Byla e2-18389-600/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Danėja“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fiat Lux“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Green Hotel“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Danėja“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8 777,71 Eur skolą, 1 802,88 Eur delspinigių, 6 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo sudaryta subrangos sutartis. Trečiasis asmuo neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. Atsakovė laidavimo sutartimi įsipareigojo atsakyti už trečiojo asmens įsipareigojimus pagal subrangos sutartį.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (buveinės adresu), trečiajam asmeniui – jo bankroto administratorei. Atsakovė ir trečiasis asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį teismui nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkinamas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. spalio 16 d. tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Fiat Lux“ ir trečiojo asmens UAB „Danėja“ buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. SUB141016-01IIMB (toliau – Subrangos sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo savo rizika ir priemonėmis atlikti Subrangos sutarties priede nurodytus darbus objekte ( - ), o trečiasis asmuo įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus (Subrangos sutarties 2.1 punktas). 2016 m. balandžio 21 d. atsakovė UAB „Green Hotel“ ir ieškovė sudarė laidavimo sutartį (toliau – Laidavimo sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo atsakyti, jei trečiasis asmuo neįvykdys visos ar dalies prievolės, kilusios iš tarp ieškovės ir trečiojo asmens sudarytos Subrangos sutarties (Laidavimo sutarties 1 punktas). Už pagal Subrangos sutartį atliktus darbus ieškovė išrašė trečiajam asmeniui keturias pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitas faktūras: Serija FLE Nr. 000020448, Serija FLE Nr. 000020473, Serija FLE Nr. 000020474 ir Serija FLE Nr. 000020503. Ieškovė nurodo, kad trečiasis asmuo netinkamai įvykdė Subrangos sutartimi prisiimtas prievoles ir liko skolingas ieškovei 8 777,71 Eur. Ieškovė 2019 m. kovo 12 d. išsiuntė atsakovei kreditorinį reikalavimą dėl atsiskaitymo pagal Laidavimo sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškove (CPK 178 straipsnis).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.76 straipsnio 1 dalimi, laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškove, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 8 777,71 Eur skolą yra tenkinamas.

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1 802,88 Eur delspinigių. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Pagal CK 6.81 straipsnį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Tarp ieškovės ir trečiojo asmens sudarytos Subrangos sutarties 10.2 punkte šalys susitarė, kad trečiasis asmuo už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną privalo mokėti ieškovei 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Subrangos sutarties sumos, bet ne daugiau kaip 10 procentų sutarties vertės. Laidavimo sutartimi atsakovė įsipareigojo atsakyti ieškovei pagal Subrangos sutartį tomis pačiomis sąlygomis kaip ir trečiasis asmuo, įskaitant ir netesybas ir nuostolių atlyginimą (Laidavimo sutarties 1 punktas). Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkinamas, priteisiant ieškovei iš atsakovės 1 802,88 Eur delspinigių.

10Reikalavimas dėl procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo tenkintinas CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies, pagrindu. Iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (10 580,59 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019 m. balandžio 26 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovei iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 277,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio, kurį sudaro 238,00 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 38,00 Eur žyminis mokestis už teismo 2019 m. balandžio 26 d. nutartimi atsakovės turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis, 93 straipsnis).

12Byloje patirta 3,72 Eur pašto išlaidų. Vadovaujantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93 straipsnio 5 dalimi, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovei UAB „Fiat Lux“, j. a. k. 124853278, iš atsakovės UAB „Green Hotel“, j. a. k. 303391016, 8 777,71 Eur (aštuonis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt septynis Eur 71 ct) skolos, 1 802,88 Eur (vieną tūkstantį aštuonis šimtus du Eur 88 ct) delspinigių, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (10 580,59 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 277,00 Eur (du šimtus septyniasdešimt septynis Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Green Hotel“, j. a. k. 303391016, į valstybės biudžetą 3,72 Eur (tris Eur 72 ct) teismo patirtų pašto išlaidų. Šios išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) sąskaitą, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant kvitą apie sumokėtas priteistas teismo pašto išlaidas.

17Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodama per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai