Byla e2-403-829/2016
Dėl skolos priteisimo, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Hidromeda“, spręsdama ieškovo ieškinio reikalavimų dalies atsisakymo priėmimo ir bylos toje dalyje nutraukimo klausimus

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Timbex“ ieškinį dėl skolos priteisimo, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Hidromeda“, spręsdama ieškovo ieškinio reikalavimų dalies atsisakymo priėmimo ir bylos toje dalyje nutraukimo klausimus,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį prašydamas priteisti iš atsakovo 1 026,72 Eur skolos, 38,81 Eur delspinigių, 6 proc. procesinių palūkanų ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas teismui 2016-03-17 atsiuntė prašymą, kuriame nurodo, kad atsisako ieškinio reikalavimų, kadangi atsakovas sumokėjo ieškovui 1 026,72 Eur skolos ir 29,57 Eur delspinigių. Savo prašyme nurodo, kad bylos nutraukimo pasekmės ieškovui yra žinomos. Taip pat prašo grąžinti dalį sumokėto žyminio mokesčio ir iš atsakovo priteisti dėl kreipimosi į teismą patirtas 300 Eur išlaidas.

4Prašymas tenkintinas visiškai.

5Civiliniame procese galiojant dispozityvumo principui, šalys gali laisvai disponuoti savo procesinėmis teisėmis, taip pat ir atsisakyti nuo ieškinio (Lietuvos Respublikos CPK 13 str., 42 str. 1 d., 140 str. 1 d.).

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas laisva valia apsisprendė toliau savo teisių teisme neginti, kadangi atsakovas įsiskolinimą ieškovui grąžino. Atsižvelgiant į civilinio proceso teisėje įtvirtintą dispozityvumo principą, į tai, kad ieškovas raštu patvirtino, jog jam žinomos ieškinio reikalavimų atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės, į tai, kad ieškinio reikalavimų atsisakymas šioje byloje neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, todėl teismo priimtinas ir civilinė byla nutrauktina, išaiškinant, jog atsisakius ieškinio reikalavimų dalies laikytina, kad šalys teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos išnaudojo ir pakartotinai reikšti analogišką reikalavimą negali (Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 294 str. 2 d.).

7Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d. numato, kad ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio dėl to, kad atsakovas ieškinio reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, ieškovui grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos. Bylą nutraukiant ieškovui grąžintina 18 Eur dydžio sumokėto žyminio mokesčio suma. Dalį žyminio mokesčio įpareigotina grąžinti Valstybinė mokesčių inspekcija (Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 3 d., 5 d.).

8Ieškovas teismui pateikia prašymą priteisti iš atsakovo patirtas 300 Eur išlaidas už advokato paslaugas, pateikia patirtas išlaidas pagrindžiančius įrodymus.

9Teismas, įvertinęs civilinės bylos duomenis, sprendžia, kad ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos susidarė ne dėl jo, o, būtent, dėl atsakovo kaltės. Ieškovo procesinis elgesys, kreipiantis į teismą dėl jo interesų gynimo, laikytinas tinkamu ir sąžiningu, todėl jo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 6 Eur dydžio žyminis mokestis bei 300 Eur teisinės pagalbos išlaidų priteistinos iš atsakovo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, laikytina, kad ieškovo prašomos priteisti teisinės pagalbos išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių, o atsižvelgiant į surašyto ieškinio, pareiškimų apimtį, nėra per didelės (Lietuvos Respublikos CPK 94 str. 1 d.).

10Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 13 str., 42 str. 1 d. ir 2 d., 140 str. 1 d., 152 str. 2 d., 293 str. 4 p., 294 str. 2 d., teisėja

Nutarė

11prašymą tenkinti visiškai.

12Priimti ieškovo UAB „Timbex“, juridinio asmens kodas 111621867, ieškinio reikalavimų dėl 1 026,72 Eur skolos ir 38,81 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovo UAB „Hidromeda“ atsisakymą ir civilinę bylą Nr. e2-403-829/2016 nutraukti.

13Grąžinti ieškovui UAB „Timbex“, juridinio asmens kodas 111621867, 75 proc. žyminio mokesčio, tai yra aštuoniolika eurų (18 Eur), sumokėtų 2016-02-25 AB banke „Swedbank“ į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), mokėjimo nurodymas Nr. 799.

14Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Hidromeda“, juridinio asmens kodas 302811218, tris šimtus šešis eurus (306 Eur) patirtų bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Timbex“, juridinio asmens kodas 111621867.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai