Byla 2-1465-658/2012
Dėl indosamento, vykdomojo įrašo panaikinimo, vekselio originalo grąžinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Onai Martinaitytei, dalyvaujant ieškovui- D. J., atsakovo M. M. atstovui- advokatui Mariui Tamošiūnui, trečiojo asmens J.V. S. atstovei- advokatei Neringai Grubliauskienei, nedalyvaujant atsakovams: M. M. ir UAB „Statybų idėjos“ bei tretiesiems asmenims: A. B., J. V. S. ir Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarei Ramutei Siliūnienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo- D. J. ieškinį atsakovams – UAB „Statybų idėjos“, M. M., tretiesiems asmenims A. B., J. V. S., Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarei Ramutei Siliūnienei dėl indosamento, vykdomojo įrašo panaikinimo, vekselio originalo grąžinimo,

Nustatė

2ieškovas D. J. ieškiniu prašė atsakovo UAB „Statybų idėjos“ 2008-11-25 indosamentą M. M., įrašytą 2007-11-06 vekselyje, pripažinti negaliojančiu; panaikinti Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarės Ramutės Siliūnienės 2008-11-25 vykdomąjį įrašą, išduotą atsakovo M. M. prašymu; įpareigoti atsakovą – UAB „Statybų idėjos“ ir/ar atsakovą M. M. grąžinti pakvituotą 2007-11-06 paprastojo neprotestuotino vekselio originalą ieškovui; priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 4-7, t.1). Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė pilnai ir prašė jį patenkinti. Ieškovas nurodė, jog atsakovas UAB „Statybų idėjos“ suteikė jam 230 000,00 Lt kreditą, o paskolos sandoris buvo įformintas 2007-11-06 paprastuoju neprotestuotinu vekseliu. Prievolę atsakovui UAB „Statybų idėjos“ ieškovas nurodo įvykdęs dalimis, t. y. 2008-01-11 sumokėdamas 30 000 Lt, 2008-04-11 – 100 000 Lt, 2008-04-25 – 20 000 Lt ir 83 000 Lt. Aplinkybę, kad vekselis apmokėtas patvirtina 2009-08-11 pakvitavimas, pasirašytas atsakovo – UAB „Statybų idėjos“ direktoriaus Ž. S., bei pateikti kasos pajamų orderio kvitai. Apmokėjus vekselį, jo originalas ieškovui nebuvo grąžintas. 2008-06-11, vekseliui jau esant apmokėtam, atsakovas – UAB „Statybų idėjos“ indosamentu reikalavimo teisę pagal vekselį perdavė M. M.; ieškovas apie tai informuotas nebuvo. 2008-11-25 Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarė Ramutė Siliūnienė atsakovo M. M. reikalavimu išdavė vykdomąjį įrašą, kuriuo reikalaujama solidariai iš ieškovo D. J., A. B. ir J. V. S. išieškoti 230 000 Lt skolą. Ieškovo nuomone, atsakovas– UAB „Statybų idėjos“ indosamentu neteisėtai perdavė reikalavimo teisę pagal apmokėtą vekselį M. M., todėl notarės Ramutės Siliūnienės vykdomasis įrašas yra išduotas nepagrįstai, o pradėtas priverstinis skolos išieškojimas iš ieškovo – neteisėtas. Kaip pažymi ieškovas, atsakovas M. M. negali būti laikomas teisėtu vekselio turėtoju, turinčiu ieškovo atžvilgiu teisę gauti vekselyje nurodytą sumą, nes: 1. Vekselis iki jo perdavimo indosamentu atsakovui M. M. jau buvo visiškai apmokėtas; su jo vykdymu susiję teisiniai santykiai pasibaigę; 2. UAB „Statybų idėjos“ buvo nesąžininga šalis, kadangi perleido galios netekusį vekselį. Be to, apie vekselio perleidimą ieškovas nebuvo informuotas, todėl neturėjo galimybės jo ginčyti; 3. Po vekselio apmokėjimo jo originalas ieškovui grąžintas nebuvo, tačiau, ieškovo nuomone, vekselio apmokėjimą patvirtinantis atsakovo UAB „Statybų idėjos“ išduotas pakvitavimas, kurio pakanka konstatuoti faktui apie iš vekselio kylančių prievolių pasibaigimą.

3A. M. M. pateikė atsiliepimus į ieškinį, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu nesutinka (b.l. 93-97, t.1). Teismo posėdžio atsakovas ir jo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, jog aplinkybės, kurias teismo posėdyje įrodinėja ieškovas ir tretieji asmenys neturinčios reikšmės. Ieškovas turintis atsiskaityti su sąžiningu vekselio turėtoju, kokiu laikytinas atsakovas M. M.. Jo nesąžiningumas nėra įrodytas. Atsiskaitęs su sąžiningu vekselio įgijėju, ieškovas turintis teisę reikšti ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo arba kreiptis dėl sukčiavimo fakto (b. l. 36, t. 2). Jei ieškovas pagal vekselį su atsakovu - UAB „Statybų idėjos“ yra atsiskaitęs, tai esantys jo ir atsakovo UAB „Statybų idėjos“ tarpusavio santykiai, kurie jokių teisinių pasekmių atsakovui M. M. nesukelia. Dėl vekselio įsigijimo ir apmokėjimo už jį aplinkybių, atsakovo M. M. procesinis atstovas advokatas Marius Tamošiūnas paaiškino, kad negalima sutikti su tuo, kad atsakovo M. M. nesąžiningumą patvirtina ta aplinkybė, jog vekselis buvo įsigytas už per pusę mažesnę kainą. Atsakovas negalėjo įvertinti asmenų mokumo, todėl sutiko mokėti tokią kainą. Be to, atsakovas nurodė, kad įsigyti vekselį už tokią kainą jis sutiko, kadangi už iš vekselio kylančios prievolės įvykdymą taip pat laidavo fiziniai asmenys. Dėl vekselio įsigijimo aplinkybių, paaiškino, kad už vekselį atsakovas M. M. atsiskaitęs iš turimų grynųjų pinigų ir tai patvirtina į bylą pateikti įrodymai.

4Atsakovas- UAB „Statybos idėjos“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Nei į vieną posėdį atsakovo atstovai nevyko, procesu nesidomėjo.

5Tretysis asmuo – Kauno 1-ojo notarų biuro notarė Ramutė Siliūnienė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad išduodama vykdomąjį įrašą, ji įsitikinusi, kad atsakovas M. M. esantis teisėtas vekselio turėtojas bei tuo, kad pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims laikantis įstatymų nustatytos tvarkos buvo pranešta apie tai, kad vekselis yra neapmokėtas (b.l. 84, t.1). Nei viename posėdyje tretysis asmuo nedalyvavo.

6Tretysis asmuo- J. V. S. atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Tačiau jis ir jo atstovė dalyvavo teismo posėdžiuose, kur nurodė, jog veikia ieškovo pusėje ir prašo ieškinį patenkinti (b.l. 34, t.2). Tretysis asmuo paaiškino, jog jis pats matė, jog ieškovas apmokėjo vekselį faktiniam atsakovo- UAB „Statybos idėjos“ savininkui R. V., todėl nėra jokio pagrindo dar kartą reikalauti iš ieškovo apmokėti vekselį. Trečiojo asmens atstovė nurodė, jog atsakovai yra nesąžiningi, nes vienas iš jų perleido apmokėtą vekselį, o kitas jį neaiškiomis aplinkybėmis, už žemą kainą įsigijo ir aplamai kelia abejonių, ar atsakovas M. M. jį nusipirko ir ar turėjo už ką nusipirkti.

7Tretysis asmuo- A. B. atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Tačiau jis dalyvavo teismo posėdyje, kur nurodė, jog veikia ieškovo pusėje ir prašo ieškinį patenkinti (b.l. 35, t.2). Paaiškino, jog skola pagal vekselį grąžinta, ir dabartinis skolos išieškojimas vykdomas antrą kartą, todėl, jo manymu, tai yra sukčiavimas.

8Ieškinys atmestinas.

9Teismo posėdžio metu ištyrus įrodymus, nustatytos šios bylos išsprendimui reikšmingos aplinkybės (CPK 270 str. 4 d. 1 p.): ieškovas D. J. ginčija atsakovo UAB „Statybų idėjos“ 2008-11-25 indosamentą atsakovui M. M., įrašytą 2007-11-06 vekselyje (b.l. 100-101, t.1), motyvuodamas tuo, jog indosamentas buvo įrašytas po to, kai ieškovas iš vekselio kylančią prievolę jau buvo įvykdęs, t. y. sumokėjęs atsakovui UAB „Statybų idėjos“ vekselyje nurodytą 230 000 Lt sumą. Prievolės įvykdymo faktą ieškovas įrodinėja šiais įrodymais: atsakovo – UAB „Statybų idėjos“ direktoriaus Ž. S. 2009-08-11 išduotu pakvitavimu, kuriuo patvirtinama, jog vekselį D. J. yra apmokėjęs visiškai (b. l. 8, t. 1); UAB „Statybų idėjos“ 2008-03-20, 2008-04-10, 2008-05-10 kasos pajamų orderių kvitais (b. l. 18-20, t. 2), 2012-01-06 teismo posėdyje duotais paaiškinimais, kad pagal vekselį mokėtinas sumas jis sumokėjęs po to, kai jam lėšas grąžino jo paties skolininkas (b.l. 51, t.2); iš sąskaitos išėmęs grynuosius pinigus, jis juos perdavęs R. V.. Pastarajam ieškovas tvirtina sumokėjęs 200 000 Lt, o likusią pagal vekselį mokėtiną dalį -30 000 Lt padengęs laiduotojas – trečiuoju asmeniu šioje byloje patrauktas J. V. S. (b. l. 66, t. 2). Be to, ieškovas paaiškino, kad pagal vekselį mokėtinos sumos buvo sumokėtos tokiu būdu: išgryninus pinigus AB „SEB bankas“, esančiame Savanorių prospekte, Kaune ir dalyvaujant trečiajam asmeniui V. J. S., R. V. buvo perduota 100 000 Lt. Vėliau, t. y. balandžio 25 d., gavus įplaukas į sąskaitą, pinigai buvę išgryninti Vilniuje, Gedimino prospekte ir per du kartus išmokėti R. V., kuris buvo atvykęs į Vilnių: iki pietų buvo grąžinta 80 000 Lt, o po pietų dar 20 000 Lt (b. l. 67). Apie tai, kad R. V. nėra UAB „Statybų idėjos“ vadovas ieškovas teigia išsiaiškinęs po to, kai sužinojo, kad vekselis yra indosamentu perduotas atsakovui M. M.. Tuomet ieškovui tapo žinoma, kad UAB „Statybų idėjos“ direktorius yra Ž. S., nes ieškovui pareikalavus, kad jam būtų išduotas pakvitavimas, R. V. paaiškino, kad jis nesantis įmonės direktorius. Dėl aplinkybės, kodėl apmokėjęs vekselį, nepareikalavo sugrąžinti jo originalo, ieškovas paaiškino, kad to nepadarė dėl savo naivumo ir pasitikėjimo R. V., kuris patvirtinęs, kad apmokėtas vekselis esantis sunaikintas (b. l. 67, t. 2).

10Iš rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Statybos idėjos“ direktorius yra Ž. S. (b.l. 92, t.1), tačiau iš Sodros išrašų matosi, jog toje bendrovėje nuo 2007-09-21 iki 2008-11-12 dirbo R. V. (b.l. 50, t.1). Taip pat teismo posėdyje apklausta liudytoja V. P. parodė, jog jai buvo žinoma, kad UAB „Statybų idėjos“ tarpininkauja padengiant skolas bankui, ir paskui pagal vekselius iš tų skolininkų išsireikalauja pinigus. Taip pat paaiškino, kad nors R. V. ir nebuvo įmonės vadovas, tačiau aktyviai dalyvavo įmonės veikloje, buvo gudrus žmogus, bei ji buvo mačiusi R. V. bendraujant su M. M. (b.l. 37-38, t.2).

11Tretysis asmuo J. V. S. parodė, jog pats matė, kad R. V. pasiėmė iš D. J. 100 000 Lt, kuriuos jis paprašė sumokėti grynaisiais. Dėl 83 000 litų tretysis asmuo parodė neprisimenantis, ar buvo gražinta 80 000 Lt ar 83 000 Lt. 100 000 Lt grąžino „Maximoje“, Kaune antrame aukšte, dalyvaujant trečiajam asmeniui ir ne tik R. V., bet ir įmonės direktoriui. 83 000 Lt taip pat buvo grąžinti Kaune, R. V. atėjus kartu su direktoriumi ir atrodo, kad tai taip pat įvyko „Maximoje“ (b. l. 35, t. 2).

12Tretysis asmuo A. B. parodė, kad skolą pagal vekselį ieškovas D. J. atidavinėjo dalimis ir jis tikrai žinantis, kad pinigų grąžinimas vykęs „H. M.“, Kaune kur yra malūnas (b. l. 35, t. 2).

13Atsakovas M. M., atsikirsdamas į trečiojo asmens atstovės teiginius, jog jis aplamai nebuvo mokus, kad galėtų įsigyti vekselį, paaiškino, jog buvo banke atsidaręs kredito liniją, bei pateikė rašytinį įrodymą (sąskaitų išrašą), iš kurio matosi, jog į atsakovo sąskaitą 2007-10-25 buvo pervesta 335 836,49 Lt (b.l. 79, t.2).

14Taikytinos materialinės teisės normos bei teismų praktika, reglamentuojanti teisinius santykius, sprendžiant ginčus dėl vekselių perleidimo. Sprendžiant ginčą visų pirma taikytinos specialiosios teisės normos, įtvirtintos Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (skelbta 1999-04-02, Valstybės Žinios , 1999, Nr.: 30 -851). Taip pat atsižvelgiant į LR Konstitucinio Teismo 2007-10-24 nutarimu byloje 26/07 suformuluotą išaiškinimą, jog bylą nagrinėjantis žemesnės instancijos teismas turi laikytis aukštesnės instancijos teismų suformuluotų precedentų, o taip pat vadovaujantis CPK 4 str., priimant sprendimą atsižvelgtina į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką civilinėse bylose, aiškinant ĮPVĮ nuostatas.

15Vekselis – valstybinis popierius, kuris išrašomas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats ar įsako tai padaryti kitam (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d.).

16Indosamentas – perduodamasis įrašas vekselio antrojoje pusėje arba jo pratąsoje, patvirtinantis visų teisių pagal vekselį perdavimą kitam asmeniui (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 5 d.).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja teismų praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė. Pagal suformuotą praktiką vekselis - tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui. Kasacinis teismas nutartyse yra pabrėžęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2005, 2007 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2007, 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis Nr. 3K-7-216/2007). Todėl asmuo, kuris yra skolininkas pagal šį vertybinį popierių, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame, tarp jų ir tuo, kad nebuvo pagrindo šiam vertybiniam popieriui išduoti, arba tuo, kad tas pagrindas negalioja, nebent jis įrodytų, jog, įgydamas vertybinį popierių, vekselio įgijėjas žinojo arba turėjo žinoti apie nurodytus trukumus, t.y. buvo nesąžiningas įgijėjas. Vertybinio popieriaus turėtojas tol, kol neįrodyta priešingai, laikomas sąžiningu jo savininku, kuriam priklauso visos teisės pagal šį vertybinį popierių. Vekselyje įtvirtintas prievolės abstraktumas, besąlyginis įsipareigojimas sumokėti vekselyje nurodytą sumą (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 punktas, 77 straipsnio 2 punktas, CK 1.105 straipsnio 1 dalis) reiškia, kad ši prievolė nesusijusi teisiniu ryšiu su vekselio išdavimo pagrindu, t.y. tuo teisiniu santykiu (tam tikru sandoriu), dėl kurio vekselis buvo išrašytas. Dėl šio abstraktaus vienašalio sandorio sukuriamas naujas, civilinių teisinių santykių objektas - vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta.

18Taip pat teismų praktikoje aiškinama, jog pirmojo vekselio įgijėjo ir kitų teisėtų vekselio turėtojų, įgijusių vekselį pagal nenutrūkstamus indosamentinius įrašus, teisinė padėtis negali būti vertinama visiškai vienodai. Tiesioginiai vekselių teisinių santykių subjektai, t. y. vekselio davėjas ir pirmasis vekselio turėtojas, tuo pačiu metu yra ir kontrahentai tam tikro teisinio santykio (tam tikro sandorio), kuris buvo pagrindas išduoti vekselį. Taigi pirmasis vekselio įgijėjas yra tiesioginis tų santykių, dėl kurių jo kontrahentas išduoda jam vekselį, dalyvis, todėl jis žino apie visus galimus šių santykių defektus (trūkumus). Dėl to pirmajam vekselio įgijėjui vekselio viešo patikimumo taisyklė negalioja visa jos apimtimi: pirmajam įgijėjui vekselio davėjas gali reikšti prieštaravimus, grindžiamus jų asmeniniais santykiais.

19Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 19 straipsnio nuostatas įsipareigoję pagal vekselį asmenys gynybai negali vekselio turėtojui pareikšti prieštaravimų, grindžiamų asmeniniais jų ir vekselio davėjo arba ankstesniųjų vekselio turėtojų santykiais, nebent vekselio turėtojas, įgydamas vekselį tyčia butų veikęs skolininko nenaudai. Tai reiškia, kad skolininkas pagal vekselį gali reikšti prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą tačiau tik tokius, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais, arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

20Įrodymų vertinimas. Iš bylos medžiagos akivaizdu, jog atsakovas M. M. nėra pirmasis vekselio įgijėjas, todėl jam ieškovas negali reikšti prieštaravimų, grindžiamų ieškovo ir pirmojo įgijėjo (UAB „Statybų idėjos“) santykiais. Taip pat matyti, kad formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus trūkumais, savo reikalavimo pripažinti indosamentą negaliojančiu ieškovas negrindė. Taigi, siekiant nuginčyti indosamentą ieškovui tenka įrodinėjimo našta įrodyti dabartinio vekselio turėtojo- atsakovo M. M. - nesąžiningumą (CPK 12 str., 178 str.). Tačiau ištyrus visumą įrodymų negalima daryti išvados, jog atsakovas M. M. įgydamas vekselį buvo nesąžiningas.

21Kaip jau pažymėta, vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas, o prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio, taip pat yra abstrakti. Dėl vekselio pagrindu atsirandančių prievolių uždarumo, atsakovo M. M. galimybės žinoti apie tai, kokių tarp ieškovo D. J. ir atsakovo - UAB „Statybų idėjos“ susiklosčiusių santykių pagrindu buvo išduotas vekselis; tai, kaip ieškovas pagal vekselį prisiimtus įsipareigojimus vykdė ar jų nevykdė, buvo ribotos: jos tiesiogiai priklauso nuo to, kiek ir kokios informacijos perleisdamas vekselį indosamentu atskleidžia ankstesnis jo turėtojas. Atsakovas M. M., prisiekęs teismui, paaiškino, kad jam įsigyjant vekselį buvo patvirtinta, jog jis neapmokėtas. Jokių kitų įrodymų, paneigiančių šią aplinkybę, t.y. kad M. M. tyčia susitardamas su kuriuo nors UAB „Statybos idėjos“ savininkų ar darbuotojų tyčia įsigijo apmokėtą vekselį- nėra. Tai, kad liudytoja V. P. ir pats M. M. parodė, jog jam buvo pažįstamas R. V., dar nereiškia M. M. nesąžiningumo. Vertindamas įrodymus teismas netgi daro priešingą išvadą, t.y. atsižvelgdamas į V. P. paaiškinimus, jog R. V. „gudrus žmogus ir nesuprantu, kaip galima parduoti visą išrašytą vekselį“; į tą aplinkybę, jog, pasak paties ieškovo D. J. R. V. oficialiuose buhalterinės apskaitos dokumentuose (b.l. 18-20, t.2) surašė ne tas pinigų gavimo datas, kada pasak ieškovo jis tuos pinigus mokėjo ir tai buvo atžymėta vekselio kopijose (b.l. 118-120, t.1); į paties atsakovo M. M. elgesį, t.y. geranorišką vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje išieškant skolą iš ieškovo (b.l. 116, t.1); į atsakovo- UAB „Statybos idėjos“ poziciją bylos metu, t.y. į tai, kad buveinės adresu nieko nėra ir buveinė registruota apgriuvusiame name (b.l. 69-70, t.1), o pats R. V. išvykęs į užsienį ir nevyksta į posėdžius (b.l. 61, t.2) - teismas sprendžia, jog M. M. nesąžiningumas ir žinojimas, jog jis siekė įsigyti ir įsigijo apmokėtą vekselį neįrodytas (CPK 185 str.).

22Taip pat teismas atmeta trečiojo asmens atstovės argumentus, jog atsakovo M. M. nesąžiningumą rodo ir itin žema vekselio įsigijimo kaina. Ištyrus įrodymus matyti, jog vekselį atsakovas įsigijo už 130 000 Lt (b.l. 98-99, t.1). Tai, teismo vertinimu, nėra neprotingai itin žema kaina, nes įsigyjant vekselį, naujasis jo turėtojas prisiima ir išieškojimo riziką, tam tarpe ir tą, kad skolos padengimas nėra užtikrintas hipoteka, bei skolininkas ir laiduotojai neturės jokio likvidaus turto. Todėl vien teiginys, jog vekselio įsigijimas už 57 proc. jo vertės įrodo atsakovo nesąžiningumą- atmestinas, kaip nepagrįstas, kadangi ir sutarties laisvės principas suteikia galimybę šalims tartis dėl perleidžiamo objekto kainos. Šiuo atveju sutiktina su atsakovo M. M. procesinio atstovo teiginiu, jog vekselio įsigijimą už gerokai mažesnę kainą nei vekselyje nurodyta suma, kurią teisėtam vekselio turėtojui įsipareigoja sumokėti jo davėjas, gali pateisinti ir tai, kad vekselį įsigyjantis asmuo prisiima tam tikrą riziką, o būtent įsigydamas vekselį nežino jo davėjo finansinės padėties, nėra tikras dėl to, ar vekselio davėjas yra mokus ir pajėgus įvykdyti vekseliu prisiimtą skolinę prievolę, ar jam prievolės nevykdant, bus turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą pagal vykdomąjį įrašą.

23Taip pat teismo vertinimu, vekselio įsigijimo neteisėtumo bei atsakovo M. M. nesąžiningumo įsigyjant vekselį negalima patvirtinti ir remiantis tuo, kokiu būdu: grynaisiais pinigais ar pavedimu buvo sumokėta už įsigyjamą vekselį. Atsakovas nurodė, kad vekselį įsigijo apmokėdamas grynais pinigais, ir trečiojo asmens atstovės reikalavimu pateikė sąskaitų išrašą. Kaip jau minėta, iš jo matyti, jog atsakovui bankas buvo pervedęs virš 300 000 Lt, todėl trečiojo asmens atstovės teiginys, kad atsakovas neturėjo pinigų- atmetamas. Taip pat atmetamas kaip nepagrįstas advokatės teiginys, jog sąskaitoje išlikusi tokia pati suma, kaip kad buvo bankas suteikęs paskolą. Teismas su tokiu teiginiu nesutinka, nes iš išplėstinio sąskaitos išrašo matosi, jog sąskaitoje buvo pinigų judėjimas, į atsakovo sąskaitą pinigus įnešinėjo kiti juridiniai ir fiziniai asmenys (b.l. 79, t.2), todėl teiginys, jog sąskaitoje buvo tie patys nepanaudoti pinigai, kuriuos išdavė bankas- nepagrįstas.

24Taigi, teismui konstatavus, jog atsakovo M. M. nesąžiningumas nėra įrodytas, nėra jokio pagrindo pripažinti indosamentą negaliojančiu, o taip pat nėra jokio pagrindo tenkinti ir kitus, išvestinius, ieškinio reikalavimus dėl vykdomojo įrašo naikinimo ir vekselio originalo ieškovui grąžinimo, kadangi jie grindžiami iš esmės vienintele, ir šiai bylai neturinčia reikšmės aplinkybe- ieškovo ir pirminio vekselio turėtojo santykiais- todėl ieškinys atmestinas pilnai (CPK 263 str.).

25Sutinkamai su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, konstatavus, jog dabartinio (ne pirmojo) vekselio turėtojo nesąžiningumas neįrodytas, teismas neturi pareigos toliau analizuoti ieškovo ir pirminio vekselio turėtojo santykių, tačiau siekiant pilnai atskleisti bylos esmę pasisakytina ir dėl ieškovo argumentų, jog vekselis negalėjo būti perleistas indosamentu, kadangi iki reikalavimo teisės perleidimo jis jau buvo visiškai įvykdęs iš vekselio kylančią prievolę. Išaiškintina, jog tai esantys prievoliniai teisiniai santykiai, kurie ieškovą – vekselio davėją susiejo su pirmuoju šio vekselio įgijėju – atsakovu UAB „Statybų idėjos“, todėl atsikirtimų, susijusių su šių santykių atsiradimo pagrindu, jų pasikeitimu ar pasibaigimu (tuo, kad iš vekselio kylanti prievolė yra pasibaigusi jos įvykdymu), ieškovas negali naudoti tiek prieš vekselio turėtojo reikalavimą sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tiek ir negali jais grįsti reikalavimo pripažinti negaliojančiu indosamentą. Be to, teismas dar kartą pažymi, kad byloje surinkti įrodymai, jog iš vekselio kylančią prievolę jis įvykdė atsakovui – UAB „Statybos idėjos“, yra prieštaringi, o būtent: nesutampa ieškinyje nurodomos mokėjimų pagal vekselį atsakovui – UAB „Statybos idėjos“ atlikimo, įrašų vekselio kopijoje bei atsakovo kasos pajamų orderių datos; ieškovas ir tretieji asmenys, kurie laidavo už iš vekselio kylančios prievolės įvykdymą, nurodo skirtingas šios prievolės įvykdymo vietas: ieškovas tvirtina, kad dalį pagal vekselį mokėtinų sumų jis perdavęs Vilniuje, tuo tarpu tretieji asmenys kaip pinigų perdavimo vietą nurodo Kaune esantį prekybos centrą „Maxima“, įsikūrusį Savanorių prospekte. Šių prieštaravimų byloje surinktų įrodymų visetas nepašalina, todėl teismas sprendžia, jog iš vekselio kylančios prievolės įvykdymas atsakovui – UAB „Statybų idėjos“ nėra pagrįstas pakankamais ir neginčijamais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors atsikirtimų, susijusių su ieškovą – vekselio davėją ir atsakovą – UAB „Statybos idėjos“ tarpusavio santykiais, ieškovas negali naudoti prieš vekselio įgijėją – atsakovą M. M., kurio sąžiningumas byloje nenuginčytas, argumentus, kad gavęs prievolės įvykdymą pagal vekselį, atsakovas UAB „Statybų idėjos“ jį neteisėtai perdavė indosamentu, ieškovas gali naudoti kaip reikalavimo sugrąžinti nepagrįstą praturtėjimą pagrindą reiškiant naują ieškinį arba baudžiamojo proceso tvarka kreiptis dėl sukčiavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų. 2012-01-25 teismo posėdyje atsakovo M. M. procesinis atstovas, prašydamas teismą atmesti ieškovo D. J. ieškinį, taip pat pareiškė prašymą pagal pateiktus dokumentus priteisti bylinėjimosi išlaidas. Į bylą pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad už advokato pagalbą byloje atsakovas yra sumokėjęs 1058,75 Lt (b. l. 5-7, t. 2). Rekomenduojamus civilinėse bylose priteistinus užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalius dydžius reglamentuoja Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2004, Nr. 54-1845), kurio 8.18. punkte nustatyta, kad atlygis už vieną atstovavimo valandą teisme – 0.15 MMA. Iš suteiktų teisinės pagalbos paslaugų suvestinės matyti, kad išlaidas sudaro atlyginimas už pasirengimą bylos nagrinėjimui teisme (1,5 val.) ir atstovavimas teisme (1 val.). Papildomų dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas, atsakovas nepateikė, todėl, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas rekomendacijas, priteistina atlyginimo suma yra proporcingai mažintina. Atsakovo naudai priteistina 300 Lt išlaidų, susijusių su apmokėjimo advokatui, atlyginimo.

27Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-01-27 nutartimi ieškovui buvo atidėtas 5123 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas iki sprendimo priėmimo (b.l. 29-30, t.1). Ieškinį atmetus, ši suma valstybei priteitina iš ieškovo (CPK 84 str.; 96 str. 2d.).

28Nagrinėjant bylą susidarė 115,69 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis (b.l. 3, t.2). Ieškinį atmetus- šios išlaidos į valstybės biudžetą taip pat priteistinos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p.; 96 str.).

29Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. 2011-01-27 nutartimi buvo tenkintas ieškovo prašymas, ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sustabdant išieškojimą vykdomojoje byloje, vykdant Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarės Ramutės Siliūnienės išduotą vykdomąjį įrašą (b.l. 31-32, t.1). Teismui atmetus ieškinį, taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki sprendimo įsiteisėjimo, o jam įsiteisėjus- naikinamos (CPK 150 str. 2d.).

30Teismas vadovaudamasis CPK 259- 270 str.,

Nutarė

31ieškovo- D. J. ieškinį atmesti.

32Priteisti iš ieškovo D. J. (a. k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas – ( - )) atsakovui – M. M. (a. k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas –duomenys neskelbtini)) 300 Lt (tris šimtus litų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

33Priteisti valstybei iš ieškovo D. J. (a. k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas – duomenys neskelbtini)) 5238,69 Lt (penkis tūkstančius du šimtus trisdešimt aštuonis litus 69 ct) bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti įmokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. (kvitą pristatyti į teismo civilinių bylų raštinę).

34Panaikinti 2011 m. sausio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje nr. 0013/09/00452, vykdant Kauno rajono 1-ojo notarų biuro notarės Ramutės Siliūnienės išieškotojo M. M. reikalavimu 2008-11-25 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 231170,60 Lt išieškojimo iš skolininko D. J..

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Onai... 2. ieškovas D. J. ieškiniu prašė atsakovo UAB „Statybų idėjos“... 3. A. M. M. pateikė atsiliepimus į ieškinį, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu... 4. Atsakovas- UAB „Statybos idėjos“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Nei... 5. Tretysis asmuo – Kauno 1-ojo notarų biuro notarė Ramutė Siliūnienė... 6. Tretysis asmuo- J. V. S. atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Tačiau jis ir... 7. Tretysis asmuo- A. B. atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Tačiau jis... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Teismo posėdžio metu ištyrus įrodymus, nustatytos šios bylos išsprendimui... 10. Iš rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Statybos idėjos“ direktorius... 11. Tretysis asmuo J. V. S. parodė, jog pats matė, kad R. V. pasiėmė iš D. J.... 12. Tretysis asmuo A. B. parodė, kad skolą pagal vekselį ieškovas D. J.... 13. Atsakovas M. M., atsikirsdamas į trečiojo asmens atstovės teiginius, jog jis... 14. Taikytinos materialinės teisės normos bei teismų praktika, reglamentuojanti... 15. Vekselis – valstybinis popierius, kuris išrašomas Lietuvos Respublikos... 16. Indosamentas – perduodamasis įrašas vekselio antrojoje pusėje arba jo... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias... 18. Taip pat teismų praktikoje aiškinama, jog pirmojo vekselio įgijėjo ir kitų... 19. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 19 straipsnio nuostatas... 20. Įrodymų vertinimas. Iš bylos medžiagos akivaizdu, jog atsakovas M. M. nėra... 21. Kaip jau pažymėta, vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas,... 22. Taip pat teismas atmeta trečiojo asmens atstovės argumentus, jog atsakovo M.... 23. Taip pat teismo vertinimu, vekselio įsigijimo neteisėtumo bei atsakovo M. M.... 24. Taigi, teismui konstatavus, jog atsakovo M. M. nesąžiningumas nėra... 25. Sutinkamai su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, konstatavus, jog... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų. 2012-01-25 teismo posėdyje atsakovo M. M.... 27. Taip pat iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-01-27 nutartimi ieškovui buvo... 28. Nagrinėjant bylą susidarė 115,69 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 29. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. 2011-01-27 nutartimi buvo tenkintas... 30. Teismas vadovaudamasis CPK 259- 270 str.,... 31. ieškovo- D. J. ieškinį atmesti.... 32. Priteisti iš ieškovo D. J. (a. k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas – ( -... 33. Priteisti valstybei iš ieškovo D. J. (a. k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas... 34. Panaikinti 2011 m. sausio 27 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...