikalavimo perleidimą ieškinio pareiškimu ir kartu pateiktus cesijos sutartį, reikalavimo teisės perleidimas sukelia jam teisinius padarinius nuo ieškinio priedų gavimo momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Taigi cesijos būdu ieškovo įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu atsakovės informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1192-232/2013). Duomenų, kad atsakovė būtų apmokėjusi aukščiau nurodytą įsiskolinimą, byloje nėra (CPK 178 str.).

8CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsakovė sutarties nevykdė, todėl remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, iš jos priteistina 530,55 EUR skola.

9Remiantis CK 6.71 str. 1 d., netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 str. įtvirtinta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Remiantis 2009-07-01 Telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties Nr.1.167534802 Bendrijų sąlygų 6.6. p. ieškovas ir atsakovė susitarė, kad jeigu atsakovė vėluoja apmokėti sąskaitą, atsakovė privalo mokėti ieškovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 20,13 EUR delspinigių už 183 dienų laikotarpį, taikant 0,02 proc. dydžio delspinigių normą. Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistini 20,13 EUR delspinigiai (CK 6.73 str., 6.245 str. 1 d., 6.256 str. 2 d.).

10CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 550,68 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos: 15,00 EUR žyminio mokesčio (CPK 79 str., 93 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės L.K., a.k. (duomenys neskelbtini), 530,55 EUR (penkis šimtus trisdešimt eurų, 55 ct) skolą, 20,13 EUR (dvidešimt eurų, 13 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 550,68 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2016-11-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 15,00 EUR (penkiolika eurų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo Lindorff Oy, į.k. 0140351-4, veikiančio per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą, į.k. 111882842, naudai.

16Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Atsakovė neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai