Byla 2S-2270-436/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjų J. Š., A. Š. ir bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“ atskiruosius skundus dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-135-896/2014 dėl bankrutuojančių A. Š. ir J. Š. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, byloje esant suinteresuotiems asmenims Marijampolės profesinio rengimo centrui, UAB „Marijampolės švara“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Creditreform Lietuva“, UAB „Dolce kreditas“, BAB „Ūkio bankas“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, VSDFV Marijampolės skyriui, UAB „REIKALAVIMAS.LT“, UAB „INTER PARTES“, UAB „NWO INVEST“, UAB „Credit day“, BAB bankas „Snoras“, atstovaujamam bankroto administratoriaus Neil H. C., S. D., L. Š., A. M., S. K., AB SEB bankas, UAB „Gelvora“, UAB „Sergel“, AB DNB bankas, UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Litesko“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, UAB „Sūduvos vandenys“, TEO LT AB, Lindorff Oy filialui, UAB „Marsatas“, UAB „Ferratum“, antstoliui A. A., antstoliui A. L., antstolei A. L., antstolei S. Ž., antstolei R. S., antstoliui A. B., antstoliui V. Z., antstoliui M. P., antstolei G. A., antstoliui M. L., V. B., V. B., L. B., V. E., Z. G., M. J., L. K., Š. K., D. K., B. K., M. K., R. L., V. M., A. M., A. E. P., D. P. P., B. P., D. R., R. R., R. S., L. S., V. S., M. T., J. V., R. V., Raimundui A. Ž.,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014-01-21 nutartimi A. Š. ir J. Š. iškėlė bankroto bylą. 2014-04-22 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. 2014-05-13 nutartimi pareiškėjams A. Š. ir J. Š. pratęstas terminas mokumo atkūrimo planui pateikti iki 2014-06-21. 2014-05-28 nutartimi atstatydintas bankroto administratorius ir paskirtas naujas bankroto administratorius. 2014-06-06 Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas pratęsti terminą planui pateikti iki 2014-06-29. B. J. Š. ir A. Š. bankroto administratorius UAB „Lexuna“ pateikė teismui prašymą patvirtinti J. Š. ir A. Š. mokumo atkūrimo planą.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 31 d. nutartimi netvirtino pareiškėjų A. Š. ir J. Š. fizinių asmenų mokumo atkūrimo plano ir fizinių asmenų bankroto bylą nutraukė.

5Teismas sprendė, kad planas iš esmės atitinka FABĮ 7 str. keliamus reikalavimus, su trūkumais, kurie plano vykdymo metu galėtų būti šalintini, tačiau neatitinka FABĮ 22 str. 5 d. reikalavimų.

6Teismas atsižvelgė į kreditorių pastabas, dėl kurių jie nepritarė plano patvirtinimui. Teismas sutiko su kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ ir kreditoriaus UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ pastabomis, kad plano III dalyje nėra nurodytas A. Š. turto, esančio ( - ) įvertinimas. Teismas pažymėjo, kad toks plano trūkumas gali būti ištaisytas FAĮB 8 str. 12 d. nustatyta tvarka, todėl nelaikė šio trūkumo esminiu, trukdančiu patvirtinti planą ir tęsti bankroto procedūrą. Teismas atsižvelgė į kreditoriaus BAB „Ūkio bankas“ pastabą, kad neįtrauktas turtas – A. Š. akcijos, esančio Krymo teritorijoje. Pažymėjo, kad kreditorius nepateikė jokių įrodymų, jog A. Š. turi įmonės, esančios Krymo teritorijoje, akcijų. Todėl teismas sprendė, kad kreditorius neįrodė savo pastaboje nurodytų aplinkybių.

7Kaip jau minėta, teismas sprendė, kad planas neatitinka FABĮ 22 str. 5 d. reikalavimų. Atsižvelgdamas į kreditorių BAB „Ūkio bankas“ ir kreditoriaus UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ pastabą dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos ir jos turinio, teismas sprendė, kad pateikta sąmata neatitinka įstatymo reikalavimų (FABĮ 22 str. 5 d.). Teismas atsižvelgė į pateikto plano turinį ir sprendė, kad fizinių asmenų visų rūšių lėšos, kurias planuojama gauti plano vykdymo metu, yra 78800 Lt (65280 Lt pardavus nekilnojamąjį turtą, 2300 Lt iš debitoriaus, 11200 Lt iš kas mėnesį gaunamų pajamų (1392 Lt – 1205 Lt (būtinosios išlaidos) =187 Ltx60 mėn.). Tuo tarpu bankroto administravimo išlaidos apskaičiuotos 20396,97 Lt. Taigi, jos sudaro 25,88 proc. nuo plane nurodytų visų fizinių asmenų visų rūšių lėšų, kurias planuojama gauti plano vykdymo metu, ir akivaizdžiai viršija FABĮ 22 str. 5 d. nustatytą maksimalią 15 proc. ribą. Todėl teismas sprendė, jog tokio dydžio bankroto administravimo išlaidos pažeis kreditorių interesus.

8Be to, teismas atsižvelgė į tai, kad bankrutuojantys asmenys po fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, nors jiems ir buvo patvirtinta jų prašoma būtinųjų išlaidų suma, į kurią jie įtraukė ir išlaidas būsto išlaikymui, nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir nemokėjo už komunalines paslaugas kreditoriams UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ bei UAB „Marijampolės butų ūkis“, taip ir toliau didindami kreditinių įsipareigojimų sumą. Pareiškėjas A. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad kitiems komunalinių paslaugų tiekėjams mokėjo. Teismas atsižvelgė į pareiškėjo A. Š. paaiškinimus, kad buvo nenumatytų išlaidų dėl sutuoktinės mamos ligos ir mirties, tačiau pažymėjo, kad pareiškėjai nesikreipė į teismą dėl būtinųjų išlaidų dydžio pakeitimo, nesprendė nemokumo klausimo su kreditoriais. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad Marijampolės rajono apylinkės teisme yra užvesta civilinė byla Nr. L2-3482-301/2014, kurioje išduotas teismo įsakymas dėl skolos priteisimo už laikotarpį nuo 2013-12-31 iki 2014-04-30 iš pareiškėjų A. Š. ir J. Š. kreditoriui AB „Lesto“. Šios aplinkybės leido teismui spręsti, kad pareiškėjų veiksmai siekiant sumažinti kreditinių įsipareigojimų dydį negali būti laikomi sąžiningais, jie ir toliau didina kreditinius įsipareigojimus, nevykdo sutartinių įsipareigojimų, jų paaiškinimai teismo posėdžio metu nesutampa su faktinėmis aplinkybėmis.

 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjai J. Š. ir A. Š. (7 t., b. l. 50–54) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

 1. Teismas nurodė, kad pateiktas mokumo atkūrimo planas neatitinka FABĮ 22 str. 5 d. reikalavimų. FABĮ 22 str. 5 dalyje nurodyta, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų). Pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausia. Tai reiškia, kad maksimalus 15 proc. dydžio atlygis nurodytas tik sprendžiant klausimus susijusius su įkeisto turto pardavimu, tuo tarpu pareiškėjų turtas yra įkeistas ne visas.
 2. Įkeistas yra tik pareiškėjams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis butas, esantis Uosupio g. 12-37, Marijampolėje. Būtent nuo šio turto pardavimo turi būti taikomas 15 proc. apribojimas bankroto administravimo išlaidoms.
 3. Apeliantai nesutinka su teismo išvada, kad bankroto administratoriaus sąmatoje pateikta atlyginimo bankroto administratoriui suma yra per didelė ir gali pažeisti kreditorių interesus. Būtina atsižvelgti į tai, kad šioje byloje yra daug kreditorių – 44. Didelis kreditorių skaičius lemia didesnę darbo ar sąnaudų apimtį bankroto administratoriui, didesnį sandorių skaičių. Pareiškėjai turi nekilnojamojo turto, kuriuo disponuoja bankroto administratorius, todėl pareiškėjų atkūrimo plane nurodytas atlyginimo dydis administratoriui yra proporcingas bei pagrįstas.
 4. Apeliantai nesutinka su teismo argumentais, kad pareiškėjai nevykdė sutartinių įsipareigojimų ir nemokėjo už komunalinius patarnavimus. Tačiau teismo posėdžio metu pareiškėjai paaiškino, kad dėl pareiškėjos ligos ir jos motinos mirties atsirado nenumatytų ir pakankamai didelių išlaidų, todėl pilna apimtimi mokėti mokesčius tiesiog negalėjo, bet tokie pareiškėjų veiksmai negali būti laikomi nesąžiningais. Nepagrįsti teismo argumentai, kad pareiškėjai nemokėjo AB Lesto, tačiau šias aplinkybes paneigia sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, jog kreditoriui buvo mokama bei atitinkamos sumos buvo nurašinėjamos nuo pareiškėjo sąskaitos tiesioginio debeto pavedimais.
 5. Teismas neatkreipė dėmesį į tai, kad dar 2014-05-28 buvo pakeistas bankroto administratorius, naujasis bankroto administratorius per trumpą laiką privalėjo atlikti visus būtinus administravimo veiksmus, pirmas kreditorių susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo, o antrajame kreditorių susirinkime 2014-06-30 pareiškėjo kreditoriams pritarus mokumo atkūrimo planui bankroto administratorius kreipėsi į teismą dėl šio plano patvirtinimo. Teismas nepagrįstai laikė pareiškėjų veiksmus nesąžiningais ir dėl to nutraukė bankroto bylą, tuo dar labiau pasunkindami pareiškėjų finansinę padėtį.

10Atskiruoju skundu pareiškėjų bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“ įgaliotas asmuo N. S. (7 t., b. l. 50–54, 61–64) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bankroto administratoriaus išlaidų atlyginimo klausimą spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais:

 1. Laikotarpiu nuo 2014-05-28 pareiškėjų bankroto administravimo procedūrą vykdė bankroto administratorius UAB „Lexuna“, tačiau teismas nutraukdamas bylą neišsprendė atlyginimo administratoriui klausimo. Bankroto administratorius turėjo išlaidų, sušaukiant pakartotinį kreditorių susirinkimą, nes reikėjo kreditoriams išsiuntinėti pranešimus, bankroto administratoriui reikėjo važiuoti iš Vilniaus į Marijampolę vesti susirinkimą, todėl buvo patirtos kuro sąnaudos. Bankroto administratorius turėjo perimti iš buvusio administratoriaus turtą, susipažinti su byla, mokėti savo darbuotojams atlyginimą. Taigi, priimdamas skundžiamą nutartį į bankroto administratoriaus faktiškai patirtas išlaidas neatsižvelgė.
 2. Vadovaujantis FABĮ 22 str. nuostatomis bankroto administratoriaus patirtos išlaidos privalo būti atlygintos. Pirmosios instancijos teismui nepasisakius dėl šių išlaidų ir nutraukus bankroto bylą, būtų užkirstas kelias bankroto administratoriui kreiptis dėl patirtų nuostolių atlyginimo.

11Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą kreditorius UAB „MiniGo LT“ (7 t., b. l. 117) sprendimą priimti teismo nuožiūra.

12Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą kreditorius UAB „Reikalavimas.LT“ prašo pareiškėjų skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, kad:

 1. Pareiškėjų mokumo atkūrimo planui pritarė tik 38,40 proc. kreditorių, kas iš esmės reiškia, jog dauguma kreditorių nesutinka su vykdomu pareiškėjų bankroto procesu, mano, kad kreditorių teisės nebus tinkamai užtikrintos. Pažymi, kad bankroto administratoriui skirta lėšų suma sudaranti ketvirtadalį visų bankroto proceso metu gautų lėšų, yra neproporcinga, nepagrįsta, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.
 2. Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino, kad pareiškėjai nevykdė savo įsipareigojimų ir nemokėjo einamųjų mokesčių, taip didindami kreditoriams įsiskolinimus. Toks pareiškėjų elgesys laikytinas nesąžiningu. Pareiškėjai negali remtis ta aplinkybe, kad keitėsi bankroto administratorius. Teismas rėmėsi naujo administratoriaus pateiktu mokumo atkūrimo planu, kuris yra su trūkumais. Patys pareiškėjai vilkino procesą, neteikė buvusiam administratoriui informacijos, dėl šios priežasties jis ir atsistatydino.

14Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą kreditorius AB SEB bankas palaiko pareiškėjų skundą ir prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartį pakeisti.

15Nurodo, kad:

 1. 2013-06-30 įvyko pareiškėjų kreditorių susirinkimas, kurio metu 2 darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamas asmens mokumo atkūrimo plano tvirtinimas. Kreditorius AB SEB bankas susirinkimo metu siūlė tvirtinti mokumo atkūrimo planą atliekant tam tikrus pakeitimus bei patikslinimus. Kreditoriaus pateikti pasiūlymai susirinkime buvo patvirtinti balsų dauguma ir yra privalomi visiems kreditoriams. Vadovaujantis FABĮ 25 str. 11 d. kreditorių susirinkimo sprendimų bei kreditoriai, nei bankroto administratorius, bei pareiškėjai neskundė, todėl šie nutarimai yra įsiteisėję ir visiems privalomi.
 2. Vadovaujantis FABĮ 8 str. 3 d. nuostatomis, jeigu kreditorių susirinkimas planui nepritaria dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 str. nuostatoms, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą, nemokių asmenų bei kreditorių teises ir teisėtus interesus. Iš teismo motyvų matyti, jog jis atitinka FABĮ 7 str. nuostatoms, tačiau yra su trūkumais, kurie plano vykdymo eigoje gali būti šalinami. Esminiu plano trūkumu teismas laikė FABĮ 22 str. 5 d. pažeidimą. Kreditoriaus nuomone, netvirtinti plano vien dėl to, kad jis neatitiko FABĮ 22 str. 5 d. reikalavimų nebuvo pagrindo, nes administravimo išlaidų sąmatos keitimas yra kreditorių susirinkimo teisė.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirieji skundai tenkintini.

18Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.).

19Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiami fizinių asmenų mokumo plano netvirtinimo ir dėl to bankroto bylos nutraukimo pagrįstumo klausimai.

21Fizinių asmenų bankroto įstatymu iš esmės siekiama sukurti efektyvų teisinį mechanizmą, sudarantį sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą, užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka tuo pačiu išlaikyti teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą. Šių tikslų įgyvendinimo sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo sudaryto plano ir jo įgyvendinimo. Skirtingai nuo įmonių bankroto proceso, kurio metu visas įmonei priklausęs turtas yra realizuojamas Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, o gautos piniginės lėšos skiriamos administravimo išlaidoms bei kreditorių reikalavimams padengti, fizinio asmens bankroto procese yra sudaromas planas, kuriame numatomas ne tik skolininkui priklausančio turto pardavimas bei lėšų paskirstymas, tačiau taip pat turi būti numatomos ir priemonės, skirtos fizinio asmens mokumui atkurti (persikvalifikavimas, įsidarbinimas ir kitos) (FABĮ 7 str.). Būtent parengtame mokumo atkūrimo plane konkretizuojamos fizinio asmens mokumo atkūrimo priemonės, jų įgyvendinimo tvarka. Numatomos priemonės turi būti realios, galinčios padėti pasiekti didesnį kreditorių reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinančios asmens, kuriam keliama bankroto byla, galimybę patenkinti minimalius būtinus poreikius. Taigi vienas svarbiausių momentų fizinio asmens bankroto procedūroje yra mokumo atkūrimo plano parengimas ir tvirtinimas. FABĮ 8 straipsnio, reglamentuojančio plano tvirtinimo procesą, 1 dalyje numatyta, jog fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą. Bankroto administratorius, gavęs plano projektą, likus ne mažiau kaip 20 dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo pateikia išvadą ir plano projektą kiekvienam fizinio asmens kreditoriui ir šaukia pirmąjį kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui, suderinęs su fiziniu asmeniu šio susirinkimo vietą ir laiką. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui dėl to, kad jis neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui. Jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Plane turi būti nurodoma įvairi informacija, kuri iš esmės nurodo, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūrų metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančio asmens asmeniniams poreikiams ir jo išlaikomiems asmenims skiriamos lėšos ir pan. Būtent nuo asmens, kuriam yra iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, o tuo pačiu fizinių asmenų bankroto įstatymu siekiamų tikslų įgyvendinimas. Tai pirmiausiai reiškia, jog pats fizinis asmuo, kuris kreipiasi, kad jam būtų iškelta bankroto byla, privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymo suteiktomis teisėmis, o tuo pačiu ir sąžiningai vykdyti įstatymo jam nustatytas pareigas (FABĮ 16 str.). Asmeniui, kuriam iškelta bankroto byla, nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų patenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, iš esmės nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, o tuo pačiu pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra. FABĮ 8 straipsnio 8 dalyje yra numatyta ne absoliuti teismo teisė tvirtinti mokumo atkūrimo planą, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, o teisė tvirtinti planą, atsižvelgiant į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus. Pagal FABĮ 8 straipsnio 3 dalį teismui suteikiama teisė tvirtinti mokumo atkūrimo planą, kai kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal FABĮ 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartimi pareiškėjams A. Š. ir J. Š. iškelta fizinio asmens bankroto byla. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi patvirtinti A. Š. ir J. Š. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Pagal LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalį fizinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui plano projektą. FABĮ 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kai teisme ginčijami kreditorių reikalavimai arba tikslinamas plano projektas, teismas bankroto administratoriaus arba fizinio asmens prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nurodytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartimi pareiškėjų prašymu vienam mėnesiui pratęstas terminas mokumo atkūrimo planui pateikti, t.y. iki 2014 m. birželio 21 d. ( (5 t., b. l. 101–102). Bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 2014 m. gegužės 21 d. pateikė teismui prašymą dėl jo atstatydinimo iš pareiškėjų bankroto administratoriaus pareigų. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartimi naujuoju pareiškėjų bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lexuna“ (6 t., b. l. 4–6). Tą pačią dieną 2014 m. gegužės 28 d. neįvyko pirmasis pareiškėjų kreditorių susirinkimas, kadangi nebuvo kvorumo (6 t., b. l. 17). Bankroto administratorius UAB „Lexuna“ išvadoje dėl mokumo plano nurodė, jog jis atitinka FABĮ 7 straipsnio 1 dalies reikalavimus ir yra visos sudedamos mokumo atkūrimo plano dalys, bankroto administratorius esminių pastabų neturėjo (6 t., b. l. 115–117). Pakartotinis antrasis pareiškėjų kreditorių susirinkimas įvyko 2014 m. birželio 30 d., kurio metu pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl pritarimo asmens mokumo atkūrimo planui, o trečiuoju – dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo (6 t., b. l. 52–53). Iš šio susirinkimo protokolo matyti, kad administratorius siūlė pritarti pareiškėjų mokumo atkūrimo planui. Kreditorius AB SEB bankas savo balsavimo biuletenyje nurodė, jog balsuoja „už“ mokumo atkūrimo planą, tačiau siūlo jį tvirtinti atsižvelgiant į kartu su balsavimo raštu biuleteniu pateiktas pastabas dėl plano patikslinimo bei pakeitimo (6 t., b. l. 99). „Už“ šio kreditoriaus pasiūlytą variantą balsavo 53,5 % visų susirinkime dalyvavusių teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, todėl susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti pareiškėjų fizinio asmens A. Š. ir J. Š. mokumo atkūrimo planą, atsižvelgiant į AD SEB banko pateiktus pasiūlymus (6 t., b. l. 53). Pažymėtina, jog šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra galiojantis, nes nei kreditoriai, nei pareiškėjai, nei bankroto administratorius nepasinaudojo FABĮ 25 straipsnio 11 dalyje nustatyta teise kreditorių susirinkimo nutarimus apskųsti teismui. Pareiškėjų bankroto administratorius, vykdydamas FABĮ 8 straipsnio 4 dalyje nustatytą pareigą, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada 2014 m. liepos 2 d. pateikė teismui. Bankroto administratoriaus prašė patvirtinti bankrutuojančių pareiškėjų mokumo atkūrimo planą su kreditoriaus AB SEB banko pastabomis (6 t., b. l. 30).

23Pagal FABĮ 8 straipsnio 6 dalį, teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas priima nutartį dėl plano žodinio proceso tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratorius į teismą dėl mokumo plano patvirtinimo kreipėsi ne FABĮ 8 straipsnio 3 dalies pagrindu, o šio straipsnio 4 dalies pagrindu, nes kreditoriai 2014 m. birželio 30 d. vykusiame pakartotiniame antrajame kreditorių susirinkime „už“ kreditoriaus pasiūlytą pareiškėjų mokumo atkūrimo plano variantą balsavo 53,5 % visų susirinkime dalyvavusių teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. FABĮ 25 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad pakartotiniame kreditorių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių ir iš anksto raštu balsavusių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, gavęs bankroto administratoriaus prašymą patvirtinti pareiškėjų mokumo atkūrimo planą su kreditoriaus AB SEB banko pastabomis, nepagrįstai vadovavosi FABĮ 25 straipsnio 6 dalies nuostata, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjų kreditoriai nepatvirtino mokumo atkūrimo plano, ir dėl to be pagrindo paskyrė šį klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo posėdyje, nes dėl šio plano teismas turėjo per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priimti nutartį (FABĮ 8 str. 6 d.).

24Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, gavęs pareiškėjų bankroto administratoriaus prašymą patvirtinti pareiškėjų mokumo atkūrimo planą, netinkamai taikė FAB įstatymo nuostatas, kadangi kreditoriai balsų dauguma dalyvavusių pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarė patvirtinti pareiškėjų mokumo atkūrimo planą atsižvelgiant į kreditoriaus AB SEB banko pateiktus pasiūlymus (6 t., b. l. 53). Be to, pažymėtina, kad teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, jeigu plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas (FABĮ 8 str. 9 d.).

25Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje padarė išvadą, kad planas iš esmės atitinka FABĮ 7 str. keliamus reikalavimus, bet yra su trūkumais, kurie plano vykdymo metu galėtų būti šalintini, tačiau neatitinka FABĮ 22 str. 5 d. reikalavimų.

26FABĮ 22 str. 5 dalyje nurodyta, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų). Pardavus ar perdavus įkeistą turtą, bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės, išskyrus atvejus, kai įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius sutinka kitaip. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausia. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjų atskirojo skundo argumentais, kad iš šios įstatymo nuostatos yra akivaizdu, jog maksimalus 15 proc. dydžio atlygis nurodytas tik sprendžiant klausimus susijusius su įkeisto turto pardavimu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjų turtas ne visas yra įkeistas. Pareiškėjai turi ir kito, neįkeisto turto, todėl bankroto administravimo išlaidos galės būti apmokamos iš kito fiziniams asmenims priklausančio turto. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su kreditoriaus AB SEB banko atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad pagal FABĮ 22 straipsnio 2 dalį bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas, o FABĮ 25 straipsnio 11 dalies nuostatos suteikia kreditoriams teisę skųsti susirinkimo metu priimtus nutarimus teismui, o tai reiškia, kad teismui yra suteikta teisė vertinti priimtus kreditorių susirinkimo nutarimus, tame tarpe ir nutarimus, priimtus administravimo išlaidų sąmatos klausimais. Be to, pažymėtina, kad pakartotinio antrojo pareiškėjų kreditorių susirinkimo, įvykusio 2014 m. birželio 30 d., metu kreditoriai antruoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma (53,5 % visų susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų sumos) nutarė patvirtinti kreditoriaus AB SEB banko pasiūlytam nutarimo projektui dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo (6 t., b. l. 53–54, 99). Taigi, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje netinkamai taikė FABĮ 22 straipsnio 5 dalies nuostatas, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

27Atsižvelgdamas į tai, kad skundžiama teismo nutartis buvo grindžiama ne tik formaliais argumentais, bet ir netinkamu procesinės bei materialinės teisės normų taikymu ir aiškinimu, skundžiama nutartis naikintina. Tačiau įvertinus, jog tik pirmosios instancijos teismui suteikta išimtinė teisė spręsti dėl fizinio asmens atkūrimo plano tvirtinimo, skundžiama Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis naikintina ir klausimas dėl pareiškėjų mokumo atkūrimo plano su kreditoriaus AB SEB banko pastabomis tvirtinimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 330 str., 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.).

28Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

29Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjų A. Š. ir J. Š. mokumo atkūrimo plano su kreditoriaus AB SEB banko pastabomis tvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014-01-21 nutartimi A. Š. ir J. Š.... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 31 d. nutartimi... 5. Teismas sprendė, kad planas iš esmės atitinka FABĮ 7 str. keliamus... 6. Teismas atsižvelgė į kreditorių pastabas, dėl kurių jie nepritarė plano... 7. Kaip jau minėta, teismas sprendė, kad planas neatitinka FABĮ 22 str. 5 d.... 8. Be to, teismas atsižvelgė į tai, kad bankrutuojantys asmenys po fizinio... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjai J. Š. ir A. Š. (7 t., b. l. 50–54) prašo... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjų bankroto administratoriaus UAB „Lexuna“... 11. Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą kreditorius UAB „MiniGo... 12. Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą kreditorius UAB... 13. Nurodo, kad:
 1. Pareiškėjų mokumo atkūrimo planui pritarė... 14. Atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą kreditorius AB SEB bankas... 15. Nurodo, kad:
  1. 2013-06-30 įvyko pareiškėjų kreditorių... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirieji skundai tenkintini.... 18. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 19. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiami fizinių asmenų mokumo plano netvirtinimo... 21. Fizinių asmenų bankroto įstatymu iš esmės siekiama sukurti efektyvų... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo... 23. Pagal FABĮ 8 straipsnio 6 dalį, teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje... 24. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 25. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje... 26. FABĮ 22 str. 5 dalyje nurodyta, kad bankroto administravimo išlaidos... 27. Atsižvelgdamas į tai, kad skundžiama teismo nutartis buvo grindžiama ne tik... 28. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338... 29. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartį panaikinti...