Byla 2-698-641/2012
Dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjų D. M., A. E., J. L., A. N. patikslintu pareiškimu suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo,

Nustatė

3Šalinant pareiškimo trūkumus pagal Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012-03-21 nutartį, teisme 2012-03-30 gautas pareiškėjų D. M., A. E., J. L., A. N. patikslintas pareiškimas suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo.

4CPK 5 straipsnio 1 dalis nustato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal CPK 51 straipsnį asmenys gali bylas teisme vesti patys arba per atstovus. Fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą gali būti advokatai ir (ar) advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje (CPK 56 str. 1 d. 1, 2 p.). CPK 56 straipsnio 3 dalis nustato, jog kartu su advokatais ar advokatų padėjėjais atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys. Ši teisės norma leidžia būti fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą ir kitiems asmenims, tačiau su sąlyga, kad šie asmenys atstovaujamojo teises ir interesus teisme gins kartu su advokatais arba advokatų padėjėjais. Taigi nurodyti asmenys fiziniams asmenims atstovauti teisme savarankiškai, t.y. ne kartu su advokatais ar advokatų padėjėjais, negali. Minėtų asmenų procesines teises ir pareigas bei jų apimtį gali patvirtinti jiems fizinio asmens išduotas įgaliojimas, atitinkantis CPK 57 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Be to fiziniams asmenims teisme atstovauti taip pat gali asmenys, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, jeigu jie atstovauja savo artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui (sugyventiniui) (CPK 56 str. 1 d. 4 p.).

5Susipažinus tiek su pareiškimo, tiek su patikslinto pareiškimo turiniu nustatyta, jog pareiškimą ir patikslintą pareiškimą pareiškėjo A. N. vardu pasirašė D. M., remdamasi jai pareiškėjo išduotu ir notaro patvirtintu įgaliojimu. Šiame įgaliojime nurodyta, kad įgaliotojui išaiškintos CPK 56 str. 1 d., 57 str. 3 d., 60 str. turinys, taigi įstatyminės atstovavimo teisme fiziniams asmenims nuostatos, kad pagal įgaliojimą turimas teises D. M. gali realizuoti tik tuo atveju, jeigu yra pareiškėjo A. N. artima giminaitė ir yra įgijusi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą arba tik kartu su advokatu ar advokato padėjėju, pareiškėjui A. N. ir įgaliotam asmeniui D. M. yra išaiškintos ir žinomos. Pareiškimo surašymas ir pasirašymas yra civilinio proceso teisme sudedamoji dalis, šio proceso pradžia. Kai šiuos veiksmus atlieka asmuo pagal pavedimą, atsiranda atstovavimo fiziniams asmenims teisme teisiniai santykiai. Kaip jau minėta, šiuos santykius reglamentuojančios teisės normos nustato, kad fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti ir asmenys, kurie nėra advokatai ar advokato padėjėjai, tačiau su sąlyga, kad jie atstovaujamojo teises ir interesus teisme gins kartu su advokatais arba advokatų padėjėjais arba jei šie asmenys turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir atstovauja savo artimam giminaičiui ar sutuoktiniui (sugyventiniui). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas A. N. teismui nepateikė įrodymų apie pareiškime ir patikslintame pareiškime pareiškėjo A. N. vardu pasirašiusios D. M. aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą bei giminystės ryšį su pareiškėju A. N., taip pat duomenų apie D. M. atstovavimą teisme pareiškėjo A. N. interesams kartu su advokatu ar advokato padėjėju, todėl atsisakytina priimti D. M., A. E., J. L., A. N. pareiškimą ir patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo, nes jį pareiškėjo A. N. vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

6Be to, pareiškėjai per teismo nustatytą terminą, vykdydami 2012-03-21 nutartį dėl pareiškimo trūkumų šalinimo, pateikė patikslintą pareiškimą, tačiau pareiškimo trūkumų pilnai nepašalino, t.y. nepateikė pareiškėjo A. N. giminystę su M. P.- J. pagrindžiančio dokumento- A. N. gimimo liudijimo ir nenurodė kuo įrodinės termino palikimui priimti praleidimo svarbias priežastis (CPK 576 str. 1 d.). Taip pat, atkreiptinas ieškovo dėmesys į tai, jog teismui pateikta ieškovo A. N. vardu išduoto ir notaro patvirtinto įgaliojimo kopija bei su patikslintu pareiškimu pateiktų dokumentų kopijos neatitinka procesinių dokumentų priedų pateikimo formos, t.y. teismui pateikta įgaliojimo kopija ir patikslinto pareiškimo priedų kopijos yra nepatvirtintos CPK 114 str. 1 d. nustatyta tvarka.

7Pašalinus nutartyje nurodytas aplinkybes, kliudančias priimti pareiškimą ir patikslintą pareiškimą, pareiškėjai gali vėl kreiptis į teismą su pareiškimu.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 115 str., 137 str. 2 d. 8 p., 3 d., 5 d.,

Nutarė

9Atsisakyti priimti D. M., A. E., J. L., A. N. pareiškimą ir patikslintą pareiškimą suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo.

10Dėl šios nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai