Byla 2A-1942-392/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Kairevičiaus, kolegijos teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Rusko“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Rusko“ ieškinį atsakovui P. P. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Rusko“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo P. P. 17 835 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas yra BĮ UAB „Baltijos Rusko“ teisių ir pareigų perėmėjas. Atsakovą ir UAB „Baltijos Rusko“ siejant darbo santykiams, taip pat galiojant atsakovo kaip darbuotojo (vairuotojo) visiškos materialinės atsakomybės sutarčiai, iš atsakovo vairuoto automobilio pervežimo metu buvo pavogtas krovinys. Perveždamas jam patikėtą krovinį, atsakovas naktį iš 2009-09-21 į 2009-09-22 sustojo poilsiui „Neste“ degalinėje Latvijoje. Atsakovui atvykus į Vilnių, pastebėta, kad automobilio palapinė prapjauta, krovinys pavogtas. Ieškovas kaip vežėjas atlygino dėl krovinio praradimo užsakovo patirtą žalą. Atsakovas raštiškai pažadėjo ieškovui atlyginti patirtą žalą, tačiau to nepadarė. Nuo 2009-11-07 atsakovas ieškovo bendrovėje nebedirba. Ieškovo teigimu, egzistuoja visos sąlygos atsakovui taikyti civilinę atsakomybę, nes jis naktį, kai krovinys buvo pavogtas, stovėjo nesaugomoje aikštelėje, ryte automobilio ir krovinio neapžiūrėjo. Pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais, bei žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla (Darbo kodekso 246 str.).

4Atsakovas P. P. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovo nuomone, ieškovas neįrodė jo neteisėtų veiksmų. Atsakovas nurodė, kad automobilis naktį stovėjo šalia gerai apšviestos ir vaizdo kameromis stebimos degalinės, kurioje kelionių metu ne kartą buvo ilsimasi, todėl nėra pagrindo atsakovo veiksmus vertinti kaip neteisėtus. Be to, atsakovas nedalyvavo, atliekant krovinio inventorizaciją, todėl trūkumų nustatymas atsakovui negali sukelti teisinių padarinių.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį atmetė. Atkreipė dėmesį į tai, kad darbo teisiniuose santykiuose darbuotojo neteisėta veika suprantama kaip darbo pareigų, nustatytų įstatymų, kitų norminių teisės aktų, tarp jų – lokalinių, nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Darbo teisinių santykių atveju darbuotojo kaltė nepreziumuojama, ji turi būti įrodoma. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad įsiteisėjusiame Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010-09-29 sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-6251-643/2010, nustatytos aplinkybės dėl vežėjo (šios bylos ieškovo) atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų ir kaltės – už prarastą krovinį šioje byloje atsakovui besąlygiškai negali būti taikomos. Ieškovas turi procesinę pareigą jas įrodyti. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6251-643/2010 pateikti BĮ UAB „Baltijos Rusko“ atstovų argumentai, juos kompleksiškai vertinant šioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste (kad darbdavys jokiu lokaliniu aktu nebuvo nustatęs reikalavimų vietoms - aikštelėms, kuriose vairuotojams leidžiama kelionių metu sustoti poilsiui), teikia pagrindą manyti, kad ieškovas kaip darbdavys nebuvo nustatęs draudimo atsakovui kaip vairuotojui sustoti poilsiui tokio pobūdžio degalinėse ar netgi toje konkrečioje degalinėje, kurioje, šios bylos šalių vertinimu, buvo pavogtas krovinys. Iki įvykusios vagystės ieškovas nedraudė vairuotojams (ar konkrečiai P. P.) sustoti toje degalinėje ir nebuvo nustatęs reikalavimų stovėjimui pasirinkti kitokio pobūdžio (daugiau apsaugotas) aikšteles. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas (darbdavys) nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas kaip vairuotojas buvo supažindintas su jam keliamais reikalavimais, susijusiais su krovinių pervežimo saugumu, kad darbdavys (ieškovas) iš viso buvo nustatęs/patvirtinęs kokius nors reikalavimus, kurių turėjo laikytis vairuotojai krovinių pervežimo metu, taip pat, kad vairuotojams buvo nustatyta ir išaiškinta pareiga sustoti poilsiui tik „specialiose“ ar „saugomose“ aikštelėse ir pagal kokius konkrečius kriterijus turėjo būti sprendžiama, jog tam tikra aikštelė priskirtina „specialių/saugomų“ kategorijai. Teismas sprendė, kad šiuo aspektu nepakanka darbdavio atstovų teiginių, jog vairuotojams esą žodžiu išaiškinama, kad stovėti galima tik specialiose aikštelėse, kurios turi būti saugomos; taip pat nepakanka darbdavio (ieškovo) apeliavimo į kelionės metu vairuotojų turimo krovinio draudimo liudijimo turinį, kuriame atskleidžiama kas yra saugoma aikštelė. Konstatavo, kad darbuotojo pareigų (net jeigu tokios ir buvo įtvirtintos ieškovo (darbdavio) lokaliniame akte) nevykdymas ar netinkamas vykdymas dėl jų nežinojimo negali sukelti darbo teisinės atsakomybės, įskaitant ir materialiąją atsakomybę. Taigi ieškovas kaip darbdavys neįrodė, kad atsakovo (darbuotojo) veiksmai turėtų būti vertinami kaip neteisėta veika DK 246 str. 2 p. prasme, bei atsakovo kaltės, taip pat priežastinio ryšio. Be to, toks darbdavio nerūpestingumas, kai nepakankamai reglamentuojami darbuotojų (vairuotojų) veiksmai, šiems pasirenkant vietą - aikštelę stovėjimui, taip pat kai byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas buvo tinkamai supažindintas su stovėjimo aikštelėms keliamais saugumo reikalavimais, teismo vertinimu, reiškia ir ieškovo (darbdavio), kaip nukentėjusiojo, kaltę DK 247 str. prasme.

6Ieškovas UAB „Rusko“ apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodė, kad teismo išvada, jog darbuotojo materialinė atsakomybė galėjo atsirasti tik esant papildomiems lokaliniams aktams, nustatantiems papildomus reikalavimus vairuotojui, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai. Kasacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012 leidžia daryti išvadą, jog darbo sutarties ir visiškos materialinės atsakomybės sutarties buvimas teismų praktikoje laikomas pakankamu pagrindu darbuotojo materialinei atsakomybei atsirasti. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog tai, kad krovinys prarastas, atsakovas pastebėjo tik atvykęs į Vilnių. Atsakovas neįvykdė Materialinės atsakomybės sutarties 2.2 p., 2.5 p. numatytų pareigų tausoti jam perduotas vertybes, imtis visų įmanomų priemonių, užkertančių kelią žalai atsirasti, bei nedelsiant pranešti įmonei apie visas aplinkybes, dėl kurių gali kilti grėsmė jam patikėtų vertybių saugumui. Atsakovo elgesys vertintinas kaip neatsakingas, nes, pasirinkęs nesaugią poilsio vietą, sudarė sąlygas vagystei bei prieš tęsdamas kelionę po poilsio neapžiūrėjo jam patikėto krovinio ir nepastebėjo, kad krovinys pavogtas. Apeliantas pažymėjo, kad teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad civilinėje byloje Nr. 2-6251-643/2010 tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog vairuotojas P. P. buvo neatidus ir nepakankamai rūpestingas. Atsakovas to paneigti net nebandė. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas nepagrįstai atleido atsakovą nuo įrodinėjimo pareigos ir tokiu būdu pažeidė šalių procesinio lygiateisiškumo principą, numatytą CPK 17 str. Teismas, nagrinėjamoje byloje remdamasis išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-6251-643/2010 ieškovo pateiktais argumentais, kurie dviejų instancijų teismų buvo atmesti, pažeidė įrodymų leistinumo ir sąsajumo principus. Šiuo atveju įrodinėjama ne ieškovo, o atsakovo kaltė. Teismas nukrypo nuo įrodinėjimo dalyko. Atsakovo P. P. kaltė pasireiškė neatsargumu, neteisėta veika – aplaidžiu ir nerūpestingu darbo pareigų vykdymu. Šios sąlygos, taip pat ir priežastinis ryšys yra tokie akivaizdūs, kad teismas negalėjo jų nepastebėti. Be to, atsakovas jų nenuginčijo. Teismo išvada dėl ieškovo (darbdavio) kaltės dėl krovinio praradimo yra perteklinė, nes tai nebuvo šios bylos įrodinėjimo dalykas. Be to, toks darbdavio kaltės konstatavimas prieštarauja aukščiau nurodytai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai.

7Atsakovas P. P. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012, kuria ieškovas remiasi, yra visai kitokios aplinkybės nei nagrinėjamoje byloje. Kasacinio teismo nagrinėtoje byloje atsakovas automobilį buvo pastatęs gatvėje be apšvietimo, kur nebuvo vaizdo stebėjimo kamerų ir kitokios apsaugos. Nagrinėjamu atveju atsakovas poilsiui pasirinko apšviestą degalinės aikštelę, kurioje vyksta nuolatinis judėjimas ir kuri yra stebima vaizdo kameromis. Be to, darbdaviui (ieškovui) buvo žinoma, kad darbuotojas (atsakovas) anksčiau ne kartą buvo sustojęs šioje aikštelėje, ir tam neprieštaravo. Atsakovas nurodė, kad ieškovas skirtingose bylose dėsto sau naudingą ir skirtingą poziciją. Iš ieškovo pozicijų matyti, kad jis žinojo, jog P. P. kelionių metu ilsėdavosi degalinės aikštelėje, kurioje buvo įvykdyta vagystė, ir tam pritarė, nes atsakovui nedraudė ir nė karto nenurodė poilsiui pasirinkti kitą vietą. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų atsakovo materialiajai atsakomybei kilti.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad BĮ „Baltijos Rusko“ ir P. P. 2008-12-22 sudarė darbo sutartį, kuria pastarasis buvo įdarbintas vairuotoju (b. l. 6). Tą pačią dieną tarp šalių buvo pasirašyta ir visiškos materialinės atsakomybės sutartis (b. l. 7). Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad krovinio pervežimo metu atsakovo vairuotas automobilis naktį iš 2009-09-21 į 2009-09-22 buvo apvogtas. Atsakovas 2009-09-22 paaiškinime nurodė, kad vagystė įvyko Latvijos teritorijoje, degalinėje „Neste“. Atsakovo manymu, vagystė įvykdyta maždaug 1:00 val. - 2:00 val. nakties. Policijos atsakovas nekvietė, nes supjaustytą palapinę pastebėjo grįžęs į Vilnių. Vairuotojas P. P. toje degalinėje sustojo, nes ji apšviesta, yra kameros, ir niekada anksčiau tokių incidentų nebuvo (b. l. 10). 2009-09-24 šalys pasirašė Aktą Nr. 9-9-24, kuriame nurodyta, kad atsakovas privalo atlyginti dėl krovinio vagystės patirtus nuostolius (b. l. 9). Su nagrinėjama byla yra susijusi Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-6251-643/2010 pagal ieškovo UAB „Pretendentas“ ieškinį atsakovui UAB „Baltijos Rusko“ dėl šioje byloje aptariamos vagystės metu patirtų nuostolių priteisimo, trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“, kurioje teismas ieškinį tenkino ir priteisė ieškovui UAB „Pretendentas“ iš atsakovo UAB „Baltijos Rusko“ 11 091,17 Lt nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir 333 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 11-17). 2010-03-31 Tarpusavio skolų suderinimo aktu BĮ UAB „Baltijos Rusko“ užskaitė UAB „Pretendentas“ 4 538,66 Lt skolą (b. l. 26, 27). 2011-08-29 ieškovas sumokėjo UAB „Pretendentas“ 10 728,17 Lt skolos, 333 Lt žyminio mokesčio, 1 320 Lt bylinėjimosi išlaidų, 793,33 Lt palūkanų; iš viso 13 174,5 Lt (b. l. 25).

11Byloje keliamas ieškovo darbuotojo, vairuotojo, materialinės atsakomybės klausimas dėl transportavimo metu prarasto krovinio, kuris buvo pavogtas vairuotojui sustojus pailsėti.

12Materialinė atsakomybė – turtinės atsakomybės rūšis, numatyta darbo teisėje. Jau buvo nurodyta, kad ši atsakomybė suprantama kaip pareiga atlyginti žalą, kuri padaroma vieno darbo santykio subjekto kitam neatlikus arba netinkamai atlikus darbo pareigas (DK 245 straipsnis). Darbuotojo materialinės atsakomybės tikslas – atlyginti darbdaviui padarytus nuostolius. Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos DK 246 straipsnyje nustatytos sąlygos: 1) reali žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) priežastinis neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo ryšys; 4) pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėją ir nukentėjusią šalį teisės pažeidimo metu siejo darbo teisiniai santykiai; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2012). Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos visos DK 246 straipsnyje nustatytos sąlygos. Byloje ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas buvo supažindintas su poilsiui stovėti tinkamomis (saugiomis) vietomis ar tokių vietų pasirinkimo kriterijais.

13Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad materialinės atsakomybės darbo teisės prasme atvejais žalą padariusio asmens (darbuotojo) kaltė nepreziumuojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Taigi, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, vadovaujantis CPK 178 str., darbuotojo kaltė ir neteisėta veika - darbo pareigų, nustatytų įstatymų, kitų norminių teisės aktų, tarp jų – lokalinių, nevykdymas arba netinkamas vykdymas – turi būti įrodyti. Apeliantas laikosi pozicijos, jog tam, kad darbuotojui, atsakovui P. P., kiltų materialinė atsakomybė, pakanka darbo ir visiškos materialinės atsakomybės sutarčių, 2009-09-24 akto, kuriame atsakovas pasižadėjęs atlyginti žalą, bei draudimo liudijimo, kuriame apibrėžta saugomos aikštelės sąvoka, ir remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2012. Šioje nutartyje kasacinis teismas konstatavo, kad lokalių bendro pobūdžio aktų pas darbdavį nebuvimas nėra susijęs priežastiniu ryšiu su padaryta žala bei negali būti traktuojamas kaip netinkamas darbdavio pareigų atlikimas arba netinkamas prisiimtų įsipareigojimų užtikrinti sąlygas, kad žala neatsirastų, vykdymas. Todėl atsižvelgdamas į teismų nustatytas faktines bylos aplinkybes, išvadą, jog nesiimdamas tinkamų krovinio apsaugos priemonių nakties metu sustojus nesaugomoje ir neaptvertoje aikštelėje atsakovas yra kaltas dėl padarytos žalos ir kad yra visos materialinės atsakomybės sąlygos, pripažino pagrįsta ir teisėta. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, jog ši kasacinio teismo nutartis nagrinėjamu atveju netaikytina, nes skiriasi bylų faktinės aplinkybės (ratio decidendi), kurios yra esminės, sprendžiant dėl sąlygų materialinei atsakomybei taikyti egzistavimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje Nr. 3K-3-384/2012 nustatyta, kad atsakovas nakties metu su kroviniu stovėjo nesaugomoje aikštelėje, šalia krovinio gavėjo teritorijos netoli sargo namelio, kai dalis krovinio buvo pavogta ir toks atsakovo elgesys nebuvo darbdavio toleruojamas. Nagrinėjamos bylos atveju atsakovas stovėjo apšviestoje, vaizdo kameromis stebimoje degalinės aikštelėje. Be to, atsakovas P. P. ir anksčiau ilsėdavosi toje aikštelėje. Byloje nustatyta, kad ieškovas žinojo apie tai, jog ieškovo vairuotojai sustodavo minėtoje aikštelėje, ir svarbiausia, su tuo sutiko bei tam neprieštaravo.

14Įrodinėdamas atsakovo kaltę dėl krovinio praradimo, apeliantas pažymėjo, kad civilinėje byloje Nr. 2-6251-643/2010 tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog vairuotojas P. P. buvo neatidus ir nepakankamai rūpestingas. Teisėjų kolegija sutinka, kad ši aplinkybė civilinėje byloje Nr. 2-6251-643/2010 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-09-29 sprendime ir Vilniaus apygardos teismo 2011-08-09 nutartyje buvo konstatuota. Tačiau byloje Nr. 2-6251-643/2010 nustatytas aplinkybes, civilinėje byloje Nr. 2-6251-643/2010 konstatuota aplinkybė, jog vairuotojas P. P. buvo neatidus ir nepakankamai rūpestingas, savaime nelaikytina pakankama aplinkybe vairuotojo materialinei atsakomybei kilti. Be to ši aplinkybė neturi prejudicinės reikšmės šioje byloje, nes atsakovas P. P. civilinėje byloje Nr. 2-6251-643/2012 nebuvo dalyvaujančiu asmeniu.

15Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tai, kad dėl tų pačių vairuotojo P. P. veiksmų vertinimo ieškovas byloje Nr. 2-6251-643/2010 laikėsi priešingos pozicijos nei šioje byloje. Minėtoje byloje UAB „Rusko“ pateiktame apeliaciniame skunde nurodė, kad ji ėmėsi visų protingų atsargumo priemonių galimai vagystei išvengti – pasirinko apšviestą aikštelę, kurioje nuolat vyksta judėjimas, yra baras, vagysčių joje anksčiau nepasitaikė, aikštelė stebima vaizdo kameromis, bei vairuotojas ilsėjosi automobilyje (c. b. Nr. 2-6251-643/2010 l. 98). Vadinasi ieškovas vairuotojo (atsakovo) veiksmus laikė pagrįstais, protingais bei toleruotinais. Tačiau šioje byloje, priešingai, laikosi pozicijos, kad jos vairuotojas P. P., sustojęs poilsiui aikštelėje, kurioje buvo pavogtas krovinys, elgėsi aplaidžiai ir nerūpestingai, nes pasirinko nesaugią poilsio vietą ir tokiu būdu sudarė sąlygas vagystei (b. l. 99). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokios UAB „Rusko“ prieštaringos pozicijos, interpretuojant buvusio darbuotojo veiksmus, susijusius su aikštelės poilsiui pasirinkimu, patvirtina apelianto nesąžiningumą. Todėl niekaip negalima pritarti ieškovo pozicijai, kad dėl įvykusios vagystės yra kaltas atsakovas P. P. ir kad jis atliko bet kokius neteisėtus veiksmus sąlygojančius žalos atsiradimą.

16Kiti apeliacinio skundo argumentai neįtakojo skundžiamo sprendimo pagrįstumo, todėl laikytini teisiškai nereikšmingais, ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

17Apelianto apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą ar jo dalį, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o sprendimas paliktinas nepakeistas.

18Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ir kartu su šiuo atsiliepimu pateikė pinigų priėmimo kvitus 2500 litų sumai (b. l. 113, 114). Netenkinus apeliacinio skundo, šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Tačiau atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir atliktų veiksmų sudėtingumą priteistinų bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 1000 litų

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

20Ieškovo UAB „Rusko“ apeliacinį skundą atmesti.

21Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti iš UAB „Rusko“ į.k. ( - ) 1000 litų bylinėjimosi išlaidų P. P. a.k. ( - )

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Rusko“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl žalos... 4. Atsakovas P. P. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimu... 6. Ieškovas UAB „Rusko“ apeliaciniu skundu prašė Vilniaus miesto 3... 7. Atsakovas P. P. atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad BĮ „Baltijos Rusko“ ir P. P.... 11. Byloje keliamas ieškovo darbuotojo, vairuotojo, materialinės atsakomybės... 12. Materialinė atsakomybė – turtinės atsakomybės rūšis, numatyta darbo... 13. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad materialinės atsakomybės darbo... 14. Įrodinėdamas atsakovo kaltę dėl krovinio praradimo, apeliantas pažymėjo,... 15. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tai, kad dėl tų pačių vairuotojo P. P.... 16. Kiti apeliacinio skundo argumentai neįtakojo skundžiamo sprendimo... 17. Apelianto apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar... 18. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė priteisti bylinėjimosi... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 20. Ieškovo UAB „Rusko“ apeliacinį skundą atmesti.... 21. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti... 22. Priteisti iš UAB „Rusko“ į.k. ( - ) 1000 litų bylinėjimosi išlaidų P....