Byla 1-104-865/2017

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė,

2sekretoriaujant Gintarei Prunskaitei, dalyvaujant civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei Ievai Venskutonytei, Ievai Petraškienei, Renatai Barkovskajai, dalyje posėdžių atsakovo M. B. atstovui advokato padėjėjui Kęstučiui Petrauskui, dalyje posėdžių M. B. atstovui advokatui S. Z., nedalyvaujant civiliniam atsakovui M. B.,

3baudžiamojoje byloje išnagrinėjusi išskirtą civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinį ieškinį atsakovui nuteistajam M. B., a.k. ( - )

Nustatė

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 nuosprendžiu M. B. pripažintas kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnyje 3 dalyje. Ištyręs byloje surinktus įrodymus, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-07-02 nuosprendyje padarė išvadą, kad kaltinamasis M. B. įvykdė tikrų dokumentų suklastojimą bei panaudojimą, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, organizavo ir vykdė apgaulingą juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarkymą, apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą. Nuteistasis prisipažino įvykdęs inkriminuojamas nusikalstamas veikas. Teismas pripažino civiliniam ieškovui - Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai teisę į ieškinio patenkinimą ir nusprendė klausimą dėl ieškinio dydžio, nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Vilniaus apygardos teismas 2016-03-25 nutartimi nuteistojo M. B. apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-11-22 nutartimi nuteistojo M. B. gynėjo advokato S. Z. kasacinį skundą atmetė bei ištaisė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 2 d. nuosprendžio ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2016 m. kovo 25 d. nutarties aprašomosiose dalyse (nuosprendžio ir nutarties 4 lapuose) padarytas rašybos klaidas: vietoje „padidinus paslaugų pirkimo PVM 265 251,32 Lt“ nurodant „padidinus paslaugų pirkimo PVM 265 311,32 Lt (76 839,37 Eur)“, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 2 d. nuosprendžio aprašomojoje dalyje padarytas rašybos klaidas: 21 lape vietoje „apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą“ nurodant „apgaule išvengė dalies didelės vertės turtinės prievolės“, o 22 lape vietoje „apgaule įgijo didelės vertės (viršijantį 250 MGL dydį) turtą“ nurodant „apgaule išvengė dalies didelės vertės (viršijančios 250 MGL dydį) turtinės prievolės“.

5Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija pareiškė M. B. 55899,31 Eur dydžio patikslintą civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti. Patikslintame civiliniame ieškinyje nurodyta, kad M. B. būdamas UAB „Verslo gamyba" akcininku bei faktiniu vadovu ir UAB „Verslo gamyba“ valdydamas per oficialiai įdarbintą įmonės direktorę V. S., veikdamas UAB „Verslo gamyba" naudai ir interesais, turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą - apgaule sukčiauti mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje, 2005 m. Vilniaus mieste, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir nenustatytoje vietoje, susitarė su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-00026-07, jog pastarasis, už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį, pateiks jo atstovaujamai UAB „Verslo gamyba“ PVM sąskaitas faktūras su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai bendrovei „Verslo gamyba" parduotas prekes bei tokiu būdu bus sumažintas UAB „Verslo gamyba" valstybės biudžetui mokėtinas PVM. Įgyvendindamas nusikalstamą sumanymą, M. B., 2006 m. sausio mėn. - 2007 m. kovo mėn., pateikė asmeniui, kurio atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-00026-07, UAB „Verslo gamyba“ rekvizitus bei nurodė, kokios prekės ir kokiomis kainomis turtėtų būti įrašytos PVM sąskaitose faktūrose, kaip tariamai parduodamos UAB „Verslo gamyba". Po ko asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-00026-07, žinodamas, kad UAB „Spausdintuvų centras“, UAB „Briseida“, UAB „Screen“, UAB „Elkotonas“, UAB „Infotrasa“, UAB „Prolangus“, UAB „Trabansa“, UAB „Digilat“, UAB „Verslo krašto sistemos“ realiai jokių prekių UAB „Verslo gamyba“ nepardavė, pagal iš M. B. gautus duomenis, organizavo ir vykdė UAB „Spausdintuvų centras“, UAB „Briseida", UAB „Screen“, UAB „Elkotonas", UAB „Infotrasa", UAB „ Prolangus“, UAB „Trabansa“, UAB „Digilat", UAB „Verslo krašto sistemos“ vardu išrašytų dokumentų pagaminimą. Minėtų bendrovių vardu išrašytuose dokumentuose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tai, kad bendrovės neva pardavė, o UAB „Verslo gamyba" neva nupirko prekių viso už 1739263 Lt, tame tarpe 265311 Lt PVM. Minėtus dokumentus asmuo, kurio atžvilgiu atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-00026-07, perdavė M. B., kuris žinodamas, kad minėtos bendrovės realiai jokių prekių nepardavė, nurodė UAB "Verslo gamyba" buhalterinę apskaitą tvarkiusioms finansininkėms, nežinojusioms apie vykdomą nusikalstamą veiką, visus šiuos netikrus dokumentus įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas. UAB „Verslo gamyba" PVM deklaracijose už 2006 m. sausio - gruodžio mėn., 2007 m. sausio - kovo mėn. nepagristai padidinus paslaugų pirkimo PVM bei šias deklaracijas 2006-02-24, 2006-03-20, 2006-08-25, 2006- 06-20, 2006-06-20, 2006-07-18, 2007-01-16, 2006-09-22, 2007-01-16, 2006-11-21, 2007-04-11, 2007-01-17, 2007-07-13, 2007-03-26, 2007-07-13 pateikus Vilniaus AVMI, apgaule buvo panaikinta dalis UAB „Verslo gamyba“ turtinės prievolės - sumokėti į valstybės biudžetą viso 265311 Lt PVM. Tokiu būdu, M. B. padarė valstybės biudžetui 265311 Lt turtinę žalą. FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Vilniaus apygardos valdybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus ir Vilniaus AVMI specialistai atliko bendrovės ūkinės finansinės veiklos tyrimą ir 2011-11-23 surašė specialisto išvadą Nr. 5-1/236. Minėtoje specialisto išvadoje nustatyta 281994 Lt PVM žala valstybės biudžetui. UAB „Verslo gamyba“ mokesčių administratoriui nepateikė patikslintų PVM deklaracijų už tiriamąjį laikotarpi ir nedeklaravo į biudžetą papildomai mokėtinų PVM sumų. Pagal Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) Apskaitos operacijų balanso duomenis, bendrovė valstybės biudžetui padarytos žalos neatlygino. Specialisto išvadoje Nr. 5-1/236 nustatyta 281994 Lt PVM žala valstybės biudžetui, tačiau pagal kaltinamąjį aktą, M. B. kaltinamas padaręs 265311 Lt žalą valstybės biudžetui, nes į kaltinimą nėra įtrauktas UAB „Verslo gamyba" 2006-09-11 pirkimo sandoris iš UAB „Prolangus“ (16683 Lt PVM), todėl Vilniaus AVMI 2014-08-26 pareiškė civilinį ieškinį atsakovui M. B. kaltinimo ribose, t. y. 265311 Lt sumai. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija patikslino civilinio ieškinio sumą, kadangi buvo įvykdyti UAB „Verslo gamyba“ 2011-02-08 ir 2011-02-11 Vilniaus AVMI pateikti prašymai 20200 Lt ir 1572,87 Lt mokesčių permokas įskaityti kodu 6930. Vilniaus AVMI atlikto UAB „Izovoltas“ (kodas 126289214) mokestinio patikrinimo metu (2011-09-15 patikrinimo aktas Nr. (4.65)-06-77-18) taip pat nustatyta, kad minėta bendrovė laikotarpiu nuo 2006-01-01 iki 2007-02-28 buhalterinėje apskaitoje įformino prekių įsigijimą pagal UAB „Verslo gamyba“ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras už 280714 Lt ir 50529 Lt PVM, kuriose ūkinių operacijų turinys neatitinka tikrovės, nes PVM sąskaitose faktūrose nurodytos ūkinės operacijos faktiškai neįvyko. UAB „Izovoltas“ patikrinimo metu buvo nustatyti realiai neįvykusios pirkimo ir pardavimo ūkinės operacijos ir patikrinimo aktu apskaičiuota papildomai mokėtina į biudžetą 46867 Lt PVM suma, 2011-10-24 priimtas sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo patvirtintas minėtas patikrinimo aktas ir jame apskaičiuota 46867 Lt PVM suma, apskaičiuoti PVM delspinigiai ir skirta bauda. UAB „Izovoltas“, kurios direktoriumi tikrinamuoju laikotarpiu buvo M. B., pagal minėtą patikrinimo aktą įsiskolinimo neturi. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija patikslino 2014-08-26 pareikšto civilinio ieškinio sumą, ją sumažinant iki 193009,13 Lt (265311 - 20200 - 1572,87 - 50529), tai atitinka 55899,31 Eur. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 23 punkto, 13 straipsnio prasmę, mokesčiai yra valstybės finansų sistemos esminė dalis, vienas iš pagrindinių pajamų šaltinių. Nesumokėjus mokesčių valstybei biudžetas negauna pajamų, ribojamos valstybės galimybės vykdyti jai priskirtas funkcijas. Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnis negautas pajamas, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų, apibrėžia kaip turtinę žalą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas formuodamas teismų praktiką baudžiamosiose bylose pasisakė, kad kaltininkui padarius asmeniui, įmonei ar organizacijai nusikalstamais veiksmais materialinę žalą pareikšti civiliniai ieškiniai tenkinami realiai padarytos materialinės žalos dydžio. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija nurodo, kad dėl neteisėtų M. B. veiksmų Lietuvos valstybė patyrė 55899,31 Eur turtinę žalą, kurią pagal Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Prašo priimant sprendimą tenkinti patikslintą civilinį ieškinį ir priteisti iš atsakovo M. B. valstybės naudai 55899,31 Eur (10 t. b.l. 10-44).

6Atsiliepime atsakovas M. B. nurodė, kad iš dalies nesutinka su ieškovo pareikštu ieškiniu, kuriuo reikalaujama iš atsakovo priteisti ieškovo (valstybės) naudai 55899,31 Eur nusikalstama veika valstybei padarytos žalos atlyginimo. Mano, kad ieškinys yra iš dalies nepagrįstas, neįrodytas ir todėl iš dalies atmestinas. Atsakovas pripažįsta, kad jis dalyvavo nusikalstamoje veikloje ir padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d., 222 str. 1 d. ir 300 str. 3 d. Dėl šių nusikalstamų veikų j atsakovas buvo nuteistas įsiteisėjusiu 2015-07-02 nuosprendžiu, priimtu Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-233-851/2015. Taip pat atsakovas pripažįsta ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir faktą, kad valstybės biudžetui buvo padaryta 265311 Lt turtinė žala dėl nesumokėto PVM. Atsakovas taip pat pripažįsta, kad prie šios žalos padarymo jis prisidėjo ir yra kaltas dėl žalos padarymo. Tačiau atsakovas nesutinka, kad šiuo metu neatlygintos žalos likutis sudaro 193009,13 Lt (55899,31 Eur), kaip ieškinyje teigia ieškovas, kadangi jis turi būti mažesnis. A. M. B. nurodo, kad realybėje PVM sukčiavimo mechanizmas buvo gerokai sudėtingesnis. Iš tikrųjų atsakovas, būdamas UAB „Verslo gamyba“ akcininku ir faktiniu vadovu, įtraukė į UAB „Verslo gamyba“ buhalterinę apskaitą realiai neįvykusius prekių pirkimus iš UAB „Spaustuvininkų centras“, UAB „Briseida“, UAB Screen“, UAB „Elkotonas“, UAB „Infotrasa“, UAB „Prolangus“, UAB „Trabansa“, UAB I „Digital“, UAB „Verslo krašto sistemos“ ir tokiu būdu neteisėtai atskaitė ieškovo nurodytą 265311 Lt PVM sumą. Tačiau vėliau UAB „Verslo gamyba“ vykdė šių prekių pardavimus kitoms įmonėms, tarp kurių buvo A. K. įmonė „Elvata“ (įmonės kodas 125364888), UAB „Skaidula“ (įmonės kodas 120537172), kurios naudojosi UAB „Verslo gamyba“ išrašytomis fiktyviomis PVM sąskaitomis-faktūromis ir taip pat darė fiktyvią PVM atskaitą. Šių įmonių, kurioms UAB „Verslo gamyba“ fiktyviai pardavė prekes ir kurios taip pat padarė PVM atskaitą, kuri įeina ir į ieškovo nurodytą ieškinio sumą 265311 Lt, veikla taip pat buvo tiriama ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-00026-07. Atsakovo duomenimis, kai kurios įmonės, pvz. A. K. įmonė „Elvata“, UAB „Skaidula“, kurios naudojosi fiktyviomis UAB „Verslo gamyba“ pardavimo PVM sąskaitomis-faktūromis, pagal kurias jos vykdė PVM atskaitą, ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-00026-07 yra padengusi kažkurią dalį padarytos žalos arba yra sudarę su Valstybine mokesčių inspekcija susitarimą dėl žalos atlyginimo. Todėl dalis žalos, kurią visą ieškovas nepagrįstai reikalauja priteisti tik iš atsakovo, gali būti jau atlyginta kitų fizinių ar juridinių asmenų, taip pat kaip ir atsakovas M. B., dalyvavusių apgaulingoje PVM sukčiavimo schemoje. Šioje byloje reikia nagrinėti žalos dydžio klausimą ne atskyrus vieną bendros PVM sukčiavimo schemos dalį (fiktyvių pirkimo operacijų UAB „Verslo gamyba“ vardu), kaip ieškinyje siūlo ieškovas, nuo kitos (fiktyvių pardavimo operacijų UAB „Verslo gamyba“ vardu), bet nagrinėjant visą PVM sukčiavimo grandinę ir per visą PVM sukčiavimo grandinę vertinti tiek padarytą, tiek ir jau atlygintą žalą. Kadangi atsakovas neginčija padarytos žalos dydžio 265311 Lt ir neginčija ieškovo nurodytos jau atlygintos žalos dydžio (265311 - 20200 - 1572,87 - 50529), tai šioje byloje, siekiant ją išnagrinėti teisingai, būtina nustatyti ir įvertinti kitų PVM sukčiavimo grandinėje dalyvavusių fizinių ir juridinių asmenų taip pat atlygintos žalos dydžius ir juos išminusuoti iš ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo 193009,13 Lt (55899,31 EUR) bendro žalos dydžio. Nurodo, kad atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą su prašymu pateikti duomenis apie kitų PVM sukčiavimo grandinėje dalyvavusių fizinių ir juridinių asmenų padarytų veikų kvalifikavimą, inkriminuotą padarytą žalą, galimai jiems pareikštus civilinius ieškinius, kurie įeina į bendrą 265311 Lt žalą, o taip pat galimai įvairiais būdais jų jau atlygintą žalą ar kokią nors jos dalį yra dar tiriamoje arba jau nutrauktoje ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 06-1-00026-07 arba iš jos išskirtose bylose. A. M. B. prašo ieškovo ieškinį iš dalies atmesti.

7Teismo posėdyje civilinio atsakovo M. B. atstovas advokato padėjėjas K. P. nurodė, kad A. K. įmonė „Elvata“ turėjo atlyginti žalą. Nurodo, kad jei A. K. įmonė „Elvata“ sumokėjo, atitinkamai ši suma turi būti išminusuota iš ieškinio. Jie turi tik faktūrą – turėtų būti sumokėta apie 53 000 Lt. Nurodo, kad atsakovas negavo papildomos medžiagos, kuri reikalinga suformuoti atsikirtimams. Sutinka iš dalies su ieškiniu, sutinka, kad neatlygintos žalos likutis yra 8244,94 Eur. Papildomų argumentų pateikti negali, nes neturi patikrinimo akto. Mano, kad šioje byloje ieškovas neįrodė žalos dydžio todėl ieškinys negali būti tenkinamas . Prašo ieškinį iš dalies atmesti ir priteisti 8244,94 Eur dar neatlygintos žalos.

8Teismo posėdyje civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė nurodė, kad duomenys apie A. K. įmonę „Elvata“ atsakovo atstovui yra pateikti. Be to ten yra kito mokesčių mokėtojo patikrinimas ir jis nėra susijęs su šia byla. Baudžiamojoje byloje B nebuvo kaltinamas fiktyviais sandoriais su „Elvata“. Patikrinimo akte yra asmens kodai, asmens duomenys kitų asmenų, kurių platinti jie negali. Tai nėra susiję su šia baudžiamąja byla, B nebuvo pateikti kaltinimai dėl neįvykusių sandorių su „Elvata“. Jie pateikė patikrinimo aktą prie bylos, B buvo direktorius ir akcininkas. B pasirašė, kad yra gavęs tą patikrinimo aktą. Nagrinėjant bylą 1-osios instancijos teisme, B gynėjas pateikė: 2011-02-10 mokėjimo nurodymą, 2 prašymus įskaityti mokesčio permoką. Įvertinus paskutiniame posėdyje pateiktus dokumentus, buvo nustatyta, kad suma nepasikeitė – dalis žalos yra atlyginta, patikslintas ieškinys yra 55899 Eur. Prašo tenkinti patikslintą civilinį ieškinį.

9Patikslintas civilinis ieškinys tenkintinas.

10Pagal Lietuvos Respublikos CPK 182 straipsnio 2, 3 punktus nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Įsiteisėjusio procesinio dokumento negalima paneigti ar nuginčyti; teismo nuosprendžio prejudicinės galios taisyklė galioja ir teismui. Įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje privalomas teismui, nagrinėjančiam civilines bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų civilinių teisinių padarinių. CPK 182 straipsnio 3 punkto norma reiškia, kad teismas, nagrinėdamas bylą civilinio proceso tvarka, neturi teisės revizuoti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio; tokiu reglamentavimu užtikrinamas visų asmenų lygybės įstatymui įgyvendinimas. Nagrinėjant ieškinį civilinio proceso tvarka iš naujo nesvarstoma dėl ieškinio pagrįstumo, tik nustatomas civilinio ieškinio dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010).

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 nuosprendžiu pripažino civiliniam ieškovui - Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai teisę į ieškinio patenkinimą ir nusprendė klausimą dėl ieškinio dydžio, nuosprendžiui įsiteisėjus, perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka. Teismas nagrinėja civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareikštą atsakovui 55899,31 Eur dydžio patikslintą civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti.

12Atsiliepime atsakovas M. B. nurodė, kad iš dalies nesutinka su ieškovo pareikštu ieškiniu. Mano, kad ieškinys yra iš dalies nepagrįstas, neįrodytas ir todėl iš dalies atmestinas. Iš atsiliepimo į patikslintą ieškinį matyti, kad atsakovas pripažįsta ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir faktą, kad valstybės biudžetui buvo padaryta 265311 Lt turtinė žala dėl nesumokėto PVM. Atsakovas taip pat pripažįsta, kad prie šios žalos padarymo jis prisidėjo ir yra kaltas dėl žalos padarymo. Tačiau atsakovas nesutinka, kad šiuo metu neatlygintos žalos likutis sudaro 193009,13 Lt (55899,31 Eur), kaip ieškinyje teigia ieškovas, kadangi jis turi būti mažesnis.

13Atsakovo nuomone, kai kurios įmonės, pvz. A. K. įmonė „Elvata“, UAB „Skaidula“ padengė kažkurią dalį padarytos žalos arba yra sudarę su Valstybine mokesčių inspekcija susitarimą dėl žalos atlyginimo. Nagrinėjant bylą iš esmės atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovas negavo papildomos medžiagos, kuri reikalinga suformuoti atsikirtimams. Atsakovo atstovas paprašė ieškinį iš dalies atmesti bei priteisti 8244,94 Eur dar neatlygintos žalos.

14Teismas pažymi, kad 2016-06-17 kasaciniame skunde (kasatorius atsakovo M. B. gynėjas, advokatas S. Z.) nurodyta, kad civilinis ieškinys Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-233-851/2015 nepagrįstai paliktas nenagrinėtu, kadangi pirmos instancijos teismui buvo pateikta papildoma medžiaga. Darytina išvada, kad atsakovo nuomone, visi reikalingi duomenys civiliniam ieškiniui išnagrinėti byloje yra. Atsižvelgiant į tai, teismas mano, kad atsakovas, pateikdamas prašymą pateikti duomenis apie galimai atliktus mokėjimus, nors prieš tai teigė, kad visa medžiaga yra pateikta, siekia vilkinti procesą. Teismas pažymi, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnis). Civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 12 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie atsakovo M. B. kreipimąsi į PVM sukčiavimo grandinėje kartu su juo dalyvavusius fizinius ir juridinius asmenis. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad atsakovas nepagrindė savo teiginio, kad kai kurios įmonės, kurios naudojosi fiktyviomis UAB „Verslo gamyba“ pardavimo PVM sąskaitomis-faktūromis, pagal kurias jos vykdė PVM atskaitą, yra padengusios kažkurią dalį padarytos žalos arba yra sudariusios su Valstybine mokesčių inspekcija susitarimą dėl žalos atlyginimo.

15Pažymėtina, kad įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys (Lietuvos Respublikos CPK 179 straipsnio 1 dalis).

16Dėl žalos atlyginimo.

17Lietuvos Respublikos CK 6.245 straipsnyje nustatyta, kad atsakingam asmeniui pareiga atlyginti žalą kyla tuomet, kai konstatuojamas jo neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp pastarųjų dviejų ir kaltės faktai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.246 straipsnio 1 dalimi, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Šiuo atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas nuosprendžiu baudžiamojoje byloje atsakovą M. B. pripažino kaltu padarius nusikalstamas veikas numatytas Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnyje 3 dalyje, nes jis apgaule įgijo didelės vertės (viršijantį 250 MGL dydį) turtą, apgaulingai tvarkė juridinių asmenų buhalterinę apskaitą, suklastojo dokumentus, padarydamas didelę žalą. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.249 straipsnio 1 dalį, žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.247 straipsnį, atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Nagrinėjamu atveju būtent atsakovo neteisėti veiksmai sąlygojo valstybės patirtus nuostolius – valstybės biudžetui mokėtinas pridėtinės vertės mokestis buvo sumažintas.

18Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai, be kita ko įgyvendinti mokesčių įstatymus, užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai).

19A. M. B. laikytinas kaltu dėl savo veiksmų ir jų rezultato (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Taigi konstatuotina, jog ieškovas patyrė turtinės žalos, kurią sąlygojo neteisėti atsakovo veiksmai. Vadinasi, vadovaujantis CK 6.245 straipsnio normų turiniu, minėtam asmeniui kyla prievolė atlyginti ieškovo patirtą žalą.

20Baudžiamosiose bylose atsakovui – kaltinamajam tenka pareiga atlyginti padarytus nuostolius, nes tik jis pats kaltas, kad padarė nusikalstamą veiką.

21Nustatyta, jog atsakovas M. B. veikdamas vieninga tyčia bendrininkų grupe su asmeniu, kuriam ikiteisminis tyrimas išskirtas, veikdamas UAB „Verslo gamyba“, UAB „Izovoltas“ naudai ir interesais, suklastojo tikrus dokumentus, kuriuos panaudodamas, apgaule panaikino dalį turtinės prievolės – 265 311,32 Lt (76 839,37 Eur) mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pridėtinės vertės mokesčio – už 2006 metų sausį – 2007 metų kovą ir taip padarė valstybei didelę – 265 311,32 Lt (76 839,37 Eur) – turtinę žalą. Pagal patikslintą civilinį ieškinį turtinė žala sudaro 55899,31 Eur. Pažymėtina, kad šias aplinkybes nustatė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-11-22 nutartyje.

22Padarytą ieškovui žalą patvirtina specialisto išvada Nr. 5-1/236 su priedais (3 t., b. l. 149-200, 4 t., b. l. 1-109), specialisto išvada Nr. 5-1/173 su priedais (2 t., b. l. 15-29), specialisto išvada Nr. 5-1/187 su priedais (4 t., b. l. 121-132), Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistų pateiktas patikrinimo aktas Nr. (4.65)-06-77-18 ir byloje esančios PVM sąskaitos-faktūros.

23Taigi, atsakovo padaryta turtinė žala lygi 55899,31 Eur ir yra atlygintina.

24Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 270 str., 307 str. 1 d.,-

Nutarė

25civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikslintą civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš civilinio atsakovo M B valstybės naudai 55899,31 Eur.

26Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė,... 2. sekretoriaujant Gintarei Prunskaitei, dalyvaujant civilinio ieškovo Vilniaus... 3. baudžiamojoje byloje išnagrinėjusi išskirtą civilinio ieškovo Vilniaus... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 nuosprendžiu... 5. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija pareiškė 6. Atsiliepime atsakovas M. B. nurodė,... 7. Teismo posėdyje civilinio atsakovo M. B. atstovas... 8. Teismo posėdyje civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 9. Patikslintas civilinis ieškinys tenkintinas.... 10. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 182 straipsnio 2, 3 punktus nereikia įrodinėti... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-02 nuosprendžiu pripažino... 12. Atsiliepime atsakovas M. B. nurodė,... 13. Atsakovo nuomone, kai kurios įmonės, pvz. A. K. įmonė... 14. Teismas pažymi, kad 2016-06-17 kasaciniame skunde (kasatorius atsakovo 15. Pažymėtina, kad įrodymus pateikia šalys ir kiti dalyvaujantys byloje... 16. Dėl žalos atlyginimo.... 17. Lietuvos Respublikos CK 6.245 straipsnyje nustatyta, kad atsakingam asmeniui... 18. Valstybinės mokesčių inspekcijos uždaviniai, be kita ko įgyvendinti... 19. A. M. B. laikytinas kaltu dėl savo... 20. Baudžiamosiose bylose atsakovui – kaltinamajam tenka pareiga atlyginti... 21. Nustatyta, jog atsakovas M. B.... 22. Padarytą ieškovui žalą patvirtina specialisto išvada... 23. Taigi, atsakovo padaryta turtinė žala lygi 55899,31 Eur ir yra atlygintina.... 24. Teismas, vadovaudamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 25. civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti...