Byla e2FB-1788-991/2020

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Pajūrio administratoriai“ įgalioto asmens L. G. prašymą baigti I. K. ir A. K. (A. K.) bankroto bylą.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) I. K. ir A. K. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Pajūrio administratoriai“.

5Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2015 m. spalio 1 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių I. K. ir A. K. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2016 m. kovo 4 d., 2018 m. liepos 17 d. ir 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutartimis buvo patikslintas.

6Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų (buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismas) 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi patvirtintas I. K. ir A. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas. 2019 m. balandžio 23 d. ir 2019 m. spalio 17 d. teismo nutartimis patvirtinti mokumo atkūrimo plano pakeitimai. Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmė – 4 (keturi) metai.

7Bankroto administratorė teismui pateikė prašymą baigti I. K. ir A. K. bankroto bylą ir nurašyti bankroto proceso metu nepatenkintus kreditorių kreditorinius reikalavimus, nes bankrutuojančių I. K. ir A. K. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas yra įgyvendintas.

8Teismas

konstatuoja:

9pagal Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 30 straipsnio 1 dalį, kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.

10Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad 2019 m. gruodžio 30 d. bankroto administratorė, kreditorių susirinkimo pirmininkas akcinė bendrovė ( - ) bei bankrutuojantys asmenys pasirašė mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame konstatavo I. K. ir A. K. bankroto procedūros metu atliktus mokumo atkūrimo plano numatytus įsipareigojimus.

11Teismo nuomone, rašytiniais įrodymais nustatyta ir įrodyta, kad yra teisinės prielaidos priimti nutartį baigti fizinių asmenų bankroto bylą. Įvykdžius mokumo atkūrimo plane nustatytus įsipareigojimus, manytina, kad fizinio asmens bankroto tikslas – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą ir užtikrinti kreditorių reikalavimų patenkinimą – pasiektas (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis.).

12Esant tokioms aplinkybėms, priimtina nutartis baigti I. K. ir A. K. bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis).

13Išaiškintina, kad baigus fizinio asmens bankroto procesą, visi mokesčiai, taip pat palūkanos ir netesybos skaičiuojami nuo teismo sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (FABĮ 30 straipsnio 4 dalis).

14Plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai, tarp jų įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, baigus fizinio asmens bankroto procesą, išskyrus šio įstatymo 30 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytą atvejį, nurašomi (FABĮ 29 straipsnio 7 dalis). Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte nurodyta, kad liko nepatenkinti A. B. J. 8917,35 Eur, akcinės bendrovės ( - ) 16777,04 Eur, ( - ) 208,94 Eur, akcinės bendrovės „( - )“ 13,89 Eur, akcinės bendrovės „( - )“ 948,90 Eur, uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 1011,80 Eur, antstolio J. P. 410,10 Eur, uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 107,33 Eur kreditoriniai reikalavimai, kurie baigus bankroto bylą, nurašytini.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 260 straipsniais, 268 - 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 30 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalimi, teismas

Nutarė

16baigti I. K. ir A. K. (A. K.) bankroto bylą.

17Patvirtinti nepatenkintus ir nurašomus A. B. J. 8917,35 Eur (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų 35 ct), akcinės bendrovės ( - ) 16777,04 Eur (šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 04 ct), ( - ) 208,94 Eur (du šimtai aštuoni eurai 94 ct), akcinės bendrovės „( - )“ 13,89 Eur (trylika eurų 89 ct), akcinės bendrovės „( - )“ 948,90 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 90 ct), uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 1011,80 Eur (vienas tūkstantis vienuolika eurų 80 ct), antstolio J. P. 410,10 Eur (keturi šimtai dešimt eurų 10 ct), uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ 107,33 Eur (vienas šimtas septyni eurai 33 ct) dydžio kreditorinius reikalavimus.

18Įpareigoti bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Pajūrio administratoriai“ su šia nutartimi supažindinti kreditorius bei pareiškėjus, taip pat per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos apie teismo sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą pranešti kreditoriams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai