Byla 2YT-11938-1071/2018
Dėl atleidimo iš globėjo ir turto administratoriaus pareigų ir kito globėjo ir turto administratoriaus pareigų paskyrimo neveiksniam tam tikrose srityse pripažintam asmeniui – J. V., suinteresuoti asmenys Biudžetinės įstaigos Viliaus Gaigalaičio globos namai ir Gargždų socialinių paslaugų centras

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas Pliuskevičius, sekretoriaujant Karolinai Butkienei, dalyvaujant pareiškėjos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovei Jolantai Papievienei, suinteresuoto asmens Biudžetinės įstaigos Viliaus Gaigalaičio globos namų atstovei M. K., suinteresuoto asmens Biudžetinės įstaigos Gargždų socialinių paslaugų centro atstovei V. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pareiškimą dėl atleidimo iš globėjo ir turto administratoriaus pareigų ir kito globėjo ir turto administratoriaus pareigų paskyrimo neveiksniam tam tikrose srityse pripažintam asmeniui – J. V., suinteresuoti asmenys Biudžetinės įstaigos Viliaus Gaigalaičio globos namai ir Gargždų socialinių paslaugų centras.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 2018 m. rugsėjo 6 d. pateiktu pareiškimu prašo atleisti Biudžetinę įstaigą Gargždų socialinių paslaugų centrą iš J. V. globėjo ir turto administratoriaus pareigų ir J. V. globėju ir turto administratoriumi paskirti Biudžetinę įstaigą Viliaus Gaigalaičio globos namus.

5Suinteresuotas asmuo Biudžetinė įstaiga Gargždų socialinių paslaugų centras atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad sutinka su pareikštu reikalavimu atleisti ją iš J. V. globėjo ir turto administratoriaus pareigų ir J. V. globėju ir turto administratoriumi paskirti Biudžetinę įstaigą Viliaus Gaigalaičio globos namus.

6Suinteresuotas asmuo Biudžetinė įstaiga Viliaus Gaigalaičio globos namai atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad sutinka pareikštu reikalavimu atleisti Biudžetinę įstaigą Gargždų socialinių paslaugų centrą iš J. V. globėjo ir turto administratoriaus pareigų ir sutinka būti J. V. globėju ir turto administratoriumi.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti.

8Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Biudžetinės įstaigos Viliaus Gaigalaičio globos namų atstovė su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad globos namai sutinka būti J. V. globėju ir turto administratoriumi.

9Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Biudžetinės įstaigos Gargždų socialinių paslaugų centro atstovė su pareiškimu sutiko ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad Gargždų socialinių paslaugų centras neturi tinkamų sąlygų pasirūpinti J. V..

10Asmuo, kuriam rekomenduojama skirti naują globėją ir turto administratorių – J. V. – nuomonės dėl pateikto pareiškimo nepareiškė. 2018 m. spalio 19 d. nutartimi, atsižvelgiant į J. V. sveikatos būklę, nustatytą ekspertizės metu nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2YT-102-586/2018, o būtent, kad J. V. negali teismo posėdžio metu suteikti adekvačios informacijos apie save ir savo sveikatą, J. V. į teismo posėdį nekviesta, tačiau informuota apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką (CPK 507 straipsnio 3 dalis).

112018 m. lapkričio 7 d. protokoline nutartimi teismas, atsižvelgdamas į byloje dalyvaujančių asmenų sutikimą, nutarė bylą nagrinėti J. V. nedalyvaujant.

12Teismas

konstatuoja:

13pareiškimas tenkintinas.

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2018 m. kovo 12 d. sprendimu buvo pakeistas Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2004 m. liepos 13 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-494-01-2004 ir J. V., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ), pripažinti neveiksnia šiose srityse:

15- turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusiame su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas), asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme, susijusiame su lizingo, daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu, kilnojamojo turto naudojime, valdyme ir disponavime juo (kilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai), nekilnojamojo turto naudojime, valdyme ir disponavime juo (nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai), paveldėjimo teisiniuose santykiuose (palikimo priėmimas, testamento sudarymas), dalyvavime ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla);

16- asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių srityje (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra), sveikatos priežiūros srityje (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas), šeimos santykių srityje (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti), asmens gebėjime būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus, darbo teisinių santykių srityje (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius).

17Tuo pačiu sprendimu V. V. buvo atleista nuo neveiksnios J. V. globėjos ir turto administratorės pareigų, ir neveiksnios J. V. globėju ir turto administratoriumi skirta Biudžetinė įstaiga Gargždų socialinių paslaugų centras.

18Iš Biudžetinės įstaigos Gargždų socialinių paslaugų centro prašymo atleisti centrą iš J. V. globėjo ir turto administratoriaus pareigų, matyti, J. V. pas globėją ir turto administratorių negyvena nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d., ir yra apgyvendinta Viliaus Gaigalaičio globos namuose (4 b. l.).

19Iš Biudžetinės įstaigos Viliaus Gaigalaičio globos namų 2018 m. rugsėjo 4 d. sutikimo, matyti, kad J. V. jų globos namuose gyvena nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d., o kadangi ji negali pasirūpinti savo poreikiais, todėl Viliaus Gaigalaičio globos namai sutinka būti paskirti J. V. globėju ir turto administratoriumi (5 b. l.).

20Teismo posėdžio metu pareiškėja ir suinteresuoti asmenys patvirtino, kad Viliaus Gaigalaičio globos namai gali tinkamai vykdyti globėjo pareigas ir atstovauti globotinės interesus.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.242 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog kai teismas pripažįsta asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu, privalo nedelsiant paskirti šio asmens globėją. CPK 494 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal globėjo ar rūpintojo, globos ir rūpybos institucijos pareiškimą globėjas ar rūpintojas gali būti jį paskyrusio teismo nutartimi atleistas nuo pareigų, jeigu jų negali atlikti dėl savo ar artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių.

22Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad neveiksnia tam tikrose srityse pripažinta J. V. jau nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. yra apgyvendinta Viliaus Gaigalaičio globos namuose. Ši aplinkybė suponuoja išvadą, kad globėja – Biudžetinė įstaiga Gargždų socialinių paslaugų centras, nebegali užtikrinti globotinės teisių ir interesų, tai, nurodydama, kad Gargždų socialinių paslaugų centras negali užtikrinti reikiamų sąlygų globotinei, teismo posėdžio metu patvirtino ir Gargždų socialinių paslaugų centro atstovė, todėl konstatuotina, kad tolimesnė J. V. globa esant paskirtai jos globėjai Biudžetinei įstaigai Gargždų socialinių paslaugų centrui, neatitinka globotinės interesų. Nurodytos priežastys laikytinos svarbiomis, todėl pareiškimas tenkintinas ir Biudžetinė įstaiga Gargždų socialinių paslaugų centras atleistina iš J. V. globėjos ir turto administratorės pareigų. Atleidus globėją iš pareigų, neveiksnia tam tikrose srityse pripažinta J. V. liktų be globėjo ir turto administratoriaus, todėl teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų apsaugotos globos reikalingų asmenų teisės ir interesai, todėl skirtinas naujas globėjas (CPK 491 straipsnio 2 dalis). Byloje nėra duomenų apie kitus galimus kandidatus neveiksnios tam tikrose srityse pripažintos J. V. globėjo ir turto administratoriaus pareigoms. Bylos duomenys patvirtina, kad neveiksni tam tikrose srityse pripažinta J. V. nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. gyvena Viliaus Gaigalaičio globos namuose, kurie sutinka būti paskirti J. V. globėju ir turto administratoriumi.

23Įvertinus visas pirmiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad Viliaus Gaigalaičio globos namų paskyrimas J. V. globėju ir turto administratoriumi visiškai atitiks globotinės interesus (CK 3.238 straipsnis, 3.242 straipsnio 4 dalis, 3.245 straipsnis, 3.277 straipsnis, 4.239 straipsnis, 4.241 straipsnis, CPK 508 straipsnio 3 dalis).

