Byla 2S-2033-560/2018
Dėl buto pirkimo-pardavimo sutarties ir preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis bei vienašalės restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje vienasmeniškai apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovams UAB „MBK statyba“, P. T. ir K. Z. dėl buto pirkimo-pardavimo sutarties ir preliminarios buto pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis bei vienašalės restitucijos taikymo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-07 nutartimi I. R. buvo paskirta 500,00 Eur bauda, kurios dalis – 250,00 Eur turėjo būti sumokėta į valstybės biudžetą, o kitas dalis – 250,00 Eur turėjo būti sumokėta ieškovui UAB „Doka Lietuva“. Nutartyje buvo išaiškinta, kad pareiškėjas turi teisę per 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos kreiptis į teismą dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo.
 2. Teisme 2018-04-09 gautas pareiškėjo I. R. 2018-03-30 pareiškimas atnaujinti terminą prašymui dėl baudos panaikinimo paduoti ir prašymas panaikinti paskirtą baudą. Pareiškėjas teigė, kad apie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-02-07 nutartį jis sužinojo tik 2018-03-31, kadangi po bylos nagrinėjimo iš esmės atnaujinimo procese jis nedalyvavo ir procesinių sprendimų negaudavo. Galimai teismas procesinius dokumentus siuntė tik atsakovo būstinės adresu. Pareiškėjas nebeturėjo pagrindo domėtis bylos eiga, nes teismą jis informavo, kad atsakovo neatstovaus. Pažymi, kad apie paskirtą baudą sužinojo tik gavęs pranešimą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos apie valstybei neįvykdytą prievolę.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-04-26 nutartimi atmetė pareiškėjo I. R. pareiškimą dėl termino atnaujinimo prašymui dėl baudos panaikinimo paduoti, atsisakė priimti ir grąžino pareiškėjui I. R. prašymą dėl baudos panaikinimo. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjo elgesys, kuomet jis nepriima jam siunčiamų nepalankių procesinių dokumentų jo paties nurodytu adresu, negali būti laikomas sąžiningu elgesiu, pateisiančiu jo delsimą daugiau nei vienerius metus kreiptis dėl nutarties, kuria paskirta bauda, panaikinimo. Be to, aplinkybė, kad kitos atsakovės advokatas į bylą pateikinėjo paties pareiškėjo surinktus įrodymus bei aplinkybė, kad pats pareiškėjas derėjosi su ieškovu dėl taikos kaip atsakovo atstovas (nors teismui buvo nurodęs, kad nebėra atsakovo atstovas), taip pat aplinkybė, kad pareiškėjas teikė teismui prašymus dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo/kuratoriaus skyrimo, nors procesiniai dokumentai tiek jam, tiek atsakovui grįždavo neįteikti, patvirtina, kad pareiškėjas ne tik kad žinojo apie bylos eigą (įskaitant ir nutarties dėl baudos skyrimo priėmimą), bet ir toliau aktyviai veikė kaip atsakovo faktinis atstovas, kas patvirtina, kad pati bauda jam dėl sąmoningo bylos proceso vilkinimo buvo paskirta pagrįstai. Teismo išvadą, kad pareiškėjas žinojo apie jam paskirtą baudą bei suvokė termino praleidimo kreiptis dėl baudos panaikinimo pasekmes patvirtina ir tai, kad tiek pats pareiškėjas turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, tiek jo sutuoktinė.
 2. Teismas sprendė, kad pareiškėjas terminą kreiptis dėl baudos panaikinimo praleido ne dėl objektyvių priežasčių, nepriklausiusių nuo pareiškėjo valios, o priešingai – dėl paties pareiškėjo sąmoningų veiksmų, kurie neatitinka rūpestingo ir sąžiningo asmens elgesio standartų, kas nesudaro pagrindo atnaujinti daugiau nei vienerius metus praleistą terminą.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Pareiškėjas I. R. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-26 dienos nutartį ir bylą išspręsti iš esmės – panaikinti baudą, laikyti pareiškimo teismui dėl baudos panaikinimo terminą nepraleistu, o teismui manant kitaip, atstatyti terminą prašymui pateikti. Nurodo, kad nutartis įteikta pareiškėjui tik 2018-03-21. Kadangi įstatyme nustatyta teisė pateikti prašymą dėl baudos panaikinimo per 14 dienų nuo nutarties gavimo, terminas nepraleistas.
 2. Apie nutartį nesužinota anksčiau, nes po bylos nagrinėjimo atnaujinimo procese pareiškėjas nedalyvavo ir procesinių sprendimų negaudavo. Galimai, teismas procesinius dokumentus siuntė tik atsakovo adresu. Be to, kadangi teismui buvo pranešta, kad byloje atsakovo neatstovaus, byla nebuvo pagrindo domėtis. Dėl to apie paskirtą baudą sužinota tik, kai gautas pranešimas apie valstybei neįvykdytą prievolę. Iš karto buvo kreiptasi į teismą gauti procesinį sprendimą, tačiau jis nebuvo išduotas. Su byla nebuvo galima susipažinti, ir tik po Vilniaus apygardos teismo nurodymo pirmosios instancijos teismas sutiko išduoti nutartį dėl baudos skyrimo.?
 3. Pareiškėjas nuo darbo sutarties su atsakovu pasibaigimo neatstovavo jo, nes tam neturėjo įgalinimų. Apie tai teismui buvo pranešta raštu bei išsakyta nuomonė dėl tolimesnio atsakovo atstovavimo užtikrinimo, siūlant spręsti klausimą dėl kuratoriaus paskyrimo. Taigi, teikiant 2017-01-17 raštą, jokių kitų ketinimų, išskyrus informavimo, pareiškėjas neturėjo.
 4. Teisėja remiasi prielaidomis bei ieškovo atstovo teikiama informacija apie kažkokias derybas. Tai, kad ieškovo atstovas kažką patvirtino raštu, nieko nereiškia.
 5. Pareiškėjas neatsakingas už atsakovo atstovo paskyrimą, nes nėra jo vadovu. Tai, kad jis vadovauja atsakovo akcininkui, neturi jokios reikšmės, nes įmonės akcijų turėjimas atskirtas nuo įmonės valdymo. Pareiškėjui nenustatyta pareiga skirti atsakovo vadovą, o net paskyrus atsakovo vadovą, pareiškėjas nebūtų tapęs atsakovo atstovu šioje byloje. Tuo labiau vadovo paskyrimas nesusietas su atstovavimu teisme, nes jam numatytos kitokios taisyklės.
 6. J. Z. naujas atstovas ir teikė dokumentus, kurie buvo pareiškėjo patvirtinti ar pasirašyti, jie susieti su pareiškėjo vykdytu atstovavimu iki pasibaigė įgaliojimai.
 7. Teisėja sutapatina dokumentų neatsiėmimą su atsisakymu juos priimti. Dėl trumpo termino pareiškėjas ne visuomet spėdavo dokumentus atsiimti, o nustatyti siuntėją vien iš pašto pranešimo apie registruotą siuntą neįmanoma. Kaip ir neįmanoma žinoti apie pranešimo turinį. Be to, pareiškėjas tiesiogiai suinteresuotas nesutikti su nepagrįsta nutartimi.
 8. Teismo nutartis dėl baudos skyrimo neteisėta ir nepagrįsta. Teismas nenurodė, kokiu įstatyminiu pagrindu bauda skiriama. Bauda skirta nepagrįstai, pareiškėjas procesinėmis teisėmis nepiktnaudžiavo. Faktiškai teismas skyrė bauda už vadovo nepaskyrimą, nors tokios sankcijos jokiame įstatyme nenumatyta.
 9. Ieškovas UAB „Doka Lietuva“, atsakovai UAB „MBK statyba“, P. T. ir K. Z. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė dėl termino pateikti prašymą dėl baudos panaikinimo praleidimo. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo ir jį detalizuojančiais pareiškėjo argumentais iš esmės sutinka. 2017-02-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties, kuria pareiškėjui skirta bauda, rezoliucinėje dalyje nurodyta, jog pareiškėjas turi teisę per 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos kreiptis į teismą dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjui ši nutartis įteikta 2018-03-21. Tai pripažįsta tiek pareiškėjas, tiek pirmosios instancijos teismas. Pareiškėjas 2018-03-30 prašymą dėl baudos panaikinimo pateikė 2018-04-09, tad terminas pateikti nagrinėjamą prašymą suėjo 2018-04-04, t. y. pareiškėjas minėtą terminą praleido 5 dienomis.
 3. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pareiškėjui informavus teismą apie tai, kad nutrūko tarp jo ir atsakovo susiklostę atstovavimo santykiai, vien tik tokio pobūdžio pirmosios instancijos teismo minimos aplinkybės, kaip ieškovo UAB „Doka Lietuva“ atstovo raštu pateikti paaiškinimai, kad pareiškėjas kaip UAB „MBK Statyba“ atstovas 2016-12-23 10.00 val. buvo atvykęs derėtis su ieškovo atstovais dėl taikos sutarties sudarymo šioje byloje, ir kita, kai pareiškėjas tai neigia, nesudaro pagrindo spręsti, kad pareiškėjas faktiškai vis dar atstovavo atsakovui ir jam buvo ar turėjo būti žinoma, kas vyksta byloje. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai pripažino pareiškėją buvus nesąžiningą – tai, kad pareiškėjui neįsiteikė procesiniai dokumentai, savaime nereiškia pareiškėjo nesąžiningumo, tokiai išvadai daryti byloje turi egzistuoti pakankamas faktinis pagrindas, o nagrinėjamu atveju tokio nėra.
 4. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pareiškėjo argumentu, jog tai, kad pareiškėjas vadovauja atsakovo akcininkui, savaime neimplikuoja, kad pareiškėjas yra atsakingas už tinkamą atsakovo atstovavimą nagrinėjamoje byloje. Pareiškėjas, aiškiai ir nedviprasmiškai informavęs teismą apie atstovavimo santykių su atsakovu pabaigą, neturėjo pareigos domėtis bylos eiga, tuo tarpu terminas paduoti prašymą dėl ginčo baudos panaikinimo buvo praleistas nežymiai, vos 5 dienomis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai suponuoja, kad ginčo terminas pateikti prašymą dėl baudos panaikinimo turėjo būti atnaujintas.
 5. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).
 6. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog yra pagrindas atskirąjį skundą tenkinti iš dalies, skundžiamą nutartį panaikinti, terminą prašymui dėl baudos panaikinimo atnaujinti, o baudos panaikinimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

12Pareiškėjo I. R. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartį panaikinti, terminą prašymui dėl baudos panaikinimo atnaujinti, o baudos panaikinimo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai