Byla 2-290-567/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Justinai Ščerbaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui D. P. ir B. V., atsakovo atstovui advokatui Z. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ ieškinį atsakovui UAB „ARMITANA“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „MANO TIKSLAS“ 2011-03-25 kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 1-13), kurį 2011-05-25 patikslino (2 t., b.l. 98-104), prašydamas priteisti iš UAB „ARMITANA“ 1652687,14 Lt, 8,05 Lt dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas, kaip verslo, ūkinės-komercinės veiklos subjektas, pasirašė sutartį ir išsinuomavo patalpas, siekdamas pradėti jose savo verslą, vykdyti ūkinę-komercinę veiklą ir atitinkamai gauti/generuoti už tai pajamas, t.y. gauti pelną. Šiam tikslui ieškovas, sudaręs sutartį, investavo savo lėšas ir kitą turtą, pirko reikalingą inventorių, baldus ir kitus reikmenis, tinkamai įrengė patalpas, pritaikė jas savo ketinamai veiklai. Ieškovas nuomojosi patalpas iš atsakovo ir sutarė dėl konkretaus nuomos termino – iki 2013-12-31, per kurį ieškovas būtų vykdęs veiklą ir uždirbęs pelną. Atsakovas pažeidė sutartį bei sutartinius įsipareigojimus ir neteisėtai, vienašališkai pakeitė prekybos centro „Flagman“ vidaus tvarkos taisykles patalpų nuomininkams, dėl ko ieškovo ūkinė-komercinė veikla buvo visiškai sutrikdyta. Per trumpą laiko tarpą ieškovo apyvarta krito, ieškovas pradėjo nuostolingai dirbti. Ieškovas, pasirašęs sutartį dėl patalpų nuomos, investavo į patalpas lėšas, kurias amortizavo per nuomos laikotarpį. Inventoriaus įsigijimo išlaidos be PVM sudarė 125250,97 Lt, remonto išlaidos be PVM sudarė 196538,11 Lt. Ieškovas patyrė tiesioginius nuostolius, kurie yra lygūs investicijų išlaidų ir sukauptos amortizacijos iki veiklos nutraukimo (2008-07-29) skirtumui, t.y. 103459,40 Lt + 162590,78 Lt, kas sudaro 266050,18 Lt. Dalis inventoriaus buvo parduota UAB „Pramogų pasaulis“ pagal 2009-03-25 turto pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas, remdamasis sutarties 6.3 p., kuris įpareigojo ieškovą sumokėti atsakovui 3 mėnesių patalpų nuompinigių dydžio avansą per 14 dienų po sutarties pasirašymo momento, 2007-02-07 pervedė atsakovui 22944 Lt avansą. Sutarties 6.3 p. buvo numatyta, jog paskutinius patalpų subnuomos mėnesius nuomos mokestis bus užskaitomas iš avansinio mokesčio, tačiau ieškovo sumokėtas avansas nebuvo įskaitytas ir/ar atitinkamai grąžintas ieškovui, dėl ko ieškovas taip pat patyrė sumokėto avanso dydžio tiesioginius nuostolius. Ieškovas pažymi, kad jis buvo pareiškęs reikalavimą dėl nuostolių, patirtų dėl ieškovo verslo nuvertėjimo, priteisimo ir negautų pajamų priteisimo už atitinkamą laikotarpį, o ieškiniu ir patikslintu ieškiniu ieškovas prašo priteisti ne nuostolius dėl verslo nuvertėjimo, o negautas pajamas už laikotarpį nuo 2008-07-28 iki sutartyje nustatyto nuomos termino pabaigos, t.y. 2013-12-31 bei prašo priteisti patirtus tiesioginius nuostolius, kurių atlyginimo priteisimo ieškovas nereikalavo anksčiau nagrinėtoje byloje. Aplinkybė, jog bylą nagrinėję teismai atmetė ieškovo reikalavimą priteisti dėl verslo nuvertėjimo patirtus nuostolius, nereiškia, kad ieškovas neturi teisės toliau ginti savo teises ir siekti gauti kitų patirtų nuostolių atlyginimą. Ieškovas nurodė, jog patikslintu ieškiniu prašoma priteisti tiesioginius nuostolius, kurių priteisimo anksčiau nagrinėtoje civilinėje byloje nebuvo reikalaujama. Tai patvirtina, kad ieškovas nepiktnaudžiauja procesu (LR CK 6.249 str. 1 d., LR CPK 83 str., 1 d., 141 str.).

4Atsakovas UAB „ARMITANA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l. 187-193, 3 t., b.l. 100-105), prašydamas atmesti jį, kaip nepagrįstą, skirti 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – nepagrįsto ieškinio pareiškimą, priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-23 nutartimi (civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2010) yra konstatuota, jog ieškovas pats pažeidė šalių bendradarbiavimo pareigą ir pats yra iš dalies kaltas dėl jo patirtų nuostolių, pats iš dalies prisiėmė neigiamų padarinių atsiradimo riziką, nes neveikė už sutartinių santykių ir gerų verslo sąlygų išsaugojimą. Kasacinis teismas padarė išvadą, kad byloje nustatytos aplinkybės patvirtina abiejų šalių kaltę dėl ieškovo negautų pajamų atsiradimo ir jų dydžio padidėjimo. Teismas pažymėjo, kad ieškovo valdomo biliardo klubo generuojamos pajamos ir pelnas už praėjusį laikotarpį negalėtų užtikrinti tokio paties lygio pajamų ir pelno ateityje. Ieškovo nurodyti argumentai dėl turėtų išlaidų atlyginimo ir kompensavimo yra nepagrįsti dėl to, kad iš ieškovo verslo planuotos gauti pajamos nebuvo realios, o atsižvelgus į verslo pobūdį ir ekonomines realijas, akivaizdu, kad tolesnis veiklos vykdymas būtų buvęs nuostolingas. Atsakovas pažymi, kad sutartimi aiškiai apibrėžtos atsakomybės ribos, t.y. numatyta, kad subnuomininkas savo lėšomis įrengs patalpas, tačiau sutarties terminui pasibaigus ar nutraukus sutartį anksčiau laiko, subnuomininko darytos investicijos į patalpas jam negrąžinamos ir nekompensuojamos, išskyrus tuos pagerinimus, kuriuos galima atskirti nuo patalpų, nepadarant joms žalos. Visą savo turtą ieškovas iš nuomotų patalpų iškraustė 2009 m. vasarą, šio turto likimas atsakovui nėra žinomas. UAB „ARMITANA“ yra pareiškęs ieškinį BUAB „MANO TIKSLAS“ dėl iškeldinimo ir įsiskolinimo priteisimo (civilinė byla Nr. 2-2810-450/2008). Bendra įsiskolinimo suma sudaro 156743,95 Lt. UAB „ARMITANA“, atsižvelgdama į tai, jog BUAB „MANO TIKSLAS“, vadovaudamasis sutarties 6.3 p., 2007-02-08 sumokėjo 22944 Lt avansą, juo užskaitė dalį nuomos mokesčio skolos (44682,69 Lt – 22944 Lt = 21738,69 Lt), dėl ko galutinė ieškiniu prašoma priteisti suma sumažėjo ir iš BUAB „MANO TIKSLAS“ UAB „ARMITANA“ prašė priteisti 133799,95 Lt (156743,95 Lt – 22944 Lt). Išvardintos aplinkybės patvirtina, kad ieškovo nurodoma jo sumokėto 22944 Lt avanso negalima laikyti tiesioginiais nuostoliais ir priteisti juos šioje byloje, nes klausimas dėl įskaitymo teisėtumo sprendžiamas kitoje byloje (LR CK 1.137 str., LR CPK 3 str. 1 d., 6 str., 12 str., 17 str., 95 str., 142 str.).

5Ieškovo UAB „MANO TIKSLAS“ atstovas advokatas D. P. pateikė teismui prašymą priteisti iš atsakovo 20570 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Atsakovas UAB „ARMITANA“ nepateikė įrodymų dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio.

7Liudytoja J. M. parodė, jog buvo vienintelė UAB „MANO TIKSLAS“ akcininkė. G. M. yra jos sutuoktinis. UAB „ARMITANA“ jie subnuomavo patalpas. Dėl patalpų įrengimo ir santykių su subnuomotojais buvo atsakingas G. M.. Iškarto po patalpų įsirengimo jie pradėjo savo veiklą. Įsikėlė nuo 2007-04-01 ir nuo pirmų dienų veikla buvo auganti (daugėjo klientų, didėjo apyvarta). Vėliau nuomotojai pasiūlė praplėsti patalpas ir jie sutiko, nes tikrai reikėjo didesnio ploto. Po to 2008 m. vasario mėn. gavo sąskaitą - faktūrą, kurioje buvo nurodyta didesnė nuomos suma, tokia suma sutartyje nebuvo numatyta. Ši suma svarbi tuo, kad būtent nuo to mėnesio atsirado papildoma mokėtina 5000 Lt suma. Visas problemas sprendė G. M.. Santykiai su UAB „ARMITANA“ pablogėjo nuo tada, kai UAB „MANO TIKSLAS“ gavo raštą apie taisyklių pakeitimą, kad patalpos turi būti uždarytos 20 valandą. Toks pakeitimas buvo nenaudingas, nes pati veikla vyko būtent tuo metu (vakare). Vėliau kreipėsi į teismą, kuris priėmė sprendimą dėl laikinųjų priemonių taikymo. UAB „ARMITANA“ vadovas nesilaikė priimtos teismo nutarties ir neleido dirbti UAB „MANO TIKSLAS“ visą laiką. Nurodė, jog jie patys tvarkė langus, apšvietimą, virtuvės kanalizaciją, grindų dangą (kiliminė apie 600 kv.), įrengė baldus, klubo įrangą (stalai, kėdės), patys darė elektros instaliaciją pagal poreikius klubui. Po išsikraustymo paliko biliardo stalus, staliukus, fotelius, visą remontą, paėmė tik dokumentus. Buvo sudarytas priėmimo aktas, jame viskas užfiksuota. UAB „ARMITANA“ neleido nieko išsivežti, nes buvo pritaikytas areštas turtui. Patalpas paliko tokias kaip paliko, viskas buvo uždengta. Neprisimena kokios būklės liko virtuvės įranga. Apie apšvietimą nieko negali pasakyti, nes visu išsikraustymu rūpinosi G. M.. Baldai UAB „ARMITANA“ buvo likę vienus metus. Paskui juos pardavė „PRAMOGŲ PASAULIUI“. Pardavimu užsiėmė G. M.. Nuomos mokestį padidino už apsaugos paslaugas, nes po 20 val. patalpose dirbo tik UAB „MANO TIKSLAS“ priklausantis klubas. Lankytojai turėjo eiti per kitas patalpas iki lifto ar eskalatoriaus. Patys apsauga nesirūpino. Sąskaita buvo padidinta tik už apsaugos paslaugų teikimą.

8Liudytojas G. M. parodė, jog yra UAB CURO direktorius, jau 3,5 metų, prieš tai buvo UAB „MANO TIKSLAS“ valdytojas, o UAB „ARMITANA“ nuomos santykių dalyvis. Su sutuoktine nėra sudaręs vedybų sutarties. Prieš klubo įrengimą teko bendrauti su Ž. S. (prekybos centro valdytojas). Aptarė galimybes, ką galima būtų padaryti tose patalpose. Planas buvo įrengti pulo klubą per visą trečią aukštą. Savininkas nesutiko su tam tikrais pertvarkymais ir derybos neįvyko. Vėliau po metų, kai užėjo į tas patalpas vėl, jos vis dar buvo tuščios ir buvo nuspręsta atnaujinti derybas. Tada savininkai sutiko su naujomis sąlygomis, kad klubas bus įrengtas per pusę mažesnio ploto. Buvo atlikta eilė įvairių pertvarkymų. Yra dokumentai, kuriuose nurodyta, kokie pertvarkymai buvo numatyti. Visi niuansai buvo derinami su A. M., PC „FLAGMANAS“ direktoriumi. Buvo sutartas maksimalus nuomos mokestis, kuris apėmė visas teikiamas paslaugas. Vėliau po klubo įrengimo buvo pasirašytos dar kelios sutartys smulkiems klubo darbam atlikti, kad būtų įmanoma verstis smulkia prekyba. Buvo investuota virš 400 tūkstančių Lt. Veikla prasidėjo balandžio mėnesį ir sprendimas įsirengti klubą pasiteisino, nes apyvarta augo ir buvo didelė, vykdant tokią veiklą. Po metų Ž. S. pasiūlė praplėsti savo patalpas iš šalia esančio nenaudojamo sandėlio. Vėl prasidėjo remontas, reikėjo remontuotis iš pagrindų, nes tos patalpos buvo nenaudojamos. Remontą baigė gruodžio mėnesį. Kitų metų pradžioje pasikeitė centro valdytojas ir jo vietoje pradėjo dirbti N. J.. Buvo pakoreguotas nuomos plotas ir tada gavo sąskaitą už papildomas paslaugas. Nuo to laiko bendravimas tapo intensyvesnis, rašė raštus dėl priskaičiuotų papildomų išlaidų. Papildomos išlaidos buvo skaičiuojamos už apsaugą. Dėl visų paslaugų derėjosi G. M.. Kai kalbėdavosi su jais žodžiu, nuomotojai reikalavo kreiptis raštu, o kai parašydavo raštą, jie neatsakydavo. Tiesiog aiškindavo, kad reikia mokėti ir tiek. Viena iš esminių sutarties sąlygų buvo tai, kad UAB „MANO TIKSLAS“ dirbs ilgiau nei kitos įmonės šiose patalpose. Patekimas į patalpas buvo aptartas dviem aspektais: darbo valandomis galima į klubą patekti per centrinį įėjimą, o jau po oficialaus laiko žadėjo, jog bus susitarta dėl sąlygų į klubą įeiti per centrinį įėjimą. Tačiau šalys nesitarė dėl naujų sąlygų, jos liko tos pačios kaip ir pirminėje sutartyje. Taip pat pagal pirminę sutartį suma už paslaugas buvo nustatyta bendra ir nesikeitė. UAB „MANO TIKSLAS“ kreipėsi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ginčijo patirtus nuostolius, todėl prašė laikinųjų priemonių taikymo. A. M. ignoravo pritaikytas apsaugos priemones. UAB „MANO TIKSLAS“ kreipėsi į prokuratūrą dėl laikinųjų priemonių nevykdymo. Vėliau klubas iš viso buvo uždarytas, remiantis tuo, kad susikaupė didelė suma už nemokėjimą. Liudytojas kreipėsi į antstolius užfiksuoti įvykius. UAB „ARMITANA“ kreipėsi į teismą dėl to, kad UAB „MANO TIKSLAS“ neatlaisvina patalpų ir įranga (biliardo stalai, baro įranga, stalai, kėdės ir t.t.) buvo areštuoti, dėl ko tiksliai negali pasakyti. Vėliau viskas buvo parduota „PRAMOGŲ PASAULIS“. Gauti pinigai liko areštuotoje UAB „MANO TIKSLAS“ sąskaitoje. Po turto pardavimo iš tų patalpų nieko nepaėmė. Konkrečiai buvo atlikti tokie darbai: išardytos konstrukcijos, gipso kartonas, vandens instaliacija ir t.t. daromos grindys, uždaromi langai, uždengti radiatoriai, klijuojami foto tapetai, įrengiamos vadovo patalpos, baras, virtuvė (kriauklė, stalai, lentynos), apšvietimas. Kai išsikėlė, viską paliko, vėliau kai kas buvo parduota, kai kas liko. Norėjo išsimontuoti pakabinamas lubas, bet uždraudė, pasakė, jog jos UAB „MANO TIKSLAS“ nepriklauso. Visas inventorius parduotas „PRAMOGŲ PASAULIS“, nieko su savimi neišsinešė. Kai kurių baldų, t.y. biliardo išmontavimas yra ilgas ir brangus procesas. Tą pačią dieną, kai UAB „ARMITANA“ apribojo patekimą į patalpas po 20 val., pajamos krito apie 5 kartus. Niekada nebuvo leista naudotis kita laiptine, bet pagal pačią pirmą sutartį UAB ‚MANO TIKSLAS“ įrengė koridorių, kuriuo galėtų naudotis savo poreikiams. UAB „ARMITANA“ neleido patiems organizuoti apsaugos, tiesiog pasakė: „kiek pasakysim, tiek ir mokėsit“. Liudytojas nurodė, jog jei būtų mokėję po 42 Lt už kvadratą, tai klubas tikrai nebūtų išgyvenęs.

9Liudytojas N. J. parodė, kad buvo ir yra FLAGMAN pastato valdytojas, tačiau dirba jau ne UAB ”ARMITANA”, o pas dabartinius pastato savininkus. Kai atėjo dirbti, UAB “MANO TIKSLAS” jau buvo nuomininkai ir vykdė savo veiklą. Nuomos kainų neprisimena. UAB “MANO TIKSLAS” nuomavosi plotą trečiajame aukšte, vertėsi biliardu ir turėjo barą. Kiti du aukštai buvo skirti prekybai. Centro darbo laikas buvo nuo 10 val. iki 20 val., o biliardinė dirbo pagal situaciją, iki 22-24 val. UAB “MANO TIKSLAS” klientai įeidavo iš Gedimino prospekto pusės arba iš Vilniaus gatvės pusės ir kildavo eskalatoriais arba liftu į trečią aukštą. Centro saugumu rūpinosi UAB „ARMITANA“, nes UAB “MANO TIKSLAS” negalėjo pats užtikrinti pastato saugumo. Apsaugos suma sudarė labai ženklią nuomos sumos dalį ir UAB “MANO TIKSLAS” turėjo papildomai mokėti nuo 20 val. iki faktinio biliardo uždarymo. UAB “MANO TIKSLAS” tiesiog atsisakė mokėti apsaugos mokestį, atsisakė mokėti už visas kitas sąskaitas, ne tik papildomas, bet ir nuomos, komunalines ir t.t. Visas sąskaitas tvarkydavo UAB “ARMITANA” buhalterija. UAB “ARMITANA” po trijų mėnesių nutraukė sutartį, nes sutarties esminė sąlyga buvo, kad jei nuomininkas nemoka tris ir daugiau mėnesių, tai sutartis gali būti nutraukta. Skolai viršijus dviejų ar trijų mėnesių nuomos sumą, sutartis su nuomininku buvo nutraukiama. Ši nuostata buvo taikoma visiems nuomininkams. Šiuo konkrečiu atveju skola viršijo trijų mėnesių nuomą, tada ir prasidėjo sutarties nutraukimo procesas. Vidaus taisyklės nuolat keitėsi, nes atsirasdavo naujos sąnaudos. UAB „MANO TIKSLAS“ dirbdavo ir iki 3 val. ar 4 val., ir niekas jų nevarydavo, neliepdavo užsidaryti. Tiesiog reikėjo susitarti. Liudytojas nurodė, jog tai vienintelis jo sandoris, kur jis negalėjo susitarti, su visais kitais nuomininkais kalbėdavosi ir rasdavo kompromisą.

10Ieškinys atmestinas. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

112007-01-24 UAB „ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ sudarė Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 dėl komercinės paskirties patalpų, esančių Gedimino pr. 16, Vilniuje (1 t., b.l. 14-28).

122007-02-12 UAB „ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties Nr. FLG 3.478 pakeitimą Nr. 1.3. (1 t., b.l. 31-33).

132007-11-14 UAB ‚ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. FLG 3.478 pakeitimą Nr. 1.2 (1 t., b.l. 29-30).

142008-02-12 UAB „ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ sudarė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties Nr. FLG 3.478 pakeitimą Nr. 1.3. (4 t., b.l. 70-71).

152008-03-26 UAB „ARMITANA“ prezidento įsakymu patvirtintos prekybos centro „FLAGMAN“ vidaus tvarkos taisyklės patalpų subnuomininkams (1 t., b.l. 35-44).

162008-04-11 UAB „MANO TIKSLAS“ kreipėsi į UAB „ARMITANA“ su pranešimu, nurodant, jog gavo PC „FLAGMAN“ naujos redakcijos vidaus tvarkos taisykles (1 t., b.l. 46).

172008-04-15 antstolis D. Š. surašė Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 178-08-43 (1 t., b.l. 51).

182008-04-24, 2008-04-25 antstolis V. S. surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimo neįvykdymo aktus Nr. 0001/08/00625 (1 t., b.l. 52-53).

192008-06-11 UAB „ARMITANA“ kreipėsi į UAB „MANO TIKSLAS“ su pranešimu dėl 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutarties Nr. FLG 3.478 nutraukimo prieš terminą (1 t., b.l. 45).

202008-06-11 UAB „MANO TIKSLAS“ kreipėsi į UAB „ARMITANA“ su pranešimu dėl atsiskaitymų sustabdymo pagal 2007-01-24 Subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 (1 t., b.l. 47-48).

212008-06-18 UAB „MANO TIKSLAS“ pateikė UAB „ARMITANA“ atsakymą į pranešimą dėl sutarties nutraukimo, prašydamas nenutraukti 2007-01-24 bendrovių sudarytos patalpų nuomos sutarties Nr. FLG 3.478 prieš terminą ir leisti kilusį ginčą išspręsti teismui (1 t., b.l. 49-50).

222008-07-02 UAB „ARMITANA“ išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PAS 0003475 -23235,01 Lt sumai už patalpų nuomą (1 t., b.l. 246).

232008-07-21 UAB „ARMITANA“ pateikė UAB „MANO TIKSLAS“ reikalavimą atlaisvinti patalpas, nurodant, jog reikalaujama atlaisvinti patalpas ir jas sutvarkytas perduoti UAB „ARMITANA“ iki 2008-07-27 (1 t., b.l. 247).

242008-07-31 UAB „EURISTIKA“ sudarė UAB „MANO TIKSLAS“ Verslo vertės nustatymo ataskaitą Nr. EUR 80602 (1 t., b.l. 194-237).

252009-03-25 UAB „MANO TIKSLAS“ ir UAB „PRAMOGŲ PASAULIS“ pasirašė Turto pirkimo-pardavimo sutartį, dėl daiktų, esančių PC „FLAGMAN“ (3 t., b.l. 93-94).

262009-04-21 UAB „MANO TIKSLAS“ išrašė UAB „PRAMOGŲ PASAULIS“ PVM sąskaitą-faktūrą 70000 Lt sumai už įrangą pagal 2009-03-26 sutartį (3 t., b.l. 96).

272009-06-09 UAB „MANO TIKSLAS“ ir UAB „PRAMOGŲ PASAULIS“ sudarė daiktų priėmimo-perdavimo aktą dėl daiktų, esančių PC „FLAGMAN“ (3 t., b.l. 95).

282009-06-11 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „MANO TIKSLAS“ iškelta bankroto byla (1 t., b.l. 147-148)

292011-03-25 sudaryta pažyma dėl UAB „MANO TIKSLAS“ patirtų nuostolių paskaičiavimo (1 t., b.l. 149-166).

302011-05-24 sudaryta pažyma dėl BUAB „MANO TIKSLAS“ patirtų tiesioginių nuostolių paskaičiavimo (2 t., b.l. 105-250, 3 t., 1-90).

312012-01-20 Lietuvos teismo ekspertizės centras, atlikęs teismo nutartimi paskirtą ekonominę ekspertizę, pateikė Ekspertizės aktą Nr. 11-2398 (11), atsakant į klausimus (4 t., b.l. 17-29):

321) Ar ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ šioje civilinėje byloje tinkamai ir teisingai yra paskaičiavęs negautų pajamų dydį, kurių ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ negavo pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 vykdytos veiklos prekybos centras „FLAGMAN“ patalpose, esančiose Gedimino pr. 16, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31?

33- BUAB „MANO TIKSLAS“ civilinėje byloje galimai netiksliai apskaičiavo negautų pajamų, kurių BUAB „MANO TIKSLAS“ negavo pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 vykdytos veiklos prekybos centre „FLAGMAN“ patalpose, esančiose Gedimino per. 16, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31, dydį, kadangi neatsižvelgė į gautų pajamų apimtį 2007 m. ir ūkio konjunktūros pokyčius, iš negautų pajamų neatėmė pelno mokesčio sąnaudų.

342) Koks yra ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų dydis, kurių ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ negavo iš pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 vykdytos veiklos Prekybos centro „FLAGMAN“ patalpose, esančiose Gedimino pr. 16, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31?

  • BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų dydis, kurių įmonė negavo iš pagal 2007-01-24
patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 vykdytos veiklos PC „FLAGMAN“ patalpose, esančiose Gedimino pr. 16, laikotarpiu nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31 galėjo būti 588955 Lt.

353) Ar ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ šioje civilinėje byloje tinkamai ir teisingai yra paskaičiavęs tiesioginių nuostolių, patirtų dėl atsakovo UAB „ARMITANA“ neteisėtų veiksmų pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3478, dydį?

36Ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ civilinėje byloje netiksliai ir ekonomiškai nepagrįstai apskaičiavo tiesioginių nuostolių pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 dydį, kuris susijęs su investicijomis inventoriui.

374) Koks yra ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ tiesioginių nuostolių pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478, dydis?

38- BUAB „MANO TISLAS“ tiesioginiai nuostoliai, nutrūkus subnuomos sutarčiai, yra 185534,78 Lt, iš jų: 162590,78 Lt subnuomotų patalpų remonto išlaidų likutinė vertė, jeigu pagal 2007-01-24 patalpų subnuomos sutarties Nr. FLG 3.478 5.6.p., 5.10 p. yra atlyginti; 22944 Lt sumokėto už nuomą avanso suma, jei ji nebuvo įskaityta vykstant tarpusavio atsiskaitymams.

395) Kokia tikimybė, kad ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ vykdyta veikla (baras, biliardas) būtų buvusi išlikusi pelninga visą nuomos laikotarpį (2008 m. - 2013 m.), įvertinant 2008 m. - 2011 m. vykusius ekonominius-finansinius įvykius?

40- Tikėtina, kad BUAB „MANO TIKSLAS“ veikla nebūtų pelninga 2008-2013 m. laikotarpiu. Darant prielaidą, kad biliardo klubo, veikusio PC „FLAGMAN“, pelningumas būtų pastovus (vidutiniškai toks pat, kaip veikiant klubui) bei atsižvelgiant į 2009 m. pasireiškusį ūkio nuosmukį tikėtina, kad šio klubo veikla 2008 m. - 2013 m. būtų pelninga, o uždirbto pelno dydis būtų 588955 Lt.

416) Koks verslo sektorius per 2008 m. - 2011 m. ekonominę-finansinę krizę pajuto didžiausią neigiamą įtaką? Ar 2008 m. - 2011 m. ekonominė-finansinė krizė paveikė neigiamai ieškovo vykdytos veiklos-pramogų /poilsio paslaugų teikimo sektorių?

42- Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2009 m. labiausiai sumažėjo statybų sektoriaus sukuriama pridėtinė vertė, o 2010 m. – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė. Ekonominės veiklos rūšies „Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, namų ūkio reikmenų remontas ir kitos paslaugos“ sukurto produkto apimtis 2008 m. - 2010 m. mažėjo.

437) Ar įmanoma ekonomiškai pagrįstai apskaičiuoti ilgalaikį pajamų (gautinių per daugiau nei penkerius metus) dydį, jų apskaičiavimo pagrindu imant aritmetinius duomenis apie pajamas, gautas per tris su pusę mėnesio (ir visiškai neatsižvelgiant į tai, kad per devynis iki tol vykdytos veiklos mėnesius buvo gaunamos ženkliai mažesnės pajamos)?

44- Kadangi BUAB „MANO TIKSLAS“ biliardo klubo, esančio PC „FLAGMAN“ veikla buvo vystoma nuo 2007 m. balandžio mėn. iki 2008 m. kovo mėn. vidurio, tai ekonomiškai nepagrįsta apskaičiuoti ilgalaikį pajamų dydį, skaičiavimo pagrindu imant duomenis apie pajamas, gautas per 2008 m. tris su puse mėnesio, ir neatsižvelgti į 2007 m. gautas pajamas, kurios buvo mažesnės.

458) Ar ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ vykdomo komercinės veiklos sektoriaus (baras, biliardas, t.y. pramoginė ir poilsio veikla, vykdoma patalpose) pajamoms/pelningumui turi įtakos sezoniškumui (pavasaris/vasara/ruduo/žiema)? Jei taip, kuriuo sezonu tokia veikla yra pelningiausia?

46- Pateikti BUAB „MANO TIKSLAS“ biliardo klubo, esančio PC „FLAGMAN“ duomenys apie pajamas yra tik 12 iš eilės einančių mėnesių, todėl nėra galimybės nustatyti jų sezoniškumo. BUAB „MANO TIKSLAS“ biliardo klubo, esančio PC „FLAGMAN“, pajamos ir pelno dydis išaugo nuo 2007 m. gruodžio mėn.

472013-06-26 Lietuvos teismo ekspertizės centras, atlikęs pagal teismo nutartį papildomą ekonominę ekspertizę, pateikė Ekspertizės aktą Nr. 11-1086 (12), atsakant į klausimus (6 t., b.l. 160-167):

481) Ar ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ šioje civilinėje byloje tinkamai ir teisingai negautų pajamų dydį apskaičiuoja pagal BUAB „MANO TIKSLAS“ finansinius rodiklius už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2008-04-13, įvertinus BUAB „MANO TIKSLAS“ nuomojamo ploto padidėjimą nuo 2008-01-01 bei veiklos ypatumus?

49- BUAB „MANO TIKSLAS“ netiksliai apskaičiuoja negautų pajamų dydį, nes neatsižvelgia į 2007 m. biliardo klubo uždirbtą pelną.

502) Ar ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ šioje civilinėje byloje tinkamai ir teisingai iš apskaičiuojamų negautų pajamų dydžio neatima pelno mokesčio dydžio, pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatas, ar vienetui priteistos negautos pajamos yra laikytinos neapmokestinamomis pajamomis?

51- Pagal LR pelno mokesčio įstatymo nuostatas priteistos negautos pajamos yra laikytinos neapmokestinamomis pajamomis. Nustatant negautų pajamų dydį, atimamos visos sąnaudos, tenkančios šioms pajamoms uždirbti, tarp jų ir pelno mokesčio sąnaudos.

523) Koks yra ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų dydis, kurių ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ negavo iš pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 vykdytos veiklos prekybos centro „Flagman“ patalpose, esančiose Gedimino pr. 16, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31, negautų pajamų dydį apskaičiuojant pagal bendrovės finansinius rodiklius už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2008-04-13 ir neatskaitant pelno mokesčio dydžio?

53- BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų dydis, kurių ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ negavo iš pagal 2007-01-24 patalpų subnuomos sutartį Nr. 3.478 vykdytos veiklos PC „FLAGMAN“ patalpose, esančiose Gedimino pr. 16, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31, negautų pajamų dydį apskaičiuojant pagal bendrovės finansinius rodiklius už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2008-04-13 ir neatskaitant pelno mokesčio dydžio yra 1344814 Lt.

54Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010-11-23 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2010 pagal ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ ieškinį atsakovui UAB „ARMITANA“ dėl subnuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių atlyginimo, dėl ginčo, susijusio su subnuomos sutarties vienašališku pakeitimu ir nutraukimu, nuostolių dėl negautų pajamų ir verslo nuvertėjimo atlyginimo, spręsdamas dėl subnuomininko negautų pajamų iš veiklos išsinuomotose negyvenamosiose patalpose atlyginimo subnuomotojui pakeitus tam tikras subnuomos sutarties sąlygas, konstatavo, kad BUAB „MANO TIKSLAS“ reagavimas į atsakovo UAB „ARMITANA“ naudojimosi patalpomis laiko pakeitimą buvo atsisakymas mokėti nuomos mokestį. BUAB „MANO TIKSLAS“, būdamas verslo subjektas, neinformavo atsakovo UAB „ARMITANA“, kokią reikšmę ieškovo verslui turi atsakovo nuomojamų patalpų naudojimosi laiko pakeitimas ir kiek nuostolių ieškovas dėl to patyrė ir patirs ateityje. Dėl tokių savo veiksmų (neveikimo) ieškovas iš dalies prisiėmė neigiamų padarinių atsiradimo riziką, nes neveikė už sutartinių santykių ir gerų verslo sąlygų išsaugojimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo abiejų šalių kaltę dėl ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų atsiradimo ir jų dydžio padidėjimo, kad abi šalys dėl negautų pajamų 104288,79 Lt sumos turi lygiomis dalimis prisiimti tokių nuostolių kompensavimo pareigą (atsakovui UAB „ARMITANA“ tenka pareiga atlyginti 52144,40 Lt sumą).

55Vertindama ieškinio reikalavimą dėl žalos, ieškovo skaičiuojamos kaip nuvertėjusio verslo rinkos vertė, atlyginimo, numatant, kad ieškovas tęstų pulo klubo išsinuomotose patalpose veiklą laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2013 m. ir ieškovui darant prielaidą, jog šios veiklos pajamos ir pelnas būtų skaičiuojami tokio lygio, kokį pajamų ir pelno dydį jis turėjo iš šios veiklos 2008 m. pradžioje, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija konstatavo, kad ieškovo valdomo pulo klubo generuojamos pajamos ir pelnas už praėjusį laikotarpį (2008 m. pradžios duomenimis) negalėtų užtikrinti tokio paties lygio pajamų ir pelno ateityje (2009 m. - 2013 m.), atsižvelgiant į dėl ekonominio sunkmečio objektyviai iš esmės pakitusias rinkos sąlygas, sumažėjusį gyventojų vartojimą, tai savo ruožtu nulėmė prekių ir paslaugų pardavimų apimčių sumažėjimą. Visiems žinomos aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnio 1 punktas), yra šalies bendrojo vidaus produkto nuosmukis per 2009 m. ir 2010 m. pradžioje, taip pat Statistikos departamento duomenys (skelbiami interneto tinklalapyje www.stat.gov.lt), pagal kuriuos paslaugų srities - meninės, pramoginės ir poilsio veiklos - šalies mastu pardavimų apimtys per 2009 m. buvo 23,90 proc. mažesnės nei 2008 m., o 2010 m. pirmąjį pusmetį šiame paslaugų segmente užfiksuotas dar 2,2 proc. sumažėjimas, palyginus su atitinkamu 2009 m. laikotarpiu. Dėl to negalima išvada, kad ieškovo hipotetinės pajamos ir pelnas iš veiklos pulo klube 2009 m. ir vėlesniais metais būtų išlikusios tokios, kokios buvo prognozuotos pagal ieškovo pulo klubo pajamas ir pelną, fiksuotus 2008 m. pradžioje. Konkurencinės rinkos sąlygomis sumažėjus verslo subjekto (ieškovo) pardavimams to padarinys būtų dar didesnis pelningumo sumažėjimas, nes verslo subjekto veiklos tam tikros sąnaudos (patalpų nuomos mokestis, išlaidos komunalinėms paslaugoms, darbuotojų darbo užmokestis, pulo klubo įrangos nusidėvėjimas ir kt.) išliktų stabilios. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovo numatomos pajamos ir pelnas nėra realūs, nes apskaičiuoti pagal praeito laikotarpio duomenis bei visiškai neįvertintas rinkos nuosmukio lemiamas poveikis ieškovo verslui, bei padarė išvadą, kad ieškovo nurodomų nuostolių dydžio dėl verslo nuvertėjimo nepagrindžia atsakovo neteisėti veiksmai jam vienašališkai pakeitus negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties sąlygas, nes ieškovo pajamų esminį sumažėjimą nulemtų objektyviai įvykusi nepriklausanti nuo šalių valios priežastis – ekonomikos nuosmukis, dėl šios priežasties iš esmės sumažėtų pardavimų apimtys ieškovo teiktų paslaugų rinkos segmente, pripažįstant nepagrįstu ir atmestinu ieškinio reikalavimą atlyginti ieškovo verslo dalies nuvertėjimą.

56Nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (CPK 182 str. 2 p.). Teisinis rezultatas, priėmus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-23 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2010, ir nustatyti faktai turi teisinę reikšmę – įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią nagrinėjamai bylai (CPK 182 str. 2 p.).

57Teismas konstatuoja, kad nėra būtinųjų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti (CK 6.246 straipsnis), nes ieškovo reikalavimas priteisti tiesioginius nuostolius ir negautas pajamas yra nepagrįstas, ieškiniu prašomas priteisti dydis nėra nulemtas atsakovo neteisėtų veiksmų ir nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir ieškiniu apskaičiuotų neigiamų padarinių ieškovui.

58Sutartinė civilinė atsakomybė taikoma, kai viena sutarties šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartį, dėl to kita šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (CK 6.245 str. 3 d.). Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai specialūs įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę (CK 6.251 straipsnio 1 dalis). Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Didesnio, nei faktiškai asmens patirto žalos dydžio atlyginimas, reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą.

59Pagal CK 6.249 straipsnį žala yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga. Žala nepreziumuojama, todėl jos dydį privalo įrodyti ieškovas. Žala, įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais, o šie skirstomi į tiesioginius (realius) ir netiesioginius (negautas pajamas). Negautos pajamos yra asmens tikėtinos gauti lėšos, kurios negautos dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, sutrukdžiusių ieškovo veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Negautos pajamos suprantamos kaip suma, kurią sudarytų lėšos, kuriomis asmuo praturtėtų iš teisėtos veikos. Tai turi būti jo grynasis pelnas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Atskaičius iš visų pajamų (įplaukų) sąnaudas, o iš šių – ir pelno mokestį pagal Pelno mokesčio įstatymą, asmeniui liktų grynasis pelnas, t. y. tai, kuo būtų pagerėjusi nukentėjusio asmens turtinė padėtis.

60Ieškovas, pareiškęs reikalavimus priteisti iš atsakovo nuostolių atlyginimą, šiuos nuostolius nepagrįstai kildino iš atsakovo sutarties netinkamo vykdymo ir nutraukimo, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinio reikalavimus.

61Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovo patirtos išlaidos pagerinant subnuomuojamas patalpas nebuvo nulemtos, kaip neišvengiamas subnuomotojo elgesio rezultatas, priešingai, ieškovas turėjo galimybę, sudarydamas patalpų subnuomos sutartį, susitarti dėl dalies ginčo patalpų pagerinimo išlaidų kompensavimo ar įskaitymo į nuomos mokestį.

62Byloje nėra duomenų, kad atsakovas pripažintų prievolę atlyginti patalpų pagerinimo išlaidas, nes iki subnuomos sutarties nutraukimo visi patalpų išplanavimo ar įrangos pagerinimai, kurie negali būti pašalinti iš patalpų be žalos joms padarymo lieka subnuomotojui. Nagrinėjamu atveju buvo aiškiai šalių sutarta, kad pagal sudarytą 2007-01-24 UAB „ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 dėl komercinės paskirties patalpų, esančių Gedimino pr. 16, Vilniuje (1 t., b.l. 14-28), 5.6 p. ir 5.10 p., sutarties terminui pasibaigus arba sutartį nutraukus anksčiau laiko, atsakovui, kaip subnuomotojui, lieka bet kokie ieškovo, kaip subnuomininko, padaryti patalpų pagerinimai, kurių neįmanoma atskirti be žalos patalpoms, o subnuomininkui minėtų pagerinimų vertės subnuomotojas nekompensuoja. Liudytojų J. M., G. M., N. J. parodymuose nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį.

63Nagrinėjamos bylos atveju akivaizdu, kad šalių tarpusavio prievoliniai santykiai pasibaigė, nutraukus subnuomos sutartį prieš terminą ir tokį nutraukimą pripažinus teisėtu ir pagrįstu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2010). Ta aplinkybė, kad ieškovo skaičiavimais remonto išlaidos be PVM sudarė 196538,11 Lt, kad ieškovas apskaičiavo investicijų išlaidų ir sukauptos amortizacijos iki veiklos nutraukimo (2008-07-29) skirtumą, t.y. 103459,40 Lt + 162590,78 Lt, sudarantį 266050,18 Lt, savaime nereiškia, kad galima patenkinti ieškinį, nes 2007-01-24 UAB „ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ Patalpų subnuomos sutarties Nr. FLG 3.478 dėl komercinės paskirties patalpų, esančių Gedimino pr. 16, Vilniuje (1 t., b.l. 14-28), 5.6 p. ir 5.10 p. nuostatos nėra panaikintos ar nuginčytos nustatyta tvarka, todėl teismas neturi teisinio pagrindo jomis abejoti ir remiasi. Dėl nurodytų argumentų nėra teisinio pagrindo remtis 2012-03-23 aktu, kaip paprastu rašytiniu įrodymu, kuriame M. K. nurodė, kad nustatytų ir sąmatoje įvardintų 2007 m. kovo mėn. - gruodžio mėn. realiai atliktų statybos ir remonto darbų vertė pagal LR galiojančius, techniškai pagrįstus statybos resursų sąnaudų normatyvus, patvirtintus LR aplinkos ministerijos, pagal 2007 m. kovo mėn. kainas ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras yra 113388 Lt (6 t., b.l. 9-12).

64Teismas nepriteisia ieškovo apskaičiuotų inventoriaus įsigijimo išlaidų be PVM 125250,97 Lt sumai, nes remiasi 2012-01-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekspertizės akto Nr. 11-2398 (11), išvada, kad ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ civilinėje byloje netiksliai ir ekonomiškai nepagrįstai apskaičiavo tiesioginių nuostolių pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 dydį, kuris susijęs su investicijomis inventoriui. Ta aplinkybė, kad ieškovas, kaip verslą vykdęs subjektas, patyrė sąnaudas inventoriaus įsigijimui, savaime nereiškia, kad atsakovas, kaip subnuomotojas, turi pareigą atlyginti ieškovui inventoriaus įsigijimo išlaidas, skirtas ieškovo veiklos vykdymui, nes šiuo atveju ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės sudėtinių dalių, priskirdamas inventoriaus įsigijimo išlaidas prie tiesioginių nuostolių. Teismas pažymi, kad ieškovo inventorius buvo parduotas UAB „Pramogų pasaulis“ pagal 2009-03-25 turto pirkimo-pardavimo sutartį už 70000 Lt sumą (3 t., b.l. 93-96) prieš pat bankroto bylos pagal 2009-06-11 Vilniaus apygardos teismo nutartį UAB „MANO TIKSLAS“ iškėlimą (1 t., b.l. 147-148).

65Ta aplinkybė, kad ieškovas 2007-02-08 sumokėjo 22944 Lt avansą, kurį atsakovas nurodė užskaitęs, kaip dalį nuomos mokesčio skolos, savaime nereiškia, kad galima 22944 Lt avansą priskirti prie ieškovo tiesioginių nuostolių sumos. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis prie Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. B2-1420-585/2014 dėl BUAB „MANO TIKSLAS“ bankroto pagal 2011-05-18 nutartį prijungta civilinė byla pagal UAB „ARMITANA“ ieškinį BUAB „MANO TIKSLAS“ dėl skolos priteisimo ir nustatyta tvarka bus sprendžiamas UAB „ARMITANA“ įskaitymo dėl 22944 Lt avanso teisėtumas ir pagrįstumas, atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje teismas, spręsdamas kreditorinio reikalavimo dydį, turi teisę taikyti restituciją, jei nustatys, kad įskaitymas atliktas nepagrįstai. Teismas nenustatė teisinių pagrindų palikti ieškinį ar jo dalį nenagrinėtu arba bylą nutraukti.

66Teismas remiasi 2012-01-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekspertizės akto Nr. 11-2398 (11) išvada, kad BUAB „MANO TIKSLAS“ civilinėje byloje netinkamai apskaičiavo negautų pajamų, kurių BUAB „MANO TIKSLAS“ negavo pagal 2007-01-24 Patalpų subnuomos sutartį Nr. FLG 3.478 vykdytos veiklos prekybos centre „FLAGMAN“ patalpose, esančiose Gedimino pr. 16, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31, dydį, kadangi neatsižvelgė į gautų pajamų apimtį 2007 m. ir ūkio konjunktūros pokyčius, iš negautų pajamų neatėmė pelno mokesčio sąnaudų. Kadangi BUAB „MANO TIKSLAS“ biliardo klubo, esančio PC „FLAGMAN“ veikla buvo vystoma nuo 2007 m. balandžio mėn. iki 2008 m. kovo mėn. vidurio, tai ekonomiškai nepagrįsta apskaičiuoti ilgalaikį pajamų dydį, skaičiavimo pagrindu imant duomenis apie pajamas, gautas per 2008 m. tris su puse mėnesio, ir neatsižvelgti į 2007 m. gautas pajamas, kurios buvo mažesnės, įvertinus tą aplinkybę, kad pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 2008 m. - 2010 m. mažėjo. Teismas, įvertinęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-23 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2010 prejudicinę reikšmę ir nagrinėjamos bylos ekspertizės akto išvadas, konstatuoja, kad BUAB „MANO TIKSLAS“ veikla nebūtų pelninga 2008 m. - 2013 m. laikotarpiu. Teismas nesiremia hipotetine prielaida, kad klubo veikla 2008 m. - 2013 m. būtų pelninga ir uždirbto pelno dydis galėtų būti 588955 Lt, nes nėra įvardintos galimos sąnaudos bei galimas pelno mokestis, siekiant apskaičiuoti hipotetinį grynąjį pelną, atsižvelgiant į tai, kad nustatant negautų pajamų dydį, turi būti atimamos visos sąnaudos, tenkančios šioms pajamoms uždirbti, tarp jų ir pelno mokesčio sąnaudos.

67Ta aplinkybė, kad 2013-06-26 Lietuvos teismo ekspertizės centro dėl papildomos ekonominės ekspertizės pateiktame Ekspertizės akte Nr. 11-1086 (12) nurodyta, kad BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų dydis, kurių ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ teigia negavęs iš pagal 2007-01-24 patalpų subnuomos sutartį Nr. 3.478 vykdytos veiklos PC „FLAGMAN“ patalpose, esančiose Gedimino pr. 16, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31, negautų pajamų dydį apskaičiuojant pagal bendrovės finansinius rodiklius už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2008-04-13 ir neatskaitant pelno mokesčio dydžio gali būti apskaičiuojamas 1344814 Lt sumai, savaime nereiškia, kad galima priteisti ieškovo naudai 1344814 Lt sumą, kaip negautas pajams, nes bendrovės finansiniai rodikliai už laikotarpį nuo 2008-01-01 iki 2008-04-13 retrospektyviai neatspindi realios paslaugų rinkos situacijos nuo 2008-07-28 iki 2013-12-31, ir toks negautų pajamų apskaičiavimas ir priteisimas sudarytų sąlygas ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nurodytą prejudicinį faktą 2010-11-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2010, kad ieškovo numatomos pajamos ir pelnas nėra realūs, nes apskaičiuoti pagal praeito laikotarpio duomenis bei visiškai neįvertintas rinkos nuosmukio lemiamas poveikis ieškovo verslui. Teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinį dėl 1422516,49 Lt negautų pajamų priteisimo.

68Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą priteisti iš UAB „ARMITANA“ 1652687,14 Lt, 8,05 Lt dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškinys atmestinas, kaip nepagrįstas. Teismas nevertina kitų argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 6.1 str. - 6.4 str., 6.158 str., 6.189 str. 1 d., 6.193 str., 6.200 str. 1 d., 6.220 str., 6.245 str. 3 d., 6.246 str. - 6.249 str., 6.256 str. 2 d., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 2 p., 185 str., 218 str., 219 str.).

69Dėl baudos skyrimo

70Atsakovas pateikė prašymą skirti ieškovui 20000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – nepagrįsto ieškinio pareiškimą.

71Tai, kad ieškinys yra atmetamas, kaip nepagrįstas, savaime nesudaro teisinio pagrindo tenkinti atsakovo prašymą skirti ieškovui 20000 Lt baudą CPK 95 str. pagrindu, nes teismas nenustatė ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

72Teismas taip pat pažymi, jog byloje nėra duomenų, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė negrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

73Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog nėra teisinio pagrindo ieškovui skirti baudą CPK 95 str. pagrindu, todėl atsakovo prašymas dėl baudos skyrimo ieškovui pagal LR CPK 95 straipsnį atmestinas.

74Dėl bylinėjimosi išlaidų

75Ieškinį atmetus, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos.

76Tai, kad ieškinys yra atmetamas, ieškovui savaime nesukuria pareigos atlyginti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Byloje nėra pateikti įrodymai dėl atsakovo patirtų išlaidų dėl bylos vedimo, todėl atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra tenkinamas (LR CPK 3 str. 1 d., 7 str., 88 str., 93 str.).

77Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

78Ieškinį atmesti.

79Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „MANO TIKSLAS“ 2011-03-25 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Atsakovas UAB „ARMITANA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b.l.... 5. Ieškovo UAB „MANO TIKSLAS“ atstovas advokatas D. P. pateikė teismui... 6. Atsakovas UAB „ARMITANA“ nepateikė įrodymų dėl bylinėjimosi išlaidų... 7. Liudytoja J. M. parodė, jog buvo vienintelė UAB „MANO TIKSLAS“... 8. Liudytojas G. M. parodė, jog yra UAB CURO direktorius, jau 3,5 metų, prieš... 9. Liudytojas N. J. parodė, kad buvo ir yra FLAGMAN pastato valdytojas, tačiau... 10. Ieškinys atmestinas. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti... 11. 2007-01-24 UAB „ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ sudarė Patalpų... 12. 2007-02-12 UAB „ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ sudarė Negyvenamųjų... 13. 2007-11-14 UAB ‚ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ sudarė Negyvenamųjų... 14. 2008-02-12 UAB „ARMITANA“ ir UAB „MANO TIKSLAS“ sudarė Negyvenamųjų... 15. 2008-03-26 UAB „ARMITANA“ prezidento įsakymu patvirtintos prekybos centro... 16. 2008-04-11 UAB „MANO TIKSLAS“ kreipėsi į UAB „ARMITANA“ su... 17. 2008-04-15 antstolis D. Š. surašė Faktinių aplinkybių konstatavimo... 18. 2008-04-24, 2008-04-25 antstolis V. S. surašė sprendimo, įpareigojančio... 19. 2008-06-11 UAB „ARMITANA“ kreipėsi į UAB „MANO TIKSLAS“ su pranešimu... 20. 2008-06-11 UAB „MANO TIKSLAS“ kreipėsi į UAB „ARMITANA“ su pranešimu... 21. 2008-06-18 UAB „MANO TIKSLAS“ pateikė UAB „ARMITANA“ atsakymą į... 22. 2008-07-02 UAB „ARMITANA“ išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. PAS... 23. 2008-07-21 UAB „ARMITANA“ pateikė UAB „MANO TIKSLAS“ reikalavimą... 24. 2008-07-31 UAB „EURISTIKA“ sudarė UAB „MANO TIKSLAS“ Verslo vertės... 25. 2009-03-25 UAB „MANO TIKSLAS“ ir UAB „PRAMOGŲ PASAULIS“ pasirašė... 26. 2009-04-21 UAB „MANO TIKSLAS“ išrašė UAB „PRAMOGŲ PASAULIS“ PVM... 27. 2009-06-09 UAB „MANO TIKSLAS“ ir UAB „PRAMOGŲ PASAULIS“ sudarė... 28. 2009-06-11 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „MANO TIKSLAS“ iškelta... 29. 2011-03-25 sudaryta pažyma dėl UAB „MANO TIKSLAS“ patirtų nuostolių... 30. 2011-05-24 sudaryta pažyma dėl BUAB „MANO TIKSLAS“ patirtų tiesioginių... 31. 2012-01-20 Lietuvos teismo ekspertizės centras, atlikęs teismo nutartimi... 32. 1) Ar ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ šioje civilinėje byloje tinkamai ir... 33. - BUAB „MANO TIKSLAS“ civilinėje byloje galimai netiksliai apskaičiavo... 34. 2) Koks yra ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų dydis, kurių... 35. 3) Ar ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ šioje civilinėje byloje tinkamai ir... 36. Ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ civilinėje byloje netiksliai ir ekonomiškai... 37. 4) Koks yra ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ tiesioginių nuostolių pagal... 38. - BUAB „MANO TISLAS“ tiesioginiai nuostoliai, nutrūkus subnuomos... 39. 5) Kokia tikimybė, kad ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ vykdyta veikla (baras,... 40. - Tikėtina, kad BUAB „MANO TIKSLAS“ veikla nebūtų pelninga 2008-2013 m.... 41. 6) Koks verslo sektorius per 2008 m. - 2011 m. ekonominę-finansinę krizę... 42. - Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2009 m. labiausiai sumažėjo... 43. 7) Ar įmanoma ekonomiškai pagrįstai apskaičiuoti ilgalaikį pajamų... 44. - Kadangi BUAB „MANO TIKSLAS“ biliardo klubo, esančio PC „FLAGMAN“... 45. 8) Ar ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ vykdomo komercinės veiklos sektoriaus... 46. - Pateikti BUAB „MANO TIKSLAS“ biliardo klubo, esančio PC „FLAGMAN“... 47. 2013-06-26 Lietuvos teismo ekspertizės centras, atlikęs pagal teismo nutartį... 48. 1) Ar ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ šioje civilinėje byloje tinkamai ir... 49. - BUAB „MANO TIKSLAS“ netiksliai apskaičiuoja negautų pajamų dydį, nes... 50. 2) Ar ieškovas BUAB „MANO TIKSLAS“ šioje civilinėje byloje tinkamai ir... 51. - Pagal LR pelno mokesčio įstatymo nuostatas priteistos negautos pajamos yra... 52. 3) Koks yra ieškovo BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų dydis, kurių... 53. - BUAB „MANO TIKSLAS“ negautų pajamų dydis, kurių ieškovas BUAB „MANO... 54. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 55. Vertindama ieškinio reikalavimą dėl žalos, ieškovo skaičiuojamos kaip... 56. Nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu... 57. Teismas konstatuoja, kad nėra būtinųjų sąlygų atsakovo civilinei... 58. Sutartinė civilinė atsakomybė taikoma, kai viena sutarties šalis neįvykdo... 59. Pagal CK 6.249 straipsnį žala yra būtina civilinės atsakomybės sąlyga.... 60. Ieškovas, pareiškęs reikalavimus priteisti iš atsakovo nuostolių... 61. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tie nuostoliai, kurie susiję su... 62. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas pripažintų prievolę atlyginti patalpų... 63. Nagrinėjamos bylos atveju akivaizdu, kad šalių tarpusavio prievoliniai... 64. Teismas nepriteisia ieškovo apskaičiuotų inventoriaus įsigijimo išlaidų... 65. Ta aplinkybė, kad ieškovas 2007-02-08 sumokėjo 22944 Lt avansą, kurį... 66. Teismas remiasi 2012-01-20 Lietuvos teismo ekspertizės centro Ekspertizės... 67. Ta aplinkybė, kad 2013-06-26 Lietuvos teismo ekspertizės centro dėl... 68. Vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro... 69. Dėl baudos skyrimo... 70. Atsakovas pateikė prašymą skirti ieškovui 20000 Lt baudą už... 71. Tai, kad ieškinys yra atmetamas, kaip nepagrįstas, savaime nesudaro teisinio... 72. Teismas taip pat pažymi, jog byloje nėra duomenų, kad ieškovas... 73. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog nėra... 74. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 75. Ieškinį atmetus, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi... 76. Tai, kad ieškinys yra atmetamas, ieškovui savaime nesukuria pareigos... 77. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 78. Ieškinį atmesti.... 79. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...