Byla 2A-842/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Sportida“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3438-560/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NCC titanas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sportida“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „NCC titanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Sportida“ 696 961,25 Lt skolos, 6 proc. dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 3 d. ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl įsipareigojimų atsiskaityti 2005 m. balandžio 21 d. statybos rangos sutartyje nustatytais terminais už atliktus darbus nevykdymo ir dėl susidariusios 2 415 040,53 Lt skolos apmokėjimo iki 2007 m. rugpjūčio 17 d. 2007 m. rugpjūčio 9 d. raštu atsakovas pripažino 2 415 040,04 Lt skolą ieškovui ir prašė skolą išdėstyti dalimis. Šalys sudarė skolų mokėjimo grafiką, kurį abipusiu susitarimu kelis kartus tikslino bei keitė, tačiau atsakovas visiškai neatsiskaitė - kreipimosi į teismą metu atsakovo skola ieškovui sudarė 678 471,25 Lt ir 9 281,00 Lt palūkanų pagal skolos grąžinimo grafiką bei 9 209,00 Lt palūkanų už 2009 m. sausio ir vasario mėn.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 6 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo nusprendė ieškinį patenkinti, priteisė iš atsakovo UAB „Sportida“ ieškovo UAB „NCC titanas“ naudai 678 471,25 Lt skolos ir 18 490 Lt palūkanų, viso - 696 961,25 Lt, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5 484,81 Lt žyminio mokesčio.

5Atsakovas UAB „Sportida“ pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, prašydamas pastarąjį sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas UAB „NCC titanas“ pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, prašydamas ieškinį tenkinti pilnai.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. sprendimu Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą.

8Atsakovas UAB ,,Sportida“ apeliaciniu skundu prašo šį teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ ir atsakovas UAB ,,Sportida“ Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė šalių 2009 m. lapkričio 23 d. pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti.

10Prašymas tenkintinas, patvirtintina taikos sutartis, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. preliminarus sprendimas ir 2009 m. liepos 13 d. sprendimas naikintini ir byla nutrauktina.

11Pagal CK 6.983 straipsnio 1 dalį taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taigi taikos sutartimi gali būti sprendžiamas jau kilęs teisminis ginčas arba užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje. CPK 140 straipsnio 3 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos; prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą, ir nutartyje turi būti nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui.

12Teismui pateiktos taikos sutarties turinys patvirtina, kad ieškovas ir atsakovas supranta bei suvokia taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, t. y. kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, taikos sutarties šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas, jos šalims turintis galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Teisėjų kolegija pagal pateiktos į bylą šalių 2009 m. lapkričio 23 d. taikos sutarties turinį bei sąlygas konstatuoja, kad šalių veiksmai dėl taikos sutarties sudarymo ir minėta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.

13Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad priimtina nutartis, kuria patvirtintina minėta šalių taikos sutartis, nurodant nutartyje tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir byla nutrauktina.

14Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Į bylą pateiktas AB SEB banko 2009 m. kovo 30 d. mokėjimo nurodymas Nr. 3139 patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 5 484,81 Lt žyminio mokesčio už ieškinį (b. l. 5). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtus duomenis, sprendžia, kad ieškovui grąžintina 4 114 Lt (5 484,81 x 75 / 100) žyminio mokesčio.

15Šalys susitarė, kad neatlygina viena kitai bylinėjimosi išlaidų. Taip pat susitarė, kad atsakovas atlygina procesinių dokumentų siuntimo išlaidas valstybei. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad iš atsakovo valstybei priteistina 13 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b. l. 1).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 87 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

17Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. preliminarų sprendimą ir 2009 m. liepos 13 d. sprendimą.

18Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,NCC titanas“ (į. k. 144558926, buveinės adresas Žalgirio g. 8, Šiauliai) ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Sportida“ (į. k. 300545306, buveinės adresas Fabijoniškių g. 99, Vilnius) 2009 m. lapkričio 23 d. taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NCC titanas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Sportida“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, užbaigti taikiai tokiomis sąlygomis:

191. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ atsisako visų ieškinio reikalavimų, o atsakovas UAB ,,Sportida“ atsisako visų apeliacinio skundo reikalavimų.

202. Atsakovas UAB ,,Sportida“ įsipareigoja sumokėti ieškovui 678 471,25 Lt skolos ir 18 490 Lt palūkanų, iš viso 696 961,25 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt vieną litą 25 ct). Atsižvelgiant į tai, kad iki taikos sutarties pasirašymo atsakovas UAB ,,Sportida“ sumokėjo ieškovui UAB ,,NCC titanas“ 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų) sumą, atsakovas UAB ,,Sportida“ įsipareigoja tiesiogiai ar per trečiuosius asmenis UAB „Neo aljansas“ (į. k. 300026560), UAB „Minoleta“ (į. k. 24344085), ir/ar kitus, sumokėti ieškovui UAB ,,NCC titanas“ skolą, pervedant ją į ieškovo UAB ,,NCC titanas“ sąskaitą Nr. LT 607180000002467273, esančią AB „Šiaulių bankas“, tokia tvarka:

212.1. per 3 dienas nuo taikos sutarties teisme patvirtinimo sumokėti ieškovui UAB ,,NCC titanas“ 26 961,25 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt vieną litą 25 ct);

222.2. laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d., t. y. per trisdešimt vieną mėnesį, kas mėnesį mokėti ieškovui UAB ,,NCC titanas“ po 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų), mokėjimą atliekant ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 30 dienos.

233. Užtikrinant savo įsipareigojimų, numatytų šioje taikos sutartyje, vykdymą, atsakovas UAB ,,Sportida“ įsipareigoja per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po šios taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos taikos sutarties galiojimo laikotarpiui įkeisti (įregistruoti hipoteką įstatymo nustatyta tvarka) ieškovui šį nekilnojamąjį turtą ir turtines teises:

243.1. pastatą – paslaugų kompleksą, unikalus Nr. 4400-0324-1345, būklė: nebaigtas statyti, baigtumas 4 proc., esantį Islandijos pl. 91, Kaune;

253.2. 0,1196 ha ploto žemės sklypo dalies, kurioje yra pastatas – paslaugų kompleksas, unikalus Nr.4400-0324-1345, esančios 0,1900 ha bendrojo ploto valstybei priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 1901-0056-0039, esantį Islandijos pl. 91, Kaune, nuomos teisę.

264. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ ir atsakovas UAB ,,Sportida“ susitaria, kad atsakovui UAB ,,Sportida“ pažeidus savo įsipareigojimus, nurodytus taikos sutarties 3 punkte, taikos sutarties 2 punkte nurodytas mokėjimo grafikas netenka galios ir atsakovas UAB ,,Sportida“ privalo visą nesugrąžintos skolos ir palūkanų, nurodytų taikos sutarties 2 punkte, likutį sumokėti ieškovui UAB ,,NCC titanas“ per 15 dienų nuo tokio pažeidimo dienos.

275. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ ir atsakovas UAB ,,Sportida“ susitaria, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartimi šioje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovui UAB ,,Sportida“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto bei piniginių lėšų, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą, bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis - areštas, yra naikinamos po taikos sutarties 3 punkte nurodyto įkeitimo įregistravimo įstatymo nustatyta tvarka.

286. Teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei apmoka atsakovas UAB ,,Sportida“.

297. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ ir atsakovas UAB ,,Sportida“ atsisako vienas kitam pretenzijų dėl kitų su byla susijusių išlaidų sumokėjimo.

30Grąžinti ieškovui UAB ,,NCC titanas“ 4 114 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą keturiolika litų) žyminio mokesčio, sumokėto į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300 pagal AB SEB banko 2009 m. kovo 30 d. atliktą mokėjimo nurodymą Nr. 3139.

31Priteisti valstybei iš atsakovo UAB ,,Sportida“ 13 Lt (trylika litų) išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

32Civilinę bylą Nr. 2A-842/2009 nutraukti.

33Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartimi atsakovo UAB ,,Sportida“ atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo areštuotas 696 961,25 Lt vertės atsakovui UAB ,,Sportida“ nuosavybės teise priklausiantis nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, draudžiant areštuotą turtą parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenim, o tokio turto esant nepakankamai, areštuotos atsakovo piniginės lėšos, esančios pas atsakovą, bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, tik po to, kai atsakovas UAB ,,Sportida“ įkeis ieškovui UAB ,,NCC titanas“ pastatą – paslaugų kompleksą, unikalus Nr. 4400-0324-1345, esantį adresu: Islandijos pl. 91, Kaune, bei 0,1196 ha ploto žemės sklypo dalies, kurioje yra pastatas – paslaugų kompleksas, unikalus Nr.4400-0324-1345, esančios 0,1900 ha bendrojo ploto valstybei priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. 1901-0056-0039, esančio adresu: Islandijos pl. 91, Kaune, nuomos teisę.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „NCC titanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. balandžio 6 d. priėmė preliminarų... 5. Atsakovas UAB „Sportida“ pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir... 6. Ieškovas UAB „NCC titanas“ pateikė atsiliepimą į atsakovo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. sprendimu Vilniaus apygardos... 8. Atsakovas UAB ,,Sportida“ apeliaciniu skundu prašo šį teismo sprendimą... 9. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ ir atsakovas UAB ,,Sportida“ Lietuvos... 10. Prašymas tenkintinas, patvirtintina taikos sutartis, Vilniaus apygardos teismo... 11. Pagal CK 6.983 straipsnio 1 dalį taikos sutartimi šalys tarpusavio... 12. Teismui pateiktos taikos sutarties turinys patvirtina, kad ieškovas ir... 13. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad priimtina... 14. Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu šalys sudaro taikos sutartį,... 15. Šalys susitarė, kad neatlygina viena kitai bylinėjimosi išlaidų. Taip pat... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 17. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. preliminarų... 18. Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,NCC titanas“ (į. k.... 19. 1. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ atsisako visų ieškinio reikalavimų, o... 20. 2. Atsakovas UAB ,,Sportida“ įsipareigoja sumokėti ieškovui 678 471,25 Lt... 21. 2.1. per 3 dienas nuo taikos sutarties teisme patvirtinimo sumokėti ieškovui... 22. 2.2. laikotarpiu nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2012 m. birželio 30 d., t. y.... 23. 3. Užtikrinant savo įsipareigojimų, numatytų šioje taikos sutartyje,... 24. 3.1. pastatą – paslaugų kompleksą, unikalus Nr. 4400-0324-1345, būklė:... 25. 3.2. 0,1196 ha ploto žemės sklypo dalies, kurioje yra pastatas – paslaugų... 26. 4. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ ir atsakovas UAB ,,Sportida“ susitaria, kad... 27. 5. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ ir atsakovas UAB ,,Sportida“ susitaria, kad... 28. 6. Teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 29. 7. Ieškovas UAB ,,NCC titanas“ ir atsakovas UAB ,,Sportida“ atsisako... 30. Grąžinti ieškovui UAB ,,NCC titanas“ 4 114 Lt (keturis tūkstančius... 31. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB ,,Sportida“ 13 Lt (trylika litų)... 32. Civilinę bylą Nr. 2A-842/2009 nutraukti.... 33. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartimi atsakovo...