Byla T-107-805/2016
Dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo pratęsimo S. P

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,

2sekretoriaujant Jolitai Matulienei,

3dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei,

4asmens, kurio atžvilgiu prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą - S. P. gynėjai - advokatei O. B.,

5VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro atstovei – gydytojai psichiatrei I. S. S.,

6teismo posėdyje išnagrinėjusi VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro klausimą dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo pratęsimo S. P.,

Nustatė

7Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi pripažinta, kad S. P. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalyje, padarė būdama nepakaltinama. Šia nutartimi S. P. paskirta priverčiamojo medicinos poveikio priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre.

8Prienų rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi S. P. 2014 m. balandžio 10 d. paskirtą priverčiamojo medicinos poveikio priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre pakeitė į priverčiamojo medicinos poveikio priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis Rokiškio specializuotoje psichiatrijos ligoninėje.

92015 m. gegužės 26 d. nutartimi Rokiškio rajono apylinkės teismas S. P. paskirtą priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis pratęsė.

102015 m. balandžio 27 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. M1-39-805/2015 pripažinta, kad baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, S. P. padarė būdama nepakaltinama. S. P. taikytos priverčiamosios medicinos priemonės - priverstinis gydymas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendrojo stebėjimo sąlygomis.

112015 m. lapkričio 18 d. Rokiškio rajono apylinkės teismas nutartimi tenkino VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės teikimą ir pakeitė S. P. priverčiamąją medicinos priemonę - stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamą vietą - ( - ).

122016 m. gegužės 10 d. Prienų rajono apylinkės teismas nutartimi S. P. priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą ir gydymą psichikos sveikatos centre pratęsė.

13Prienų rajono apylinkės teisme 2016 m. rugsėjo 6 d. gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2016 m. rugsėjo 5 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl S. P. priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo pratęsimo. Akte nurodoma, kad S. P., išvykusi į Kiprą, buvo patekusi į psichiatrinę ligoninę. Pacientė skambino į psichikos sveikatos centrą, buvo perspėta, kad turi grįžti į Lietuvą ir apsilankyti pas psichiatrą bei psichologą. Nesant pateiktų išsamių duomenų, reikalingų prašymo nagrinėjimui, teismui pareikalavus papildomos išvados dėl S. P. psichinės sveikatos būklės, 2016 m. rugsėjo 21 d. gauta VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro psichologinio tyrimo išvada, kurioje nurodyta, kad S. P. dėmesio koncentracija bei išlaikymas apsunkinti, dėmesys nepastovus, svyruojantis. Įsiminimo produktyvumas patenkinamas, trumpalaikės atminties apimtis normos ribose. Ilgalaikis įsiminimas nesutrikęs, mąstymas pagreitinto tempo, stokojantis nuoseklumo, kalboje daug pafilosofavimų, išvedžiojimų. Apibendrinimo lygis žemas, netolygus, nemažai apibendrinimų pagal latentinius, neesminius požymius, savita logika paremtų paaiškinimų. Asociacijos pakankamai adekvačios, tačiau yra pavienių atsisakymų lengvoms sąvokoms, viena asociacija pagal sąskambį, yra perseveracinių tendencijų, kiekvieną savo piešinį linkusi pakomentuoti, išvedžioti. Netiesioginio atsiminimo produktyvumas pakankamai geras.

14Asmuo, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą S. P., būdama tinkamai informuota, teismo posėdyje nedalyvauja, neatvykimo priežasčių nepranešė, jos interesus atstovauja paskirta advokatė. VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro prašymas nagrinėtinas S. P. nedalyvaujant.

15VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovė I. S. S. paaiškino, kad S. P. ambulatorinis stebėjimas reikalingas. Pacientė pas sveikatos būklę stebinčią gydytoją A. T. lankėsi prieš dvi savaites. S. P. gydosi savo nuožiūra, elgiasi formaliai, nelabai suvokia esamą situaciją, nesukontroliuoja savo elgesio. Nurodė, kad S. P. išrašomi receptiniai prolonguoti vaistai nėra prailginto veikimo, todėl, kaip tinkamai pacientė juos vartoja, gydytojai negali sukontroliuoti. Psichikos sveikatos centre pacientė turi lankytis kas mėnesį, tačiau tiksliai paskirtu laiku S. P. pas gydytoją neatvyksta. Paaiškino, jog aplinkybę, kad S. P., šių metų vasarą būdama Kipre, pateko į psichiatrinę ligoninę, sužinojo iš jos sūnaus. Atstovės manymu, alkoholis provokuoja ligą, todėl jis yra gretutinė priežastis šalia diagnozuotos ligos. Siūlo pratęsti ambulatorinį stebėjimą, nes tai yra drausminančio poveikio priemonė paciento atžvilgiu.

16Prokurorė prašo teikimą tenkinti, kadangi S. P. sveikatos būklė nepasikeitė.

17Asmens, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą S. P. gynėja advokatė O. B. prašo S. P. paskirto priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo nepratęsti. Su S. P. advokatė bendravo prieš dvi savaites, tuo metu ji pripažino, kad vaistus vartoja, nori susirasti darbą ir pradėti dirbti, o periodinis lankymasis sveikatos priežiūros įstaigoje, kliudo jai tai padaryti. Šiuo metu S. P. nedirba, jai nustatytas neįgalumas, ji pagal ligos diagnozę yra riboto darbingumo asmuo.

18Prašymas tenkintinas.

19Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalyje, numatyta, kad teismas, ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas.

20Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi pripažinta, kad S. P. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalyje, padarė būdama nepakaltinama. 2015 m. balandžio 27 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi pripažinta, kad S. P. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, padarė būdama nepakaltinama. Asmens psichikos sutrikimo laipsnio nustatymas yra specialių žinių reikalaujantis klausimas, todėl šiuo atveju ypatingą reikšmę įgyja teismo ekspertų – psichiatrų, išvados ir rekomendacijos. Iš baudžiamųjų bylų duomenų matyti, kad S. P. nusikaltimų padarymo metu ir bylų nagrinėjimo metu sirgo psichikos sutrikimu – šizotipiniu sutrikimu. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis Rokiškio rajono apylinkės teisme nagrinėjant klausimą dėl stacionarinio stebėjimo bendro stebėjimo sąlygomis pratęsimo, 2015 m. balandžio 30 d. išvadoje specialistai patvirtino S. P. diagnozuotą šizofreninį sutrikimą, psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant alkoholį, kad sveikatos būklė menkai gerėjanti. Byloje esanti VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro psichologinio tyrimo išvada patvirtina, kad S. P. nėra pasveikusi, ji nekritiška savo ligos atžvilgiu, nesupranta dėl kokios priežasties turi lankytis Psichikos sveikatos centre, kodėl gauna invalidumą. Be to, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro atstovės I. S. S. paaiškinimais, alkoholis, kaip gretutinis faktorius, irgi provokuoja diagnozuotą ligą. Atstovės manymu, S. P. nepratęsus ambulatorinio gydymo ir stebėjimo, pacientei nebūtų užtikrintas medikamentinis gydymas, nes S. P., netgi esant paskirtam ambulatoriniam gydymui ir stebėjimui, vengia paskirtu laiku atvykti į Psichikos sveikatos centrą, todėl tokia priemonė laikytina ją drausminančia, kitu atveju neliktų galimybės užtikrinti pacientės sveikatos priežiūrą.

21Iš byloje pateiktų duomenų, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro atstovės paaiškinimų matyti, kad S. P. psichinė būsena nėra stabili, ji menkai suvokia ligą, nėra kritiška savo ligos atžvilgiu, savikontrolė silpna, todėl, teismo manymu, ambulatorinis gydymas ir stebėjimas yra veiksmingas ir reikalingas S. P..

22Pažymėtina, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko. Jos taikomos tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja psichikos būklė bei išnyksta pavojingumas.

23Esant nurodytoms aplinkybėms tikslinga S. P. taikytą priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį gydymą ir stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre pratęsti.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsniu,

Nutarė

25VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro teikimą tenkinti.

26S. P. priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą ir gydymą pagal S. P. gyvenamąją vietą – ( - ), psichikos sveikatos centre, pratęsti.

27Nutarties vykdymą dėl S. P. priverčiamosios medicinos priemonės -ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - pavesti VšĮ Prienų psichikos sveikatos centrui, įpareigojant laikantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų, pateikti Prienų rajono apylinkės teismui išvadą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Matulienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei,... 4. asmens, kurio atžvilgiu prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei... 5. VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro atstovei –... 6. teismo posėdyje išnagrinėjusi VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos... 7. Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi... 8. Prienų rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi S. P. 2014... 9. 2015 m. gegužės 26 d. nutartimi Rokiškio rajono apylinkės teismas S. P.... 10. 2015 m. balandžio 27 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi... 11. 2015 m. lapkričio 18 d. Rokiškio rajono apylinkės teismas nutartimi tenkino... 12. 2016 m. gegužės 10 d. Prienų rajono apylinkės teismas nutartimi S. P.... 13. Prienų rajono apylinkės teisme 2016 m. rugsėjo 6 d. gautas VšĮ Prienų... 14. Asmuo, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą S. P.,... 15. VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro... 16. Prokurorė prašo teikimą tenkinti, kadangi S. P. sveikatos būklė... 17. Asmens, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą S. P.... 18. Prašymas tenkintinas.... 19. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalyje, numatyta, kad... 20. Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi... 21. Iš byloje pateiktų duomenų, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos... 22. Pažymėtina, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms tikslinga S. P. taikytą priverčiamąją... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio... 25. VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro... 26. S. P. priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą ir... 27. Nutarties vykdymą dėl S. P. priverčiamosios medicinos priemonės... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos...