Byla e2-9604-941/2019
Dėl atsisakymo inicijuoti specialiosios sąlygos išregistravimą priėmimo klausimą

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Vaida Rimkienė, rašytinio proceso tvarka išsprendė ieškovų V. K. ir L. J. – Kriaučiūnienės ieškinio atsakovei Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui Pajūrio regioninio parko direkcijai dėl atsisakymo inicijuoti specialiosios sąlygos išregistravimą priėmimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3ieškovai V. K. ir L. J. – Kriaučiūnienė 2019-08-13 kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydami:

41) panaikinti atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2019-07-26 sprendimą Nr. ( - );

52) įpareigoti atsakovę Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pateikti valstybinei įmonei Registrų centras pranešimą apie panaikintą taikomą žemės sklypui, kurio kadastro Nr. ( - ), esančio Klaipėdos r. sav. Kretingalės sen. Karklės k., specialiąją žemės naudojimo sąlygą „XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos“, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre 2001-02-09 Apskrities viršininko įsakymo Nr. 313 pagrindu;

63) prijungti prie bylos administracinę bylą Nr. eI-916-342/2017 (apeliacinėje instancijoje Nr. eA-516-556/2019);

74) iš atsakovės priteisti ieškovams jų turėtas 575,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

8Teismas

konstatuoja:

9Bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis (LR CPK 36 str. 2 d.). Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja (dominuojančio teisinio santykio taisyklė) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 str. 2 d).

10Ieškinys grindžiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų viešosios teisės aktų nuostatomis. Reikalavimai pirmiausiai yra grindžiami administracinio teisinio pobūdžio argumentais, t. y. specialiųjų viešosios teisės aktų nuostatų pažeidimu ir kyla būtent iš viešosios teisės reguliuojamų teisinių santykių ir yra susiję su viešojo administravimo procedūromis. Šiuo atveju vyrauja (dominuoja) administraciniai teisiniai santykiai. Reikalavimas dėl atsakovės įpareigojimo yra išvestinis iš pirmojo reikalavimo panaikinti atsakovės Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos administracinį aktą - 2019-07-26 sprendimą Nr. (5)-V3-925 (7.8), kuriuo buvo atsisakyta kreiptis į Registrų centrą dėl specialiosios žemės naudojimo sąlygos „XXXI. Natūralios (užliejamosios ir sausminės) pievos bei ganyklos“, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre 2001-02-09 Apskrities viršininko įsakymo Nr. 313 pagrindu. Ginčijamame administraciniame akte išaiškinta jo apskundimo tvarka – atsakymas (t.y. administracinis aktas) per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Reikalavimas panaikinti sprendimą, kurį priėmė viešojo administravimo subjektas, ir to sprendimo neteisėtumas yra grindžiamas ne civilinės teisės normų pažeidimu, o tuo, kad priimtas sprendimas kaip ir specialiųjų naudojimosi žeme sąlygų įregistravimas yra neteisėtas, prieštaraujantis galiojantiems aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams bei viešosios teisės aktams.

11Šiuo atveju ieškovai teismingumo pasirinkimo teisės neturi, išimtinio teismingumo taisyklės netaikomos (LR CPK 30 str., 31 str.).

12Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į tai, kad ieškovų ieškinio vyraujantys reikalavimai yra administracinio teisinio santykio, bei tai, kad atsakovas yra valstybės institucija, bylos nagrinėjimas pagal ieškinio reikalavimus yra teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

13Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad bylos nagrinėjimas pagal pareikštą ieškinį neteismingas bendrosios kompetencijos Klaipėdos apylinkės teismui, todėl ieškinį atsisakytina priimti (LR CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 36 str. 2 d., 137 str. 2 d. 2 p., 290 str. 291 str. 2 d.,

Nutarė

15ieškinį atsisakyti priimti.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismą Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai