Byla AS-180-152-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Piškinaitės (pranešėja), Sigitos Rudėnaitės, Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. Z. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. Z. skundą atsakovui Anykščių regioninio parko direkcijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Anykščių rajono savivaldybės administracijai, dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsakovo Anykščių regioninio parko direkcijos 2005 m. lapkričio 15 d. atsisakymą Nr. S-164 išduoti projektavimo sąlygas neteisėtu ir įpareigoti Anykščių regioninio parko direkciją parengti projektavimo sąlygas sodybos formavimui buvusios sodybos vietoje Bijeikių kaime, Anykščių rajone. Nurodė, kad jai priklausančiame žemės sklype yra buvusi sodyba. 2005 m. birželio 30 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-339-01/2005 nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad J. Z. žemės sklype, esančiame Bijeikių kaime, Anykščių rajone, yra buvusios sodybos statinių – gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų liekanos. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas statybai draustinio teritorijoje vykdyti. Nurodė, kad teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir atsakovas neturi teisės atsisakyti jį vykdyti.

4Atsakovas Anykščių regioninio parko direkcija prašė administracinę bylą stabdyti iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 53-2-00029-05 pagal Baudžiamojo kodekso 235 straipsnyje numatytus nusikaltimo požymius. Nurodė, kad 2005 m. lapkričio 10 d. raštu Nr. 2-138 kreipėsi į Anykščių rajono apylinkės prokuratūrą su prašymu ištirti, ar civilinėje byloje Nr. 2-339-01/2005 liudijusio V. S. veikloje nėra Baudžiamojo kodekso 235 straipsnyje numatytų požymių, nes parko direkcijos turima kartografinė medžiaga ir liudytojų parodymai leidžia teigti, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiame sklype sodybos niekada nebuvo. Šiuo metu pagal atsakovo skundą atliekamas ikiteisminis tyrimas. Paaiškėjus, jog minėtoje civilinėje byloje V. S. pateikė melagingus parodymus ir jais remiantis buvo neteisingai nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, Anykščių regioninio parko direkcija kreipsis proceso atnaujinimo civilinėje byloje Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

5Anykščių rajono apylinkės prokuratūra 2005 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 9-2639 Panevėžio apygardos administraciniam teismui pranešė, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl V. S. melagingo liudijimo 2005 m. birželio 30 d. Anykščių rajono apylinkės teisme, nustatant juridinę reikšmę turintį faktą. Minėtas juridinę reikšme turintis faktas nustatytas remiantis liudytojo V. S. parodymais.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2006 m. sausio 18 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą pagal pareiškėjos J. Z. skundą atsakovui Anykščių regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo parengti projektavimo sąlygas sodybos formavimui iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla dėl V. S. melagingo liudijimo, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 99 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Teismo nuomone, administracinė byla ir minėta baudžiamoji byla yra susiję, kadangi pareiškėja savo skundą grindžia 2005 m. birželio 30 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-339-01/2005 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

7Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartį. Nurodo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiuo pagrindu byla sustabdoma, kai tarp nagrinėjamos teisme administracinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ryšys, t. y. kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę sprendimui nagrinėjamoje byloje. Apeliantės nuomone, teisinis rezultatas baudžiamojoje byloje, iki kurios išnagrinėjimo teismas sustabdė administracinę bylą, neturi jokio prejudicinio ryšio su šia administracine byla - 2005 m. birželio 30 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-339-01/2005 yra įsiteisėjęs ir vykdytinas. Aplinkybė, kad atsakovas Anykščių regioninio parko direkcija, siekdama išvengti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo, kreipėsi į prokuratūrą, negali būti traktuojama kaip galimybė nevykdyti teismo sprendimo. Be to, pareiškėjos nuomone, stabdyti administracinės bylos nebuvo pagrindo ir dėl to, kad šiuo metu vyksta tik ikiteisminis tyrimas, o ne nagrinėjama baudžiamoji byla teisme. 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-411/2005, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad pagal Baudžiamojo proceso kodekso 6 straipsnio l dalį baudžiamąsias bylas nagrinėja tik teismas, t.y. tik teismas gali konstatuoti, kad baudžiamojo įstatymo uždrausta veika tikrai buvo padaryta, ir nuspręsti, kad kaltinamasis yra kaltas dėl tos veikos padarymo, bei paskirti kaltu pripažintam asmeniui kriminalinę bausmę arba atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės. Pagal BPK, paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams, ikiteisminis tyrimas pradedamas iš karto, baudžiamosios bylos iškėlimo klausimas nesprendžiamas. Ikiteisminis tyrimas paprastai pradedamas esant bent minimaliam pagrindui manyti, kad buvo padaryta nusikalstama veika. Tik pasibaigus ikiteisminiam tyrimui prokuroras kaltinamąjį aktą kartu su bylos medžiaga perduoda teismui (BPK 220 straipsnio l dalis), tada prasideda baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Ikiteisminiame tyrime atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o BPK numatytu ikiteisminio tyrimo ištaigu pareigūnai bei prokuroras.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą bylą stabdoma, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla nagrinėjama civiline, baudžiamąją ar administracine tvarka. Sustabdyti bylą šiuo pagrindu galima tik tada, kai bylos taip susiję, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią būtent sustabdytai bylai. Nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde remiasi Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-339-01/2005 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Ši civilinė byla baigta ir joje priimtas sprendimas yra įsiteisėjęs (b.l. 9). Teismas administracinę bylą sustabdė iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla dėl V. S. melagingo liudijimo Anykščių rajono apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-339-01/2005, nusprendęs, kad administracinė byla ir minėta baudžiamoji byla yra susiję, kadangi pareiškėja savo skundą grindžia 2005 m. birželio 30 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-339-01/2005 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Kolegija konstatuoja, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada – nepagrįsta. Administracinei bylai reikšmingas sprendimas Anykščių rajono apylinkės teismo 2005 m. birželio 30 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-339-01/2005 ir jis, kaip minėta, yra įsiteisėjęs. Minimoje baudžiamojoje byloje nustatyti faktai gali turėti esminės reikšmės tik Anykščių rajono apylinkės teismo civilinei bylai Nr. 2-339-01/2005, kurioje liudijo V. S. , o ne nagrinėjamai administracinei bylai, t.y. baudžiamojoje byloje nustačius žinomai melagingus liudytojo parodymus, būtų pagrindas kreiptis dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Taigi šiuo metu stabdyti administracinės bylos vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu nėra pagrindo.

11Atsižvelgdama į išdėstytą, kolegija naikina Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 18 d. nutartį ir bylą pagal pareiškėjos J. Z. skundą grąžina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

12Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

13Atskirąjį skundą tenkinti.

14Panevėžio apygardos administracinio teismo 2006 m. sausio 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai