Byla 2-6072-883/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės LESTO (toliau tekste – AB LESTO) ieškinį atsakovei D. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė AB LESTO prašo priteisti iš atsakovės D. V. 905,66 Lt skolos už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu 2014-07-15 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt, tačiau atsakovė per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovės atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie teismo sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė AB LESTO tiekė elektros energiją daugiabučiam gyvenamajam namui ( - ). Gyventojų registro centro duomenys patvirtina, kad atsakovė yra buto ( - ) savininkė (10-11 b. l.). Ieškovė teikė elektros energiją daugiabučio namo bendrosioms reikmėms, todėl už atsiskaitymą su tiekėju pagal įvadinių elektros apskaitos prietaisų rodmenis yra atsakingi daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai. Ieškovė ieškiniui pagrįsti pateikė vartotojo skolos paskaičiavimo už bendrosioms reikmėms suvartotą elektros energiją, kurioje nurodoma, kad atsakovės skola ieškovei už elektros energiją, tiektą laikotarpiu nuo 2012-04-10 iki 2014-06-26, sudaro 905,66 Lt (7-9 b. l.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.383 str. 1 d. numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Atsakovė naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, todėl sandoris buvo sudarytas vartotojo konkliudentiniais veiksmais (LR CK 1.71 str.). Byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų netinkamai vykdžiusi savo prievolę tiekti elektros energiją atsakovės nurodytu adresu, tačiau, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovė savo prievolės sumokėti už energijos tiekimo paslaugas nėra įvykdžiusi iki šiol. Įstatymas nustato kiekvienam asmeniui pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 6.205 str. 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 str.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant kreditoriaus pareikalavimo įvykdyti prievolę per nustatytą terminą neįvykdymą, laikomas sutarties nevykdymu (Civilinio kodekso 6.63 str.1 d. 4 p., 6.205 str.). Atsakovė pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 905,66 Lt skola.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., atsakovė privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 d. 1 d., atsakovė privalo ieškovei mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 905,66 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-06-30) iki teismo sprendimo įvykdymo.

9Ieškinį tenkinus iš atsakovės ieškovei priteistina 54,00 Lt žyminio mokesčio (4 b. l., CPK 93 str. ir 88 str. 1d. 3 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88, 93, 142 str. 4 d., 262 str. 2d., 279 str. 2 d., 285 - 279 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovei akcinei bendrovei LESTO (į. k. 302577612) iš atsakovės D. V., a. k. ( - ) 905,66 Lt (devyni šimtai penkių litų, 66 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (905,66 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2014-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54,00 Lt (penkiasdešimt keturių litų) žyminį mokestį.

13Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

14Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai