Byla 2S-2-275/2020

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų bankrutavusios kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“, A. Ž., Ž. P., A. B., A. M., A. V. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Donato Kisieliaus prašymą dėl vykdymo procese sudarytos taikos sutarties patvirtinimo, suinteresuoti asmenys byloje skolininkai A. Ž., A. M., Ž. P., A. V., A. B. ir išieškotojas bankrutavusi kredito unija „Nacionalinė kredito unija“, atstovaujama bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“, suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas antstolis Donatas Kisielius kreipėsi į teismą ir prašė patvirtinti BKB Nacionalinės kredito unijos, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ ir skolininkų A. Ž., A. M., Ž. P., A. V. ir A. B. 2019 m. vasario 22 d. sudarytą taikos sutartį vykdymo procese.

52.

6Bankrutavusios kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“ didžiausią kreditorinį reikalavimą turintis kreditorius VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikė teismui paaiškinimus dėl antstolio pateiktos teismui tvirtinti taikos sutarties vykdymo procese. Nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime bankroto administratorius inicijavo taikos sutarčių sudarymo klausimą. 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime 7 - uoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas šis nutarimas: „Kreditoriams yra nesuprantamas bankroto administratoriaus siūlymas sudaryti taikas tose bylose, kuriose unijai yra priteistos ženklios sumos. Bankroto administratorius teikdamas tokius siūlymus kreditoriams parodo savo nekompetenciją ir neprofesionalumą; atsižvelgiant į tokį bankroto administratoriaus siūlymą, kuris akivaizdžiai blogina kreditorių ekonominę padėtį, nurodyti bankroto administratoriui, kad yra griežtai draudžiama sudaryti taikos sutartis tose bylose, kuriose unijai yra priimti palankūs sprendimai; bankroto administratorius yra įpareigojamas nedelsiant vykdyti teismų nutartis ir sugrąžinti areštuotas lėšas bei turtą. Apie savo veiksmus bankroto administratorius yra įpareigojamas pranešti raštu kiekvienos savaitės pabaigoje, t. y. ne vėliau kaip iki kiekvieno penktadienio 14 val. kreditorių komitetui apie atliktus tokių skolų išieškojimo veiksmus pagal kiekvieną teisminę bylą. Tokį informavimo procesą tęsti iki tol, kol bus pilnai padengta teismo prileista suma.“

73.

82018 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo 5 - uoju darbotvarkės klausimu išklausant bankroto administratoriaus pateiktą informaciją apie kredito unijos teisminius ginčus buvo nutarta: „Informaciją laikyti išklausyta ir pažymėti, kad taikos sutarčių sudarymas teisminiuose procesuose turi būti prieš tai suderintas su kreditoriais.“

94.

102018 m. lapkričio 16 d. el. laišku bankroto administratorius informavo įmonę apie jo priimtą sprendimą sudaryti taikos sutartis su nurodytais asmenimis. Kartu su nurodytu el. laišku bankroto administratorius pateikė ir šalių pasirašytą taikos sutartį. Įmonė 2018 m. lapkričio 20 d. raštu kreipėsi į antstolį Donatą Kisielių, prašydama antstolio neteikti taikos sutarties tvirtinti teismui. Pažymėjo, kad bankrutavusios bendrovės 2018 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkime bankroto administratorius pakartotinai buvo įpareigotas nesudaryti jokių taikos sutarčių be kreditorių susirinkimo žinios ir pritarimo. Kreditoriui nesuprantamas toks bankroto administratoriaus elgesys, aukščiau nurodytų kreditorių susirinkimų nutarimų, kuriais buvo uždrausta bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartis kredito unijos teisminiuose ginčuose, nevykdymas. Tokiu elgesiu bankroto administratorius pažeidžia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 20 punktą, kuris numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas yra bankroto administratoriaus pareiga. Atsižvelgiant į tai, kreditoriaus manymu, bankroto administratoriaus sudaryta taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui bei pažeidžia kredito unijos ir jos kreditorių interesus, todėl ji negali būti patvirtinta teismo.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi prašymą atmetė.

146.

15Teismas įvertinęs pateiktos 2019 m. vasario 22 d. taikos sutarties sąlygas sudarytos tarp BKB „Nacionalinės kredito unijos“, atstovaujamos bankroto administratoriaus ir skolininkų nustatė, kad išieškotojo vardu veikiantis bankroto administratorius atsisako tam tikrų didelių sumų piniginių lėšų išieškojimo iš skolininkų A. M., A. Ž., Ž. P., A. V. ir A. B..

167.

17Pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju nėra pateikti duomenys, kad BKB Nacionalinė kredito unija kreditoriai sutinka su tokia taikos sutartimi, t. y. nepateiktas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl pritarimo 2019 m. vasario 22 d. sudarytos taikos sutarties sąlygoms. Juo labiau, kad iš kreditorės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikto teismui pranešimo turinio matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimų nutarimu buvo uždrausta bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartis kredito unijos teisminiuose ginčuose, o 2018 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimų nutarimu buvo nutarta, kad taikos sutarčių sudarymas teisminiuose procesuose turi būti prieš tai suderintas su kreditoriais.

188.

19Teismas taip pat pažymėjo, kad vykdomųjų bylų duomenimis skolos išieškotojai BKB Nacionalinė kredito unijai išieškomos pagal teismų išduotus vykdomuosius raštus, priimtus sprendimų ir nutarčių, kuriais BKB Nacionalinei kredito unijai buvo solidariai priteistos sumos iš kelių atsakovų, pagrindu. Šiuo atveju teismui teikta taikos sutarties, kuri buvo pasirašyta išieškotojos BKB Nacionalinės kredito unijos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ atstovo bei skolininkų A. M., A. Ž., Ž. P., A. V. ir A. B., t. y. ne visų solidarių skolininkų. Byloje nėra pateikta duomenų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog kiti solidarūs skolininkai, t. y. UAB „Electrical systems“, UAB „Sinota“, UAB „Viewrch“, D. D., A. Ž. ir N. B., išieškotojo bankroto administratoriaus buvo supažindinti su minėtų skolininkų ir išieškotojos BKB Nacionalinės kredito unijos, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, 2019 m. vasario 22 d. sudaryta taikos sutartimi (jos dalimi). Teismas taipogi pažymėjo ir tai, kad iš taikos sutarties sąlygų nėra aišku, ar nuo skolininkų A. M., A. Ž., Ž. P., A. V. ir A. B. solidariųjų prievolių dalių yra atleidžiami kiti solidarieji skolininkai, t. y. UAB „Electrical systems“, UAB „Sinota“, UAB „Viewrch“, D. D., A. Ž. ir N. B..

209.

21Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas negalėjo spręsti, ar tokia taikos sutartimi nebus pažeisti bankrutavusios kredito unijos kreditorių interesai. Dėl to, atsisakė tvirtinti teismui pateiktą taikos sutartį.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2310.

24Apeliantas BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės t .y patenkinti antstolio Donato Kisieliaus prašymą patvirtinti taikos sutartis vykdomosiose bylose.

2511.

26Nurodė, kad šiuo atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi iš esmės atsisakė tenkinti antstolio prašymą, kadangi iš esmės vadovavosi tik pavienio kreditoriaus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo" pateiktais prašymais bei paaiškinimais, kurie iš esmės savo prigimtimi prieštarauja bankroto proceso tikslams, funkcijoms bei imperatyviems normų teisės aktų reikalavimams. Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria buvo nutarta iškelti bankroto bylą Nacionalinei kredito unijai buvo priimta dar 2013 m. vasario 15 d., o nutartis likviduoti įmonę buvo priimta dar 2013 m. rugpjūčio 28 d. taigi bankroto byla jau tęsiasi daugiau kaip šešerius metus.

2712.

28Pažymėjo, jog šiuo atveju yra susiklosčiusi situacija, kai Nacionalinės kredito Unijos kreditorių susirinkimas, o būtent – didžiausias kreditorius VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ iš esmės prieštarauja ir neleidžia užbaigti bankroto procedūrų iki galo, kadangi vadovaujasi tik savo interesais ar galimai principais.

2913.

30Apeliantai A. Ž., Ž. P., A. B., A. M. ir A. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartį ir patenkinti antstolio Donato Kisieliaus pareiškimą patvirtinti taiko sutartis.

3114.

32Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi suabsoliutino vieno kreditoriaus interesus prieštarauti sudaryti taikos sutartį ir taip paneigė ne tik skolininkų, tačiau ir bankroto administratoriaus ne kartą išreikštą valią dėl taikos sutarties sudarymo reikiamumo. Šiuo atveju, nors kreditorių interesai yra laikomi svarbesni bankroto procese, tačiau jų absoliutinti negalima ir privaloma atsižvelgti į skolininko interesus, kurie šiuo atveju taip pat svarbūs.

3315.

34Pažymėjo, kad bankroto procedūra vykdoma jau nuo 2013 m. pradžios ir tolimesnis tokios procedūros vykdymas prieštarautų bankroto proceso tikslams ir funkcijoms. Bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę. Nagrinėjant įmonių bankroto klausimus, situacija, kai bankroto procedūros yra vilkinamos, netoleruotina. Todėl kasacinis teismas yra nurodęs, jog bankroto bylos dalyviams piktnaudžiaujant savo teisėmis ir vilkinant procesą, ją nagrinėjantis teismas privalo imtis įstatyme nustatytų priemonių užkirsti tokiam piktnaudžiavimui kelią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

3516.

36Akivaizdu, kad yra susiklosčiusi identiška situacija, kai vieno kreditoriaus interesai ir galimai principai lemia tai, kad bankroto procedūros negalima užbaigti, nes tam yra reikalinga perleisti kreditorinius reikalavimus arba sudaryti taikos sutartis. Nurodė, kad yra vadovaujamasi ne norminių teisės aktų reikalavimais, o vieno kreditoriaus interesais, todėl tokia Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Juo labiau, kad apeliantų žiniomis, Nacionalinė kredito unija net neturi lėšų mokėti bankroto administratoriui atlyginimo ir padengti administravimų išlaidų sąmatos. Akivaizdu, kad tokia situacija iš esmės prieštarauja bankroto procedūros esmei, kadangi siekiama eliminuoti nemokią įmonę iš finansų sistemos, nedidinant jos skolų, o šiuo atveju susidaro priešinga situacija: įmonės skolos didinimas, kuomet įmonė nėra likviduojama, taip darant žalą visai finansų sistemai.

3717.

38Atkreipė teismo dėmesį ir į tai, kad apeliantai neturi jokių realių galimybių solidariai padengti priteistų įsiskolinimų. Šiuo atveju iš apeliantų solidariai yra priteista 11 mln. Eur, ką atitinkamai padalijus iš keturių, susidaro 2 750 000,00 Eur dydžio suma. Antstolis Donatas Kisielius, kuris vykdo išieškojimą, iš apelianto A. Ž. kas mėnesį išieško 70,00 Eur dydžio sumą, nes tik tokią sumą leidžia jo pajamos. Atitinkamai tokia suma iš apelianto A. Ž. būtų išieškoma apytiksliai 3 274 metus. Pažymėtina ir tai, kad šiuose paskaičiavimuose dar nėra atsižvelgta ir palūkanas, kurios yra ypatingai didelės, todėl šis laikotarpis tik dar labiau prailgės.

3918.

40Nurodė, kad skirtingai nei klaidingai teigia Vilniaus miesto apylinkės teismas, visų solidarių skolininkų pritarimas ar dalyvavimas sudarant taiko sutartį, nėra būtinas, kadangi solidarumas, esant skolininkų daugetui, reiškia skolos nedalomumą tarp skolininkų. Solidariosios prievolės nustatomos tam, kad kreditorius turėtų užtikrinimą, jog vieno skolininko prievolės neįvykdymas neturės įtakos prievolės įvykdymui, nes galima reikalauti, kad ją įvykdytų kitas bendraskolis. Solidariosios prievolės institutas leidžia apsaugoti kreditoriaus interesus ir tada, kai yra tik vienas pagrindinės prievolės skolininkas, susitariant dėl papildomos (šalutinės) prievolės, kurios skolininkas atsakys solidariai su pagrindinės prievolės skolininku (Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-303-543/2014). Akivaizdu, kad atsiskaitymo tvarką lemia ne skolininkų išreikšta valia, o kreditoriaus pasirinkimas, todėl kitų solidarių skolininkų informavimas neturi jokios reikšmės taikos sutarties sudarymo tarp bankroto administratoriaus, kuris išimtinai atstovauja įmonę, ir kitų solidarių skolininkų.

4119.

42Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi įtraukė į bylos nagrinėjimą suinteresuotais asmenimis UAB „Electrical systems“, UAB „Sinota“, UAB „Viewrch“, D. D., A. Ž. ir N. B.. Nustatė UAB „Electrical systems“, UAB „Sinota“, UAB „Viewrch“, D. D., A. Ž. ir N. B. 14 dienų terminą nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimus į apeliantų bankrutavusios kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“, A. Ž., Ž. P., A. B., A. M., A. V. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties.

4320.

44Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" pateikė teismui paaiškinimus, kuriais prašo patenkinus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo nustatyti papildomą terminą susipažinimui su bylos medžiaga bei papildomų argumentų pateikimui; tuo atveju, jei 2019-06-11 paskirtame teismo posėdyje byla bus nagrinėjama iš esmės, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-07 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2VP-11648-1080/2019, o atskiruosius skundus atmesti kaip nepagrįstus.

4521.

46Nurodė, kad BKB „Nacionalinė kredito unija“ inicijuotose bylose dėl paskolų komiteto narių bei valdybos narių padarytos žalos atlyginimo priimti teismo sprendimai palankūs BKB „Nacionalinė kredito unija“. Civilinėse bylose priimti teismų sprendimai įsiteisėjo ir turėjo būti vykdomi dar 2017 m.-2018 m. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo buvo aiškiai nurodyta, kad didelių sumų atsisakymas sudarant taikos sutartį pažeidžia viešąjį interesą, nes sumažina galimybes padengti kreditorinius reikalavimus. Nepaisant palankių įsiteisėjusių teismų sprendimų bei atsisakymo sudaryti taikos sutartis su skolininkais, Administratorius inicijuoja taikų ginčų sprendimą vykdymo procesuose bei siekia atsisakyti realių, milijonus eurų siekiančių, sumų išieškojimo iš skolininkų. Tuo tarpu skolininkai pagal pasirašomas bei prašomas patvirtinti taikos sutartis turėtų sumokėti vos po kelis tūkstančius eurų.

4722.

48Pažymėjo, kad bankroto administratorius 2018 m. nepaisydamas BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių draudimo, pasirašė taikos sutartis vykdymo procesuose. 2018 m. lapkričio 22 d. BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkime Bankroto administratorius pakartotinai buvo įpareigotas nesudaryti jokių taikos sutarčių be kreditorių susirinkimo žinios ir pritarimo.

4923.

50Nurodė, kad BKB „Nacionalinė kredito unija“ valdybos narių atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas IID turimais duomenimis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą Nr. 06-1-01003-11, kuriame tiriami ir BKB „Nacionalinė kredito unija“ valdybos narių veiksmai, t. y. siekiama įvertinti ar nebuvo sukčiavimo; turto pasisavinimo, turto iššvaistymo; nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, apgaulingas apskaitos tvarkymo; piktnaudžiavimo; nusikalstamo bankroto. Taigi, Bankroto administratorius siekia sudaryti taikos sutartis su asmenimis, kurie galimai yra padarę ir nusikalstamas veikas, galėjusias nulemti BKB „Nacionalinė kredito unija“ nemokumą.

5124.

52Pažymėjo, kad Bankroto administratorius, nepaisydamas teismo išvadų bei BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių draudimo sudaryti taikos sutartį, 2019 m. vasario 22 d. pakarotinai pasirašė taikos sutartį su skolininkais vykdomosiose bylose.

5325.

54Nurodė, kad bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai skundžiamoje nutartyje akcentavo, jog prieš tvirtinant taikos sutartį bankroto byloje, teismas turi įsitikinti, ar ja nebus pažeistos įmonės kreditorių teisės ir teisėti interesai bei viešasis interesas. Įvertinęs tai, kad prašoma tvirtinti taikos sutartimi yra faktiškai atsisakoma visų reikalavimo teisių, patvirtintų įsiteisėjusiais sprendimais, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, jog išieškotojo vardu veikiančiam bankroto administratoriui atsisakant tam tikrų didelių sumų piniginių lėšų išieškojimo, reikšminga tampa aplinkybė, ar kreditorių susirinkimas pritaria, ar nepritaria tokiomis sutarties sąlygoms.

5526.

56Pažymėjo, kad teismai yra suformulavę nagrinėjamai situacijai aktualią taisyklę, t. y. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1327/2012 nagrinėjęs klausimą dėl didelės vertės ieškinio atsisakymo, konstatavo, jog: „kreditorių susirinkimas - aukščiausia kreditorių teisių ir interesų apsaugos forma, leidžianti priimti sprendimus esminiais su jų skolininkės - bankrutuojančios įmonės - veikla susijusiais klausimais bei kontroliuoti administratoriaus veiklą. Šias funkcijas kreditorių susirinkimas vykdo ĮBĮ nustatyta tvarka ir sąlygomis. Įmonių bankroto įstatymo nuostatose nėra draudimo kreditorių susirinkimui spręsti klausimą dėl teisme įmonės pareikšto ieškinio atsisakymo. Tačiau ĮBĮ 23 straipsnio 12 punkte nurodoma, kad kreditorių susirinkimas turi teisę priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo. Atsižvelgiant į ieškinio atsisakymo reikšmę bankrutuojančios įmonės kreditorių teisėms ir pareigoms, darytina išvada, kad kreditorių susirinkimas turi teisę išreikšti ir savo poziciją, ar bankrutuojanti įmonė, atstovaujama administratoriaus, turėtų atsisakyti ieškinio“.

5727.

58Suinteresuotas asmuo N. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo dėl apeliantų atskirųjų skundų spręsti teismo nuožiūra, esant galimybei leisti derėtis dėl taikos sutarties sudarymo.

5928.

60Nurodė, kad jos atžvilgiu yra priimti du nepalankus apeliacinio teismo sprendimai. N. B. kelis kartus kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu sudaryti taikos sutartį.

6129.

62Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 11 d. nutartimi atidėjo apeliantų BKU „Nacionalinė kredito unija“, A. Ž., Ž. P., A. B., A. M., A. V. atskirųjų skundų dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties, nagrinėjimą iki Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-728/2019. Įtraukė į bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“.

6330.

64Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 22 d. nutartimi apeliantų bankrutavusios kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“, A. Ž., Ž. P., A. B., A. M., A. V. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties, skyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2019 m. rugsėjo 10 d. 9.00 val.

6531.

66Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo.

6732.

68Nurodė, kad dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-18 nutarties, priimtos c. b. Nr. 2-728-450/2019, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" pateikė kasacinį skundą. Pažymėjo, kad 2019-09-05 kreipėsi su pareiškimu dėl Administratoriaus nušalinimo nuo BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto bylos administratoriaus pareigų. Gautos BKB „Nacionalinė kredito unija“ audito už 2017 m. išvados patvirtina, jog Administratorius veikia netinkamai, kad VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" įsitikinimu, sudaro papildomą pagrindą konstatuoti prašomos patvirtinti taikos sutarties neteisėtumą bei grėsmę viešojo intereso pažeidimui.

6933.

70Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atidėjo apeliantų bankrutavusios kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“, A. Ž., Ž. P., A. B., A. M., A. V. atskirųjų skundų dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties, nagrinėjimą iki Lietuvos Aukščiausiajame Teisme bus išspręstas kasacinio skundo priėmimo klausimas Lietuvos apeliacinio teismo kitoje civilinėje byloje civilinėje byloje Nr. 2-728-450/2019, bei byla išnagrinėta kasacine tvarka.

7134.

72Lietuvos Aukščiausias Teismas 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-313/2020 nutarė priimti likviduojamos dėl bankroto BKB Nacionalinės kredito unijos, atstovaujamos nemokumo administratoriaus Laimono Tamošaičio, skundo dalies atsisakymą. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties dalį, pagal kurią panaikintas BKB Nacionalinės kredito unijos 2018 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo nutarta bankroto administratorių įpareigoti nedelsiant kreiptis į teismą dėl visos kreditoriaus reikalavimo sumos grąžinimo kreditoriams pagal civilinėje byloje Nr. e2A-394-178/2018 išieškotą sumą patvirtinimo ir, gavus teismo nutartį, nedelsiant pervesti lėšas kreditoriams, ir nutarties dalį, pagal kurią kita skundo dalis atmesta. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 18 d. nutartį. Nutraukti civilinės bylos dalį pagal pareiškėjos BKB Nacionalinės kredito unijos skundą dėl BKB Nacionalinės kredito unijos 2018 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu (išskyrus i ir ii nutarimo dalis) panaikinimo.

7335.

74Nurodė, kad teisme gautas pareiškėjos pareiškimas, kuriuo ji prašo priimti pareiškimą dėl skundo dalies dėl 2018 m. lapkričio 22 d. BKB Nacionalinės kredito unijos kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu (išskyrus i ir ii nutarimo dalis) atsisakymo. Pareiškėja nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1329-392/2019 atstatydino buvusią Unijos nemokumo administratorę UAB „Verslo konsultantai“ iš nemokumo administratoriaus pareigų ir naujuoju nemokumo administratoriumi paskyrė Laimoną Tamošaitį. Administratorius L. Tamošaitis, susipažinęs su BKB Nacionalinės kredito unijos bankroto proceso dokumentais, mano, kad buvusios administratorės veiksmai Unijos bankroto proceso metu prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms. Buvusi administratorė, būdama atsakinga už bankroto procedūrų teisėtumą ir privalėdama ginti visų kreditorių ir unijos interesus, šiuo atveju sudarydama taikos sutartis elgėsi priešingai – atsisakė didelės vertės reikalavimo teisės į žalos atlyginimą už neproporcingai ir neprotingai mažą žalos atlyginimo sumą ir tokiais veiksmais veikė prieš kreditorių interesų apsaugą ir naudą.

7536.

76Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi pasiūlė BKB „Nacionalinė kredito unija“ nemokumo administratoriui Laimonui Tamošaičiui per 14 dienų nuo nutarties įteikimo dienos pateikti nuomonę dėl apeliantų BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, A. Ž., Ž. P., A. B., A. M. ir A. V. atskirųjų skundų dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarties.

7737.

78Suinteresuotas asmuo BKB „Nacionalinė kredito unija“ pateikė prašymą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-03-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-11648- 1080/2019 palikti nepakeistą; likviduojamos dėl bankroto KU „Nacionalinė kredito unija“ ir solidarių skolininkų A. Ž., Ž. P., A. M., A. V. ir A. B. 2019-02-22 sudarytą taikos sutartį ex officio pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio.

7938.

80Nurodė, kad naujasis paskirtas administratorius, susipažinęs su bylos medžiaga, nesutinka su buvusios administratorės byloje išdėstyta pozicija ir sudaryta taikos sutartimi, kadangi buvusi administratorė veikė prieš kreditorių interesus, dėl ko ir buvo atstatydinta iš Unijos nemokumo administratoriaus pareigų, o taikos sutartis pažeidžia ne tik kreditorių interesus, bet ir prieštarauja viešai tvarkai ir gerai moralei, taip pat ir viešajam interesui, todėl yra niekinė ir negalioja ab initio.

8139.

82Atkreipė dėmesį, jog Finansinių nusikaltimų tarnyba prie LR VRM atlieka ikiteisminį tyrimą Nr. 06-1-01003-11, kuriame be kita ko, yra tiriami ir Unijos administracijos vadovų, valdybos ir paskolų komiteto narių, tarp kurių ir Skolininkų, atlikti veiksmai, kuriuose galimai yra nusikalstamų veikų, numatytų atitinkamuose BK straipsniuose sudėčių, t. y. sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, neteisėtos juridinio asmens veiklos, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, aplaidaus apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo, tarnybinių pareigų neatlikimo, dokumentų klastojimo, kreditinis sukčiavimo, nusikalstamas bankroto, neteisėto praturtėjimo. Taigi iš esmės Unija, atstovaujama Buvusios administratorės siekia sudaryti Taikos sutartį su asmenimis, kurie ne tik neteisėtais veiksmais sukėlė daugiau nei 5 mln. Eur žalą Unijai, bet ir galimai nusikalstamomis veikomis prisidėjo prie Unijos nemokumo.

8340.

84Pažymėjo, kad 2019-11-14 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1329-392/2019 atstatydino Buvusią Unijos nemokumo administratorę UAB „Verslo konsultantai“ iš Unijos nemokumo administratoriaus pareigų ir naujuoju Unijos nemokumo administratoriumi paskyrė Laimoną Tamošaitį. Buvusi administratorė sudarė dar vieną Unijos, jos kreditorių interesams, o galiausiai ir kitų solidarių skolininkų interesams bei viešajai tvarkai prieštaraujančią Taikos sutartį, pažeidžiančią ir Lietuvos apeliacinio teismo civ. b. Nr. e2A-237-286/2019 suformuotą precedentą.

8541.

86BKB „Nacionalinė kredito unija“ administratoriaus įsitikimu, buvusios administratorės sudaryta taikos sutartis prieštarauja viešajam interesui, kadangi taikos sutartyje numatytomis sąlygomis nepagrįstai ir neteisėtai yra sumažinamos BKB „Nacionalinė kredito unija“ galimybės padengti kuo didesnę dalį Unijos kreditorių reikalavimų. Taikos sutartimi BKB „Nacionalinė kredito unija“, atstovaujama, Buvusios administratorės, atsisako vienintelių sąlyginai perspektyvių reikalavimo teisių į Skolininkus, o pasilieka reikalavimo teises solidariuosius skolininkus, kurie iš esmės neturi jokio turto bei yra nemokūs, taikos sutartis pažeidžia kitų solidarių skolininkų interesus, tokia Taikos sutartis visiškai neatitinka BKB „Nacionalinė kredito unija“ ir jos kreditorių interesų, yra prieštaraujanti viešajam interesui ir negali būti tvirtinama.

8742.

88Nurodė, kad buvusi administratorė taikos sutartį vykdymo procese sudarė nesivadovaudama Unijos kreditorių susirinkimo priimtais nutarimais, kuriais ji buvo įpareigota nesudaryti taikos sutarčių be kreditorių susirinkimo žinios ir pritarimo, kas iš esmės reiškia, jog ji veikė priešingai Unijos interesams, o taikos sutartis neatitinka tikrosios Unijos ir jos kreditorių valios.

8943.

90Pažymėjo, kad tarp Unijos ir Skolininkų sudaryta Taikos sutartis, kurios pagrindu Unija Skolininkų naudai be jokio pagrindo atsisako itin didelių reikalavimo teisių, kilusių dėl Skolininkų Unijai sukeltos žalos, taip pat visų vykdymo procese pareikštų reikalavimų, pažeidžia viešąjį interesą bei neatitinka tikrosios Taikos sutarties šalių valios, kas iš esmės reiškia, jog tokiomis sąlygomis sudaryta Taikos sutartis prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

91IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

92Atskirasis skundas netenkintinas.

9344.

94Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9545.

96Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo antstolio Donato Kisieliaus prašymas dėl vykdymo procese sudarytos taikos sutarties patvirtinimo.

9746.

98Antstolis Donatas Kisielius prašė patvirtinti 2019 m. vasario 22 d. sudarytą taikos sutartį vykdomosiose bylose Nr. 0174/18/02049, Nr. 0174/18/02037, Nr. 0174/18/02040, Nr. 0174/18/02090, Nr. 0174/18/02614, Nr. 0174/18/02615, Nr. 0174/14/21877, Nr. 0174/15/02564, Nr. 0174/1502565, Nr. 0174/15/02572, Nr. 0174/15/02668, Nr. 0174/18/02042, Nr. 0174/18/02092, Nr. 0174/18/02616, Nr. 0174/14/21878, Nr. 0174/15/02667, Nr. 0174/18/02041, Nr. 0174/18/02091, Nr. 0174/18/02612, Nr. 0174/18/02613, Nr. 0174/14/21879, Nr. 0174/15/02672, Nr. 0174/18/02697, Nr. 0174/14/21799, Nr. 0174/18/02704, Nr. 0174/14/21800, Nr. 0174/18/02699 Nr. 0174/14/21801, Nr. 0174/14/21802, Nr. 0174/18/02700, Nr. 0174/15/02571, Nr. 0174/18/02038, Nr. 0174/15/02666, Nr. 0174/18/02060, Nr. 0174/15/02563, Nr. 0174/18/02610 ir Nr. 0174/18/02611 tarp BKB Nacionalinės kredito unijos, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ ir skolininkų A. M., A. Ž., Ž. P., A. V. bei A. B..

9947.

100Iš Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktos tvirtinti 2019 m. vasario 22 d. taikos sutarties nustatyta, kad:

101·

102Skolininko A. M. atžvilgiu antstolis vykdo šias vykdomąsias bylas: vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02049 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-877-431/2017, kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija iš skolininko A. M. išieškoma 579 240,04 Eur skola, 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. gruodžio 18 d. bei 1 700,00 Eur bylinėjimosi išlaidos.

103·

104Antstolis skolininko A. V. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas: vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02041 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-1788-619/2017 kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija solidariai iš skolininkų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. išieškoma 1 043 036,27 Eur skola, 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014 m. rugsėjo 11 d. bei 195,80 Eur bylinėjimosi išlaidos; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02091 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2466-803/2016, kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija solidariai iš skolininkų A. B., A. Ž., A. V. ir Ž. P. išieškoma 1 389 213,42 Eur skola ir 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. lapkričio 17 d.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02612 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2- 2075-852/2017 kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija solidariai iš skolininkų A. B., A. Ž., A. V. ir Ž. P. išieškoma 1 186 076,49 Eur skola ir 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. lapkričio 15d.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02613 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2075-852/2017, kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija iš skolininko A. V. išieškoma 494,18 Eur bylinėjimosi išlaidų; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02699 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-110-794/2017 kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija solidariai iš skolininkų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. išieškoma 1 493 678,95 Eur skola ir 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014 m. rugsėjo 4 d. bei iš kiekvieno atsakovo po 827,35 Eur bylinėjimosi išlaidos. Be kita ko, pažymėtina, kad iš skolininko A. V. išieškomos iš vykdymo išlaidos antstoliui vykdomosiose bylose Nr. 0174/18/02041, Nr. 0174/18/02091, Nr. 0174/18/02612, Nr. 0174/18/02613, Nr. 0174/18/02699, Nr. 0174/15/02566, Nr. 0174/14/21879, Nr. 0174/15/02672 ir Nr. 0174/14/21801.

105·

106Antstolis skolininko A. Ž. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas: vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02037 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2529-852/2016, kuris buvo išduotas remiantis Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartimi dėl solidaraus 5 261,35 Eur žalos atlyginimo ir procesinių palūkanų priteisimo ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai iš atsakovų A. B., A. Ž. ir D. D.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02040 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-1788-619/2017, kuris buvo išduotas remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 2 d. nutartimi, kuria ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai buvo solidariai iš atsakovų A. Ž., A. V., Ž. P., UAB „Electrical systems“ ir UAB „Sinota“ priteista 1 043 036,27 Eur žala, 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014 m. rugsėjo 11 d. bei 195,80 Eur bylinėjimosi išlaidos; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02090 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2466-803/2016, kuris buvo išduotas remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartimi, kuria ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai buvo solidariai iš atsakovų A. B., A. Ž., A. V. ir Ž. P. priteista 1 389 213,42 Eur nuostolių atlyginimas bei 5 proc. procesinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. lapkričio 17 d.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02614 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2075-852/2017, kuris buvo išduotas remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi, kuria ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai buvo solidariai iš atsakovų A. B., A. Ž., A. V. ir Ž. P. priteista 1 186 076,49 Eur nuostolių atlyginimas ir procesinės palūkanos bei 5 proc. procesinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. lapkričio 11 d.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02615 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2075-852/2017, kuris buvo išduotas remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 2 d. nutartimi, kuria ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai iš atsakovų A. B., A. Ž., A. V. ir Ž. P. buvo lygiomis dalimis, t. y. po 494,18 Eur priteistos bylinėjimosi išlaidos; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02697 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-110-794/2017, kuris buvo išduotas remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi, kuria ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai solidariai iš atsakovų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. buvo priteista 1 493 678,95 Eur nuostolių atlyginimas, 5 proc. procesinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014 m. rugsėjo 4 d. bei pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-110-794/2017, kuris buvo išduotas remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi, kuria ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai iš atsakovų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. dalimis buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos. Taip pat iš skolininko A. Ž. išieškomos ir vykdymo išlaidos antstoliui vykdomosiose bylose Nr. 0174/18/02037, Nr. 0174/18/02040, Nr. 0174/18/02090, Nr. 0174/18/02614, Nr. 0174/18/02615, Nr. 0174/18/02697, Nr. 0174/14/21877, Nr. 0174/15/02572, Nr. 0174/15/02668, Nr. 0174/14/21799.

107·

108Antstolis skolininko Ž. P. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas: vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02042 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-1788-619/2017, kurio pagrindu BKB Nacionalinė kredito unijai išieškoma solidariai iš atsakovų A. Ž., A. V., Ž. P., UAB „Electrical system“ ir UAB „Sinota“ 1 043 036,27 Eur skola, 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014 m. rugsėjo 11 d. bei iš kiekvieno atsakovo po 195,80 Eur bylinėjimosi išlaidos; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02092 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2- 2466-803/2016, kurio pagrindu BKB Nacionalinė kredito unijai išieškoma solidariai iš atsakovų A. B., A. Ž., A. V., Ž. P. 1 389 213,42 Eur skola, 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. lapkričio 17 d.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02616 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2- 2075-852/2017, kurio pagrindu BKB Nacionalinė kredito unijai išieškoma solidariai iš atsakovų A. B., A. Ž., A. V., Ž. P. 1 186 076,49 Eur skola, 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. lapkričio 15 d.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02704 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-110-794/2017, kurio pagrindu BKB Nacionalinė kredito unijai išieškoma solidariai iš atsakovų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. 1 493 678,95 Eur skola, 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014 m. rugsėjo 4 d. bei pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-110-794/2017, kuris buvo išduotas remiantis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi, kuria ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai iš atsakovų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. dalimis buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, t. y. po 827,35 Eur. Taip pat iš skolininko Ž. P. išieškomos ir vykdymo išlaidos antstoliui vykdomosiose bylose Nr. 0174/18/02042, Nr. 0174/18/02092, Nr. 0174/18/02616, Nr. 0174/18/02704, Nr. 0174/15/02565, Nr. 0174/14/21878, Nr. 0174/15/02667, Nr. 0174/14/21800.

109·

110Antstolis skolininkės A. B. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas: vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02038 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2529-852/2016, kuris buvo išduotas remiantis Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartimi dėl solidaraus 5 261,35 Eur žalos atlyginimo ir procesinių palūkanų priteisimo ieškovei BKB Nacionalinei kredito unijai iš atsakovų A. B., A. Ž. ir D. D.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02060 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 7 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2466-803/2016, kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija solidariai iš skolininkų A. B., A. Ž., A. V. ir Ž. P. išieškoma 1 389 213,42 Eur skola ir 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. lapkričio 17 d.; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02610 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2075-852/2017, kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija solidariai iš skolininkų A. B., A. Ž., A. V. ir Ž. P. išieškoma 1 186 076,49 Eur skola ir 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2015 m. lapkričio 15d. ; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02611 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-2075-852/2017, kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija iš skolininkės A. B. išieškoma 494,18 Eur bylinėjimosi išlaidų; vykdomąją bylą Nr. 0174/18/02700 pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-110-794/2017, kurio pagrindu kreditorei BKB Nacionalinė kredito unija solidariai iš skolininkų UAB „Viewrch“, UAB „Sinota“, A. Ž., A. V., Ž. P., A. B., A. Ž. ir N. B. išieškoma 1 493 678,95 Eur skola ir 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014 m. rugsėjo 4 d. bei iš kiekvieno atsakovo po 827,35 Eur bylinėjimosi išlaidos. Taip pat iš skolininkės A. B. išieškomos ir vykdymo išlaidos antstoliui vykdomosiose bylose Nr. 0174/18/02038, Nr. 0174/18/02060, Nr. 0174/18/02610, Nr. 0174/18/02611, Nr. 0174/18/02700, Nr. 0174/14/21802, Nr. 0174/15/02571, Nr. 0174/15/02666, Nr. 0174/15/02563.

11148.

112Apibendrinant darytina išvada, kad skolininko A. M. skola sudaro 579 240,04 Eur, tuo tarpu skolininkų A. B., A. Ž., Ž. P. ir A. V. skola (žalos Unijai atlyginimas) sudaro daugiau kaip 5 000 000 Eur.

11349.

114Iš taikos sutarties nustatyta, kad taikos sutartimi BKB Nacionalinė kredito unija, atstovaujama buvusios administratorės UAB „Verslo konsultantai“, ir Unijos Skolininkai susitarė, jog A. M. įsipareigoja sumokėti 3 200 Eur, A. B. - 1 950 Eur, A. Ž. - 5 772 Eur, Ž. P. - 8 580 Eur, A. V. 3 445 Eur. Taigi Skolininkai Unijai įsipareigoja iš viso sumokėti 22 947 Eur, o BKB Nacionalinė kredito unija skolininkų atžvilgiu atsisakė visų likusių pinigų sumų reikalavimo, kurie sudaro daugiau kaip 5 000 000 Eur ir patvirtina, jog pagal šią Taikos sutartį neturės Skolininkams jokių pretenzijų ir reikalavimų.

11550.

116Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalį bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

11751.

118Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad dispozityvumo principas ir iš jo kylanti šalių laisvė susitarti dėl taikos sutarties sąlygų nėra absoliuti. Šalių veiksmus kontroliuojantis teismas netvirtina taikos sutarties, jei byloje nustatomi CPK 42 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti pagrindai, t. y. bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais turi įvertinti šalių pasiektos taikos sutarties sąlygų atitiktį imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui. Teismas neturi atsisakyti tvirtinti šalių taikos sutarties, jeigu materialiojoje teisėje tų šalių teisės nevaržomos ir tokia sutartis nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2009; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2010; kt.). Teismui atsisakius tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, ji neįgyja teisinės galios, tokiu atveju teismas turi tęsti ginčo nagrinėjimą CPK nustatyta tvarka.

11952.

120Vertinant, ar yra viešasis interesas tuo atveju, kai šalys bylą baigia taikos sutartimi, atsižvelgtina į tai, jog CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Teisingumo principas reikalauja, kad asmenys, įgyvendindami savo teises, nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Laikantis šio principo, tuo atveju, kai šalių sudaryta taikos sutartimi pažeidžiamos kito asmens teisės, tokių teisių gynimas yra viešasis interesas, nors šalių sudaryta taikos sutartis išoriškai gali atrodyti kaip taikus teisinio ginčo baigimas. Teismas, nustatęs viešojo intereso pažeidimą, taikos sutarties neturi tvirtinti. Teismas, tvirtindamas šalių sudarytą taikos sutartį, turi aiškinti, ar taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis nepažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės. Pažeidžiant kitų asmenų teises, pažeidžiama ir nustatyta teisės tvarka. Nustatytos teisės tvarkos pažeidimai valstybėje netoleruojami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-246-701/2019, 59 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

12153.

122Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog bankroto bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso. Tam, jog byloje šalys sąžiningai ir protingai naudotųsi procesinėmis teisėmis, teismui yra suteikta teisė kontroliuoti, kad šalys tinkamai įgyvendintų savo procesines teises. Teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, atsakovo pripažinimo ieškinio ir netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.)(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-296-684/2018).

12354.

124Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išsakyta pozicija, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikti duomenys, kad BKB Nacionalinė kredito unija kreditoriai sutinka su tokia taikos sutartimi, t. y. nepateiktas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl pritarimo 2019 m. vasario 22 d. sudarytos taikos sutarties sąlygoms. Juo labiau, kad iš kreditorės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikto teismui pranešimo turinio matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimų nutarimu buvo uždrausta bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartis kredito unijos teisminiuose ginčuose, o 2018 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimų nutarimu buvo nutarta, kad taikos sutarčių sudarymas teisminiuose procesuose turi būti prieš tai suderintas su kreditoriais.

12555.

126Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vykdomųjų bylų duomenimis skolos išieškotojai BKB Nacionalinė kredito unijai išieškomos pagal teismų išduotus vykdomuosius raštus, priimtus sprendimų ir nutarčių, kuriais BKB Nacionalinei kredito unijai buvo solidariai priteistos sumos iš kelių atsakovų, pagrindu. Šiuo atveju teismui teikta taikos sutartis, kuri buvo pasirašyta išieškotojos BKB Nacionalinės kredito unijos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ atstovo bei skolininkų A. M., A. Ž., Ž. P., A. V. ir A. B., t. y. ne visų solidarių skolininkų.

12756.

128Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad taikos sutartimi pažeidžiami ir kitų solidariųjų skolininkų interesai, kadangi asmenų, nesudariusių Taikos sutarties, atsakomybės už solidariais veiksmais sukelta žalą apimtis išauga.

12957.

130Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-878-392/2020 be kitų nagrinėjamų klausimų atmetė administratoriaus skundą, kur administratorius skundė 2018 m. lapkričio 22 d kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo jis buvo pakartotinai įpareigotas nesudaryti jokių taikos sutarčių be kreditorių susirinkimo žinios ir pritarimo. Teismas vertino, kad šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra pagrįstas. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartį pakeitė ir be kita ko nutarė panaikinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ 2018 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta bankroto administratorę įpareigoti nesudaryti jokių taikos sutarčių be kreditorių susirinkimo žinios ir pritarimo. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-313/2020 nutarė priimti likviduojamos dėl bankroto BKB Nacionalinės kredito unijos, atstovaujamos nemokumo administratoriaus Laimono Tamošaičio, skundo dalies atsisakymą. Be kita ko nutarė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 18 d. nutartį. Nutraukti civilinės bylos dalį pagal pareiškėjos BKB Nacionalinės kredito unijos skundą dėl BKB Nacionalinės kredito unijos 2018 m. lapkričio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu (išskyrus i ir ii nutarimo dalis) panaikinimo.

13158.

132Be to iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-878-392/2020, KB „Nacionalinė kredito unija“ iškelta bankroto byla, unijos bankroto administratore paskirta UAB „Verslo konsultantai“. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi atstatydino UAB „Verslo konsultantai“ iš bankrutavusios KB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorės pareigų. Paskyrė Laimoną Tamošaitį bankrutavusios KB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratoriumi. Įpareigojo UAB „Verslo konsultantai“ per 14 dienų perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui Laimonui Tamošaičiui bankrutavusios KB „Nacionalinė kredito unija“ turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus įmonės dokumentus. Teismas nustatė, kad administratorė nevykdė įsiteisėjusiais teismo sprendimais jai nustatytos pareigos grąžinti be pagrindo pervestas lėšas; pakartotinai ir savarankiškai sudaro kreditoriams nenaudingas taikos sutartis su skolininkais vykdomosiose bylose, negavusi kreditorių pritarimo ir būdama informuota, kad kreditoriai taikos sutarčių sudarymui nepritaria; atlieka akivaizdžiai nesąžiningus bei bankroto procesą vilkinančius veiksmus, kurie daro žalą kreditoriams ir viešajam interesui, netinkamai vykdo jai tenkančias pareigas.

13359.

134Atsižvelgiant į tai, kad yra konstatuota, kad BKB „Nacionalinė kredito unija“ buvusi nemokumo administratorė sudarinėjo nenaudingas įmonei taikos sutartis bei į tai, kad sudaryta taikos sutartis prieštarauja viešajam interesui, todėl apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl apeliantų A. Ž., Ž. P., A. B., A. M., A. V. atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

135Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

13660.

137Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" pateikė teismui prašymą priteisti 1 224,52 Eur bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 11 d. nutartimi įtraukė į bylos nagrinėjimą suinteresuotu asmeniu VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

13861.

139Suinteresuotas asmuo nurodė, kad jo išlaidas sudaro: pozicijos derinimas su klientu, prašymo įtraukti trečiuoju asmeniu rengimas ir pateikimas teismui, rašytinių paaiškinimų rengimas ir pateikimas, prašymo dėl papildomų įrodymų prijungimo, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų rengimas ir pateikimas teismui. Be to, suinteresuotas asmuo pateikė PVM sąskaitas faktūras bei mokėjimo nurodymus, patvirtinančius minėtų išlaidų buvimą.

14062.

141Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš suinteresuoto asmens pateiktų sąskaitų faktūrų Nr. 2827/19LT ir Nr. 4054/19Lt matyti, kad jos išrašytos dėl teisinės konsultacijos bankroto byloje, sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus keitimo. Minėtas klausimas nagrinėjamojoje byloje nebuvo sprendžiamas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. B2-878-392/2020 Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 14 d. nutartimi atstatydino UAB „Verslo konsultantai“ iš bankrutavusios KB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorės pareigų. Minėtoje nutartyje teismas pasisakė dėl nagrinėjamojoje byloje pateiktų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, vertino suinteresuoto asmens - kreditoriaus pateiktas tas pačias PVM sąskaitas -faktūras, todėl suinteresuoto asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas, nepateikus įrodymus, kad prašomos priteisti išlaidos buvo patirtos būtent šioje byloje.

142Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 759 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

143Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas antstolis Donatas Kisielius kreipėsi į teismą ir prašė... 5. 2.... 6. Bankrutavusios kredito unijos „Nacionalinė kredito unija“ didžiausią... 7. 3.... 8. 2018 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo 5 - uoju darbotvarkės klausimu... 9. 4.... 10. 2018 m. lapkričio 16 d. el. laišku bankroto administratorius informavo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 7 d. nutartimi prašymą... 14. 6.... 15. Teismas įvertinęs pateiktos 2019 m. vasario 22 d. taikos sutarties sąlygas... 16. 7.... 17. Pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju nėra pateikti duomenys, kad BKB... 18. 8.... 19. Teismas taip pat pažymėjo, kad vykdomųjų bylų duomenimis skolos... 20. 9.... 21. Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas negalėjo spręsti, ar... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 23. 10.... 24. Apeliantas BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorius UAB... 25. 11.... 26. Nurodė, kad šiuo atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. kovo 7 d.... 27. 12.... 28. Pažymėjo, jog šiuo atveju yra susiklosčiusi situacija, kai Nacionalinės... 29. 13.... 30. Apeliantai A. Ž., Ž. P., A. B., A. M. ir A. V. pateikė atskirąjį skundą,... 31. 14.... 32. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi suabsoliutino vieno... 33. 15.... 34. Pažymėjo, kad bankroto procedūra vykdoma jau nuo 2013 m. pradžios ir... 35. 16.... 36. Akivaizdu, kad yra susiklosčiusi identiška situacija, kai vieno kreditoriaus... 37. 17.... 38. Atkreipė teismo dėmesį ir į tai, kad apeliantai neturi jokių realių... 39. 18.... 40. Nurodė, kad skirtingai nei klaidingai teigia Vilniaus miesto apylinkės... 41. 19.... 42. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi įtraukė į bylos... 43. 20.... 44. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" pateikė... 45. 21.... 46. Nurodė, kad BKB „Nacionalinė kredito unija“ inicijuotose bylose dėl... 47. 22.... 48. Pažymėjo, kad bankroto administratorius 2018 m. nepaisydamas BKB... 49. 23.... 50. Nurodė, kad BKB „Nacionalinė kredito unija“ valdybos narių atžvilgiu... 51. 24.... 52. Pažymėjo, kad Bankroto administratorius, nepaisydamas teismo išvadų bei BKB... 53. 25.... 54. Nurodė, kad bankroto bylos yra susijusios su viešuoju interesu, todėl... 55. 26.... 56. Pažymėjo, kad teismai yra suformulavę nagrinėjamai situacijai aktualią... 57. 27.... 58. Suinteresuotas asmuo N. B. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo dėl apeliantų... 59. 28.... 60. Nurodė, kad jos atžvilgiu yra priimti du nepalankus apeliacinio teismo... 61. 29.... 62. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 11 d. nutartimi atidėjo... 63. 30.... 64. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 22 d. nutartimi apeliantų... 65. 31.... 66. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" pateikė... 67. 32.... 68. Nurodė, kad dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-18 nutarties, priimtos c.... 69. 33.... 70. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 10 d. nutartimi atidėjo apeliantų... 71. 34.... 72. Lietuvos Aukščiausias Teismas 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi civilinėje... 73. 35.... 74. Nurodė, kad teisme gautas pareiškėjos pareiškimas, kuriuo ji prašo priimti... 75. 36.... 76. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi pasiūlė BKB... 77. 37.... 78. Suinteresuotas asmuo BKB „Nacionalinė kredito unija“ pateikė prašymą... 79. 38.... 80. Nurodė, kad naujasis paskirtas administratorius, susipažinęs su bylos... 81. 39.... 82. Atkreipė dėmesį, jog Finansinių nusikaltimų tarnyba prie LR VRM atlieka... 83. 40.... 84. Pažymėjo, kad 2019-11-14 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje... 85. 41.... 86. BKB „Nacionalinė kredito unija“ administratoriaus įsitikimu, buvusios... 87. 42.... 88. Nurodė, kad buvusi administratorė taikos sutartį vykdymo procese sudarė... 89. 43.... 90. Pažymėjo, kad tarp Unijos ir Skolininkų sudaryta Taikos sutartis, kurios... 91. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 92. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 93. 44.... 94. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 95. 45.... 96. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 97. 46.... 98. Antstolis Donatas Kisielius prašė patvirtinti 2019 m. vasario 22 d. sudarytą... 99. 47.... 100. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismui pateiktos tvirtinti 2019 m. vasario 22... 101. ·... 102. Skolininko A. M. atžvilgiu antstolis vykdo šias vykdomąsias bylas:... 103. ·... 104. Antstolis skolininko A. V. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas:... 105. ·... 106. Antstolis skolininko A. Ž. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas:... 107. ·... 108. Antstolis skolininko Ž. P. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas:... 109. ·... 110. Antstolis skolininkės A. B. atžvilgiu vykdo šias vykdomąsias bylas:... 111. 48.... 112. Apibendrinant darytina išvada, kad skolininko A. M. skola sudaro 579 240,04... 113. 49.... 114. Iš taikos sutarties nustatyta, kad taikos sutartimi BKB Nacionalinė kredito... 115. 50.... 116. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalį bet... 117. 51.... 118. Kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad dispozityvumo principas ir iš jo... 119. 52.... 120. Vertinant, ar yra viešasis interesas tuo atveju, kai šalys bylą baigia... 121. 53.... 122. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog bankroto bylos... 123. 54.... 124. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 125. 55.... 126. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vykdomųjų... 127. 56.... 128. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad taikos sutartimi pažeidžiami ir... 129. 57.... 130. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos... 131. 58.... 132. Be to iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta,... 133. 59.... 134. Atsižvelgiant į tai, kad yra konstatuota, kad BKB „Nacionalinė kredito... 135. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 136. 60.... 137. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" pateikė... 138. 61.... 139. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad jo išlaidas sudaro: pozicijos derinimas su... 140. 62.... 141. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš suinteresuoto asmens... 142. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 759 straipsniu,... 143. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutartį palikti...