Byla 2A-512-390/2012
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino, Arvydo Žibo,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Marijampolės savivaldybės apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams L. J., E. J., A. J., trečiajam asmeniui UAB „Marijampolės butų ūkis“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė Marijampolės savivaldybė teismo prašė: nutraukti 2006-10-10 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ ir L. J.; iškeldinti atsakovus L. J., E. J., A. J. iš gyvenamųjų patalpų esančių ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nuomininkė ir kartu su ja nuomininkų teisėmis gyvenantys vaikai nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nemoka mokesčių už buto nuomą, eksploatacines išlaidas bei komunalinius patarnavimus (I t. b.l. 4). Nesumokėtas gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis bei skola už gyvenamųjų patalpų eksploatavimą, komunalines ir ryšių, elektros ir šilumos tiekimo paslaugas už laikotarpį nuo 2005 sausio mėn. iki 2009 m. lapkričio mėn. sudarė 774,57 Lt. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-02-27 sprendimu Nr.2-192-399/2009 iš L. J. buvo priteista skola už nesumokėtą gyvenamosios patalpos nuomą, komunalines paslaugas ir eksploatavimo išlaidas už laikotarpį nuo 2006-07-01 iki 2008-09-01. UAB „Marijampolės šiluma“ paskaičiavimais už butui suteiktas komunalines paslaugas 2010-11-01 įsiskolinimas yra 8974,84 Lt (I t. b.l. 12-13). Dėl šios priežasties ieškovas laiko, kad yra pagrindas nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovus iš nuomojamų gyvenamųjų patalpų.

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės Marijampolės savivaldybės valstybei 34,75 Lt pašto išlaidų bei 480 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Teismas nustatė, kad atsakovė skolą už buto nuomą ir komunalinius patarnavimus pradėjo mokėti 2011 m. vasario mėn. (I t. b.l. 145-148), t.y. jau iškėlus bylą teisme (I t. b.l. 1). Teismas sprendė, kad atsakovai dėl sunkios materialinės padėties bei sveikatos stovio neturėjo galimybės tinkamai vykdyti savo pareigas pagal ginčo nuomos sutartį. Pažymėjo, kad atsakovei turėjo įtakos iškelta civilinė byla dėl iškeldinimo, nežiūrint į tai, koks bus teismo sprendimas, atsakovė mokesčius moka, stengiasi padengti skolas, įsidarbino. Teismas sprendė, jog tai, kad atsakovė, ateityje vėl gali nemokėti buto nuomos ir komunalinių patarnavimų mokesčių, nesudaro pagrindo ją iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų. Iškeldinus atsakovę, ji, kaip socialiai remtinas asmuo, vėl būtų įrašyta toje pačioje eilėje butui gauti. Atsakovė ir jos šeima nėra asocialūs, ar asmenys, kurie pastoviai pažeidinėtų viešąją tvarką ir visuomenės rimtį, duomenų apie jų netinkamą elgesį buityje ir viešumoje byloje nėra. Atsižvelgęs į aukščiau nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas sprendė, kad ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas.

6Apeliaciniu skundu ieškovė Marijampolės savivaldybė prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad po to, kai Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 15 d. priėmė sprendimą už akių, atsakovė pradėjo mokėti nuomos mokestį, tačiau ne skolą, kaip nurodė teismas skundžiamame sprendime. UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2011-12-05 pateiktame butų apyvartos žiniaraštyje matyti, kad susidariusi skola vis dar nepadengta ir 2011-02-02 yra 1044,39 Lt. Taigi, atsakovė moka tik nuomos mokestį už einamąjį mėnesį, tačiau susidariusios skolos nedengia. Minėtos skolos ir faktas, kad atsakovė niekada nesikreipė dėl kompensacijos už šildymą bei karštą ir šaltą vandenį tik įrodo įsiskolinimo piktybiškumą. Pažymi, kad šiuo metu Marijampolės savivaldybės Turto valdymo skyriuje yra užregistruota 756 šeimų, laukiančių eilėje gauti socialinį būstą. Taip užkertamas kelias sąžiningoms šeimoms gauti gyvenamąsias patalpas, kai tuo tarpu asmuo, kuris yra nuolatinis skolininkas tampa toleruojamas. Teigia, jog teismas neteisingai interpretavo teisės normas nurodydamas, kad iškeldinus atsakovę, ji kaip socialiai remtinas asmuo, vėl bus įrašyta toje pačioje eilėje butui gauti, kadangi atsakovė ne anksčiau kaip po penkerių metų įgytų teisę kreiptis į Marijampolės savivaldybę gyvenamajam būstui gauti (LR Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 str. 3 d.)

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai L. J. ir E. J. prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė be pagrindo iškeldinimo klausimo pagrįstumą įrodinėja Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-02-27 sprendimu, kuriuo iš atsakovės L. J. buvo priteista skola už nesumokėtą gyvenamosios patalpos nuomą, komunalines paslaugas ir eksploatavimo išlaidas nuo 2006-07-01 iki 2008-09-01. Šis klausimas jau išspręstas ir vyksta įsigaliojusios teismo sprendimo vykdymas. Apeliantė pripažįsta, kad atsakovė L. J. moka nuomos mokestį, tačiau likęs tik nepadengtas įsiskolinimas. UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2011-12-05 pateiktame buto apyvartos žiniaraštyje matyti, kad susidariusi skola 2012-02 yra 1044,39 Lt. Tai nėra labai didelis įsiskolinimas, kuris susidarė dėl susiklosčiusių sunkių finansinių galimybių ir sveikatos stovio.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

10Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis ).

11Kasacinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad socialinio būsto nuomos sutarčiai taikomos griežtesnės nutraukimo sąlygos; vienašalis gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas nuomotojo reikalavimu galimas tik esant įstatyme nustatytiems pagrindams, turi būti atsižvelgiama į sutarties sudarymo momentą ir sutartyje nustatytas sąlygas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukiama tik teismo tvarka (CK 6.610 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-387/2011).

12Viena iš CK 6.611 straipsnyje išvardytų alternatyvių sąlygų, kurioms esant nuomos sutarties gali būti nutraukiama, yra nuomininko nuolatinis (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenustato ilgesnio termino) nemokėjimas buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas. Tokiu atveju nuomos sutartis gali būti nutraukiama ir asmenys iškeldinami nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nuomojant socialinį būstą ši CK norma turi būti aiškinama sistemiškai su Įstatyme įtvirtintu reguliavimu, prioritetą teikiant viešosios teisės normoms, t. y. Įstatymo 11 straipsnyje įtvirtintos garantijos taikomos prioritetiškai prieš CK normas, o šios taikomos tiek, kiek aptariamų socialinio būsto nuomos santykių nereglamentuoja viešosios teisės normos (CK 1.1 straipsnio 2 dalis). Įstatyme įtvirtintos garantijos socialinio būsto nuomininkams suponuoja tai, kad jeigu nuomininkas (jo šeimos narys) atitinka Įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nurodytas sąlygas (t. y. nuomininko (jo šeimos nario) pajamos ir turtas neviršija Vyriausybės nustatytų dydžių ir jei kuris nors iš šių asmenų yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje bedarbiu arba yra pripažintas nedarbingu), socialinio būsto nuomos sutartis negali būti nutraukiama vien konstatavus faktą, kad nuomininkas nemokėjo buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. L. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-387/2011).

13Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nagrinėdama civilinę bylą Nr. 3K-3-555/2011, 2011 m. gruodžio 29 d nutartimi konstatavo, kad Įstatyme įtvirtintos garantijos dėl socialinio būsto nuomos sutarties nenutraukimo gali būti taikomos tik tais atvejais, kai būsto nuomininkas yra materialiai nepajėgus dėl pateisinamų priežasčių (neturi pakankamai turto ir (ar) pajamų bei yra darbingas, bet negauna darbo ir yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, arba netekęs darbingumo ir kt.). Ar priežastys, dėl kurių socialinio būsto nuomininkas nemoka nuomos mokesčio, yra pateisinamos, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju, todėl savivaldybei, siekiančiai iškeldinti nuomininką iš socialinio būsto dėl nuomos mokesčio nemokėjimo, kartu tenka pareiga įrodyti, kad toks nemokėjimas yra ne sunkios nuomininko materialinės padėties, kurios jis neturi galimybių pakeisti, rezultatas, o piktnaudžiavimas socialinėmis garantijomis bei sąmoningas vengimas savo jėgomis užsitikrinti materialinį minimumą, kuris būtų pakankamas, be kita ko, nuomos mokesčiui sumokėti.

14Byloje nustatyta, kad atsakovė su šeima gyvena socialiniame būste, esančiame ( - ), Marijampolėje, pagal šalių sudarytą 2006m. spalio 10d. gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Ieškovas reiškia atsakovams ieškinio reikalavimą ir prašo juos iškeldinti C K 6. 611 straipsnio pagrindu.

15Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo ieškinį, nustatė, kad atsakovė susidariusią skolą pradėjo mokėti 2011 m. vasario mėn. ir savo pareigos mokėti pagal nuomos sutartį nuomos mokestį bei buto komunalinius patarnavimus nevykdė dėl sunkios materialinės padėties ir sveikatos stovio. Šie nustatyti faktai byloje neginčijami. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad nuomos mokesčio nemokėjimas nagrinėjamu atveju nėra pakankamas pagrindas atsakovus iškeldinti iš socialinio būsto. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė piktnaudžiauja jai suteiktomis socialinėmis garantijomis bei sąmoningai vengia mokėti nuomos mokesčius. Priešingai byloje nustatyta, kad atsakovės šeima nėra asociali. Atsakovė ir jos šeimos nariai nėra sistemingai pažeidinėjantys viešąją tvarką asmenys, byloje taip pat nenustatytos aplinkybės apie netinkamą atsakovų elgesį visuomenėje.

16Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir tinkamai taikė tiek materialinės teisės, tiek ir procesinės teisės normas bei atsižvelgė į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1. 5 straipsnis). Naikinti apylinkės teismo sprendimą apelianto apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o skundas atmestinas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos C P K 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

18Apeliacinį skundą atmesti.

19Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011m. lapkričio 14d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai