Byla B2-180-395/2010
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų mašinos” veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant atsakovo bankrutavusios UAB „Vakarų mašinos” atstovui administratoriaus UAB „Verslo konsultantai” įgaliotam asmeniui A. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų mašinos” veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

3Bankrutuojančios UAB „Vakarų mašinos“ administratoriaus įgaliotas asmuo, vykdydamas 2009 m. gruodžio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimą bei pateikdamas LR Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte, 32 straipsnio 4 dalyje numatytus dokumentus, prašė priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta tinkamai, viešo paskelbimo spaudoje būdu.

5Prašymas tenkintinas.

6Kauno apygardos teismas 2008 m. birželio 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Vakarų mašinos“ (t.1, b.l. 53-54). 2008 m. rugpjūčio 27 d., 2009 m. vasario 2 d., 2009 m. kovo 10 d., 2009 m. balandžio 14 d., 2009 m. liepos 7 d., 2009 m. lapkričio 16 d., 2009 m. lapkričio 23 d. nutartimis patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai (t.1, b.l. 85-86, 131, 136, 157,164, 179, 181), o 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi UAB „Vakarų mašinos“ pripažinta bankrutavusia ir

Nutarė

7ją likviduoti dėl bankroto (t.1, b. l. 124-125).

8Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, UAB „Vakarų mašinos” kreditoriai 2009 m. gruodžio 17 d. susirinkime iš esmės pritarė įmonės veiklos pabaigai ir įpareigojo įmonės administratorių kreiptis į teismą su prašymu dėl įmonės veiklos pabaigos (t. 1, b. l. 185-187). Teismui pateikti LR Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatyti dokumentai - 2009 m. gruodžio 17 d. likvidavimo aktas, likvidavimo balansas, trumpalaikio turto nurašymo aktas, taip pat LR aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma apie tai, kad įmonė su šia institucija yra atsiskaičiuosi (t. 2, b. l. 3-8). Iš pateiktų dokumentų matyti, jog iš bankroto bylos nagrinėjimo metu gautų lėšų įmonė dalinai patenkino pirmos eilės kreditorių finansinius reikalavimus, daugiau įmonė piniginių lėšų ir turto, į kurį galėtų būti nukreiptas kreditorinių reikalavimų patenkinimas, neturi, liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 500422,01 Lt sumai, kitų galimybių tęsti įstatuose numatytą bendrovės veiklą, nėra, bankroto administratorius pilnai įvykdė kreditorių susirinkimo nutarimus, todėl remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, n u s p r e n d ž i a:

10Pripažinti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų mašinos” (įmonės kodas 142118878) veikla pasibaigė, likvidavus dėl bankroto.

11Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai