Byla I-4559-580/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Jūros Marijos Strumskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Astai Astrauskienei, atsakovo atstovei Rasetai Medutienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Z. E. (Z. E.) skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas Z. E. prašė panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ( - ) sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui Z. E. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini)“ ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prieglobsčio prašymą.

4Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime prašė atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą, skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

5Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro Štabo tyrimo skyrius 2012-12-06 raštu Nr. (21/26)-7K-3439 perdavė teismui Z. E. 2012-12-05 atsisakymą nuo skundo (b. l. 20, 21). Pareiškėjas nurodė, kad nori kuo greičiau grįžti į ( - ). Pažymėjo, kad su atsisakymo nuo skundo pasekmėmis yra supažindintas.

6Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje palaikė prašymą dėl atsisakymo nuo skundo.

7Atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu neprieštaravo dėl pateikto pareiškėjo atsisakymo nuo skundo.

8Byla nutrauktina.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktas nustato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo. Teismas nenustatė aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, jog pareiškėjo skundo atsisakymas prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus. Skundo atsisakymas pareikštas per įstatyme nustatytą terminą, t. y. iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pareiškėjo Z. E. atsisakymas nuo skundo priimamas, byla nutraukiama.

10Pareiškėjui išaiškinama, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnio 102 straipsnio 3 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsniu, 149 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

12Bylą nutraukti.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai