Byla e2-1370-375/2016
Dėl skolos priteisimo, spręsdama taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo klausimą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei N. R. dėl skolos priteisimo, spręsdama taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo klausimą,

Nustatė

2Kauno apylinkės teismas 2016 m. sausio 20 d. sprendimu už akių tenkino ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį ir priteisė iš atsakovės N. R. 1332,92 Eur skolos už patiektą šilumos energiją, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. gruodžio 11 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 83,98 Eur bylinėjimosi išlaidų.

32016 m. sausio 26 d. šalys pateikė taikos sutartį, prašė ją patvirtinti, panaikinti sprendimą už akių, civilinę bylą nutraukti ir grąžinti ieškovui 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

4Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

5Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 str. 3 d.). Taikos sutartimi šalys pasiekė teisinę taiką, išsprendusios tarp jų kilusį ginčą (CPK 2 straipsnis). Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos CPK 293 straipsnio 5 punkte ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) ir CK 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

6Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, todėl yra pagrindas taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

7Patvirtinus taikos sutartį, panaikintinas 2016 m. sausio 20 d. sprendimas už akių, civilinė byla nutrauktina (LR CPK 140 str. 4 d.).

8Ieškovas už ieškinį sumokėjo 30 Eurt žyminio mokesčio. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinta 75 procentai žyminio mokesčio – 22,50 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 291–292 straipsniais, 225 ir 228 straipsniais,

Nutarė

10Prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.

11Patvirtinti AB „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, ir N. R., gim. ( - ), 2016-01-21 sudarytą taikos sutartį, tokiomis sąlygomis:

12„1. Atsakovas pareiškia, kad šia taikos sutartimi pripažįsta jam ieškovo ieškiniu civilinėje byloje Nr. e2-1370-375/2016 pareikštus reikalavimus sumokėti 1288,27 Eurų dydžio skolą, 44,65 Eurų nustatytus delspinigius, 7,50 Eurų žyminio mokesčio dalį (negrąžintiną 25 % dydžio žyminio mokesčio dalį), 51,43 Eurų išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 2,55 Eurų kitų bylinėjimosi išlaidas, ir įsipareigoja visas šias sumas, t.y. iš viso 1394,40 Eurų, ieškovui sumokėti ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 25 d„ mokant kas mėnesį lygiomis dalimis:

13-

14iki 2016 m. sausio 25 d. -116,20 Eurų;

15-

16iki 2016 m. vasario 25 d. - 116,20 Eurų;

17-

18iki 2016 m. kovo 25 d. - 116,20 Eurų;

19-

20iki 2016 m. balandžio 25 d. - 116,20 Eurų;

21-

22iki 2016 m. gegužės 25 d. - 116,20 Eurų;

23-

24iki 2016 m. birželio 25 d. - 116,20 Eurų;

25-

26iki 2016 m. liepos 25 d. -116,20 Eurų;

27-

28iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. - 116,20 Eurų;

29-

30iki 2016 m. rugsėjo 25 d. -116,20 Eurų;

31-

32iki 2016 m. spalio 25 d. -116,20 Eurų;

33-

34iki 2016 m. lapkričio 25 d. -116,20 Eurų;

35-

36iki 2016 m. gruodžio 25 d. -116,20 Eurų.

372. Atsakovas taip pat įsipareigoja ieškovui mokėti 5 proc. procesines metines palūkanas už susidariusią skolą ir delspinigius (iš viso nuo 1332,92 Eurų) nuo civilinės bylos Nr. e2-1370-375/2016 iškėlimo dienos (2015 m. gruodžio 11 d.) iki šios taikos sutarties visiško įvykdymo.

383. Atsakovas įsipareigoja šios taikos sutarties 1 ir 2 p. nurodytus mokėjimus atlikti pervedant sumas į aukščiau šioje taikos sutartyje nurodytą ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant atsiskaitomosios knygelės numerį, nekilnojamojo objekto adresą, civilinės bylos numerį. Atsakovas pareiškia bei sutinka, jog mokėjimai, atlikti nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, bus skirti bei ieškovo nuožiūra panaudoti bet kokiems atsakovo susidariusiems įsiskolinimams ieškovui dengti.

394. Atsakovas pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei atsakovas nevykdys šios taikos sutarties 1 p. numatytų įsipareigojimų ir bent vieną mėnesį ieškovui nesumokės (ir/ar nepilnai sumokės) atitinkamos šios taikos sutarties 1 p. įsipareigotos sumokėti sumos dalies, visų šios taikos sutarties 1 p. numatytų atsakovo prievolių įvykdymo terminas bus laikomas pasibaigusiu, o ieškovas turės teisę nedelsiant kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo visai atsakovo neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai.

405. Atsakovas pareiškia, kad šia taikos sutartimi įsipareigoja padengti visas išlaidas civilinėje byloje Nr. e2-1370-375/2016, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

416. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia.

427. Ieškovas prašo teismo grąžinti ieškovui 22,50 Eurų dydžio žyminio mokesčio dalį (LR CPK 87 str. 2 d.).

438. Ieškovas ir atsakovas prašo teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-1370-375/2016 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei N. R. nutraukti (LR CPK 42 str. 1 d.).

449. Šalys susitaria, kad, šią taikos sutartį pasirašiusioms šalims įvykdžius visus šioje taikos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jos viena kitai neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų, įskaitant ir galinčius atsirasti ateityje dėl civilinėje byloje Nr. e2-1370-375/2016 nagrinėtų aplinkybių ir jų sukeltų pasekmių.

4510. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicatd) galią. Šalims yra žinoma ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str.).

4611. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos LR CPK 294 str.

4712. Šalys susitaria, kad šią taikos sutartį atsakovas pasirašys bei pateiks ieškovui telekomunikacijų galiniais įrenginiais (LR CK 6.192 str. 2 d.).

4813. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, sutikimus, kurie yra būtini sudaryti šią taikos sutartį ir visiškai įvykdyti visus šalių įsipareigojimus pagal šią taikos sutartį.

4914. Šalys pareiškia, kad sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir pasirašo kaip dokumentą, atitinkantį šalių valią. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais - po vieną ieškovui, atsakovui ir teismui.“

50Panaikinti 2016 m. sausio 20 d. sprendimą už akių c. b. Nr. e2-1370-375/2016.

51Civilinę bylą Nr. e2-1370-375/2016 nutraukti.

52Grąžinti ieškovui AB „Kauno energija“ juridinio asmens kodas 235014830, 22,50 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2015-120-04, AB „Swedbanke“, mokėjimo Nr. 5421.

53Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, rašytinio proceso tvarka,... 2. Kauno apylinkės teismas 2016 m. sausio 20 d. sprendimu už akių tenkino... 3. 2016 m. sausio 26 d. šalys pateikė taikos sutartį, prašė ją patvirtinti,... 4. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.... 5. Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK... 6. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų... 7. Patvirtinus taikos sutartį, panaikintinas 2016 m. sausio 20 d. sprendimas už... 8. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 30 Eurt žyminio mokesčio. Šalims sudarius... 9. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 291–292 straipsniais, 225 ir 228... 10. Prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkinti.... 11. Patvirtinti AB „Kauno energija“, juridinio asmens kodas 235014830, ir N.... 12. „1. Atsakovas pareiškia, kad šia taikos sutartimi pripažįsta jam ieškovo... 13. -... 14. iki 2016 m. sausio 25 d. -116,20 Eurų;... 15. -... 16. iki 2016 m. vasario 25 d. - 116,20 Eurų;... 17. -... 18. iki 2016 m. kovo 25 d. - 116,20 Eurų;... 19. -... 20. iki 2016 m. balandžio 25 d. - 116,20 Eurų;... 21. -... 22. iki 2016 m. gegužės 25 d. - 116,20 Eurų;... 23. -... 24. iki 2016 m. birželio 25 d. - 116,20 Eurų;... 25. -... 26. iki 2016 m. liepos 25 d. -116,20 Eurų;... 27. -... 28. iki 2016 m. rugpjūčio 25 d. - 116,20 Eurų;... 29. -... 30. iki 2016 m. rugsėjo 25 d. -116,20 Eurų;... 31. -... 32. iki 2016 m. spalio 25 d. -116,20 Eurų;... 33. -... 34. iki 2016 m. lapkričio 25 d. -116,20 Eurų;... 35. -... 36. iki 2016 m. gruodžio 25 d. -116,20 Eurų.... 37. 2. Atsakovas taip pat įsipareigoja ieškovui mokėti 5 proc. procesines... 38. 3. Atsakovas įsipareigoja šios taikos sutarties 1 ir 2 p. nurodytus... 39. 4. Atsakovas pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei atsakovas nevykdys... 40. 5. Atsakovas pareiškia, kad šia taikos sutartimi įsipareigoja padengti visas... 41. 6. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat... 42. 7. Ieškovas prašo teismo grąžinti ieškovui 22,50 Eurų dydžio žyminio... 43. 8. Ieškovas ir atsakovas prašo teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti... 44. 9. Šalys susitaria, kad, šią taikos sutartį pasirašiusioms šalims... 45. 10. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos... 46. 11. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos... 47. 12. Šalys susitaria, kad šią taikos sutartį atsakovas pasirašys bei... 48. 13. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus,... 49. 14. Šalys pareiškia, kad sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir... 50. Panaikinti 2016 m. sausio 20 d. sprendimą už akių c. b. Nr.... 51. Civilinę bylą Nr. e2-1370-375/2016 nutraukti.... 52. Grąžinti ieškovui AB „Kauno energija“ juridinio asmens kodas 235014830,... 53. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...