Byla 2-250-750/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ecoservice“ ieškinį atsakovei D. S. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovei D. S. už akių,

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 95,89 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė ir atsakovė 2009-04-27 sudarė Sutartį Nr. SF09-Šv688. Sutarties 2, 3, 4 dalyse ir Sutarties Priede Nr. 1 detalizuojamos ieškovės teikiamos buitinių atliekų išvežimo paslaugos, jų periodiškumas, šalių įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka bei atliekų išvežimo įkainiai už atsakovei suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Ieškovė, teikdama sutartimi sulygtas paslaugas, vadovaujasi sutarties nuostatomis, Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-02-05 sprendimu Nr. T1-241 bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą. Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos pagal šalių suderintas specialias paslaugų teikimo sąlygas, t.y. sutartimi atsakovei išnuomojamas ir perduodamas vienas komunalinių atliekų konteineris, iš kurio, šiam esant adresu ( - ), Švėkšna, Šilutės r., atliekos yra išvežamos. Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama pagal numatytus atliekų išvežimo įkainius. Galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovė, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovės naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Vykdydama sutartį ieškovė kiekvieną mėnesį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas, tačiau ši neatsiskaitė. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2009-12-31 yra 95,89 Lt.

4Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

6Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes ieškovė ir atsakovė D. S. 2009-04-27 sudarė Sutartį Nr. SF09-Šv688. ( b.l.11-12).Sutarties 2,3,4 dalyse ir Sutarties Priede Nr. 1 detalizuojamos ieškovės teikiamos buitinių atliekų išvežimo paslaugos, jų periodiškumas, šalių įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka bei atliekų išvežimo įkainiai už atsakovei suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Ieškovė, teikdama sutartimi sulygtas paslaugas, nurodo besivadovaujanti sutarties nuostatomis, Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2004-02-05 sprendimu Nr. T1-241 bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą. Pagal sutartį ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei nerūšiuotų buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais. Atsakovė įsipareigojo už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku sumokėti bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Paslaugos teikiamos pagal šalių suderintas specialias paslaugų teikimo sąlygas, t.y. sutartimi atsakovei išnuomojamas ir perduodamas vienas 0,24 m3 komunalinių atliekų konteineris, iš kurio, šiam esant adresu ( - ), Švėkšna, Šilutės r., atliekos yra išvežamos. Sutarties šalys susitarė, kad už suteiktas paslaugas apmokama pagal sutarties 21 punkte numatytus atliekų išvežimo įkainius. Galutinė per mėnesį suteiktų paslaugų kaina, kurią moka atsakovė, apskaičiuojama pagal bendrą visų atsakovės naudojamų konteinerių talpą ir atliekų išvežimo dažnumą pagal atliekų surinkimo grafiką. Pagal sutarties 3 d.10 punktą atsakovė įsipareigojo tinkamai ir laiku sumokėti vykdytojui už suteiktas paslaugas sutarties 4 dalyje nustatyta tvarka. Ieškovė nurodo, kad vykdydama sutartį, kiekvieną mėnesį iš atsakovei perduoto komunalinių atliekų konteinerio rinko ir vežė atliekas, tačiau už ieškovės suteiktas paslaugas atsakovė neatsiskaitė. Kartą per mėnesį atsakovei jos gyvenamosios vietos (( - ), Švėkšna, Šilutės r.) adresu buvo pateikiamos PVM sąskaitos-faktūros su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos sumos turėjo būti sumokėtos ne vėliau nei per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo dienos (b.l.14-19).

7Atsakovės įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2009-07-01 iki 2009-12-31 pagal sutartį jam suteiktas paslaugas ir pateiktas PVM sąskaitas - faktūras yra 95,89 Lt. Atsakovė nevykdo pareigos atsiskaityti su ieškove už pagal minėtą sutartį jai suteiktas paslaugas. Ieškovė nurodo ne kartą raginusi ją įvykdyti prievolę, tačiau iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė. Per visą sutarties vykdymo laikotarpį atsakovė nė karto nereiškė į UAB „Ecoservice” pretenzijų dėl teikiamų paslaugų.

8Ieškovė pateikė įrodymus, kad atsakovė nevykdo sutarties, nemoka už suteiktas paslaugas paskaičiuotų mokesčių, todėl laikytina, jog ji, nevykdydama savo prievolės, ją pažeidė ir turi atlyginti ieškovės turėtus nuostolius (CK 6.63 str. 1 d. 2 p. ir 2 d.). Todėl iš atsakovės priteistina ieškovei 95,89 Lt skola. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

9Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos: 72 Lt žyminio mokesčio, 181,50 Lt teisinės pagalbos išlaidų, iš viso 253,50 Lt ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 142 str.4d., 285 str. - 287 str.,

Nutarė

11Ieškinį patenkinti visiškai ir priimti sprendimą už akių.

12Priteisti iš D. S., asmens kodas ( - ) 95,89 Lt (devyniasdešimt penkis litus 89 ct) skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 95,89 Lt sumą nuo 2012-12-10 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, 253,50 Lt (du šimtus penkiasdešimt tris litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Ecoservice“, juridinio asmens kodas 123044722.

13Atsakovė D. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovė UAB “Ecoservice” per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai