Byla 2A-369-180/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Proit“ pareiškimą dėl ieškinio ir apeliacinio skundo atsisakymo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Proit“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4617-803/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Proit“ ieškinį atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, dalyvaujant išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Proit“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, apie kurį buvo pranešta 2014 m. balandžio 4 d. raštu, sprendimą atmesti ieškovo pretenziją, apie kurį buvo pranešta 2014 m. balandžio 11 d. raštu, sprendimą nenagrinėti ieškovo pretenzijos, apie kurį buvo pranešta 2014 m. balandžio 30 d. raštu, grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią stadiją.

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimu ieškovo UAB „Proit“ ieškinį atmetė.

4Ieškovas UAB „Proit“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba ieškinį tenkinti visiškai.

5Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateikė atsiliepimą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą, taikyti ieškinio ir apeliacinio skundo senatį.

6Apeliacinės instancijos teisme byla buvo paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2015 m. sausio 27 d.

7Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. sausio 14 d. buvo gautas ieškovo (apelianto) UAB „Proit“ pareiškimas patvirtinti jo atsisakymą nuo ieškinio ir apeliacinio skundo, grąžinti 100 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Nurodė, kad jam (ieškovui) žinomos ieškinio ir apeliacinio skundo atsisakymo teisinės pasekmės.

8Atsisakymas nuo ieškinio ir apeliacinio skundo priimtinas. Civilinė byla nutrauktina.

9Remiantis CPK 13 straipsnyje įtvirtintu byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principu, šalys bei kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Viena iš tokių procesinių teisių yra ieškovo teisė bet kurioje proceso stadijoje raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 1 d.). CPK 308 straipsnio 1 dalis įtvirtina apelianto teisę atsisakyti apeliacinio skundo. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukia, jei nenustato, kad ieškinio atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d.).

10Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, byloje vykstančio ginčo (ieškinio materialinių reikalavimų) pobūdį, byloje dalyvaujančių asmenų procesinę padėtį ir procesinį elgesį, nesant duomenų, kad ieškinio ir apeliacinio skundo atsisakymai pažeistų bylos šalių ar kitų asmenų teises ar įstatymo saugomus teisėtus interesus bei galėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), sprendžia, jog yra pagrindas patvirtinti ieškovo (apelianto) UAB „Proit“ atsisakymą nuo ieškinio ir apeliacinio skundo, panaikinti pirmosios instancijos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą ir bylą nutraukti (CPK 140 str. 1 d., 308 str. 2 d.). Ieškovas (apeliantas) nurodė, kad jam yra žinomos CPK 294 straipsnio 2 dalyje nustatytos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t. y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

11Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, jam grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos, o jeigu byla užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau. Nustatyta, kad ieškovas (apeliantas) UAB „Proit“ už ieškinį ir apeliacinį skundą yra sumokėjęs po 1 000 Lt žyminio mokesčio (1 t., 13 b. l., 3 t., 64 b. l.). Remiantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, UAB „Proit“ grąžinama 75 proc. žyminio mokesčio už ieškinį, t. y. 750 Lt (217,22 Eur) ir 100 proc. žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, t. y. 1 000 Lt (289,62 Eur).

12Pažymėtina, jog nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 20 straipsnio 4 dalį teismai ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, nuo euro įvedimo dienos nagrinėdami skundus ir apeliacinius bei kasacinius skundus dėl iki euro įvedimo dienos priimtų sprendimų skirti baudą ar nustatyti piniginę prievolę, savo sprendime nurodo paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės piniginės išraiškos dydį eurais taikydami perskaičiavimo kursą ir šio įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatytą apvalinimo taisyklę. Atsižvelgiant į tai, ieškovui (apeliantui) grąžintinas žyminis mokestis perskaičiuojamas eurais.

13Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, remdamasi civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 1 dalimi, 308 straipsnio 2 dalimi, 293 straipsnio 4 punktu, 294 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

14Priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Proit“ atsisakymą nuo apeliacinio skundo ir apeliacinį procesą pagal apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Proit“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-4617-803/2014 nutraukti.

15Priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Proit“ atsisakymą nuo ieškinio, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. lapkričio 3 d. sprendimą ir bylą nutraukti.

16Grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei (į. k. ( - )) 217,22 Eur (du šimtus septyniolika eurų ir dvidešimt du centus) žyminio mokesčio už ieškinį (2014-05-15 mokėjimo nurodymas Nr. ( - ), Danske Bank A/S, Lietuvos filialas) ir 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus ir šešiasdešimt du centus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (2014-12-02 mokėjimo nurodymas Nr. ( - ), Danske Bank A/S, Lietuvos filialas).

17Išaiškinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Proit“, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

Proceso dalyviai