Byla 2-1014/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria asociacijai Lietuvos ledo ritulio federacijai iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Vasarienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Kaleva travel“, uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos parkai“, uždarosios akcinės bendrovės „City hotels“, V. K., B. V. ir V. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria asociacijai Lietuvos ledo ritulio federacijai iškelta bankroto byla.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas asociacijos Lietuvos ledo ritulio federacijos generalinis sekretorius V. B. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą asociacijai Lietuvos ledo ritulio federacijai, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimas“. Nurodė, kad bendra vykdomų išieškojimų iš federacijos suma sudaro 260.000 Lt. Asociacija neturi lėšų ir turto, kurį pardavus būtų galima atsiskaityti su kreditoriais ir toliau tęsti veiklą. Nors iki 2012-08-20 pareigas ėjęs generalinis sekretorius V. Š. tinkamai neperdavė finansinės apskaitos dokumentų, atsisako juos pasirašyti, turimų duomenų pakanka daryti išvadai, kad asociacija yra nemoki. Dėl šios priežasties 2012-11-07 „Lietuvos ryto“ dienraštyje išspausdintas skelbimas, kad federacija negalės atsiskaityti su kreditoriais.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi iškėlė asociacijai Lietuvos ledo ritulio federacijai bankroto bylą, asociacijos administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimas“. Teismas nurodė, kad į bylą pateikta LLRF 2012-11-15 pažyma patvirtina, kad įmonė debitorių neturi, taip pat asociacija neturi jokio turto ar lėšų, taip pat pateikė pažymą, jog atsakovo turtas nėra įkeistas. Pateiktas kreditorių sąrašas patvirtina, kad pradelsti asociacijos įsipareigojimai sudaro 261.579,82 Lt (b.l. 15). Nors kreditoriai UAB „Kaleva Travel“, UAB „Baltijos parkai“, UAB „City hotels“, V. K., B. V., V. G. pateikė pareiškimą, kuriame teigė, kad nors atsakovas jiems skolingas, jie bankroto nereikalauja ir netgi tam prieštarauja, teismas sprendė, kad visgi šių kreditorių bendra pradelstų įsipareigojimų suma yra 156.762,18 Lt ir tai yra tik dalis visų pradelstų kreditorinių įsipareigojimų. Be šių įsipareigojimų, kitiems kreditoriams asociacija yra skolinga 104.817,64 Lt. Kadangi asociacija nurodė turto ir piniginių lėšų neturinti, teismas sprendė, kad asociacija turi tik įsipareigojimus ir tai yra savarankiškas pagrindas bankroto bylai kelti.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantai (kreditoriai) UAB „Kaleva Travel“, UAB „Baltijos parkai“, UAB „City hotels“, V. K., B. V., V. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantai atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

  1. LLRF teigia, kad iki 2012 m. rugpjūčio 20 d. pareigas ėjęs generalinis direktorius V. Š. tinkamai neperdavė finansinės apskaitos dokumentų ir atsisako juos pasirašyti. Tai reiškia, kad naujiems vadovams neturint LLRF oficialių finansinės apskaitos dokumentų, nėra jokio pagrindo daryti išvadą, kad federaciją yra nemoki, kadangi LLRF slėpė savo lėšas, kurias gaudavo iš Tarptautinės ledo ritulio federacijos.
  2. 2012-11-07 dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintas skelbimas, kad federacija negalės atsiskaityti su kreditoriais, kadangi neturi lėšų, bet tuo pačiu metu siunčia Lietuvos rinktinę dalyvauti Olimpiniame atrankos turnyre Vengrijoje. Tai reiškia, kad federacija disponuoja lėšomis.
  3. LLRF pateikė kreditorių sąrašą, kuris patvirtina 261.579,82 Lt įsipareigojimą, tačiau įsipareigojimai kreditoriams yra 156.762,18 Lt, taip pat kreditoriai A. M. ir O. G. M. taip pat prieštarauja LLRF bankrotui. Iš viso LLRF kreditoriniai įsipareigojimai apeliantams yra 199.929,58 Lt, dėl kurių jie nereikalauja bankroto. Taigi kitiems kreditoriams įsipareigojimai yra tik 61.650,24 Lt ir dėl šios skolos nėra savarankiško pagrindo bankroto bylai kelti, kadangi federacija iki 2013 m. birželio mėnesio gaus iš Tarptautinės ledo ritulio federacijos metinę dotaciją daugiau kaip 100.000 Lt.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis naikintina ir perduotinas klausimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

11Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria asociacijai Lietuvos ledo ritulio federacijai iškelta bankroto byla, asociacijos administratoriumi paskirta UAB „Bankrotų administravimas“.

12Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakymą kelti atsakovui bankroto bylą motyvavo tuo, jog asociacija turto ir lėšų neturi, turi tik įsipareigojimus, kurie sudaro 261.579,82 Lt sumą. Teismas sprendė, kad tai yra savarankiškas pagrindas bankroto bylai kelti.

13Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi šiais įmonės finansiniais dokumentais – Lietuvos ledo ritulio federacijos 2012 m. lapkričio 15 d. pažyma apie išieškotojus iš Lietuvos ledo ritulio federacijos, 2012 m. lapkričio 15 d. pažyma apie Lietuvos ledo ritulio federacijos debitorius bei 2012 m. lapkričio 15 d. pažyma, patvirtinančia, kad Lietuvos ledo ritulio federacijos turtas nėra įkeistas.

15Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog asociacija yra nemoki ir jai keltina bankroto byla, kadangi nurodyti įrodymai nėra pakankami konstatuoti įmonės nemokumo ar mokumo faktą. Juo labiau, kaip teigia pats ieškovas asociacijos generalinis sekretorius, iki 2012 m. rugpjūčio 20 d. pareigas ėjęs generalinis sekretorius tinkamai neperdavė finansinės apskaitos dokumentų. Tuo tarpu teismas jokių aktyvių veiksmų nesiėmė siekiant surinkti papildomus įrodymus apie realią atsakovo finansinę būklę. Teismas nepareikalavo, kad atsakovo asociacijos Lietuvos ledo ritulio federacijos generalinis sekretorius pateiktų visus Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje išvardintus dokumentus, atspindinčius atsakovo finansinę būklę. Tuo atveju, jei, kaip teigia pats ieškovas, jam nebuvo perduoti asociacijos finansinės atskaitomybės dokumentai, teismas privalėjo imtis priemonių tam, kad būtų išsiaiškintos aplinkybės, susijusios su atsakingų asmenų už asociacijos finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimo teismui nustatymu. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad įmonė turto neturi, nėra pagrįsta jokiais objektyviais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal į bylą pateikto Lietuvos ledo ritulio federacijos įstatų 1.3 punktą, federacija turi paramos gavėjo statusą. Taigi teismas taip pat turi imtis priemonių išsiaiškinti faktines aplinkybes, ar asociacija gauna lėšų ar dotacijų iš trečiųjų asmenų (Kūno kultūros ir sporto departamento, Tarptautinės ledo ritulio federacijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir pan.) tikslu išsiaiškinti, kokiomis lėšomis disponuoja Lietuvos ledo ritulio federacija.

16Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovo mokumo, nebuvo pakankamai aktyvus ir nepasinaudojo visomis procesinėmis galimybėmis įrodymams apie realią atsakovo finansinę būklę surinkti. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo nemokumo klausimą, nenustatė atsakovo turto sudėties bei realios jo vertės bei jo santykio su atsakovo pradelstais įsipareigojimais kreditoriams. Taigi pirmosios instancijos teismo išvados apie atsakovo mokumą ir pagrindo jam kelti bankroto bylą buvimą, nėra pagrįstos.

17Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nepareikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų, todėl bankroto bylos iškėlimo dalykas galėjo būti išspręstas neteisingai.

18Pažymėtina ir tai, kad viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti įrodymus, kurių reikia norint nustatyti tikrąją atsakovo finansinę būklę. Sprendžiant bankroto bylos asociacijai iškėlimo klausimą būtina nustatyti ir konstatuoti objektyvaus turinio aplinkybes, sudarančias pakankamą pagrindą manyti, jog asociacija faktiškai yra (ne)moki. Bylą nagrinėjant iš naujo būtina išreikalauti įstatymo reikalavimus atitinkančius įrodymus, kurias remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovo finansinę padėtį, turimo turto vertę, jo likvidumą, reikalavimų skolininkams dydį, įsipareigojimų kreditoriams vykdymą, bei išanalizuoti kitas aplinkybes, svarbias teisingai nustatyti įmonės mokumą ir išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą.

19Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, jog yra pagrindas pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės (CPK 185 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.). Todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos kėlimo klausimą nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį ir perduoti bankroto bylos atsakovui asociacijai Lietuvos ledo ritulio federacijai iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas asociacijos Lietuvos ledo ritulio federacijos generalinis sekretorius... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi iškėlė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantai (kreditoriai) UAB „Kaleva Travel“, UAB... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 10. Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19... 11. Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 12. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakymą kelti atsakovui... 13. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 14. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą... 15. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su pirmosios instancijos teismo... 16. Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad... 17. Teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir... 18. Pažymėtina ir tai, kad viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja... 19. Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, jog yra pagrindas pripažinti, kad... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį ir...