Byla 1A-437-397-2010

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gyčio Večersko, teisėjų Danguolės Šiugždinytės, Valdo Vitunsko, sekretoriaujant Vilmai Marčiukaitytei , dalyvaujant prokurorui Jonui Vitkauskui, nuteistajam T. R. ir jo gynėjai advokatei Vandai Laukevičienei, nukentėjusiajam N. S. ir jo atstovui advokatui Juozui Klimaičiui

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. R. apeliacinį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 6 d. nuosprendžio, kuriuo T. R. pripažintas kaltu ir nuteistas:

3pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. – laisvės atėmimu 2 metams 3 mėnesiams;

4pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams;

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

6Priteista iš T. R. nukentėjusiajam N. S. 5000 Lt neturtinei ir 600 Lt turtinei žalai atlyginti bei 5927 Lt Valstybinei ligonių kasai už N. S. gydymą.

7Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

8T. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. nuteistas už tai, kad 2007 m. gruodžio 30 d. apie 1 val. 15 min., ( - ) ties ( - ) numeriu pažymėtu namu, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, panaudodamas fizinį smurtą – tris kartus kumštimi sudavęs smūgius nukentėjusiajam D. P. į galvą, iš jo pagrobė mobilaus ryšio telefoną „NOKIA 5140“ 450 Lt vertės bei automagnetolos Blaupunkt priekinį 350 Lt vertės skydelį, viso pagrobė D. P. priklausančio turto už 800 Lt.

9Be to, jis pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. nuteistas už tai, kad 2009 m. balandžio 12 d., apie 14 val., ( - ), prie Kultūros namų, tyčia vieną kartą spyrė N. S. į nugarą, dėl ko N. S. nukrito pilvu ant betoninio stulpelio ir tokiu būdu nukentėjusįjį N. S. sunkiai suluošino dėl pilvo sumušimo, tuščiosios žarnos plyšimo.

10Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 6 d. nuosprendį pakeisti: nusikalstamą veiką iš Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. perkvalifikuoti į BK 137 str. 1 d., paskirtą bausmę sušvelninti ir taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnį. Apelianto teigimu, teismas netinkamai aiškino ir taikė bendrosios dalies normas, neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir netinkamai kvalifikavo nusikalstamą veiką. Nuteistojo nuomone, jo veika turėjo būti kvalifikuota kaip neatsargus nusikaltimas, nes spirdamas nukentėjusiajam N. S. į nugarą, galėjo numatyti, kad bus sutrikdyta jo sveikata, bet nežymiai, t. y. jis pargrius ir apsibrozdins, bet kad gali sunkiai susižaloti, to nenumatė ir negalėjo numatyti, nes nukentėjusysis ėjo ir bėgo lygiu keliu. Kad pastarajam kelyje pasitaikys betoninis stulpelis, ir kad šis ant jo užkris, apeliantas negalėjo numatyti, to ir nenorėjo. Anot nuteistojo, teismas šios aplinkybės tinkamai neįvertino, todėl padarė neteisingą išvadą ir pastarojo veiksmus neteisingai kvalifikavo kaip sunkų sveikatos sutrikdymą tyčia. Esant tokioms aplinkybės, kaip teigiama apeliaciniame skunde, nuteistojo nusikalstama veika perkvalifikuotina iš BK 135 str. 1 d. į BK 137 str. 1 d.. Be to, apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismas, paskirdamas bausmę, atsižvelgė tik į nuteistojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, t. y., kad plėšimą jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tačiau nenustatė atsakomybę lengvinančių aplinkybių, o būtent, kad nuteistasis nuoširdžiai gailisi ir savo kaltę visiškai pripažino, D. P. atlygino žalą ir su juo susitaikė. Apelianto nuomone, teismas turėjo pagrindo pripažinti ir dar vieną jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad pamatęs, jog N. S. užkrito ant stulpelio, ėmėsi priemonių išsiaiškinti kas atsitiko, t. y. paklausė, ar viskas jam gerai. Nuteistojo teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad pirmasis nusikaltimas buvo padarytas prieš beveik dvejus metus, jis iki 2009 m. balandžio mėnesio jokių nusikaltimų nebuvo padaręs, elgėsi tinkamai, todėl nebuvo pagrindo vertinti jį kaip asmenį, linkusį daryti nusikaltimus. Tokiu būdu teismas paskyrė per griežtą savo dydžiu bausmę.

11Atsikirtimuose į nuteistojo apeliacinį skundą nukentėjusysis N. S. nurodo, kad iš dalies sutinka su apeliaciniu skundu dėl bausmės nuteistajam sušvelninimo.

12Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, nukentėjusysis ir jo atstovas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė skundą atmesti.

13Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.

14Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 20 str., 301 str., išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, įvertino byloje esančius įrodymus ir pagrįstai T. R. pripažino kaltu, padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. ir BK 135 str. 1 d..

15Nuteistasis abiejų nusikalstamų veikų padarymo fakto neginčija, t.y. pripažįsta, kad D. P. atžvilgiu padarė plėšimą ir kad nukentėjusiojo N. S. atžvilgiu panaudojo smurtą, tik ginčija šios veikos teisinį vertinimą (kvalifikavimą pagal BK 135 str. 1 d.). Tad byla apeliacine tvarka nagrinėtina neperžengiant apeliacinio skundo ribų (BPK 320 str. 3 d.).

16Nors nuteistasis nurodo, kad tyčios sunkiai sužaloti nukentėjusįjį N. S. neturėjo, nenumatė, kad po spyrio į nugarą pastarasis pargrius ant betoninio stulpelio ir dėl to sunkiai susižalos, tačiau vien toks apelianto subjektyvus aplinkybių vertinimas neduoda pagrindo jo padarytus nusikalstamus veiksmus kvalifikuoti kaip neatsargų nusikaltimą.

17Iš paties nuteistojo paaiškinimo pirmosios instancijos teismo posėdyje seka, kad nuteistasis dėl visiškai nereikšmingos dingsties, t.y. kad nukentėjusysis anksčiau buvo įlipęs į jam priklausantį balkoną, atsitiktinai sutikęs nukentėjusįjį, jį vijosi, o pasivijęs spyrė pastarajam į nugarą, ko pasėkoje šis užgriuvo ant stulpelio ir susižalojo. Aiškindamas fizinio smurto (spyrio) panaudojimo prieš nukentėjusįjį priežastį, T. R. jos tiksliai neįvardino ir nepateikė šio veiksmo motyvacijos, tik nurodė, jog turėjo tikslą pasikalbėti su nukentėjusiuoju.

18Nukentėjusysis N. S. patvirtino iš esmės tapačias aplinkybes ir parodė, kad iki įvykio dienos su nuteistuoju T. R. pykdavosi, todėl ir minimą dieną, kai šalia jo sustojo pastarojo vairuojamas automobilis, jis iš karto pradėjo bėgti, o T. R. puolė jį vytis ir po to spyrė, nuo ko jis griuvo ir sunkiai susižalojo.

19Tad šios aukščiau paminėtos aplinkybės rodo, kad nuteistasis T. R. veikė tyčia, įspirdamas nukentėjusiajam jis suprato, jog tokiu veiksmu kėsinasi į kito žmogaus sveikatą, ir nors nenorėjo kilusių pasekmių (sunkaus sveikatos sutrikdymo), tačiau sąmoningai leido tokiems padariniams atsirasti.

20Nuteistojo smurtinis veiksmas nukentėjusiojo atžvilgiu ir dėl to kilusios pasekmės šiuo konkrečiu atveju gali būti kvalifikuojamas tik kaip tyčinis nusikaltimas ir, įvertinus kilusias pasekmes, jis atitinka Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d..

21Skirdamas bausmes nuteistajam T. R. už kiekvieną iš jam inkriminuotų nusikaltimų, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, sunkumą, pavojingumą visuomenei, į tyčios formą, į paties nuteistojo asmenybę, jo atsakomybę sunkinančių bei lengvinančių aplinkybių buvimą ir nebuvimą.

22Apelianto teiginiai, kad teismas neįvertino tų aplinkybių, jog jis nukentėjusiojo

23pasiteiravo, ar pastarajam viskas gerai, jog jam administracinės nuobaudos jau nebegalioja, jog jis nėra linkęs nusikalsti, yra deklaratyvaus pobūdžio ir vertintini tik kaip mėginimas švelninti padarytų nusikaltimų pobūdį ir asmenybę apibūdinančius požymius.

24Tad, įvertinęs visas virš paminėtąsias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas nuteistajam T. R. už kiekvieną iš jam inkriminuotų nusikaltimų paskyrė pagrįstas ir teisingas bausmes, nepažeisdamas BK 54 str. nuostatų, bei teisingai jas subendrino (BK 63 str.). Laikyti T. R. paskirtas bausmes per griežtomis, juolab, kad jos savo dydžiu yra žymiai mažesnės už įstatymo sankcijose nustatytą jų vidurkį, nėra jokio pagrindo.

25Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams, bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Kadangi T. R. yra nuteistas ir už sunkaus nusikaltimo padarymą, jo atžvilgiu minėto straipsnio nuostatos negali būti taikomos.

26Teismui pateikta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010-06-01 pažyma Nr. TP-4-(2.4)-576 patvirtina, kad už antrinės teisinės pagalbos teikimą N. S. pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2009-05-26 sprendimą valstybės išlaidos sudaro 160,00 litų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d., šios išlaidos priteistinos iš nuteistojo T. R..

27Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d., 320 str., 324 str., 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

28nuteistojo T. R. apeliacinį skundą atmesti.

29Priteisti iš T. R. 160,00 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt litų) dydžio išlaidas valstybei už antrinės teisinės pagalbos teikimą nukentėjusiajam N. S..

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. – laisvės atėmimu 2 metams 3... 4. pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 metams 3... 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes... 6. Priteista iš T. R. nukentėjusiajam N. S. 5000 Lt neturtinei ir 600 Lt... 7. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 8. T. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d. nuteistas už tai, kad 2007... 9. Be to, jis pagal Lietuvos Respublikos BK 135 str. 1 d. nuteistas už tai, kad... 10. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo Prienų rajono apylinkės teismo 2010 m.... 11. Atsikirtimuose į nuteistojo apeliacinį skundą nukentėjusysis N. S. nurodo,... 12. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašė... 13. Nuteistojo apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 20 str.,... 15. Nuteistasis abiejų nusikalstamų veikų padarymo fakto neginčija, t.y.... 16. Nors nuteistasis nurodo, kad tyčios sunkiai sužaloti nukentėjusįjį N. S.... 17. Iš paties nuteistojo paaiškinimo pirmosios instancijos teismo posėdyje seka,... 18. Nukentėjusysis N. S. patvirtino iš esmės tapačias aplinkybes ir parodė,... 19. Tad šios aukščiau paminėtos aplinkybės rodo, kad nuteistasis T. R. veikė... 20. Nuteistojo smurtinis veiksmas nukentėjusiojo atžvilgiu ir dėl to kilusios... 21. Skirdamas bausmes nuteistajam T. R. už kiekvieną iš jam inkriminuotų... 22. Apelianto teiginiai, kad teismas neįvertino tų aplinkybių, jog jis... 23. pasiteiravo, ar pastarajam viskas gerai, jog jam administracinės nuobaudos jau... 24. Tad, įvertinęs visas virš paminėtąsias aplinkybes, pirmosios instancijos... 25. Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad asmeniui,... 26. Teismui pateikta Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 27. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 106 str. 2 d., 320 str., 324... 28. nuteistojo T. R. apeliacinį skundą atmesti.... 29. Priteisti iš T. R. 160,00 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt litų) dydžio...