Byla 2-3593-777/2011
Dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo pripažintam neveiksniu asmeniui

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, L. B., dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginant viešąjį interesą, atstovei prokurorei J. P., suinteresuotiems asmenims T. M. (2011-04-27 teismo posėdyje), D. M., V. M., VšĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės atstovui G. Z., VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovams S. L., D. M., vertėjai S. A., teismo posėdyje išnagrinėjusi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-02 nutartimi pradėtą bylą dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo pripažintam neveiksniu asmeniui,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-02 sprendimu civilinėje byloje

3Nr.2-235-777/2011 A. M., a.k( - ) buvo pripažintas neveiksniu. Priėmus sprendimą, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-02 nutartimi buvo iškelta byla dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus A. M. paskyrimo.

4Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad T. M. gyvena Rusijoje, todėl abejotina, ar ji pajėgtų tinkamai pasirūpinti A. M. turtu. Atsižvelgiant į tai, mano, kad D. M. tinkamesnė tapti A. M. globėja. Prašo D. M. skirti A. M. globėja ir turto administratore.

5VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovai teismo posėdžių metu palaikė savo išvadoje pateiktą siūlymą A. M. globėja ir turto administratore skirti D. M.. Paaiškino, kad A. M. geriausia gyventi namų aplinkoje. Abejotina, ar T. M. gyvendama Rusijoje sugebėtų juo pasirūpinti.

6VšĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės atstovas taip pat sutiko, kad A. M. globėja ir turto administratore būtų paskirta D. M..

7Suinteresuotas asmuo D. M. prašė ją paskirti A. M. globėja ir turto administratore. Paaiškino, kad T. M. rūpi tik A. M. piniginės lėšos, su buvusiu vyru ji beveik nebendraudavo. Tuo tarpu ji su vyru V. M. turi galimybę savo namuose rūpintis A. M.. Po motinos mirties padėjo pastarajam susitvarkyti paveldėjimo reikalus, nes pats jis to padaryti būtų nesugebėjęs. Globėjo pareigas supranta, nes yra globojusi A. M. motiną.

8Suinteresuotas asmuo V. M. prašė A. M. globėja ir turto administratore skirti jo žmoną D. M.. Paaiškino, kad geriau brolį prižiūrės jo žmona, nes pats ketina vykti dirbti į užsienį.

9Suinteresuotas asmuo T. M. paaiškino, kad, jos nuomone, Daiva ir V. M. nori tik pasinaudoti A. M. turimomis piniginėmis lėšomis, turtu, be to, D. M. yra svetimas žmogus. Ją paskyrus globėja, grįžtų į Lietuvą ir gyventų kartu su A. M.. Prašo ją skirti A. M. globėja.

10T. M. išreiškė pageidavimą tapti A. M. globėja (1 t., b.l. 10, 2 t., b.l. 6). A. M. dukra E. Ž. pritarė motinos T. M. ketinimui tapti A. M. globėja. Taip pat prašė globėju neskirti A. M. brolio V. M., jo žmonos D. M., motyvuodama tuo, kad V. M. nedirba, neatsakingas, vartoja alkoholį, kad jie abu su A. M. neturėjo draugiškų, giminiškų santykių (1 t., b.l. 12, 2 t., b.l. 3).

112011-06-23 teisme gautas T. M. pareiškimas prašant ją skirti tik A. M. turto administratore. Pateikė duomenis, kad ji Rusijos Federacijoje neteista, administracinių nuobaudų neturi, charakterizuojama teigiamai.

12D. M. pateikė sutikimą tapti A. M. globėja ir turto administratore (1 t., b.l.15). V. M., sutinka, kad jo žmona D. M. taptų A. M. globėja ir turto administratore (1 t., b.l. 16). Medicininiame pažymėjime nurodyta, kad D. M. globoti kitą asmenį gali (1 t., b.l. 18). D. M. galiojančių nuobaudų neturi (1 t., b.l. 41-42). KBLKS UAB „Kretingos žvėrininkystės ūkis“ charakteristikoje nurodyta, kad D. M. šioje bendrovėje dirba nuo 1990-01-01 žvėrelių augintoja. Darbe pasižymi kaip atsakinga, pareiginga darbuotoja. Bendradarbių apibūdinama kaip draugiška, darbšti, nekonfliktiška asmenybė, drausminių nuobaudų neturi (2 t., b.l. 23).

13VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras pateikė išvadą, kad pripažintam neveiksniu A. M. reikalinga kito asmens priežiūra, nes jis dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų ir už juos atsakyti, negali savarankiškai tvarkyti asmeninių reikalų, atlikti finansinių operacijų, sudaryti sandorių, rūpintis savo sveikata. A. M. globėjais bei turto administratoriais pageidauja būti: buvusi A. M. sutuoktinė T. M., A. M. brolio V. M. žmona D. M.. Pastaroji gali tinkamai atlikti globėjos ir turto administratoriaus pareigas (1 t., b.l. 13-14). A. M. turtą sudaro piniginės lėšos, du butai, du automobiliai (2 t., b.l.25-27, 33-36).

14Pripažintam neveiksniu asmeniui yra nustatoma globa (CK 2.10 str. 1 d.). Teismas, pripažinęs asmenį neveiksniu, privalo paskirti šio asmens globėją (CK 3.242 str. 1 d.). Globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą, veikiantis globotinio vardu ir jo interesais (CK 2.10 str.

152 d., 3.240 str.). Kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, globotinio turtui valdyti ir tvarkyti skiriamas turto administratorius (CK

163.245 str.). Turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas arba kitas asmuo (CK 3.245 str.).

17Šiuo atveju tapti neveiksniu pripažinto A. M. globėjomis išreiškė pageidavimą A. M. brolio sutuoktinė D. M. ir buvusi A. M. sutuoktinė T. M.. Iš 2011-06-23 pateikto pastarosios pareiškimo matyti, kad T. M. pageidauja tapti tik turto administratore, bet ne globėja. Vienok, siekiant užkirsti kelią ateityje galintiems kilti ginčams, teismas pasisako dėl abiejų minėtų asmenų tinkamumo tapti A. M. globėjomis. Kartu sprendžiama ir dėl šių asmenų tinkamumo tapti A. M. turto administratorėmis.

18Sprendžiant klausimą dėl konkretaus asmens paskyrimo neveiksnaus asmens globėju, atsižvelgtina į globos steigimo tikslą – užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir interesų įgyvendinimą, apsaugą ir gynybą, taip pat į globotinį ir kandidatų į globėjus santykius, jų moralines ir kitokias asmenines savybes, globėjo pageidavimą ir kitas reikšmingas aplinkybes (CK 3.238 str. 1 d., 3.242 str. 3 d.). Todėl vertintini visi byloje surinkti įrodymai apie pretenduojančių tapti globėjais asmenų asmenines savybes ir sugebėjimus, spręstina, kuris iš šių asmenų geriau sugebės užtikrinti pripažinto neveiksniu asmens teises ir interesus, sukurti tinkamą socialinę ir dorovinę aplinką, apsaugos jo turtinius interesus, t. y. kuris iš pretenduojančių asmenų geriau atitinka CK 3.242 str. 3 d. globėjui keliamus reikalavimus.

19A. M. globėja ir turto administratore pageidaujanti tapti D. M. yra A. M. brolio V. M. sutuoktinė. Ji dirba UAB „Kretingos žvėrininkystės ūkis“, darbovietės charakterizuojama teigiamai, drausminių nuobaudų neturi, neteista, galiojančių administracinių nuobaudų taip pat neturi. Jos sveikatos būklė yra gera ir kitą asmenį ji globoti yra pajėgi. Pati D. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad jau yra prižiūrėjusi ir rūpinusis vyro motina, todėl gerai suvokia globėjo pareigas. Jos sutuoktinis, pripažinto neveiksniu asmens brolis, D. M. norą tapti globėja palaiko ir jam pritaria. Nuomonę, kad D. M. yra tinkama tapti globėja išreiškė pareiškėjo atstovė, VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro, VšĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės atstovai, analogiškai nurodoma VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro išvadoje. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, nesant D. M. neigiamai charakterizuojančių duomenų bei, T. M. teigimu, netinkamą D. M. gyvenimo būdą patvirtinančių įrodymų, priešingai – rekomenduojant ir pritariant pareiškėjo, gydymo įstaigų atstovams, manytina, kad D. M. sugebės tinkamai užtikrinti neveiksnaus A. M. teises ir interesus.

20Tuo tarpu, kadangi A. M. buvusi sutuoktinė T. M. gyvena Maskvoje, Rusijoje, manytina, kad jai globoti A. M. ir administruoti jo turtą, įgyvendinant ir apsaugant neveiksnaus asmens teises gali būti ne tik, kad sunku, bet ir visiškai neįmanoma, kadangi kito asmens turto administravimas yra pakankamai sudėtingas priemonių kompleksas valdant, naudojant ir disponuojant kito asmens turtu, būtent: administratorius privalo priimti turto duodamus vaisius ir pajamas, registruoti skolas ir jas apmokėti iš administruojamo turto, taip pat įgyvendinti kitas teises, susijusias su turto valdymu ir naudojimu (CK 4.240 str. 1 d). Taigi, dėl T. M. teisinio ryšio su Lietuvos Respublika neturėjimo jos galimybės savarankiškai tinkamai užtikrinti neveiksniojo teises ir interesus, įgyvendinti jo turto administravimo funkcijas yra apsunkintos.

21Manytina, jo šiuo atveju būtinybės globėju ir turto administratoriumi skirti skirtingus asmenis nėra, kadangi globos ir turto administravimo teisės ir pareigos yra tiesiogiai susijusios su neveiksnaus asmens poreikių tenkinimu. To paties asmens paskyrimas tiek globėju, tiek ir turto administratoriumi užtikrina didesnį veiksmų, atliekamų neveiksnaus asmens naudai, suderinamumą. Vieną asmenį paskyrus globėju, o kitą turto administratoriumi, globėjui būtų atimta teisė valdyti neveiksniojo asmens jo poreikiams gaunamas lėšas (ligos pašalpą, netekto darbingumo pensiją, kitas socialines išmokas), apribota globėjo galimybė rūpintis neveiksniu asmeniu ir nebūtų visiškai užtikrinti šio asmens teisės ir interesai. Juolab, kad šiuo atveju jokių faktinių aplinkybių, kurios leistų spręsti, kad D. M. negali administruoti A. M. turto, nebuvo nustatyta.

22Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, pripažintam neveiksniu A. M. nustatytina globa, paskiriant globėja ir turto administratore D. M., a.k( - )

23Globėjai išaiškintos jo teisės ir pareigos (CK 3.240, 3.244 str.).

24Teismo nutartys dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdomos skubiai (CPK

25496 str.).

26Išsprendus klausimą dėl A. M. globos nustatymo, jo globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, naikintinas ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-02 sprendimu suinteresuoto asmens VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės paskyrimas laikinu A. M. turto administratoriumi.

27Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 506 straipsniu, 508 straipsniu, teismas

Nutarė

28nustatyti globą pripažintam neveiksniu A. M., a.k( - ) gim. 1952-02-14, ir A. M. globėja ir turto administratore paskirti D. M., a.k( - ) gyv. ( - ).

29Nutartį vykdyti skubiai.

30Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-02 sprendimu suinteresuoto asmens VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės paskyrimą laikinu A. M. turto administratoriumi.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

32Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė,... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-02 sprendimu civilinėje byloje... 3. Nr.2-235-777/2011 A. M., a.k( - ) buvo pripažintas neveiksniu. Priėmus... 4. Pareiškėjo atstovė paaiškino, kad T. M. gyvena Rusijoje, todėl abejotina,... 5. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro atstovai teismo posėdžių metu... 6. VšĮ Klaipėdos respublikinės ligoninės atstovas taip pat sutiko, kad A. M.... 7. Suinteresuotas asmuo D. M. prašė ją paskirti A. M. globėja ir turto... 8. Suinteresuotas asmuo V. M. prašė A. M. globėja ir turto administratore... 9. Suinteresuotas asmuo T. M. paaiškino, kad, jos nuomone, Daiva ir V. M. nori... 10. T. M. išreiškė pageidavimą tapti A. M. globėja (1 t., b.l. 10, 2 t., b.l.... 11. 2011-06-23 teisme gautas T. M. pareiškimas prašant ją skirti tik A. M. turto... 12. D. M. pateikė sutikimą tapti A. M. globėja ir turto administratore (1 t.,... 13. VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras pateikė išvadą, kad... 14. Pripažintam neveiksniu asmeniui yra nustatoma globa (CK 2.10 str. 1 d.).... 15. 2 d., 3.240 str.). Kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų... 16. 3.245 str.). Turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas arba kitas... 17. Šiuo atveju tapti neveiksniu pripažinto A. M. globėjomis išreiškė... 18. Sprendžiant klausimą dėl konkretaus asmens paskyrimo neveiksnaus asmens... 19. A. M. globėja ir turto administratore pageidaujanti tapti D. M. yra A. M.... 20. Tuo tarpu, kadangi A. M. buvusi sutuoktinė T. M. gyvena Maskvoje, Rusijoje,... 21. Manytina, jo šiuo atveju būtinybės globėju ir turto administratoriumi... 22. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, pripažintam neveiksniu A. M. nustatytina... 23. Globėjai išaiškintos jo teisės ir pareigos (CK 3.240, 3.244 str.).... 24. Teismo nutartys dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdomos skubiai... 25. 496 str.).... 26. Išsprendus klausimą dėl A. M. globos nustatymo, jo globėjo bei turto... 27. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 506 straipsniu, 508 straipsniu,... 28. nustatyti globą pripažintam neveiksniu A. M., a.k( - ) gim. 1952-02-14, ir A.... 29. Nutartį vykdyti skubiai.... 30. Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-02-02 sprendimu... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti... 32. Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo....