Byla e2-1874-259/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LEOVIRA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vitaterma“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „LEOVIRA“ pateikė teismui ieškinį dokumentinio proceso tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Vitaterma“ ieškovės naudai 52 477,82 Eur skolą, 11 406,54 Eur delspinigius, 444,20 Eur palūkanas, 6 procentus metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodoma, kad pagal tarp šalių 2018 m. birželio 29 d. sudarytą tiekimo sutartį Nr. 18-27 (toliau - Sutartis), atsakovė įsipareigojo apmokėti už jai pateiktas prekes per 45 dienų terminą nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Tačiau atsakovė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai, nuolat vėlavo mokėti pagal sąskaitas ir laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. gegužės 28 d. pagal jai išrašytas 89 PVM sąskaitas faktūras už pateiktas prekes atsakovė liko skolinga ieškovei 52 477,82 Eur sumą. Šalys Sutartyje susitarė, jog skolininkas praleidęs terminą apmokėti už gautą produkciją, moka 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo sąskaitos PVM faktūros išrašymo dienos. Todėl ieškinio pateikimo dienai atsakovė laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 28 d. iki 2019 m. liepos 15 d. yra skolinga ieškovei 11 406,54 Eur delspinigių. Taip pat atsakovė pagal 2019 m. balandžio 30 d. Sutarties papildymą (Sutarties 5.9 punktas), vėluodama mokėti pagal sąskaitas, papildomai įsipareigojo sumokėti ieškovei 0,02 proc. palūkanas už naudojimąsi ieškovo pinigais už kiekvieną įsiskolinimo dieną. Todėl nuo 2019 m. kovo 3 d. iki 2019 m. birželio 13 d. pagal atsakovei išrašytas 2019 m. gegužės 13 d. PVM sąskaitą faktūrą LEO Nr. 05966 ir 2019 m. liepos 11 d. sąskaitą faktūrą LEO Nr. 06844 atitinkamai buvo priskaičiuota 180,37 Eur ir 263,83 Eur palūkanų.

4Ieškinys tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš sutarties, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė piniginius reikalavimus atsakovei grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „LEOVIRA“ ir atsakovė UAB „Vitaterma“, siekdamos sukurti ilgalaikius ryšius, gaminant ir tiekiant vėdinimo sistemų elementus, įrengimus ir medžiagas (toliau - produkcija), 2018 m. birželio 29 d. sudarė Sutartį Nr. 18-27 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal gautus atsakovės užsakymus pateikti ir perduoti atsakovei nuosavybėn produkciją, o atsakovė - atsiimti produkciją ir už ją bei už suteiktas transporto paslaugas visiškai atsiskaityti per 45 kalendorines dienas po PVM sąskaitos faktūros produkcijai išrašymo dienos (Sutarties 2.2, 5.2 punktai). UAB „LEOVIRA“ perdavė atsakovei užsakytą produkciją ir laikotarpiu nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. gegužės 28 d. išrašė bei pateikė atsakovei apmokėjimui 91 PVM sąskaitą faktūrą bendrai 53 873,02 Eur sumai. Atsakovė šių PVM sąskaitų faktūrų tinkamai neapmokėjo ir liko skolinga ieškovei 52 477,82 Eur sumą (iš dalies apmokėta tik 2019 m. vasario 11 d. PVM sąskaita faktūra LEO Nr. 04592 – 1395,02 Eur). Ieškovė 2019 m. gegužės 13 d., 2019 m. gegužės 21 d., 2019 m. gegužės 29 d., 2019 m. birželio 3 d., 2019 m. birželio 11 d., 2019 m. birželio 26 d. pranešimais ragino atsakovę įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus ieškovei. Tačiau duomenų, kad atsakovė būtų visikai atsiskaičiusi su ieškove, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnio 1 dalis).

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.38 straipsnio 1 dalies nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.38 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta prievolės šalių pareiga kooperuotis, tai yra, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi.

8Vadovaujantis CK 6.305 straipsnio 1 dalimi, pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pagal CK 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.205 straipsnyje sutarties neįvykdymas apibrėžtas kaip bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra. Pagal CK 6.63 straipsnio 2 punktą, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų visumos darytina išvada, kad atsakovė UAB „Vitaterma“ savo prievolės – laiku ir visiškai atsiskaityti su ieškove tinkamai neįvykdė. Todėl iš jos ieškovei priteistina prašoma 52 477,82 Eur skola (CK 6.38 straipsnis).

9Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 straipsnyje įtvirtinta, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Iš bylos duomenų matyti, kad tarp šalių sudarytos Sutarties 5.3 punktu, nesumokėjus 5.2 punkte nustatytų laiku, atsakovė (pirkėjas) įsipareigojo mokėti ieškovei (tiekėjas) delspinigius, lygius 0,2 proc., skaičiuojamus nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Sutarties pagrindu ieškinio pateikimo dienai ieškovė paskaičiavo atsakovei delspinigius laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 28 d. iki 2019 m. liepos 15 d., iš viso 11 406,54 Eur sumai (skolos ir delspinigių skaičiavimo lentelė). Be to, tarp šalių 2019 m. balandžio 30 d. pasirašytu Sutarties Nr. 18-27 Papildymu Nr. 1, atsakovė, pažeidusi Sutarties 5.2 punkte nurodytą atsiskaitymo terminą ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, įsipareigojo papildomai mokėti 0,02 proc. palūkanas už kiekvieną uždelstą dieną nuo įsiskolinimo sumos (Sutarties 5.9 punktas). Ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 5.10 punktu, išrašė palūkanų sumai PVM sąskaitas faktūras – 2019 m. gegužės 6 d. PVM sąskaitą faktūrą LEO Nr. 05966 180,87 Eur sumai ir 2019 m. liepos 4 d. PVM sąskaitą faktūrą LEO Nr. 06844 236,83 Eur sumai (ieškinyje padarytas rašymo apsirikimas, neteisingai nurodant atitinkamai pagal sąskaitas 180,37 Eur ir 263,83 Eur sumas). Kadangi šalys Sutartyje ir jos papildyme aptarė delspinigių ir palūkanų mokėjimo sąlygas bei dydį, tenkinus ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo, ieškovei iš atsakovės priteistini 11 406,54 Eur delspinigiai ir 417,70 Eur dydžio palūkanos už vėlavimą atsiskaityti (CK 6.73 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 7 dalis).

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šioms palūkanoms taikomas CK 6.210 straipsnyje nustatytas dydis. Atsakovei tinkamai neįvykdžius prievolės, tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti procesines šešių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

11Dėl bylinėjimosi išlaidų

12Teismui nusprendus ieškinį patenkinti, iš atsakovės ieškovei priteistinas 595 Eur dydžio žyminis mokestis, sumokėtas už ieškinio pareiškimą. Ieškovės sumoktas 38 Eur žyminis mokestis už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepriteistinas, nes Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 18 d. nutartimi ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė taip pat pateikė įrodymus, pagrindžiančius jos turėtas 250 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti už ieškinio parengimą. Teismui nusprendus ieškinį patenkinti, šios išlaidos taip pat priteistinos ieškovei iš atsakovės (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovės nepriteistinos (Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsniu, 6.63 straipsniu, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.200 straipsniu, 6.205 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LEOVIRA“ (juridinio asmens kodas 124921964, adresas ( - )) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vitaterma“ (juridinio asmens kodas 303185977, adresas ( - )) 52 477,82 Eur (penkiasdešimt du tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt septynis eurus, 82 ct) skolą, 11 406,54 Eur (vienuolika tūkstančių keturis šimtus šešis eurus, 54 ct) delspinigius, 417,70 Eur (keturis šimtus septyniolika eurų, 70 ct) palūkanas, 6 (šešių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (64 302,06 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. liepos 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 595 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt penkis eurus) žyminį mokestį ir 250 Eur (du šimtus penkiasdešimtis eurų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

18Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį teismo sprendimą arba sprendimą priėmusiam Kauno apygardos teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (Civilinio proceso kodekso 111 straipsnis), turi būti motyvuoti ir pagrįsti Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei galės būti išduotas vykdomasis raštas.

20Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio ir jo priedų nuorašais ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sprendimo priėmimo nusiųsti atsakovei.

22Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo kopiją nusiųsti per tris dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo dienos.

23Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. Ieškovė UAB „LEOVIRA“ pateikė teismui ieškinį dokumentinio proceso... 3. Ieškinyje nurodoma, kad pagal tarp šalių 2018 m. birželio 29 d. sudarytą... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio... 6. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovė UAB „LEOVIRA“ ir... 7. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 8. Vadovaujantis CK 6.305 straipsnio 1 dalimi, pirkimo–pardavimo sutartimi viena... 9. Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų,... 10. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 11. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 12. Teismui nusprendus ieškinį patenkinti, iš atsakovės ieškovei priteistinas... 13. Ieškovė taip pat pateikė įrodymus, pagrindžiančius jos turėtas 250 Eur... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsniu,... 16. ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LEOVIRA“ (juridinio... 18. Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį... 19. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai... 20. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo... 21. Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio ir jo priedų... 22. Ieškovei preliminaraus teismo sprendimo kopiją nusiųsti per tris dienas po... 23. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas....