Byla 2-350-515/2012
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Šidagis, sekretoriaujant Laimai Gučaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovui direktoriui M. L., atstovui advokatui Vaidotui Sviderskiui, atsakovo ( - ), jo atstovui advokatui Daliui Baranauskui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovams ( - ), OU„( - )“, tretiesiems asmenims Panevėžio apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui, D. S., ( - ), ( - ), dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas teismui pateiktame patikslintame ieškinyje prašo solidariai iš atsakovų ( - ), OU „( - )“ priteisti 41555 Lt įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (III t. b.l. 3-5). Ieškinyje nurodė bei teismo posėdžio metu atstovai paaiškino, kad 2008 m. vasario 18 d. kelyje A10, Panevėžys-Pasvalys-Ryga, trečiojo asmens D. S. vairuojamas automobilis VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), pateko į eismo įvykį. Pasvalio rajono policijos komisariatas (toliau – Pasvalio r. PK) į įvykio vietą iškvietė ieškovo techninės pagalbos automobilį, iškvietimo numeris Nr. 50. Tretysis asmuo D. S. vairavo atsakovui OŪ ( - ) valdymo teise priklausantį automobilį. Atsakovui OŪ ( - ) buvo suteikta techninė pagalba, todėl už suteiktas paslaugas išrašyta PVM sąskaita faktūra. Tretysis asmuo D. S. ant iškvietimo lapo pasirašė ir sutiko su jame nurodyta suma už suteiktas paslaugas bei nepareiškė jokių pretenzijų, garantavo apmokėjimą. Ieškovas, transportuodamas ir saugodamas automobilį, patyrė išlaidas, kurias turi atlyginti solidariai atsakovai. Prašo ieškinį tenkinti pilna apimtimi, kadangi įsiskolinimas visiškai pagrįstas, įrodytas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, atsakovai saugojimo fakto neginčijo.

3Atsakovo atstovas advokatas D. B. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Automobilio savininkas buvo, bet dabar juo nėra ( - ), o jį išmokėjus, išmokėjimas OŪ „( - )“ ir juo naudojosi išperkamosios nuomos (lizingo) sutartimi ir ji buvo visiškai išmokėta 2009 m. gruodžio 11 d. Nuo 2009 m. gruodžio 11 d. OŪ „( - )“ yra ne tik automobilio VW Passat valdytoja, bet ir savininkė. Po 2009 m. gruodžio 11 d., kai OŪ „( - )“ susimokėjo ir tapo automobilio savininke, neatvyko į ( - ) pasirašyti dokumentų performinimo. Pateiktas įrodymas, kad 2010 m. spalio 26 d. ( - ) pranešė Estijos registro įstaigoms, kad pasikeitė automobilio savininkas. Byloje ginčas kas buvo automobilio savininkas galimas iki 2009 m. gruodžio 11 d. Ieškinys grindžiamas ta teisės norma, kuri ginčo metu dar negaliojo, tai yra LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas. Įvykis įvyko 2008 m. vasario 18 d. Tai tuo metu galiojo LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo redakcija, kuri buvo priimta 2007 m. liepos 21 d. ir šioje saugaus eismo automobilių keliais įstatymo redakcijoje nebuvo teisės normų, sudarančių UAB „( - )“ ieškinio pagrindą. Byloje neišspręstas klausimas dėl nutraukimo dalyje, nes pirminiu ieškiniu D. S. buvo nurodytas atsakovu, tai yra iš jo reikalaujama pinigų. Vėliau reikalavimo priteisti pinigų iš D. S. neliko, jis tapo trečiuoju asmeniu. Reikalavimo nelikimas negalėjo kitaip būti: arba atsiėmė, arba atsisakė. Atsiėmimas galimas tik su atsakovo sutikimu. Tokio sutikimo nebuvo. Reiškia ieškovas atsisakė reikalavimo. Byla dalyje dėl reikalavimo D. S. atžvilgiu turėtų būti nutraukta, kadangi tai turėjo būti padaryta anksčiau. Reikalavimus ( - ) atžvilgiu prašo atmesti, nes jo nuomone galėtų eiti kalba apie OŪ „( - )“ atsakomybės klausimus. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurios pateiktos šiandien, tai yra atstovavimo išlaidos, o sąskaitos-faktūros ir apmokėjimas yra pateiktos anksčiau, tai yra už vertimus.

4Atsakovo OU „( - )“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir tinkamai pranešta apie teismo posėdį (V t., b.l. 146-147). Gautas atsakovo atstovo pranešimas, kad teismo posėdyje nedalyvaus (VI t. b.l. 5).

5Trečiojo asmens Panevėžio apskrities Vyriausiajam policijos komisariato atstovas į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir tinkamai pranešta apie teismo posėdį. Gautas prašymas byla nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

6Trečiojo asmens ( - ) atstovas į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir tinkamai pranešta apie teismo posėdį (V t., b.l. 140-141). Byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

7Trečiojo asmens ( - ) atstovas į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir tinkamai pranešta apie teismo posėdį (V t., b.l. 137-138). Byla nagrinėtina trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

8Tretysis asmuo D. S. į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir tinkamai pranešta apie teismo posėdį (V t., b.l. 143-144). Byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant (LR CPK 247 str.).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad 2008 m. vasario 18 d. kelyje A10, Panevėžys-Pasvalys-Ryga, trečiojo asmens D. S. vairuojamas automobilis VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), pateko į eismo įvykį (II t., 44; 45; 46). Policijos pareigūnų nurodymu, pagal ieškovės ir policijos komisariato sudarytą sutartį, ieškovė nuvežė sulaikytą automobilį į mokamą saugojimo aikštelę ir ten jis buvo saugomas (I t. b. l. 62). Policijos pareigūnų perdavimas saugoti atsakovo automobilį ieškovei ir ieškovės atliktas minėto automobilio saugojimas atitiko Lietuvos Respublikos CK 6.229 str. nustatytą prievolės atsiradimo pagrindą – kito asmens reikalų tvarkymą. Kadangi automobilis buvo išsaugotas, tai tokie ieškovo veiksmai atitiko atsakovo interesus. Taigi ieškovės išlaidos, kurias patyrė veikdamas atsakovo interesais, turi būti atlygintos (Lietuvos Respublikos CK 6.233 str.). Tretysis asmuo D. S. vairavo automobilį VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ), kuris priklausė atsakovui OU „( - )“. Tretysis asmuo D. S. pasirašė Transporto priemonės pridavimo – priėmimo akte Nr. 50 bei iškvietime, dėl atliko užsakymo pretenzijų neturėjo ir garantavo apmokėjimą (I t., b.l. 65). Pareiga pranešti savininkui apie jo saugojamą automobilį kyla ir iš Lietuvos Respublikos CK 6.229 str. 3 dr. normos, kurioje nustatyta, kad apie viską, ką yra atlikęs asmuo, tvarkantis kito asmens reikalus, privalo pastarajam kaip įmanoma greičiau pranešti, kai tai tampa galima, ir pateikti raštu išsamią gautų pajamų, išlaidų bei nuostolių ataskaitą. Tretysis asmuo pasirašydamas Transporto priemonės pridavimo – priėmimo akte Nr. 50 bei iškvietimo lape kaip automobilio valdytojas tvarkė kito asmens reikalus, todėl privalėjo informuoti atsakovus, kad automobilis po eismo įvykio yra saugomas mokamoje aikštelėje. Dėl trečiojo asmens D. S. neatsakingo elgesio nuostolius patyrė atsakovas OU „( - )“.

11Kaip matyti iš byloje esančios Pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. 0315902L (II t., b.l. 94) 14.1 punkto, nuosavybės teisė į automobilį VW Passat iš ( - ) naujajam savininkui OU „( - )“ pereina pilnai sumokėjus visas įmokas, tai yra sumokėjus paskutinę įmoką. Nuo 2009 m. gruodžio 11 d. OU „( - )“ yra ne tik automobilio VW Passat valdytoja, bet ir savininkė. Vadovaujantis Pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. 0315902L (II t., b.l. 93) 10 punktu OU „( - )“ įsipareigojo sumokėti ir visas išlaidas, kurios gali kilti kartu su sutartimi (privalomojo ir savanoriško draudimo įmokas, išlaidas, susijusias su automobilio VW Passat įsigijimu, taip pat išlaidas susijusias su automobilio VW Passat saugojimu). Patikslinto ieškinio pateikimo metu atsakovas ( - ) jau nebuvo automobilio VW Passat savininkas. Tarp ( - )ir OU „( - )“ susiklostė lizingo teisiniai santykiai ir Pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. 0315902L savo esme yra lizingo sutartis, atitinkanti Lietuvos Respublikos 6.567 str. reikalavimus. Lietuvos Respublikos CK 6.571 str. 2 d. nustato, kad lizingo gavėjui tenka visos daikto išlaikymo ir remonto išlaidos, todėl ieškinys ( - ) atžvilgiu atmestinas.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos (I t. b.l. 2-4), pirminis ieškinys buvo pareikštas atsakovams D. S. ir OU „( - )“. Patikslintame ieškinyje ieškovas nurodo jau kitus atsakovus, tai yra ( - ) ir OU „( - )“. Byla dalyje dėl reikalavimo D. S. atžvilgiu turėtų būti nutrauktina, nes ieškovas patikslintu ieškiniu atsisakė reikalavimų dėl skolos priteisimo (LR CPK 293 str.).

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl reikalavimas dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pagrįstas ir tenkintinas visiškai (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14Iš atsakovo OU „( - )“. ieškovui priteistinas 1482 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

15Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

16Iš ieškovo atsakovui ( - ) priteistinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

17Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-265 str., 269 str., 270 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti ieškovui UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buv. ( - )) iš atsakovo OU „( - )“, buv. ( - )) 41 555 Lt už suteiktas paslaugas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. sausio 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1482 Lt žyminio mokesčio, 2200 Lt advokato padėjėjo pagalbai apmokėti bei 972,07 Lt išlaidų už vertimus.

20Priteisti iš atsakovo OU „( - )“, buv. ( - )) 231,30 Lt pašto išlaidų bei 4929,93 Lt už vertimus valstybei (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas 188659752, atsiskaitomoji sąskaita LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

21Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buv. ( - )) atsakovui ( - ) (buv. ( - )) 1726,40 Lt advokato pagalbai apmokėti bei 573 Lt išlaidų už vertimus.

22Bylą dalyje dėl skolos priteisimo iš D. S. nutraukti.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Pasvalio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus... 2. Ieškovas teismui pateiktame patikslintame ieškinyje prašo solidariai iš... 3. Atsakovo atstovas advokatas D. B. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.... 4. Atsakovo OU „( - )“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir... 5. Trečiojo asmens Panevėžio apskrities Vyriausiajam policijos komisariato... 6. Trečiojo asmens ( - ) atstovas į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir... 7. Trečiojo asmens ( - ) atstovas į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir... 8. Tretysis asmuo D. S. į teismo posėdį neatvyko. Jam laiku ir tinkamai... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad 2008 m. vasario 18 d. kelyje A10,... 11. Kaip matyti iš byloje esančios Pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr.... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos (I t. b.l. 2-4), pirminis ieškinys buvo... 13. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 14. Iš atsakovo OU „( - )“. ieškovui priteistinas 1482 Lt žyminis mokestis... 15. Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu... 16. Iš ieškovo atsakovui ( - ) priteistinos išlaidos, susijusios su bylos... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-265 str., 269 str., 270 str., teismas... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti ieškovui UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buv. ( - )) iš atsakovo OU... 20. Priteisti iš atsakovo OU „( - )“, buv. ( - )) 231,30 Lt pašto išlaidų... 21. Priteisti iš ieškovo UAB „( - )“ (į.k. ( - ), buv. ( - )) atsakovui ( -... 22. Bylą dalyje dėl skolos priteisimo iš D. S. nutraukti.... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...