Byla 2-1115-620/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Pateiktame ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2013 m. vasario 14 d. su atsakovu A. T. sudarė Profesinio mokymo sutartį Nr. ( - ) (P73)-12 (toliau - Sutartis) (b.l. 4-6), pagal kurios 3.1.1. p. išdavė atsakovui Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponą (toliau – mokymo kuponas) (b.l. 7-8), kurio II dalies 2.2.1. punktu, įsipareigojo sumokėti 1214 Lt profesinio mokymo teikėjui - Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai - už A. T. profesinio mokymo paslaugas ir savo įsipareigojimus įvykdė. Ieškovas taip pat įvykdė sutarties 3.1.2. punkte numatytą įsipareigojimą kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo paslaugų teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti atsakovui profesinio mokymo stipendiją, todėl patyrė 861,67 Lt nuostolių. Be to, ieškovas įvykdė įsipareigojimą, numatytą Sutarties 3.1.3. p. apmokėti atsakovo kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas, todėl patyrė 52,46 Lt nuostolių. Remiantis Sutarties 3.3.3. punktu, atsakovas įsipareigojo užbaigus profesinį mokymą, vykdyti visus darbo biržos nurodymus Mokinio individualiame užimtumo veiklos plane dėl numatomo įdarbinimo Sutarties 2.3. punkte nurodytomis sąlygomis. 2013 m. gegužės 3 d. atsakovas sudarė darbo sutartį Nr. 560 su UAB „H.“ (b.l. 21-23), o 2013 m. liepos 8 d. ją nutraukė pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 str. 1 d., tokiu būdu pažeisdamas įsipareigojimą nenutraukti darbo sutarties 6 mėnesius nuo įsidarbinimo momento. 2013 m. liepos 29 d. Panevėžio teritorinė darbo birža išsiuntė pretenziją A. T. (b.l. 25), kuria informavo atsakovą, jog jis nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl Sutartis yra nutraukiama ir atsakovas iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. privalo atlyginti ieškovui jo patirtas išlaidas, kurios sudaro 2128,13 Lt, tačiau atsakovas iki nurodyto termino pabaigos neatlygino ieškovui jo patirtų išlaidų bei neišreiškė valios sudaryti susitarimo dėl skolinių įsipareigojimų įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2128,13 Lt nuostolių, kuriuos sudaro: 1214 Lt profesinio mokymo paslaugos mokėjimui; 861,67 Lt profesinio mokymo stipendijos mokėjimui; 52,46 Lt kelionės išlaidų mokėjimui bei penkių procentų dydžio metines palūkanas už laiku negrąžintas 2128,13 Lt išlaidas profesinio mokymo paslaugoms teikti nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovas A. T. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu dėl skolos ir palūkanų priteisimo sutinka (b.l. 28).

4Ieškinys tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas Panevėžio teritorinė darbo birža, remdamasis Profesinio mokymo sutartimi Nr. ( - ) ir Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kupono II dalies 2.2.1. p. sumokėjo 1214 Lt Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai už A. T. profesinio mokymo paslaugas (b.l. 8; 14-15; 16; 18). Be to, ieškovas, remdamasis minėtos sutarties 3.1.2 p. ir 3.1.3 p. sumokėjo atsakovui 861,67 Lt profesinio mokymo stipendiją (b.l. 12; 17; 19) bei 52,46 Lt kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidas (b.l.13; 20). Atsakovas įsipareigojo užbaigęs profesinį mokymą, vykdyti visus darbo biržos nurodymus Mokinio individualiame užimtumo veiklos plane dėl numatomo įdarbinimo Sutarties 2.3. punkte nurodytomis sąlygomis ir 2013-02-15 apsilankymo Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriuje metu buvo supažintas su dalyvavimo projekte sąlygomis ir įsipareigojimais (b.l. 9). Atsakovas 2013 m. gegužės 3 d. sudarė darbo sutartį Nr. 560 su UAB „H." (b.l.21-23), tačiau ji buvo nutraukta atsakovo prašymu anksčiau nei po 6 mėn., t.y. 2013 m. liepos 8 d. Kadangi atsakovas nevykdė 2013 m. vasario 14 d. Profesinio mokymo sutarties Nr. ( - ) reikalavimų, nutraukė su UAB „H.“ sudarytą darbo sutartį, nepraėjus 6 mėnesiams nuo įsidarbinimo momento, todėl ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti visas jo turėtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu (Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 23 str. 13 d.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atlyginęs ieškovui jo patirtus nuostolius, dėl prašomų priteisti nuostolių dydžio prieštaravimų nepareiškė, todėl atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio pridėtais dokumentais, iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 2128,13 Lt nuostolių atlyginimui.

7Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. rugsėjo 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

8Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas pagal įstatymą, patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina 72 Lt žyminio mokesčio bei 2,10 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 441 str. teismas

Nutarė

10Ieškovo Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2128,13 Lt (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt aštuonis litus 13 ct) nuostolių atlyginimui, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2013 m. rugsėjo 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui Panevėžio teritorinei darbo biržai, į.k. 191435593, buveinės adresas - Savanorių a. 13, 35201 Panevėžys, a.s. Nr. ( - ), Bankas „Swedbank“ AB.

12Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) 72 Lt (septyniasdešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio ir 2,10 Lt (du litus 10 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), gavėjo įmonės kodas – 188659752, AB “Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660).

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai