Byla 2-26-451/2015
Dėl paskolos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant ieškovui S. V. K., jo atstovei advokatei Audronei Jasinskienei, nedalyvaujant atsakovei I. M., trečiojo asmens UAB „Kalatėja“ atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. V. K. ieškinį atsakovei I. M., trečiajam asmeniui UAB „Kalatėja“ dėl paskolos, ir

Nustatė

2ieškovas 2014-06-04 S. V. K. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 816,73 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-07-01 UAB „Kalatėja“, atstovaujama direktorės I. M. nuomojosi atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ). 2013-09-30 nuomos sutartis buvo nutraukta trečiojo asmens UAB „Kalatėja“ iniciatyva. Nutraukus nuomos sutartį, UAB „Kalatėja“ liko skolinga 816,73 Eur už nuomą bei komunalinius patarnavimus. Atsižvelgiant į tai, ieškovas vadovaudamasis 2013-02-20 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties papildymo 2 punktu, atsisakė bendrovės direktorei perduoti patalpose buvusį kilnojamąjį turtą (parduotuvės įrangą) įsiskolinimo sumai. Atsakovė pasiūlė buvusią nuomos sutartį pakeisti jos asmenine paskolos sutartimi, t.y. vietoje galiojančios UAB „Kalatėja“ prievolės, kylančios iš nuomos sutarties, sukurti naują prievolę ( CK 6.141 str. 1 d.). Ieškovas su novacija sutiko. Neabejotinu įrodymu, anot ieškovo, laikytina tai, jog šalys aiškiai išreiškė savo valią pakeisti vieną prievolę kita tapo 2013-11-15 surašyti dokumentai- patalpų perdavimo-priėmimo aktas (kurį pasirašė UAB „Kalatėja“ direktorė I. M.) ir garantinis raštas (kurį pasirašė fizinis asmuo- atsakovė I. M.). CK 6.880 straipsnis nustato, kad šalių susitarimu skola, kilusi iš nuomos sutarties gali būti pakeista paskolos prievole pagal CK 6.141-6.144 straipsnių nustatytas taisykles. Paskola buvo įforminta garantiniu raštu ir tai atitinka CK 6.871 str. 3 dalies reikalavimą. Taigi, tiek man, tiek atsakovei išreiškus valią dėl novacijos, UAB „Kalatėja“ yra atleidžiama nuo skolos mokėjimo, o ją sumokėti privalo atsakovė. Iš pradžių vis žadėjusi atsiskaityti, vėliau atsakovė nustojo su ieškovu bendrauti, neatsakė į skambučius. Remiantis visais argumentais, ieškovas prašo ieškinį tenkinti (22-23 b.l.).

3Atsakovė I. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka visiškai. Jokios paskolos atsakovė iš ieškovo nėra gavusi, nėra jam skolinga, jokių prievolių prieš jį neturi. Atsiliepime nurodė, kad „garantinio rašto“, kuriuo grindžiami ieškinio reikalavimai atsakovė niekada nepasirašė. Nėra patvirtinusi, kad yra skolinga ieškovui kažkokią sumą. Dėl skolos ieškovas S. V. K. turėtų kreiptis į UAB „Kalatėja“, o ne į atsakovę. Remiantis visais argumentais, atsakovė prašė ieškinį atmesti (42-43 b.l.).

4Ieškovas S. V. K. teismo posėdžių metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pasibaigus nuomos santykiams, liko turtas, kurį ieškovas leido pasiimti, kai atsakovė sutiko, kad skolą atiduos pati. Tai buvo šalių valia, terminą grąžinti pinigus pasirinko pati atsakovė I. M.. Palikti daiktai dengė skolos dydį. Ieškovui yra žinoma, kad dalį daiktų atsakovė pardavė, tačiau pinigų ieškovui negrąžino.

5Ieškovo S. V. K. atstovė advokatė Audronė Jasinskienė teismo posėdžių metu palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus, nurodė, kad ieškinys turi būti tenkinamas jame nurodytais pagrindais, paaiškino, kad tarp šalių įvyko novacija, naujuoju skolininku tapo atsakovė I. M., kuriai teko pareiga įvykdyti prievolę. Prievolė UAB „Kalatėja“ buvo padengta asmenine I. M. prievole. Garantinis raštelis buvo pasirašytas, kaip fizinio asmens, nėra nei įmonės antspaudo, nei pavadinimo, pareigų. Įmonė VĮ Registrų centrui neteikė balanso, o tuo, ką pateikė atsakovė, tikėti negalima.

6Atsakovė I. M. 2014-10-22 parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškino, kad su skola nesutinka. Nutraukus nuomos sutartį su ieškovu, patalpose, esančiose ( - ), laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo iki 2013 m. lapkričio mėnesio įmonės UAB „Kalatėja“ gulėjo įmonės daiktai. Siekdama atgauti įmonės turtą, atsakovė pasirašė garantinį raštą, kad sutinka UAB „Kalatėja“ susidariusį įsiskolinimą padengti. Šiuo metu įmonė savo įrangą nuomoja. Atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad yra vienintelė UAB „Kalatėja“ įmonės akcininkė ir direktorė. Atsakovė patvirtino, kad UAB „Kalatėja“ skolą pripažįsta, kaip įmonės skolą, bet ne kaip savo. Skolos padengti iš asmeninių lėšų atsakovė galimybių neturi.

7Tretysis asmuo UAB „Kalatėja“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teismo posėdį informuota viešo paskelbimo būdu (83 b.l.).

8Ieškinys tenkintinas visiškai

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp ieškovo S. V. Kazlausko ir trečiojo asmens UAB „Kalatėja“ buvo sudaryta 2011-07-01 negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ) nuomos sutartis (26 b.l.). 2013-09-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp šalių buvo nutraukta, UAB „Kalatėja“ liko skolinga ieškovui 816,73 Eur skolos. 2013-11-15 patalpų perdavimo – priėmimo aktas patvirtina, kad patalpos, esančios ( - ) buvo perduotos patalpų savininkui V. K., nuomotojas nuomininkui pretenzijų neturi (28 b.l.). 2013-11-15 tarp šalių sudarytas garantinis raštas, kuriuo I. M. įsipareigoja UAB „Kalatėja“ skolą grąžinti iki 2013-12-30 (27 b.l.).

10Tarp šalių nėra ginčo dėl susidariusios skolos dydžio, ginčas tarp šalių yra, kas pagal prievolę turėtų atsakyti kreditoriui, tretysis asmuo UAB „Kalatėja“ ar atsakovė I. M.. Ieškovas prašė pripažinti, kad tarp šalių susiklostė novacija, atsirado nauja prievolė ir naujas skolininkas.

11Novacija yra vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. Novacija kasacinio teismo praktikoje aiškinama kaip vieno ar kelių prievolės esminių elementų (prievolės šalies, dalyko, įvykdymo būdo) naujumas, dėl kurio visiškai ar iš dalies pasibaigia prievolė vienai ar visoms jos šalims. Prievolės šalies pasikeitimas kvalifikuojamas kaip novacija tuo atveju, kai pasikeičia pradinis skolininkas (kreditorius atleidžia pradinį skolininką nuo prievolės įvykdymo) arba pradinis kreditorius (skolininkas atleidžiamas nuo prievolės vykdymo ankstesniam kreditoriui). Novacija laikomi ir tie veiksmai, kai pagal naują sutartį naujas kreditorius pakeičia ankstesnįjį, o skolininkas atleidžiamas nuo prievolės įvykdymo ankstesniam kreditoriui. (CK 6.141 straipsnio 1 dalis). Jeigu šalių pasikeitimas sutartyje neatitinka šių reikalavimų, sutartiniai santykiai gali būti kvalifikuojami kaip reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas, teisių ir pareigų perleidimas (perkėlimas, perdavimas ar kt.) pagal šalių konkrečią sutartį (CK 6.101, 6.115 ir kt. straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Avižienių projektai“ v. asociacija „Ekologinės statybos“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-145/2011; 2013 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „SEB lizingas“ v. Ž. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-184/2013; kt.). Dėl prievolės pasibaigimo novacija turi būti prievolės šalių susitarimas, nes novacija nepreziumuojama (CK 6.141 straipsnio 2 dalis). Ji turi būti aiškiai išreikšta. Jeigu yra prievolės šalies novacija, tai dėl jos turi susitarti pradinės ir naujos prievolės šalys, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad tam tikrų asmenų sutikimas nereikalingas.

12Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2013-11-15 tarp šalių buvo sudarytas patalpų perdavimo-priėmimo aktas, pagal kurį UAB „Kalatėja“ direktorė I. M. pridavė, o patalpų savininkas S. V. Kazlauskas priėmė parduotuvės patalpas, esančias ( - ), nurodant, kad ieškovas neturi jokių pretenzijų nuomininkui UAB „Kalatėja“ taip atleidžiant pradinį skolininką UAB „Kalatėja“ nuo prievolės įvykdymo (28 b.l.). Atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad 2013-11-15 pasirašė garantinį raštą, kuriuo skolą pripažino. Atsakovė neigia, kad tai yra jos asmeninė skola, nurodydama, kad tai yra UAB „Kalatėja“ skola ieškovui. Byloje atsakovė pateikė UAB „Kalatėja“ 2013-12-31 balansą, aiškinamąjį raštą, kuriame atsispindi įsiskolinimas už patalpų nuomą (52-56 b.l.). Išreikalavus duomenis iš VĮ Registrų centro, nustatyta, kad UAB „Kalatėja“ duomenų už 2013 metus juridinių asmenų registrui nepateikė (75-78 b.l.), todėl pateiktas UAB „Kalatėja“ 2013-12-31 balansas, 2013-12-31 aiškinamasis raštas negali būti laikomi tinkamais įrodymais byloje. Svarbia aplinkybe laikytina ir tai, kad tarp ieškovo ir atsakovės patalpų perdavimo-priėmimo aktas ir garantinis raštas sudarytas 2013-11-15, t.y. abu dokumentai (27-28 b.l.) pasirašyti šalių tą pačią dieną, tačiau ant patalpų perdavimo – priėmimo akto yra pasirašyta, kaip įmonės UAB „Kalatėja“ direktorės (įvardinant pareigas, patvirtinant dokumentą įmonės UAB „Kalatėja“ antspaudu), o garantinis raštas pasirašytas fizinio asmens I. M.. Teismas, išklausęs ieškovo, atsakovės paaiškinimų, laiko, kad atsakovė, pasirašydama garantinį raštą, siekė ir suprato, kad pradinis skolininkas UAB „Kalatėja“ būtų atleidžiamas nuo prievolės, o atsakovė tampa naująja skolininke kreditoriui S. V. Kazlauskui. Sudariusi garantinį raštą, atsakovė išreiškė savo valią, kaip fizinis asmuo, tapti nauja skolininke kreditoriui ieškovui S. V. K. CK 6.880 str. numato, kad šalių susitarimu skola, kilusi iš pirkimo-pardavimo, nuomos ar kitokios sutarties gali būti pakeista paskolos prievole pagal CK 6.141 str.-6.144 str. nustatytas taisykles. Byloje duomenų, kad atsakovė I. M. prievolę ieškovui yra įvykdžiusi, pateikta nėra. Pati atsakovė pripažino susidariusi įsiskolinimą, jo dydžio neginčijo. Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteistina 816,73 Eur skola, 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos (816,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (6.141 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

13Patenkinus ieškinį pilnai, iš atsakovės ieškovui priteistinas 30,70 Eur (106,00 Lt) (4-5 b.l.;24 b.l.;) žyminis mokestis ir 333,06 Eur (1150,00 Lt) (90 b.l.) ieškovo advokato pagalbos išlaidų (90 b.l.) (CPK 79 str., 85 str. 1 d. 3 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei šioje byloje sudaro 8,12 Eur (aštuonis eurus, 12 ct). Ieškinį tenkinus visiškai, jos priteistinos valstybei iš atsakovės (CPK 96 str.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 - 265 str., 268 str., 270 str.

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės I. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui S. V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 816,73 Eur (aštuonis šimtus šešiolika eurų, 73 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (816,73 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-07) iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 363,76 Eur (tris šimtus šešiasdešimt tris eurus, 76 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Priteisti iš atsakovės I. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 8,12 Eur (aštuonis eurus, 12 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai... 2. ieškovas 2014-06-04 S. V. K. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas... 3. Atsakovė I. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 4. Ieškovas S. V. K. teismo posėdžių metu ieškinį palaikė, prašė jį... 5. Ieškovo S. V. K. atstovė advokatė Audronė Jasinskienė teismo posėdžių... 6. Atsakovė I. M. 2014-10-22 parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškino, kad... 7. Tretysis asmuo UAB „Kalatėja“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp ieškovo S. V. Kazlausko ir... 10. Tarp šalių nėra ginčo dėl susidariusios skolos dydžio, ginčas tarp... 11. Novacija yra vienas prievolės pasibaigimo pagrindų. Novacija kasacinio teismo... 12. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2013-11-15 tarp šalių buvo sudarytas... 13. Patenkinus ieškinį pilnai, iš atsakovės ieškovui priteistinas 30,70 Eur... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei šioje... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės I. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovui S. V. K., a.k.... 18. Priteisti iš atsakovės I. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 8,12 Eur (aštuonis... 19. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno...