Byla 3K-3-448/2013

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virgilijaus Grabinsko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), ir Sigitos Rudėnaitės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutarties, kuria paliktas nepakeistas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. sprendimas, peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Kvėdarsta“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Meliovesta“, uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių vandenys“ dėl supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Norgėliuose, Andriušaičiuose, Šarkiuose, Kazbaraičiuose, Raseiniuose) viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, yra dėl atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ (toliau – perkančioji organizacija, atsakovė) veiksmų atmesti ieškovės UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ kartu su jos partnere UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ pateiktą pasiūlymą supaprastintame atvirame konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone (Norgėliuose, Andriušaičiuose, Šarkiuose, Kazbaraičiuose, Raseiniuose) (toliau – Konkursas) dėl jo neatitikčių Konkurso sąlygoms (vietoj 12 mėnesių darbų atlikimo trukmės pasiūlyme nurodytas 52 mėnesių terminas, be to, pasiūlymo galiojimo garantijoje nenurodyta, kad garantas įsipareigoja per penkias darbo dienas išmokėti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą perkančiajai organizacijai pagal pirmą raštišką jos pareikalavimą) teisėtumo.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 21 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovo pasiūlyme nustatytos neatitiktys Konkurso sąlygoms esminės, nepripažintinos formaliomis, todėl perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti jos pasiūlymą teisėtas. Šios neatitiktys nelaikytinos techninėmis klaidomis, jų ištaisyti negalima nepakeičiant pasiūlymo esmės.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovės UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ apeliacinį skundą, 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės analogiškų motyvų pagrindu paliko nepakeistą.

9III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu ieškovė UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartį ir priimti naują sprendimą tenkinti ieškinį, sustabdyti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų vykdymą bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones (sustabdyti pirkimo procedūras, įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties) iki byla bus išnagrinėta iš esmės.

11Kasaciniame skunde išdėstyti kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys esminiai argumentai susiję su turinio viršenybės prieš formą principo taikymu, aplinkybe, kad pasiūlyme kelis kartus teisingai nurodytas dvylikos mėnesių darbų atlikimo terminas, viešųjų pirkimų ir bendrųjų teisės principų svarba bei jų taikymu, įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimu, tiekėjo galimybe tikslinti pasiūlymo formalius trūkumus (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis), tinkamu ginčo šalių bendradarbiavimu, Konkurso sąlygų dėl pasiūlymo užtikrinimo aiškumu ir tinkamu taikymu.

12Byloje gautas atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ prašymas panaikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2013 m. birželio 3 d. nutartimi Nr. 3P-1110/2013 pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

15CPK 349 straipsnio 1 dalyje nustatyta kasatoriaus teisė atsisakyti paduoto kasacinio skundo. Ši teisė rašytinio proceso metu gali būti įgyvendinama iki teismo posėdžio pradžios. Kasacinio skundo atsisakymas yra viena iš kasacinį procesą inicijavusio asmens procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 340 straipsnio 5 dalis, 349 straipsnis). Jos teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo (CPK 13 straipsnis) išraiška, nes kasacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (kasatoriaus) iniciatyva, kai šis įgyvendina procesinę teisę atsisakyti inicijuoto kasacinio proceso. Kasacinio skundo atsisakymas nėra besąlyginis pagrindas teismui nutraukti bylą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima kasacinio skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, pažeidžia kasatoriaus, kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 340 straipsnio 5 dalis, 349 straipsnio 3 dalis).

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatoriaus (ieškovės) pareiškimas dėl kasacinio skundo atsisakymo paduotas proceso įstatyme nustatyta tvarka (CPK 349 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo pripažinti, kad šioje byloje pateiktas kasacinio skundo atsisakymas prieštarauja įstatymams ar viešajam interesui, pažeidžia kasatoriaus arba kitų asmenų teises ar teisėtus interesus (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 349 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kasacinio skundo atsisakymas priimtinas ir kasacinis procesas nutrauktinas (CPK 349 straipsnio 2 dalis).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla šios dalies nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį vadovaujantis šiomis sąlygomis konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir kasatoriui atsisakant paduoto kasacinio skundo. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į šalių procesinio lygiateisiškumo principą (CPK 17 straipsnis), taip pat į tai, kad, taip sprendžiant žyminio mokesčio grąžinimo klausimą, iš dalies įgyvendinamas vienas civilinio proceso tikslų – skatinamas kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dussmann Service“ v. Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, bylos Nr. 3K-3-147/2012 ir joje nurodyta kasacinė praktika). Taigi, kasatoriui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios atsisakius pareikšto kasacinio skundo, jam grąžinamas visas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant skundą.

19Iš kasatoriaus valstybei priteistinos 55,76 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 27 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu).

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 349 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21Priimti kasatoriaus UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ kasacinio skundo dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutarties, kuria paliktas nepakeistas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. sprendimas, peržiūrėjimo atsisakymą ir kasacinį procesą nutraukti.

22Grąžinti kasatoriui UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ (kodas 144696222) 1000 (vieno tūkstančio) Lt žyminį mokestį, sumokėtą paduodant kasacinį skundą 2013 m. gegužės 20 d. mokėjimo nurodymu AB banke Swedbank.

23Priteisti valstybei iš kasatoriaus UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ 55,76 Lt (penkiasdešimt penki litai 76 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

24Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas, kilęs iš viešųjų pirkimų... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 21 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 9. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 10. Kasaciniu skundu ieškovė UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ prašo... 11. Kasaciniame skunde išdėstyti kasacijos pagrindai ir juos pagrindžiantys... 12. Byloje gautas atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ prašymas panaikinti... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 15. CPK 349 straipsnio 1 dalyje nustatyta kasatoriaus teisė atsisakyti paduoto... 16. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasatoriaus (ieškovės) pareiškimas dėl... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus... 19. Iš kasatoriaus valstybei priteistinos 55,76 Lt išlaidos, susijusios su... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Priimti kasatoriaus UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ kasacinio... 22. Grąžinti kasatoriui UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ (kodas... 23. Priteisti valstybei iš kasatoriaus UAB „Šiaulių ryšių objektų... 24. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...