Byla 2A-406-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Henricho Jaglinskio, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ekspertui Sigitui Mitkui, ieškovės atstovui advokatui Raimondui Kalverš, atsakovų UAB „Būsto industrijos grupė“ ir AB „Kauno dujotiekio statyba“ atstovei J. B., trečiojo asmens UAB „Jumasta“ atstovams advokatui Linui Jakui ir J. G., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens UAB „Jumasta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-89-734/2009 pagal ieškovės I. A. ieškinį atsakovams UAB „Būsto industrijos grupė“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra, tretieji asmenys UAB „Jumasta“, Bankrutuojanti UAB „Hronas“, Bankrutuojanti UAB „Cityco“, UAB „Rangesta“, UAB „Plieninis skydas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė I. A. 2007-10-05 pateikė ieškinį, 2008-01-28, 2008-06-02 patikslintus ieškinius, prašydama:

4I. Visų 2005-03-29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 124 priede Nr. 2 numatytų darbų trūkumų pašalinimui įpareigoti atsakovus per 30 dienų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bute ( - ), Vilniuje, atlikti šiuos darbus:

51) išmontuoti gipso kartono plokštes tarp patalpų Nr. 5/6 ir Nr. 6 (pagal 2005-03-29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 241 priedo Nr. 1 numeraciją), kurios neteisingai sujungtos su monolitine kolona ir jas tinkamai sumontuoti, gipso kartono plokštes tinkamai pritvirtinti varžtais;

62) patalpoje Nr. ¾ (vonios patalpoje) ištaisyti visus sienų nuokrypius nuo vertikalės ir horizontalės, įrengiant stačius sienų kampus;

73) tinkamai nutinkuoti ir nuglaistyti tas vietas bute, kuriose darbai neatlikti, ar atlikti nekokybiškai, patalpoje Nr. 6 pertinkuoti sienų kampus;

84) padidinti buto grindų 6.2 m deformacinės siūlės gylį, išvalyti ją nuo dulkių ir užtaisyti elastingu hermetiku;

95) buto sienų ir grindų sujungimo vietose 38,1 m ruože prapjauti siūles ir užpildyti jas hermetinėmis mastikomis;

106) lango L-16 stiklo du stiklo paketus išimti ir įstatyti selektyviniu stiklu į patalpos vidų;

117) patalpoje Nr. 5/6 išardyti sieną aplink virtuvės nuotekų vamzdį ir įrengti ją taip, kad galima būtų prie šio nuotekų vamzdžio pajungti kitus vamzdžius;

128) pakeisti suplyšusias buto įėjimo durų tarpines į naujas ir įrengti naują slenkstį;

139) griauti esamą pertvarą, įrengtą ne pagal projektą tarp patalpų Nr. ¾ ir Nr. 6, bei įrengti naują, pertvaros ilgis 2,3 m; tinkamai sumontuoti buto mažų srovių įvado dėžutę;

1410) tinkamai užsandarinti visus buto langus ir sienų bei grindų sandūras bei papildomai apšiltinti sienų, grindų ir lubų sandūras, taip, kad būtų pašalinti buto kokybės neatitikimai higienos normų bei esminio statinio energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimams.

15II. Atliktus darbus perduoti atsakovams pasirašant perdavimo-priėmimo aktą.

16III. Nustatyti, kad atsakovams neatlikus šių darbų per nustatytą terminą, ar atlikus juos netinkamai, ieškovė turi teisę atlikti šiuos darbus atsakovų sąskaita, solidariai išieškant iš atsakovų darbų kainą ir priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-07-11 tarp ieškovės ir atsakovo UAB „Būsto industrijos grupė“ buvo sudaryta buto, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartis. 2005-03-29 preliminaria buto pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 241 atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ įsipareigojo atlikti buto ir namo ( - ), Vilniuje, statybos darbus. Pagal pirkimo-pardavimo sutarties 6.1 p. atsakovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2006-07-31 atlikti ir perduoti ieškovei preliminarios sutarties priede Nr. 2 nurodytus darbus, kurių kaina įeina į bendrą buto pirkimo-pardavimo kainą. Šio įsipareigojimo atsakovas tinkamai neįvykdė, preliminarios sutarties priede Nr. 2 nurodyti darbai atlikti pavėluotai ir su ženkliais trūkumais. Pats atsakovas betarpiškai statybos darbų neatliko, darbų atlikimas pavestas generaliniam rangovui AB „Kauno dujotiekio statyba“, todėl atsakovai solidariai atsakingi už netinkamų darbų atlikimą. Kadangi atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ atsisakė darbų trūkumus pripažinti, darbų atlikimo lygiui ir trūkumams nustatyti ieškovė kreipėsi į nepriklausomus ekspertus VGTU Statybos technologijos ir vadybos mokslo laboratorijos profesorių L. U. bei VGTU kapitalinės statybos direkcijos techninės priežiūros inžinierių A. B.. Šių ekspertų atliktų tyrimų išvados, išdėstytos 2007-01-18 ir 2008-01-10 aktuose, patvirtino preliminarios sutarties priede Nr. 2 numatytų darbų neatlikimą ir trūkumus. Vėliau atsakovai užbaigė minėtame priede Nr. 2 numatytus darbus, tačiau nepašalino visų atliktų darbų trūkumų. Teismo 2008-02-14 nutartimi šioje byloje paskirtos ekspertizės 2008-03-31 akte nustatyti trūkumai ir padarytos išvados iš esmės atitiko minėtų ekspertų atliktų tyrimų medžiagą ir išvadas. Darbų trūkumą patvirtino ir 2007-01-10, 2007-07-23 bei 2007-09-12 aktai, kuriuos pasirašė ir atsakovai. Trūkumus pašalinti atsakovams nurodė ir VAVA Teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcija 2007-05-30 raštu. Nepašalinus buto neatitikimo esminiam statinio energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimui, jo pripažinimas tinkamu naudoti ir naudojimas – negalimas. Ieškovė nesutiko su 2008-03-31 ekspertizės išvada, jog buto patalpoje Nr.3/4 esantys sienų plokštumų vertikalumo nukrypimai ir sienų kampų nestatmenumo nuokrypiai iš esmės atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus, nes vizualiai nėra pastebimi ir patalpa Nr. 3/4 yra vonios patalpa. Šioje patalpoje tinkamai įrengti vonią, neatlikus papildomų sienų lyginimo, neįmanoma, įvertinus, kad vonia yra stačiakampės formos, tarp vonios ir sienos neišvengiamai susidarytų tarpas, kurį siekiant pašalinti, reiktų taisyti sienas, dėl ko ieškovė, atlikdama buto apdailos darbus, turėtų taisyti sienas ir patirtų išlaidų dėl atsakovų nekokybiškai atlikto darbo (LR CK 1.39 str., 6.6 str. 1 d., 3 d., 6.38 str., 6.200 str., 6.206 str., 6.213 str. 2 d., 6.252 str., 6.665 str. 1 d., 6.678 str. 1 d., 6.695 str., 6.697 str., Statybos įstatymo 4 str. 1 d. 6 p., 24 str. 1 d., 3 d., CPK 273 str.).

17Atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ atsiliepime į ieškinį ir patikslintą ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė 2007-09-12 defektinių darbų pašalinimo akte patvirtino, jog gipso kartono plokščių sienų siūlės yra užglaistytos ir jokių pastabų dėl varžtų persukimo nepareiškė. 2007-09-14 iš statybos darbų generalinio rangovo buvo gautas raštas, kuriuo patvirtinama, jog darbų trūkumai, kurie buvo įtraukti į 2007-07-23 ir 2007-09-12 defektinių darbų pašalinimo aktus, yra pašalinti, t.y. patvirtinta, jog išorinių ir vidinių sienų glaistymas yra atliktas, gipso kartono plokščių sienų siūlės yra užglaistytos, šildymo radiatoriai nuvalyti, langų drenažiniai kanalai išvalyti, langų sandarinimas sutvarkytas, deformacinės siūlės pataisytos, nukrypimai nuo vertikalių ar kampų nestatumas neviršija leistinų normų. Valymo darbai įprastai atliekami po galutinės buto apdailos, kurią ieškovė yra įsipareigojusi atlikti pati. Pagal sutarties priedą Nr. 2 tinkuojamos ir glaistomos tik laikančiosios sienos tarp butų ir tik vieną kartą, o gipso kartonų plokščių sienų glaistomos tik siūlės. Jokių tinkavimo kampų įrengti atsakovas pagal buto pirkimo – pardavimo sutartį neįsipareigojo. Glaistymo kampai gali būti įrengiami tam, kad būtų patogesnis darbas, glaistant tiek mūrines, tiek gipso kartono plokščių sienas. Kadangi mūrines sienas atsakovas glaistė tik vieną kartą pats, todėl turėjo teisę pats pasirinkti darbo būdą ir technologiją. Glaistymo kampai ant gipso kartono plokščių sienų išorinių briaunų įprastai klijuojami galutinai formuojant sienos plokštumas, t.y. glaistymo darbų metu. Gipso kartono plokščių sienų atsakovas nuglaistyti pagal sutartį neįsipareigojo. Pagal sutarties priedą Nr. 2 virtuvėje sumontuoti nuotekų stovai su aklėmis. Ieškovės atstovas L. D. buto duris priėmė su visa durų įranga, įskaitant akutę ir raktus, todėl ieškovės reikalavimas atlikti su buto durų įrengimu susijusius darbus yra nepagrįsti. Ieškovė nenurodė, kokių projekto reikalavimų neatitinka patalpos Nr. ¾ pertvaros vieta. 2007-01-10, 2007-07-23 ir 2007-09-12 defektinių darbų pašalinimo aktuose jokių pretenzijų dėl mažų srovių įvado dėžutės ir elektros galingumo ieškovė nebuvo nurodžiusi. STR 2.01.09:2005 „Pastatų energetinis naudingumas“ pastatui, kuriame yra ginčo butas, nėra taikomas, kadangi gyvenamųjų namų kompleksui, kuriame yra ginčo butas, projektavimo sąlygų sąvadas buvo išduotas 2003-09-03, t.y. iki minėto reglamento įsigaliojimo. HN 42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ taikomas ne statinio statytojui, o pačiai ieškovei, kuri gali kontroliuoti buto šiluminę aplinką. Ieškovės iniciatyva termovizinės nuotraukos ir matavimai buvo atlikti, kai butas buvo nešildomas, todėl atitvarų peršalimai galėjo atsirasti dėl buto nešildymo. Ieškovė vengė priimti atliktus darbus. Jai, kaip ir kitiems šio namo butų pirkėjams, 2006-07-31 buvo išsiųstas pranešimas, kuriuo kvietė atvykti pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, tačiau ieškovė atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą pasirašė tik 2007 m. sausio mėnesį. Pagal pasirašytos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties 4.1.4. punktą ieškovei laiku neatvykus priimti atliktus statybos darbus, yra laikoma, kad darbai atlikti tinkamai. Todėl ieškovės ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. 2007-01-18 ekspertizės aktas nelaikytinas tinkamu įrodymu, kadangi ekspertizė atlikta, pažeidžiant pirkimo –pardavimo nuostatas, t.y. neinformavus atsakovo, buvo atlikta patalpų apžiūra, atsakovas nebuvo informuotas apie atliekamą ekspertizę. Ieškovė savavališkai pakeitė buto durų spyną, todėl generalinis rangovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ negalėjo patekti į ieškovės butą, siekiant įforminti galutinį darbų perdavimą-priėmimą (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.206 str., 6.213 str. 2 d. 3 p., 4 p.).

18Atsakovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad visus dalinės apdailos darbus, numatytus preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties priede Nr. 2, atliko.

19Tretysis asmuo Bankrutuojanti UAB „Cityco“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčo objekte vidinės apdailos darbų neatliko ir neturėjo atlikti, o atliko pagal subrangos sutartį vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų, šildymo, vėdinimo sistemų darbus, kuriuos atsakovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ priėmė, jokių pretenzijų dėl darbų kokybės neteikė ir tai patvirtina, kad darbai atlikti tinkamai bei kokybiškai (CK 6.662 str., 6.663 str.).

20Tretysis asmuo UAB „Jumasta“ atsiliepime į ieškinį prašė atmesti ieškinio dalį dėl UAB „Jumasta“ atliktų darbų trūkumų šalinimo. Nurodė, kad pagal 2006-04-10 su AB „Kauno dujotiekio statyba“ sudarytą subrangos sutartį, daugiabučių namų kvartale Žvalgų g. Vilniuje, III etapo K-6, K-8 korpusuose, tame tarpe ir ieškovės bute, įrengė cementines grindis. Bendrovė iki ieškinio gavimo dienos buvo įsitikinusi, kad šiuos darbus atliko tinkamai. Atsakovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ darbus priėmė atliktų darbų aktais be išlygų, nenustatė darbų trūkumų ir jų pašalinimo tvarkos ir sąlygų. Atsakovas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ nepateikė jokios informacijos, kad dėl trečiojo asmens atliktų darbų vyksta ginčai. Tretysis asmuo nėra gavęs jokios raštiškos pretenzijos.

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-05-08 sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismas nusprendė:

22I. Įpareigoti atsakovus 2005-03-29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 124 priede Nr. 2 darbų trūkumų pašalinimui per 30 dienų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, bute ( - ), Vilniuje, atlikti šiuos darbus:

231) išmontuoti gipso kartono plokštes tarp patalpų Nr. 5/6 ir Nr. 6 (pagal 2005-03-29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 241 priedo Nr. 1 numeraciją), kurios neteisingai sujungtos su monolitine kolona ir jas tinkamai sumontuoti, gipso kartono plokštes tinkamai pritvirtinti varžtais;

242) patalpoje Nr. ¾ (vonios patalpoje) ištaisyti visus sienų nuokrypius nuo vertikalės ir horizontalės, įrengiant stačius sienų kampus;

253) tinkamai nutinkuoti ir nuglaistyti tas vietas bute, kuriose darbai neatlikti, ar atlikti nekokybiškai, patalpoje Nr. 6 pertinkuoti sienų kampus;

264) padidinti buto grindų 6.2 m deformacinės siūlės gylį, išvalyti ją nuo dulkių ir užtaisyti elastingu hermetiku;

275) buto sienų ir grindų sujungimo vietose 38,1 m ruože prapjauti siūles ir užpildyti jas hermetinėmis mastikomis;

286) lango L-16 stiklo du stiklo paketus išimti ir įstatyti selektyviniu stiklu į patalpos vidų;

297) patalpoje Nr. 5/6 išardyti sieną aplink virtuvės nuotekų vamzdį ir įrengti ją taip, kad galima būtų prie šio nuotekų vamzdžio pajungti kitus vamzdžius;

308) pakeisti suplyšusias buto įėjimo durų tarpines į naujas ir įrengti naują slenkstį;

319) griauti esamą pertvarą, įrengtą ne pagal projektą tarp patalpų Nr. ¾ ir Nr. 6, bei įrengti naują, pertvaros ilgis 2,3m.; tinkamai sumontuoti buto mažų srovių įvado dėžutę;

3210) tinkamai užsandarinti visus buto langus ir sienų bei grindų sandūras bei papildomai apšiltinti sienų, grindų ir lubų sandūras, taip, kad būtų pašalinti buto kokybės neatitikimai higienos normų bei esminio statinio energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimams. Įpareigoti atsakovus atliktus darbus perduoti ieškovei pasirašant perdavimo-priėmimo aktą.

33II. Atsakovams neatlikus šio teismo sprendimo punkte Nr. 1 išvardintų darbų per nustatytą terminą, ar atlikus juos netinkamai, nustatyti ieškovei teisę atlikti šiuos darbus atsakovų sąskaita, solidariai išieškant iš atsakovų darbų kainą.

34III. Priteisti iš atsakovo UAB „Būsto industrijos grupė“ ieškovės naudai 4699,32 Lt bylinėjimosi išlaidų.

35IV. Priteisti iš atsakovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ ieškovės naudai 4699,32 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad pagal 2009-07-11 nekilnojamo turto pirkimo-pardavimo sutarties 4.2.5 p. atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ įsipareigojo pastatyti butą pagal LR teisės aktuose nurodytus ir paprastai tokiems statiniams keliamus reikalavimus, o pagal 4.2.7 p. – iki 2006-07-31 bute atlikti visus darbus, kurių neatliko iki šios sutarties pasirašymo ir kurie įeina į bendrą sutarties kainą. Teismas konstatavo, jog pagal sutarties 4.1.3 p. ieškovė, kaip šio nekilnojamojo daikto pirkėja, įsipareigojo per tris mėnesius nuo pardavėjo ir pirkėjo pasirašyto pardavėjo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto, atlikti įsigyto buto pilnos apdailos darbus. Teismas pažymėjo, jog atsakovas sutarties 6.1 p. įsipareigojo atlikti ir perduoti ieškovei preliminarios sutarties priede Nr. 2 nurodytus darbus, kurie įeina į bendrą buto pirkimo-pardavimo sutarties kainą, ir juos atlikti iki 2006-07-31, o pirkėjas atliktų darbų priėmimo-perdavimo metu pastebėjęs atliktų darbų ar medžiagų trūkumus/defektus ar pastebėjęs neatliktus darbus, privalo nurodyti juos priėmimo-pardavimo akte. Atsakovas neįvykdė sutartimi nustatytų savo įsipareigojimų, t.y. buto statybos darbus, numatytus preliminarios sutarties priede Nr.2 atsakovas atliko, pažeisdamas sutartimi nustatytus terminus ir nekokybiškai, todėl ieškovė negali atlikti buto apdailos darbų ir tokiu būdu įvykdyti savo įsipareigojimus pagal pasirašytą sutartį. Teismas konstatavo, jog atsakovas neįrodė argumentų, jog ieškovė vengė priimti atliktus statybos darbus, jai 2006-07-31 buvo išsiųstas pranešimas, kuriuo buvo kviečiama atvykti pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, jai neatvykus – pagal pasirašytos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties 4.1.4. p. yra laikoma, kad darbai atlikti tinkamai. Teismas nustatė, jog atsakovas 2006-08-02 išsiuntė ieškovei 2006-07-31 raštą dėl bute atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo. Teismas iš bute atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto nustatęs, jog šalys konstatavo nekokybiškai atliktus darbus, iš atsakovo generalinio rangovo AB „Kauno dujotiekio statybos“ raštų atsakovui UAB „Būsto industrijos grupei“ nustatęs, kad generalinis rangovas 2007 m. rugsėjo mėnesį šalino ieškovės bute nekokybiškai atliktus statybos darbus pagal 2007-07-23 ir 2007-09-12 defektinius aktus, kuriuos pasirašė ieškovės ir atsakovo AB „Kauno dujotiekio statybos“ atstovai, padarė išvadą, jog atsakovas pripažino atliktų darbų trūkumus. Teismas pabrėžė, jog 2007-09-12 tarp šalių pasirašytu defektinių darbų pašalinimo aktu, šalys konstatavo ir atsakovas pripažino, jog tik dalis 2007-07-23 defektų šalinimo akte nurodytų trūkumų yra pašalinta. Teismas padarė išvadą, jog ieškovė atsakovui pareiškė pretenzijas dėl nekokybiškai atliktų darbų, šias pretenzijas atsakovas priėmė ir bandė defektus pašalinti. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad ieškovė pažeidė sutarties 4.1.4 p., kaip nepagrįstus.

36Teismas pažymėjo, jog 2008-02-14 teismo nutarties pagrindu byloje atlikta ginčo objekto teismo ekspertizė, kurios išvadoje konstatuota, jog ginčo bute atlikti visi 2005-03-29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 241 priede Nr.2 numatyti darbai, tačiau šie darbai ne visi atlikti kokybiškai, nustatyta, kokius konkrečius darbus reikia atlikti preliminarios sutarties priede Nr. 2 numatytų darbų kiekio ir kokybės trūkumams pašalinti. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo netikėti teismo eksperto išvadomis. Teismas atmetė atsakovų argumentus, jog teismo ekspertizės aktu negalima vadovautis dėl tos priežasties, kad teismo ekspertas ekspertizę atliko pagal Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisykles, nes atsakovai nėra šio asociacijos nariai ir jiems minėtos taisyklės yra neprivalomos. Teismas, susipažinęs su teismo ekspertizės aktu, konstatavo, jog akto antrajame skirsnyje nurodyta, jog ekspertas, atlikdamas ekspertizę, vadovavosi ne tik normatyviniais aktais, reglamentuojančiais statinio kokybę, tame tarpe ir Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėmis, bet ir kita literatūra, o taip pat savo asmenine patirtimi, nustatydamas, ar tam tikras atliktų darbų kokybės nuokrypis netrukdo ekspertizės objekto tinkamai naudoti pagal paskirtį, ar normaliai naudojant ekspertizės objektą, jis yra vizualiai pastebimas. Atsižvelgiant į tai, kad sutartyje, privalomuosiuose statybos techniniuose dokumentuose nėra nustatyti visi kokybės reikalavimai statybos darbams, vertindamas darbų kokybę, ekspertas vadovaujasi CK nustatytu reikalavimu kokybei atlikti „įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus“. Teismas pažymėjo, kad ieškovė dar 2007 m. sausio mėnesį kreipėsi į specialistus dėl atsakovų atliktų darbų kokybės nustatymo, teismo ekspertas, atlikdamas ekspertizę, taip pat tyrė specialisto išvadas, kurios iš esmės atitiko eksperto išvadas dėl atliktų darbų kokybės, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2007-05-30 raštu atsakovams, kaip rangovams, ir ieškovei nurodė užbaigti statybos darbus bei pašalinti defektus, nurodytus 2007-01-18 statybos darbų ekspertizės akte, todėl, atsakovams nepateikus įrodymų, nuginčijančių šias išvadas, visus jų nesutikimo argumentus teismas atmetė, kaip nepagrįstus.

37Teismas konstatavo, jog atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ sutartimi prisiimtą pareigą atliko netinkamai, darbus atliko nekokybiškai, nes tai patvirtino teismo ekspertizės aktas. Teismas, įvertinęs aplinkybes, jog ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus pagal pasirašytą sutartį ir sumokėjo atsakovui UAB „Būsto industrijos grupė“ už nebaigtos statybos butą, t.y. už darbų, numatytų preliminarios sutarties priede Nr. 2 atlikimą, konstatavo, jog ieškovė turi teisę reikalauti įvykdyti prievolę natūra, t.y. reikalauti pašalinti trūkumus, nustatytus teismo ekspertizės akte. Teismas nustatė, jog preliminarios sutarties priede Nr. 2 darbus faktiškai atliko atsakovas AB „Kauno dujotiekio statyba“. Tai patvirtino generalinės rangos sutartis, todėl abu atsakovai solidariai atsakingi už netinkamą darbų atlikimą. Teismas, konstatavęs, jog atsakovas neįrodė, kad ieškovė pakeitė buto durų užraktą, atmetė atsakovų argumentus, jog dėl tos priežasties generalinis rangovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ negalėjo patekti į ieškovės butą, siekdamas įforminti galutinį darbų perdavimą-priėmimą. Teismas pažymėjo, jog aplinkybė, kad ieškovės atstovui L. D. 2006-06-03 buvo įteikti raktai nuo buto, negali būti priežastis nešalinti nekokybiškai atliktų darbų. Teismas atkreipė dėmesį, jog generalinis rangovas jau po ieškovės atstovui buto raktų perdavimo, 2007 m. rugsėjo mėnesį šalino atliktų darbų defektus. Teismas vertino kaip pagrįstą ieškovės nesutikimą su eksperto išvada, jog buto patalpoje Nr.3/4 esantys sienų plokštumų vertikalumo nukrypimai ir sienų kampų nestatmenumo nuokrypiai iš esmės atitinka įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus, nes vizualiai nėra pastebimi. Teismas padarė išvadą, jog paminėtų sienų vertikalumo ir kampų statmenumo trūkumai buto patalpoje Nr. ¾ taip pat turi būti pašalinti. Teismas konstatavo, jog ieškovė pagrįstai reikalauja atsakovus įpareigoti įvykdyti prievolę natūra, t.y. įpareigoti atsakovus neatlygintinai pašalinti jų nekokybiškai atliktus statybos darbų trūkumus per protingą terminą. Teismas pažymėjo, jog tenkintinas ieškovės reikalavimas, kuriuo ieškovė prašė nustatyti, kad atsakovams neatlikus statybos darbų per nustatytą terminą, ar atlikus juos netinkamai, ieškovė turi teisę atlikti šiuos darbus atsakovų sąskaita, solidariai išieškant iš atsakovų darbų kainą. Teismas iš atsakovų lygiomis dalimis priteisė už ekspertizę 4250 Lt ir 4720 Lt už advokato paslaugas, bei 316,65 Lt už skelbimą spaudoje bei 112 Lt žyminio mokesčio (CK 6.6 str., 6.213 str. 2 d., 6.651 str. 1 d., 6.663 str., 6.665 str. 1 d., 6.678 str., CPK 88 str., 93 str., 273 str., 771 str.).

38Tretysis asmuo UAB „Jumasta“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-05-08 sprendimo dalį, kuria teismas įpareigojo atsakovus padidinti grindų 6,2 m deformacinės siūlės gylį, išvalyti ją nuo dulkių ir užtaisyti elastingu hermetiku (4 p.) ir buto sienų ir grindų sujungimo vietose 38,1 m ruože prapjauti siūles ir užpildyti jas hermetinėmis mastikomis (5 p.) ir šioje dalyje ieškinį atmesti, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas neteisingai ir neobjektyviai vertino įrodymus, nepasisakė dėl trečiojo asmens pateiktų argumentų, neteisingai pritaikė procesinės teisės normas. Apeliacinio skundo argumentai:

391) Nors pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovai nenuginčijo ekspertizės akto, tačiau teismas netyrė, neanalizavo ir nevertino UAB „Jumasta“ pateiktų argumentų dėl ekspertizės akto, jo ydingumo ir dėl jų sprendimo motyvuojamojoje dalyje nepagrįstai nepasisakė. Nors ieškinys teismui buvo paduotas 2007-10-05, o darbai, pasak ieškovės, turėjo būti atlikti iki 2006-07-31, tretieji asmenys, tarp jų ir apeliantas, į bylą buvo įtraukti tik 2008 m. pabaigoje ir jau atlikus teismo paskirtą ekspertizę. Tokiu būdu apeliantui buvo užkirstas kelias pasinaudoti daugeliu CPK nustatytų teisių, tarp jų rinkti ir teikti įrodymus, t.y. buvo nepagrįstai apribotos apelianto procesinės teisės. Kadangi apeliantas nebuvo laiku įtrauktas į bylą, prieš teismui priimant nutartį skirti ekspertizę, jis negalėjo pateikti teismui ekspertui suformuluotų klausimų, kiek tai susiję su trečiojo asmens atliktais darbais ginčo turte. Taip pat negalėjo pateikti į bylą dokumentų, kurių pagrindu ekspertas būtų galėjęs vertinti UAB „Jumasta“ atliktus darbus ginčo turte: sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti darbai ginčo objekte, sąmatos, kurioje atsispindi atliktų darbų apimtys ir kiekiai, išpildomosios medžiagos, kurioje atsispindėtų darbų eiga, darbų technologijos ir pan. Ekspertas, neturėdamas šių duomenų, nepagrįstai vertino UAB „Jumasta“ atliktus darbus ne pagal objektyvius statybos ginčo turte dokumentus, o remdamasis subjektyviais kriterijais, t.y. savo asmenine patirtimi. Ekspertas neturėjo jokios informacijos apie UAB „Jumasta“ atliktinus darbus ir jų technologijas, todėl nepagrįstai darbus pripažino kaip atliktus su trūkumais. Norint įpareigoti šalį pašalinti darbo trūkumą, reikia konstatuoti, jog trūkumas, įvertinus atlikto darbo technologiją, teisės aktų reikalavimus, faktiškai yra ir kad jis yra toks, kad ginčo objektu negalima naudotis pagal paskirtį. Trečiojo asmens darbai padaryti, nepažeidžiant statybinių normatyvų ir taisyklių ir įprastų šiam darbui reikalavimų.

402) Ekspertas nepagrįstai nurodė, kad grindų deformacinės siūlės neišvalytos nuo dulkių ir neužpildytos elastingu hermetiku. Butuose grindų siūlės nėra hermetinamos, tiek atsižvelgiant į jų atlikimo technologiją, tiek pagal sutartinius įsipareigojimus. Grindys atitinka joms keliamus reikalavimus ir jas galima naudoti pagal paskirtį. Ekspertas nepagrįstai nurodė, kad grindų deformacinė siūlė suformuota netinkamai, tad reikia padidinti deformacinės siūlės gylį. Tretysis asmuo naudoja tokią technologiją: nesustingus cementiniam skiediniui, prapjauna siūlę, kurią švelniai užglaisto glaistimo įrankiu. Tokiu būdu ši siūlė nėra matoma. Ji atitinka deformacinės siūlės funkcijas. Siūlė įrengta tinkamai ir jos pagilinti nereikia. Be to, cementinis skiedinys jau seniai yra pasiekęs savo sustingimo mirties tašką, tad siūlės prapjovimas jokios įtakos negali turėti ir neturės grindų kokybei. Butą perdavus ieškovei, grindis buvo galima iškart naudoti pagal jų tikslinę paskirtį. Deformacinės siūlės gylis neturi jokios reikšmės grindų kokybei ir pagal jų atlikimo technologiją atitinka keliamus reikalavimus. Ekspertas nepagrįstai nurodė, jog sienos betono sluoksnis neatskirtas nuo grindų deformacine siūle, grindų betonas tiesiogiai susilieja su sienos konstrukcija, tad grindų sujungimo vietose būtina prapjauti siūles ir jas užhermetinti. Tokios siūlės funkciją atlieka kompensacinė juosta. Ši juosta yra paklota bute, tad grindys nuo sienos atskirtos. Po grindų betonavimo vykdyti sienų tinkavimo darbai paslėpė dalį grindų ploto, o tuo pačiu ir kompensacinę juostą.

413) Teismas nepagrįstai vadovavosi 2007-01-18 ekspertizės aktu, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-05-30 raštu, kaip įrodymais, tuo pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles. 2007-01-18 ekspertizės aktas nelaikytinas tinkamu įrodymu, kadangi ekspertizė atlikta, pažeidžiant pasirašytos su ieškove sutarties nuostatas, nedalyvaujant nei atsakovams, nei trečiajam asmeniui ir jų neinformavus. Specialistas neturėjo visų reikiamų tyrimui atlikti reikalingų statybos dokumentų, tad jo įrodomoji vertė turi būti vertinta kritiškai. Ekspertas nepagrįstai tyrė minėtą specialisto išvadą, kadangi jam nebuvo pavesta nustatyti, ar ji teisinga ir tikrinti padarytų išvadų teisingumą. Teismas nepagrįstai nepasisakė dėl specialisto išvados teisėtumo ir galimumo šia išvada vadovautis byloje, kaip įrodymu. Be to, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas 2007-05-30 rašte vadovavosi tik minėta specialisto išvada, kurios pagrįstumas buvo ginčytinas. Šis departamentas jokio nuodugnaus tyrimo ginčo bute neatliko, nėra pagrindo daryti išvadą, jog šis dokumentas apskritai turi kokią nors įrodomąją reikšmę.

424) Trečiajam asmeniui nebuvo sudarytos galimybės pateikti įrodymų, paneigiančių ekspertizės aktą, kadangi ieškovė ir jos atstovas kategoriškai atsisakė bendrauti bylos reikalais ir tuo labiau įsileisti į butą. Negalėdamas patekti į butą, apeliantas negali įvertinti, kokiu būdu ir ar ekspertai tikrino, ar yra kompensacinė juosta, ką galima padaryti tik nuardžius tinką ir vizualiai patikrinus. Eksperto nustatyti trūkumai neatitinka tikrovės, o teismas įpareigojo atlikti darbus, funkciniu požiūriu tapačius jau atliktiems darbams.

435) Teismas nepagrįstai nurodė, kad trūkumai buvo šalinami, tad jie pripažinti. Vien aplinkybė, kad 2007 m. viduryje atsakovo atstovo telefoniniu prašymu UAB „Jumasta“ darbuotojai pagilino deformacinę temperatūrinę siūlę (nors tokio darbo atlikimo būtinumas trečiajam asmeniui buvo ir iki šiol yra nesuprantamas ir nepagrįstas logika ir darbo technologija), nereiškia, jog buvo šalinamas trūkumas.

44Ieškovė I. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

45Atsakovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jo netenkinti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-05-08 sprendimą. Atsakovas nusprendė teismo sprendime nurodytus darbų trūkumus pašalinti. Atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ ir tretieji asmenys UAB „Hronas“, UAB „Cityco“, UAB „Rangesta“ ir UAB „Plieninis skydas“ taip pat yra pasirengę ištaisyti savo atliktų darbų trūkumus. Kadangi pakartotinės ekspertizės sąnaudos yra pakankamai didelės, atsakovas nusprendė jos neprašyti. Atsakovas pasirengęs kuo greičiau ir tinkamai įvykdyti teismo sprendimą ir tikisi geranoriško trečiųjų asmenų – subrangovų ir ieškovės bendradarbiavimo.

46Atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jo netenkinti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-05-08 sprendimą.

47Tretieji asmenys Bankrutuojanti UAB „Hronas“, Bankrutuojanti UAB „Cityco“, UAB „Rangesta“, UAB „Plieninis skydas“ nepateikė atsiliepimų į apeliacinį skundą.

48Vilniaus apygardos teisme 2009-07-07 buvo gautas trečiojo asmens UAB „Jumasta“ prašymas įpareigoti ieškovę kuo greičiau leisti trečiojo asmens vadovui patekti į ginčo butą. Pirmosios instancijos teisme tiek raštu, tiek žodžiu apeliantas nurodė, jog negali patekti į ginčo butą, siekdamas įvertinti galimus atliktų darbų bute trūkumus. Tiek ieškovė, tiek jos atstovas kategoriškai atsisakė leisti apžiūrėti butą. Negalėdamas patekti į butą, apeliantas neturi galimybės įrodyti aplinkybių, kad darbus, kuriuos ekspertas nurodė, kaip neatliktus, UAB „Jumasta“ atliko, nes eksperto išvados, kiek tai susiję su grindų betonavimu, yra neteisingos.

49Trečiojo asmens UAB „Jumasta“ apeliacinis skundas ir prašymas įpareigoti ieškovę kuo greičiau leisti trečiojo asmens vadovui patekti į ginčo butą atmestini.

50Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius, nustatė, kad subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus.

51Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose, atsižvelgiant į tai, kad skundžiamu sprendimu abiems atsakovams nustatyti teismo įpareigojimai nėra ginčijami atsakovų (CPK 320 str., 273 str. 1 d.).

52Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi 2008-03-31 teismo ekspertizės akto dėl buto ( - ), Vilniuje, išvadomis, tinkamai jas įvertindamas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu. Ta aplinkybė, kad atsakovai neginčijo šio ekspertizės akto, sudaro teisinį pagrindą konstatuoti, kad apeliantas UAB „Jumasta“, dalyvaujantis byloje trečiojo asmens be savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje teisėmis, negali veikti procese prieš šalies, kurios pusėje jis dalyvauja, interesus (CPK 47 str. 4 d.). Apeliacinės instancijos teisme apklaustas ekspertas savo išvadas išaiškino žodžiu, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, vertinant 2008-03-31 teismo ekspertizės akto išvadas ir jų nekartoja (CPK 216 str. - 218 str.).

53Aplinkybės, kad ieškinys teismui buvo paduotas 2007-10-05, o apeliantas, kaip tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų, į bylą buvo įtrauktas 2008-11-19 protokoline nutartimi (2 t., b.l. 39-40) pagal atsakovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ 2008-11-07 prašymą (2 t., b.l. 3-4) atitiko CPK 47 str. 1 d. nuostatas, nes įstatymų leidėjas numatė, kad iki baigiamųjų kalbų pradžios galima įtraukti dalyvauti byloje trečiuosius asmenis be savarankiškų reikalavimų, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms ir pareigoms. Teisėjų kolegija pažymi, kad trečiojo asmens UAB „Jumasta“ įtraukimas dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų po 2008-03-31 teismo ekspertizės dėl buto ( - ), Vilniuje, atlikimo, nepažeidė UAB „Jumasta“ procesinių teisių, nes byloje nėra duomenų, kad UAB „Jumasta“ buvo užkirstas kelias pasinaudoti CPK nustatytomis teisėmis, tarp jų rinkti ir teikti įrodymus. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2009-03-18 buvo priimtas trečiojo asmens UAB „Jumasta“ atsiliepimas į ieškinį su pateiktais priedais (2 t., b.l. 113-115): 2006-04-10 subrangos sutartimi (2 t., b.l. 116- 118), sąmata (2 t., b.l. 119), 2007-04-28 ir 2007-05-31 atliktų darbų aktais (2 t., b.l. 120, 121).

54Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų pagal savo procesinę padėtį, siekdamas apginti savo ateities interesus, turi teisinį suinteresuotumą išvengti regresinio ieškinio ar kitokio savo teisinės padėties pablogėjimo. Tai, kad apeliantas pareiškė prašymą įpareigoti ieškovę kuo greičiau leisti trečiojo asmens vadovui patekti į ginčo butą, nereiškia, kad teismas besąlygiškai privalo tenkinti apelianto prašymą. Dispozityvumo principas civiliniame procese nėra absoliutus, nes byloje dalyvaujančių asmenų veiksmus kontroliuoja ir procesui vadovauja teismas. Pažymėtina, kad negalima peržengti bylos nagrinėjimo ribas, nes įstatymų leidėjas draudžia apeliantui kelti naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Teismo sprendimu nustačius įpareigojimus atsakovams, kurie neginčija šių įpareigojimų, tretysis asmuo negali revizuoti atsakovų pasirinktą teisinę gynybą civilinėje byloje ir reikalauti patekti į ieškovės butą, siekdamas savarankiškai įsitikinti atliktų darbų kokybe. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija atmeta apelianto prašymą įpareigoti ieškovę kuo greičiau leisti trečiojo asmens vadovui patekti į ginčo butą. Aplinkybės, kad apeliantas siekia betarpiškai apžiūrėti butą, kuriame UAB „Jumasta“ atliko cementinių grindų įrengimo darbus, ir savarankiškai įsitikinti atliktų darbų kokybe, savaime nepanaikina 2008-03-31 teismo ekspertizės akto dėl buto ( - ), Vilniuje, išvadas.

55Aplinkybės, kad UAB „Jumasta“ atliko darbus ginčo bute pateiktos sutarties pagrindu ir pagal sąmatą, įvardinančią darbų apimtis ir kiekius, išpildomąsias medžiagas, atsispindinčias darbų eigą, darbų technologijas, nepaneigia 2008-03-31 teismo ekspertizės akto dėl buto ( - ), Vilniuje, išvadų, kad sienos betono sluoksnis neatskirtas nuo grindų deformacine tarpine ir grindų betonas tiesiogiai susijungia su sienos konstrukcija. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad UAB „Jumasta“ nėra atsakinga už po grindų betonavimo vykdytus buto sienų tinkavimo darbus, sujungusius sienos konstrukciją su grindų betonu. Tai, kad ekspertizės akto išvadoje yra nurodyta, kad grindų deformacinė siūlė suformuota netinkamai – deformacinės siūlės gylis nepakankamas ir išpjauta siūlė neišvalyta nuo dulkių ir neužtaisyta elastingu hermetiku, savaime nereiškia UAB „Jumasta“ atliktų ginčo buto cementinių grindų įrengimo darbų defekto. Teisėjų kolegija pažymi, kad norminiuose aktuose nėra apibrėžtas, koks turi būti grindų deformacinės siūlės gylis. Tai, kad ekspertizės akte yra nurodyta būtinybė padidinti grindų 6,2 m deformacinės siūlės gylį, išvalyti ją nuo dulkių ir užtaisyti elastingu hermetiku, nesukuria UAB „Jumasta“ pareigos tai daryti, nes 2006-04-10 subrangos sutartyje (2 t., b.l. 116 - 118), sąmatoje (2 t., b.l. 119), 2007-04-28 ir 2007-05-31 atliktų darbų aktuose (2 t., b.l. 120, 121) nebuvo aptarti tokie darbai ir jiems reikalingos medžiagos.

56Pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą keisti pirmosios instancijos teismo argumentus dėl įrodymų vertinimo. Ieškovės pateikta jos prašymu atlikta buto statybos darbų apžiūra, įvardinta kaip Vilniaus Gedimino technikos universiteto buto, esančio ( - ), Vilniuje, 2007-01-18 statybos darbų ekspertizės aktu (1 t., b.l. 13-83), yra rašytinis įrodymas, neturintis teismui iš anksto nustatytos galios ir yra vertinamas kartu su kitais įrodymais, pateiktais byloje, nes tik teismo, nagrinėjančio ginčą, pavedimu atlikta statybos darbų ekspertizė turi didesnę įrodomąją galią. Ta aplinkybė, kad 2007-01-18 atliekant buto statybos darbų apžiūrą, apie tai nebuvo informuoti ir nedalyvavo nei atsakovai, nei tretieji asmenys, neturi teisinės reikšmės skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes byloje vertinama įrodymų visuma. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-05-30 raštas (1 t., b.l. 86), kaip oficialus rašytinis įrodymas, turi didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str.), todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo juo abejoti ir remiasi. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad atsakovai pripažino statybos darbų trūkumus ir juos šalino, nes šią išvadą patvirtina 2007-07-23 ir 2007-09-12 defektinių darbų pašalinimo aktai (b.l. 84, 85). Aplinkybė, kad 2007 m. viduryje atsakovo atstovo telefoniniu prašymu UAB „Jumasta“ darbuotojai pagilino deformacinę temperatūrinę siūlę, parodo, kad atsakovai siekia bendradarbiauti su ieškove, kuri savo ruožtu turi sudaryti visas sąlygas atsakovams per teismo sprendimu nustatytą terminą atlikti nurodytus darbus ir įpareigojimus, tuo užtikrinant operatyvumo ir ekonomiškumo principus.

57Tai, kad apeliantui nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad įrodymai įvertinti neobjektyviai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamame sprendime nurodytos aplinkybės atitinka byloje esančius įrodymus ir šalių tikruosius ketinimus. Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo.

58Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad trečiojo asmens apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai. Teisėjų kolegija nevertina kitų apeliacinio skundo argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 6.1 str.- 6.4 str., 6.200 str., CPK 5 str., 7 str., 8 str., 12 str., 13 str., 17 str., 177 str.- 179 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

59Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas yra atmetamas, apeliantui nepriteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje instancijoje ir apeliantas turi atlyginti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Už advokato teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme ieškovė patyrė 1190 Lt (2 t., b.l. 260, 261). Šių išlaidų dydis nėra mažinamas, nes neviršija maksimalių priteistinų sumų už advokato teisines paslaugas (LR CPK 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.11 p., 8.18 p., 9 p.). Tretysis asmuo turi atlyginti 56,85 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (2 t., b.l. 254) valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.).

60Išmokėtini 363 Lt (1 t., b.l. 200; 2 t., b.l. 283, 285) iš Vilniaus apygardos teismo (kodas 9331297) depozitinės sąskaitos ( - ) AB SEB banke ekspertui S. Mitkui (a.k( - ) į sąskaitą ( - ) AB SEB banke už dalyvavimą teismo posėdyje dėl eksperto išvadų išaiškinimo (CPK 88 str. 1 d. 1 p., 89 str., 217 str.).

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

62Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 8 d. sprendimą nepakeistą.

63Priteisti iš UAB „Jumasta“ 1190 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą devyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės I. A. naudai.

64Priteisti iš UAB „Jumasta“ 56,85 Lt (penkiasdešimt šešis litus 85 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

65Išmokėti 363 Lt (tris šimtus šešiasdešimt tris litus) iš Vilniaus apygardos teismo (kodas 9331297) depozitinės sąskaitos ( - ) AB SEB banke ekspertui Sigitui Mitkui (a.k( - ) į sąskaitą ( - ) AB SEB banke už dalyvavimą teismo posėdyje dėl eksperto išvadų išaiškinimo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė I. A. 2007-10-05 pateikė ieškinį, 2008-01-28, 2008-06-02... 4. I. Visų 2005-03-29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 124... 5. 1) išmontuoti gipso kartono plokštes tarp patalpų Nr. 5/6 ir Nr. 6 (pagal... 6. 2) patalpoje Nr. ¾ (vonios patalpoje) ištaisyti visus sienų nuokrypius nuo... 7. 3) tinkamai nutinkuoti ir nuglaistyti tas vietas bute, kuriose darbai... 8. 4) padidinti buto grindų 6.2 m deformacinės siūlės gylį, išvalyti ją nuo... 9. 5) buto sienų ir grindų sujungimo vietose 38,1 m ruože prapjauti siūles ir... 10. 6) lango L-16 stiklo du stiklo paketus išimti ir įstatyti selektyviniu stiklu... 11. 7) patalpoje Nr. 5/6 išardyti sieną aplink virtuvės nuotekų vamzdį ir... 12. 8) pakeisti suplyšusias buto įėjimo durų tarpines į naujas ir įrengti... 13. 9) griauti esamą pertvarą, įrengtą ne pagal projektą tarp patalpų Nr. ¾... 14. 10) tinkamai užsandarinti visus buto langus ir sienų bei grindų sandūras... 15. II. Atliktus darbus perduoti atsakovams pasirašant perdavimo-priėmimo aktą.... 16. III. Nustatyti, kad atsakovams neatlikus šių darbų per nustatytą terminą,... 17. Atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ atsiliepime į ieškinį ir... 18. Atsakovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiliepime į ieškinį prašė... 19. Tretysis asmuo Bankrutuojanti UAB „Cityco“ atsiliepime į ieškinį prašė... 20. Tretysis asmuo UAB „Jumasta“ atsiliepime į ieškinį prašė atmesti... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009-05-08 sprendimu ieškinį patenkino... 22. I. Įpareigoti atsakovus 2005-03-29 preliminarios buto pirkimo-pardavimo... 23. 1) išmontuoti gipso kartono plokštes tarp patalpų Nr. 5/6 ir Nr. 6 (pagal... 24. 2) patalpoje Nr. ¾ (vonios patalpoje) ištaisyti visus sienų nuokrypius nuo... 25. 3) tinkamai nutinkuoti ir nuglaistyti tas vietas bute, kuriose darbai... 26. 4) padidinti buto grindų 6.2 m deformacinės siūlės gylį, išvalyti ją nuo... 27. 5) buto sienų ir grindų sujungimo vietose 38,1 m ruože prapjauti siūles ir... 28. 6) lango L-16 stiklo du stiklo paketus išimti ir įstatyti selektyviniu stiklu... 29. 7) patalpoje Nr. 5/6 išardyti sieną aplink virtuvės nuotekų vamzdį ir... 30. 8) pakeisti suplyšusias buto įėjimo durų tarpines į naujas ir įrengti... 31. 9) griauti esamą pertvarą, įrengtą ne pagal projektą tarp patalpų Nr. ¾... 32. 10) tinkamai užsandarinti visus buto langus ir sienų bei grindų sandūras... 33. II. Atsakovams neatlikus šio teismo sprendimo punkte Nr. 1 išvardintų darbų... 34. III. Priteisti iš atsakovo UAB „Būsto industrijos grupė“ ieškovės... 35. IV. Priteisti iš atsakovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ ieškovės naudai... 36. Teismas pažymėjo, jog 2008-02-14 teismo nutarties pagrindu byloje atlikta... 37. Teismas konstatavo, jog atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ sutartimi... 38. Tretysis asmuo UAB „Jumasta“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 39. 1) Nors pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovai nenuginčijo... 40. 2) Ekspertas nepagrįstai nurodė, kad grindų deformacinės siūlės... 41. 3) Teismas nepagrįstai vadovavosi 2007-01-18 ekspertizės aktu, Vilniaus... 42. 4) Trečiajam asmeniui nebuvo sudarytos galimybės pateikti įrodymų,... 43. 5) Teismas nepagrįstai nurodė, kad trūkumai buvo šalinami, tad jie... 44. Ieškovė I. A. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti ir... 45. Atsakovas AB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 46. Atsakovas UAB „Būsto industrijos grupė“ atsiliepime į apeliacinį... 47. Tretieji asmenys Bankrutuojanti UAB „Hronas“, Bankrutuojanti UAB... 48. Vilniaus apygardos teisme 2009-07-07 buvo gautas trečiojo asmens UAB... 49. Trečiojo asmens UAB „Jumasta“ apeliacinis skundas ir prašymas įpareigoti... 50. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas civilinius teisinius santykius,... 51. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose,... 52. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 53. Aplinkybės, kad ieškinys teismui buvo paduotas 2007-10-05, o apeliantas, kaip... 54. Tretysis asmuo be savarankiškų reikalavimų pagal savo procesinę padėtį,... 55. Aplinkybės, kad UAB „Jumasta“ atliko darbus ginčo bute pateiktos... 56. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių.... 57. Tai, kad apeliantui nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad... 58. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad trečiojo asmens... 59. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas yra atmetamas, apeliantui... 60. Išmokėtini 363 Lt (1 t., b.l. 200; 2 t., b.l. 283, 285) iš Vilniaus... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 62. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gegužės 8 d. sprendimą... 63. Priteisti iš UAB „Jumasta“ 1190 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą... 64. Priteisti iš UAB „Jumasta“ 56,85 Lt (penkiasdešimt šešis litus 85 ct)... 65. Išmokėti 363 Lt (tris šimtus šešiasdešimt tris litus) iš Vilniaus...