24Globėjui išaiškinamos globėjo ir turto administratoriaus teisės ir pareigos. Globėjas yra globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, turi teisę sudaryti neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius (CK 3.240 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). Globėjų veiklą prižiūri globos institucijos (CK 3.241 straipsnio 1 dalis). Globėjas gali būti atleistas nuo pareigų, jeigu jų negali atlikti dėl savo artimųjų giminaičių ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių (CK 3.246 straipsnio 2 dalis). Jeigu globėjas netinkamai atlieka pareigas, neužtikrina globotinio teisių ir interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis savanaudiškais tikslais, jis gali būti teismo nutartimi nušalintas nuo globėjo pareigų. Jeigu šiais globėjo veiksmais buvo padaryta žala neveiksniam ar ribotai veiksniam asmeniui, globėjas privalo ją atlyginti. Kreiptis į teismą dėl globėjo nušalinimo turi teisę globos (rūpybos) institucijos arba prokuroras (CK 3.246 straipsnio 3 dalis). Globėjas privalo informuoti globos instituciją apie gyvenamosios vietos pasikeitimą (CK 3.243 straipsnio 5 dalis). Neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais. Sandoriams, kurių suma didesnė kaip 1500,00 Eur, sudaryti yra būtinas išankstinis teismo leidimas. Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinio nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinio turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinio daiktinės teisės. Globėjas, jų artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotiniu, išskyrus atvejus, kai turtas globotiniui yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jei tai atitinka globotinio interesus (CK 3.244 straipsnis). Neveiksnaus asmens globėjui draudžiama dovanoti neveiksnaus asmens turtą pastarojo vardu, išskyrus simbolines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumos. Neveiksniam asmeniui skirtas dovanas turi teisę priimti tik jo globėjas, išskyrus simbolines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dydžio sumos (CK 6.470 straipsnio 1 dalis, 2 dalis).

25Teismo nutartis dėl gobėjo atleidimo nuo pareigų ir globėjo paskyrimo vykdytina skubiai (CPK 496 straipsnio 1 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.245 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 493 straipsniu, 507-508 straipsniais, teismas

Nutarė

27pareiškėjos prašymą tenkinti ir atleisti Biudžetinę įstaigą Gargždų socialinių paslaugų centrą, juridinio asmens kodas 163748481, iš J. V. globėjo ir turto administratoriaus pareigų.

28J. V., asmens kodas ( - ) globėju ir turto administratoriumi skirti Biudžetinę įstaigą Viliaus Gaigalaičio globos namus, juridinio asmens kodas 190793986.

29Nutartis vykdytina skubiai.

30Teismo nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos įsiteisėjimo išsiųsti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai.

31Nagrinėjimui išreikalautas ir prijungtas civilines bylas Nr. 2YT-102-586/2018, 2-494-01/2004, grąžinti į teismo archyvą.

32Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

33Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Vytautas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės... 5. Suinteresuotas asmuo Biudžetinė įstaiga Gargždų socialinių paslaugų... 6. Suinteresuotas asmuo Biudžetinė įstaiga Viliaus Gaigalaičio globos namai... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė su pareiškimu sutiko ir prašė... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Biudžetinės įstaigos Viliaus... 9. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Biudžetinės įstaigos Gargždų... 10. Asmuo, kuriam rekomenduojama skirti naują globėją ir turto administratorių... 11. 2018 m. lapkričio 7 d. protokoline nutartimi teismas, atsižvelgdamas į... 12. Teismas... 13. pareiškimas tenkintinas.... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos... 15. - turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkyme,... 16. - asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių srityje... 17. Tuo pačiu sprendimu V. V. buvo atleista nuo neveiksnios J. V. globėjos ir... 18. Iš Biudžetinės įstaigos Gargždų socialinių paslaugų centro prašymo... 19. Iš Biudžetinės įstaigos Viliaus Gaigalaičio globos namų 2018 m. rugsėjo... 20. Teismo posėdžio metu pareiškėja ir suinteresuoti asmenys patvirtino, kad... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.242 straipsnio 1 dalis... 22. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad neveiksnia tam tikrose srityse... 23. Įvertinus visas pirmiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, kad Viliaus... 24. Globėjui išaiškinamos globėjo ir turto administratoriaus teisės ir... 25. Teismo nutartis dėl gobėjo atleidimo nuo pareigų ir globėjo paskyrimo... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.245 straipsniu,... 27. pareiškėjos prašymą tenkinti ir atleisti Biudžetinę įstaigą Gargždų... 28. J. V., asmens kodas ( - ) globėju ir turto administratoriumi skirti... 29. Nutartis vykdytina skubiai.... 30. Teismo nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos... 31. Nagrinėjimui išreikalautas ir prijungtas civilines bylas Nr.... 32. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama... 33. Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo....