Byla 2-1822-323/2013
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims AB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „TTF Garantija“, UAB „TTF Garantija“ vadovui M. B. dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašo teismo skirti UAB „TTF Garantija“ vadovui M. B. baudą už 2012-12-11 turto arešto akto Nr. ( - ) reikalavimų nevykdymą. Nurodė, jog 2012-12-11 turto arešto aktu Nr. ( - ) buvo areštuotos skolininkui UAB „TTF Garantija“ priklausančios piniginės lėšos, esančios ir/ar patenkančios į įmonės kasą, nurodant areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą bei įpareigojant ne vėliau nei per 2 dienas nuo turto arešto akto gavimo pateikti įmonės kasos knygą. Paaiškino, jog nors minėtas patvarkymas skolininkui įteiktas tinkamai, tačiau antstolio reikalavimai nevykdomi, taip apsunkinant vykdymo procesą (b. l. 2).

3Suinteresuotas asmuo UAB „TTF Garantija“ vadovas M. B. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, prašo neskirti baudos už 2012-12-11 turto arešto akto Nr. ( - ) reikalavimų nevykdymą. Nurodė, kad dėl ligos dažnai nebūna darbe, o laikinai dirbanti buhalterė neinformavo apie gautą 2012-12-11 turto arešto aktą Nr. ( - ), todėl objektyviai negalėjo įvykdyti antstolio reikalavimų. Paaiškino, jog įmonės finansinė padėtis yra sunki, įplaukų negauna, pridėjo antstolio reikalautus duomenis ir įrodymus, jog po bylos iškėlimo šiuos duomenis pateikė ir antstoliui.

4Pareiškimas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus byloje dalyvaujantiems asmenims rašytinio proceso tvarka (CPK 153 str. 2 d.). Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 straipsnio l dalis nustato, jog antstolio reikalavimai vykdyti teismo sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, duodami neviršijant suteiktų įgaliojimų, yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Skolininko pareiga pateikti antstoliui informaciją apie turimą turtą taip pat yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsnyje. Skolininkui, kuris be svarbių priežasčių nevykdo antstolio reikalavimo pateikti informaciją apie turimą turtą, teismas antstolio teikimu gali skirti iki 2000,00 Lt dydžio baudą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 645 straipsnio 3 dalis).

7Iš byloje esančių duomenų matyti, jog antstolis vykdomojoje byloje Nr. ( - ) vykdo Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarės 2011-08-12 vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) dėl 29522,45 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „TTF Garantija“ išieškotojo AB „Vakarų laivų gamykla“ naudai. 2012-12-11 turto arešto aktu Nr. ( - ) buvo areštuotos skolininkui UAB „TTF Garantija“ priklausančios piniginės lėšos, esančios ir/ar patenkančios į įmonės kasą, nurodant areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą bei įpareigojant skolininką ne vėliau nei per 2 dienas nuo turto arešto akto gavimo pateikti antstoliui įmonės kasos knygą (b.l. 4-6). Minėtas antstolio patvarkymas UAB „TTF Garantija“ 2012-12-14 įteiktas pasirašytinai (b. l. 3). Nesulaukęs jį dominančios informacijos antstolis 2013-01-10 kreipėsi dėl baudos UAB „TTF Garantija“ vadovui M. B. skyrimo (b.l. 2). Iškėlus civilinę bylą suinteresuotas asmuo UAB „TTF Garantija“ vadovas M. B. pateikė įrodymus, jog po antstolio pareiškimo dėl baudos skyrimo gavimo antstoliui pateikė jo reikalautus duomenis – įmonės kasos knygą, o antstolio reikalavimų nevykdymą pateisinančiomis aplinkybėms nurodė aplinkybes, jog dėl sunkios ligos dažnai nebūna darbe, o įmonės buhalterė neinformavo apie gautą turto arešto aktą.

8Įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę teismui, nustačius, kad asmuo nevykdo antstolio reikalavimo, skirti tokiam asmeniui įstatyme numatyto dydžio baudą. Suinteresuotas asmuo UAB „TTF Garantija“ vadovas M. B. pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl baudos skyrimo ir pateisinančiomis antstolio įpareigojimo pateikti įmonės kasos knygą neįvykdymo aplinkybėmis nurodė aplinkybes, jog dėl sunkios ligos dažnai nebūna darbe, o įmonės buhalterė neinformavo apie gautą 2012-12-11 turto arešto aktą. Iš bylos medžiagos matyti, kad minėtas antstolio turto arešto aktas skolininkui UAB „TTF Garantija“ buvo įteiktas 2012-12-14 (b.l. 3), skolininko UAB „TTF Garantija“ juridinių asmenų registre nurodytu įmonės registracijos adresu ( - ) (vykd.b.l. 126-132) ir toks įteikimas pripažintinas tinkamu, atitinkančiu CPK 124 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Aplinkybę, kad antstolio surašytas 2012-12-11 turto arešto aktas Nr. ( - ) įmonėje buvo gautas atsiliepimu į pareiškimą patvirtina ir įmonės vadovas. Taigi minėtą antstolio patvarkymą UAB „TTF Garantija“ vadovas privalėjo vykdyti per antstolio nustatytą terminą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad po pareiškimo dėl baudos skyrimo gavimo teisme ir civilinės bylos iškėlimo skolininko UAB „TTF Garantija“ vadovas bendradarbiaudamas su antstoliu pastarajam pateikė reikalautus duomenis iš įmonės kasos knygos ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, į tai, kad baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes, į tai, kad ši priemonė turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą, į tai, kad skolininko UAB „TTF Garantija“ vadovas sutinka, kad antstolio reikalavimų nustatytu terminu neįvykdė ir pripažįsta savo kaltę, laikytina, kad baudos UAB „TTF Garantija“ vadovui taikymas ne tik neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, tačiau, po bylos iškėlimo teisme skolininkui pateikus antstolio reikalautus duomenis ir bendradarbiaujant vykdymo procese, baudos skyrimas nebetikslingas, kadangi jau nebus pasiekti ir jokie šios piniginės sankcijos taikymo tikslai, todėl yra pagrindas UAB „TTF Garantija“ vadovui M. B. skirti įspėjimą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, 585, 616, 645 straipsniais, teismas

Nutarė

10pareiškimą tenkinti iš dalies.

11Paskirti UAB „TTF Garantija“ vadovui M. B. įspėjimą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti pareiškėjui antstoliui A. S..

13Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai