Byla 2S-120-357/2008
Dėl Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2008 m. sausio 11 d. nutarties

1Šiauliu apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes Rasos Bartašienes, kolegijos teiseju: Birutes Simonaitienes, Petro Povilaicio, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo skolininko AB ,,Kanapa“ atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2008 m. sausio 11 d. nutarties.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi byla, n u s t a t e :

3Pareiškejas (kreditorius) AB DnB NORD bankas pareiškimu kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriu, prašydamas pradeti skolininko AB „Kanapa“ skolos išieškojimo procedura iš bankui ikeistu 2004-04-13 hipotekos lakštu nekilnojamojo turto objektu.

4Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2008 m. sausio 11 d. nutartimi pareiškejo prašymas buvo patenkintas ir areštuotas AB „Kanapa“ nuosavybes teise priklausantis nekilnojamasis turtas – 4723,61 kv.m. bendro ploto parduotuve, unikalus Nr. ( - ), kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ) uždraudžiant juo disponuoti. Taip pat AB „Kanapa“ ispeta, kad negražinus skolos ikeisti daiktai bus parduoti iš varžytiniu, o gautos lešos, atskaicius vykdymo išlaidas, bus nukreiptos paskolos padengimui.

5Nutartyje nurodoma, kad pareiškejas AB DnB NORD bankas Šiauliu miesto hipotekos skyriui nurode, kad skolininkas AB „Kanapa“ paskolos sutartyje nustatytais terminais paskolos negražino, palukanu nesumokejo, todel kreditorius pareiške prašyma areštuoti visus ikeistus daiktus ir iš ikeistu daiktu ne ginco tvarka išieškoti kreditoriaus naudai 127143,35 EUR negražintos paskolos, 157,17 EUR palukanu. Iš viso – 127300,52 EUR skolos, 115,00 litu žyminio mokescio. Tai paciai prievolei užtikrinti ikeitimo lakštu 05220040001184 yra ikeista žemes sklypo nuomos teise bei pinigines lešos. 2008-01-04 yra išsiustas ispejimas del skolos gražinimo. Atsižvelgiant i pareiškejo AB DnB NORD bankas prašyma ir šiame prašyme išdestytus motyvus, o taip pat LR CK 4.192 str. 2 d., ikeistas daiktas areštuotinas ir ispetinas skolininkas bei ikeisto daikto savininkas, kad jei visas isiskolinimas kreditoriui nebus padengtas per viena menesi, tai ikeistas daiktas bus parduotas iš varžytiniu šio isiskolinimo bei vykdymo išlaidu padengimui.

6Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo AB „Kanapa“ prašo panaikinti Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos teisejos 2008-01-11 nutarti ir išspresti klausima iš esmes – atmesti kreditoriaus AB DnB NORD bankas prašyma del priverstinio skolos išieškojimo.

7Atskiraji skunda motyvuoja tuo, kad su gincijama nutartimi nesutinka, nes ieškoma realiu galimybiu sugražinti isiskolinima bankui. Kreditorius nedave galutinio atsakymo del paskolos sutarties termino pratesimo, todel manytina, kad šiuo metu dar nera išnaudotos visos galimybes paskolos sutarties termino pratesimui.

8Atsiliepimu i atskiraji skunda kreditorius akcine bendrove DnB NORD bankas prašo Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2008 m. sausio 11 d. nutarti palikti nepakeista, o atskiraji skunda atmesti. Atsiliepime nurodoma, jog suejus galutiniam prievoles ivykdymo terminui, kreditorius teisetai ir pagristai kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriu su pareiškimu del priverstinio skolos išieškojimo, o Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyrius visiškai pagristai, laikydamasis imperatyviu CK 4.192 straipsnio reikalavimu, areštavo ikeista turta ir ispejo skolininka apie skolos negražinimo pasekmes. Atskirojo skundo teiginiai, kad ieškoma realiu galimybiu sugražinti isiskolinima bankui yra teisiškai nereikšmingi. Bankas neprivalejo atideti kredito gražinimo termino.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10Civilinio proceso kodekso normos nustato, jog apeliacine tvarka gali buti panaikinami ar pakeiciami pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai, kurie yra priimti pažeidus ar netinkamai pritaikius procesines ar materialines teises normas (LR CPK 329, 330 str.). Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad skolininkas akcine bendrove ,,Kanapa“ negincija Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2008 m. sausio 11 d. nutarties teisetumo ir pagristumo bei nenurodo, kad šia nutartimi buvo pažeistos tam tikros procesines ar materialines teises normos. Esminis atskirojo skundo motyvas yra nurodymas, jog skolininkas ieško realiu galimybiu sugražinti isiskolinima bankui ir kad šiuo metu dar nera išnaudotos visos galimybes paskolos sutarties termino pratesimui.

11Apeliacines instancijos teismas, atsižvelgdamas i skolininko AB ,,Kanapa“ iniciatyva pasiekti susitarima su kreditoriumi AB DnB NORD bankas del kredito gražinimo termino atidejimo, prieme 2008 m. kovo 4 d. nutarti, kuria atidejo atskirojo skundo nagrinejima, tokiu budu suteikdamas bylos šalims galimybe taikiai išspresti kilusi ginca. Taciau per skundo nagrinejimo atidejimo termina šalys nesudare susitarimo pratesti kredito gražinimo termina – teismui yra pateiktas kreditoriaus AB DnB NORD bankas raštas, kuriame nurodoma, jog kreditorius nesutinka atideti kredito gražinimo termino.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ginco šalys tarpusavio susitarimu tris kartus atidejo galutini kredito (pagal 2004 m. balandžio 13 d. kreditavimo sutarti Nr. 1968) gražinimo termina (b. l. 7-10). Pripažintina, kad šiuo atveju skolininko reikalavimas atideti kredito gražinimo termina kreditoriui nera privalomas – termino atidejimas yra sutartiniu santykiu dalis ir galimas tik abiem šalims susitarus. Skolininkui AB ,,Kanapa“ per nustatyta termina neivykdžius skolinio isipareigojimo kreditorius AB DnB NORD bankas igijo teise kreiptis i hipotekos skyriu su pareiškimu del priverstinio skolos išieškojimo (LR CPK 558 str. 1 d., LR CK 4.192 str. 1 d.). Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus teisejas kreditoriaus AB DnB NORD bankas pateikto pareiškimo pagrindu prieme 2008 m. sausio 11 d. nutarti, atitinkancia LR CPK 558 str. 1 d., LR CK 4.192 str. 2 d. nuostatas. Atsižvelgiant i šias aplinkybes, nenustatyta, jog hipotekos skyriaus nutartis priimta pažeidžiant procesines ar materialines teises normu reikalavimus, ar kad šia nutartimi yra neteisetai pažeisti skolininko interesai. Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2008 m. sausio 11 d. nutartis pripažintina teiseta ir pagrista, atskirojo skundo argumentais nera pagrindo panaikinti ar pakeisti šia nutarti.

13Atskiraji skunda atmetus, valstybei iš skolininko AB ,,Kanapa“ priteistinos 7,08 Lt išlaidos, susijusios su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 88 str. 1 d.).

14Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2008 m. sausio 11 d. nutarti palikti nepakeista.

16Priteisti iš akcines bendroves ,,Kanapa“ valstybei 7,08 Lt (septynis litus, 8 centus) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu. Kolegijos pirmininke

17Rasa Bartašiene

Proceso dalyviai