Byla 2-11602-775/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Senukų prekybos centras“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai „Reventus“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 403,70 Eur skolą, 58,07 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta sutartis Nr. 14/5188T dėl prekių pardavimo. Pagal Sutarties 2.3 p. atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei už įsigytas prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo datos, sumokėdama visą prekių kainą. Laiku neatsiskaičius pagal sutarties 5.1 p. už kiekvieną pradelstą dieną atsakovė įsipareigojo sumokėti 0,3 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos. 2015 m. spalio mėn. – 2016 m. sausio mėn. atsakovė įsigijo prekių, tačiau suėjus mokėjimo terminams už jas neatsiskaitė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „Senukų prekybos centras“ ir atsakovė VšĮ „Reventus“ 2014-08-01 sudarė sutartį Nr. 14/5188T (b. l. 6-11). Už įsigytas prekes atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei visą prekių kainą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų išrašymo datos (Sutarties 2.3 p.). Atsakovei laikotarpiu nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. sausio mėn. buvo pateiktos PVM sąskaitos faktūros serija SS Nr. 40301700257 (b. l. 12), 08165122014 (b. l. 13), 4063500813 (b. l. 14), 40301900913 (b. l. 15), 02304100888 (b. l. 16), 02193402762 (b. l. 17), 02193402762 (b. l. 18), 02182120958 (b. l. 19), 08194304478 (b. l. 20), tačiau atsakovė jų neapmokėjo ir liko skolinga ieškovei 403,70 Eur. UAB „Senukų prekybos centras“ įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė tinkamai – atsakovė pretenzijų dėl pateiktų prekių nepateikė, tačiau už įsigytas prekes iki šiol pilnai neatsiskaitė. Kadangi atsakovė praleido Sutarties 2.3 p. numatytą terminą atsiskaityti už gautas prekes su ieškove, jai buvo paskaičiuoti 58,07 Eur delspinigiai (Sutarties 5.1 p.).

8Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Šalys privalo tinkamai, sąžiningai bei laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdžius ar įvykdžius netinkamai, privalo kitai šaliai atlyginti jos patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas (CK 6.200 str. 1 d., 6.256 str.).

9Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl nesant jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę atsakovė yra pilnai įvykdžiusi, iš atsakovės ieškovei priteistina 403,70 Eur skola ir 58,07 Eur delspinigiai (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p., 6.71 str. 1 d.).

10Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, todėl iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

11Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos: 8 Eur sumokėtas žyminis mokestis bei 60 Eur išlaidos už advokato paslaugas.

12Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės viešosios įstaigos „Reventus“, į. k. 134972544, buveinė Kaune, Žemalės g. 29-6, a. s. Nr. ( - ), akcinė bendrovė „SEB bankas“, b. k. 70440, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Senukų prekybos centras“, į. k. 234376520, buveinė Kaune, Islandijos pl. 32B, a. s. Nr. ( - ), akcinė bendrovė „SEB bankas“, b. k. 70440, 403,70 Eur (keturių šimtų trijų eurų 70 ct) skolą, 58,07 Eur (penkiasdešimt aštuonių eurų 7 ct) delspinigius, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (461,77 Eur) nuo bylos iškėlimo (2016-04-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 68 Eur (šešiasdešimt aštuonių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

16Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

17Nurodyti: kad, jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas;

18Informuoti atsakovą: apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

19Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

20Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai