Byla 2A-1734-567/2012
Dėl valdymo teisės gynimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Zitos Smirnovienės ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-728-534/2011 pagal ieškovo UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ ieškinį atsakovei R. G. dėl bendrovės turto išreikalavimo bei pagal atsakovės R. G. priešieškinį ieškovui UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ dėl valdymo teisės gynimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

51. Išreikalauti iš atsakovės R. G. UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ turtą:

6- kasos likutį 27201,56 Lt,

7- lengvąjį automobilį BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), 28299,04 Lt vertės;

8- lengvojo automobilio BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), signalizaciją, 452,17 Lt vertės,

9- monitorių „Samsung“ 337,43 Lt vertės.

102. Priteisti iš atsakovės R. G. 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 27201,56 Lt sumos nuo ieškinio priėmimo iki visiško sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad 2009-11-02 visuotinio UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas atšaukti UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ direktorę R. G. iš užimamų pareigų. Po atšaukimo buvusi direktorė privalėjo perduoti bendrovės dokumentaciją bei turimą turtą. 2009-11-02 priėmimo-perdavimo akto pagrindu R. G. perdavė visą buhalterinę dokumentaciją, tame tarpe kasos knygą, kanceliarines prekes, žurnalus, protokolus, spaudą. Ieškovas pažymi, jog atsakovės žinioje liko atsakovui priklausantis turtas, t.y. lengvasis automobilis BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), lengvojo automobilio BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), signalizacija, monitorius Samsung. Viso atsakovės R. G. žinioje liko UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ turto 56290,20 Lt sumai. Pagal LR CK 4.95 str. savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo (LR CK 1.138 str., 4.95 str.).

11Atsakovė R. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama jį atmesti. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai nepagrįsti ir neteisėti. Atsakovė valdo 45 proc. akcijų, o R. J. - 55 proc. akcijų. R. J., pasinaudodamas didesne dalimi priklausančiomis akcijomis, neteisėtai atleido ją iš užimamų pareigų. 2009-11-02 perdavimo - priėmimo aktu atsakovė perdavė R. J. visą buhalterinės apskaitos dokumentaciją ir visas pinigines lėšas, jokių pretenzijų nebuvo. Ir tik po mėnesio pareiškė neteisėtus reikalavimus. Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 3 str. 2 p. kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos, o atsakovei nuosavybės teise priklauso 45 proc. akcijos. R. J. veiksmai prieštarauja sąžiningumo, teisingumo, geros moralės principams (LR CK 1.5 str.).

12Atsakovė R. G. pateikė priešieškinį, prašydama pripažinti automobilio BMV valstybinis Nr. ( - ) ir šio automobilio signalizacijos atsakovės valdymą sąžiningu ir teisėtu, o ieškovo reikalavimą atmesti. Nurodė, kad atsakovė yra bendrovės akcininkė, jai priklauso 45 akcijos. Atsakovė teigia, jog pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą akcininkų turtinės teisės tiesiogiai priklauso nuo akcininkų turimų akcijų skaičiaus, nes įstatymas įtvirtina proporcingumo principą tarp turimų akcijų skaičiaus ir pagal jas suteikiamų turtinių teisių. Kitas UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ akcininkas R. J., kuriam priklauso 55 akcijos, naudojasi daug brangesniu automobiliu, tuo tarpu iš atsakovės prašo grąžinti automobilį, kuris kaip ir kitas bendrovės turtas 45 proc. priklauso jai. Atsakovė teigia, jog ji neteisėtai, be jokių priežasčių buvo atleista iš direktorės pareigų. Akcinė bendrovė yra juridinis asmuo, todėl būtina atsižvelgti į juridinio asmens įstatymines normas, vertinant ieškovo reikalavimą. Juridinio asmens dalyvis yra asmuo, kris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, todėl atsakovė teigia, jog beveik pusės bendrovės turto savininkė yra ji (LR CK 4.23 str., 4.26 str. 2 d., 3 d., 2.48 str. 2 d., LR Akcinių bendrovių įstatymo 14 str., 15 str., 16 str., 18 str.).

13Ieškovas UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 7 p. numatytos turtinės teisės nesuteikia pagrindo akcijų turėtojui laisvai ir savarankiškai disponuoti akcinės bendrovės turtu. Nei LR Akcinių bendrovių įstatymas, nei kitas įstatymas nenumato akcininko teisės savo nuožiūra disponuoti ir valdyti bendrovės turtą. Bedrovės turto valdymas vyksta per organus, išvardintus minėto įstatymo 19 str.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

15Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-12-08 sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė, nusprendė įpareigoti R. G. per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo grąžinti UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ turtą: kasos likutį 27201,56 Lt, lengvąjį automobilį BMV 330 D, valstybinis Nr. ( - ), kurio vertė 2762,28 Lt vertės, lengvojo automobilio signalizaciją už 427 Lt, monitorių „Samsung“ už 306,85 Lt; išieškoti iš R. G. UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ naudai 5 procentų metines palūkanas nuo 27201,56 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-09-08 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1667 Lt žyminį mokestį, 800 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti. Teismas nustatė, kad atšaukus atsakovę R. G. iš UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ vadovo pareigų, bendrovės kasoje nerasta 27201,56 Lt. Atsakovė R. G. negrąžino bendrovei turto – automobilio BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), už 28299,04 Lt su signalizacija už 452,17 Lt, monitoriaus “Samsung” už 337,43 litus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju tinkamai vykdė savo pareigas nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė yra civilinė atsakomybė. Bendrovės vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, pareigų, be abejo, ir teisių, atsiranda būtent įstatymų, o ne darbo sutarties ar vietinių (lokalinių) norminių (darbo) teisės aktų pagrindu, pavyzdžiui: LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 6, 8 dalys, 37 straipsnio 5, 8, 9, 10 dalys, CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str. 1, 2, 3, 4 dalys. Įstatymų nuostatose įtvirtintos vadovo pareigos yra civilinio teisinio pobūdžio – vienvaldiškai veikti bendrovės vardu jos santykiuose su kitais asmenimis, bendrovės ir kitų bendrovės organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai, būti lojaliam bendrovei, laikytis konfidencialumo. Už įstatymuose įtvirtintų pareigų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą bendrovės vadovo, kaip bendrovės valdymo organo, atsakomybė kyla taip pat įstatymų, o ne darbo sutarties ar vietinių (lokalinių) norminių (darbo) teisės aktų pagrindu. Šią pareigą ir jos teisinį pagrindą nustato civilinės, o ne darbo teisės normos. Teismas pažymėjo, jog atsakovė R. G., atšaukus ją iš bendrovės vadovės pareigų, neperdavė bendrovei kasoje esančių pinigų ir bendrovei priklausančių daiktų. LR CK 2.87 str. 1 d. numatyta juridinio asmens valdymo organo pareiga juridinio asmens ir juridinio asmens organo narių atžvilgiu veikti sąžiningai. LR CK 2.87 str. 4 d. numatytas draudimas – juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį asmeninei naudai. LR CK 2.87 str. 7 d. numatyta juridinio asmens valdymo organo nario pareiga visiškai atlyginti žalą juridiniam asmeniui. Teismas nustatė, jog rašytiniai įrodymai (b.l.20,21) patvirtina, kad kasoje turėjo būti 27201,56 Lt, kurie 2009-11-02 priėmimo-perdavimo aktu nebuvo perduoti naujai paskirtam bendrovės vadovui. Bendrovė disponavo savo vardu automobiliu BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), su signalizacija, monitoriumi “Samsung”. Teismas konstatavo, kad atsakovė nurodyto turto neperdavė (b.l. 22). Teismas nurodytą turtą įvertina pagal nusidėvėjimo dokumentus (b.l. 23,24): automobilį BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), 27625,28 Lt sumai, signalizaciją 427 Lt sumai, monitoriumi “Samsung” 306,85 Lt sumai. Teismas nurodė, jog atsakovės priešieškinį atmeta, nes atsakovė, būdama akcininke, negali painioti bendrovei priklausančio turto su nuosavu turtu (LR CK 2.87 str. 4 d.). Atsakovė turimą bendrovės turtą privalo sugrąžinti ieškovui, nes turimos akcijos nesuteikia atsakovei valdymo teisės – valdyti bendrovei priklausančius daiktus be visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo. Atsakovės, kaip akcininkės turtinės ir neturtinės teisės, apibrėžtos LR Akcinių bendrovių įstatymo 3 str. 2 d., 14 str., 15 str., 16 str. normose. Teismas pažymėjo, jog minimo įstatymo 15 str. nėra numatyta akcijų turėtojui turtinė teisė valdyti akcinei bendrovei priklausantį turtą. LR CK 2.87 str. 4 d. numatytas draudimas – juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį asmeninei naudai. Atsakovė neturi teisės valdyti bendrovės turtą nesudariusi sutarties su bendrove, nesant visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo. Perduodama naujam bendrovės vadovui finansinius ir apskaitos dokumentus (b.l. 18,19), ieškovė turėjo perduoti pinigų likutį kasoje. Monitorius “Samsung” buvo atsakovės žinioje, todėl ji turi pareigą grąžinti bendrovei turtą. Atsakovė teismui nepateikė įrodymų, pagrindžiančių bendrovės pinigų perdavimą, monitoriaus “Samsung” nurašymą, perleidimą. Atsakovė, buvusi bendrovės vadovė, neturėdama įrodymų dėl bendrovei priklausančio turto pagrįsto sumažėjimo, nurašymo, perleidimo, negali remtis paaiškinimu, kad nežino kur bendrovės pinigai ir turtas, todėl nekyla jai pareiga grąžinti pasisavinto turto. (LR CK 2.87 str. 1 d. ir 4 d., 4.95 str., 6.37 str. 2 d., 3 d.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Atsakovė R. G. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-12-08 sprendimą, ieškovo UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ ieškinį atmesti, atsakovės priešieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybės, neteisingai taikė materialinės ir procesines teisės normas. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Apeliantei dirbant bendrovėje direktorės pareigose, R. J. buvo komercijos direktoriaus pareigose bei turėdamas kontrolinį akcijų paketą, neteisėtai atleido ją iš direktorės pareigų, nenurodydamas atleidimo priežasčių. R. G. perdavė R. J. visas materialines vertybes, esančias pinigines lėšas bei kitą dokumentaciją, kasos knygą 2009-09-30 laikotarpiui su nurodytu likučiu kasoje, t.y. 27201,56 Lt. Nuo 2009-09-30 iki atsakovės atleidimo 2009-11-02 kasos operacijos nebuvo atliekamos. R. J. pasirašė priėmimo-perdavimo aktą, tačiau jame jis nenurodė, jog apeliantė neperdavė 27201,56 Lt. Apeliantė pažymėjo, jog jei kasos pinigai nebuvo perduoti, R. J. tai privalėjo pažymėti priėmimo-perdavimo akte arba surašyti atskirą dokumentą, arba kreiptis į teisėsaugos organus dėl pinigų dingimo, tačiau to nepadarė. Kita vertus, įstatyminės normos nenumato, kad dėl pinigų lėšų turi būti surašytas atskiras aktas, perduodant kasos knygą. Kasos knygoje yra užfiksuota data ir likutinė suma, kuri patvirtina piniginių lėšų buvimą kasoje. Ilgalaikio turto byloje pateiktas visas bendrovės turto aprašas. R. J. susipažino su aktu, sutiko ir jokių pretenzijų nepareiškė. R. J. kabinete stovi seifas, raktą nuo seifo turėjo taip pat jis, perdavimo - priėmimo aktą pasirašė, nepareikšdamas jokių pretenzijų dėl piniginių lėšų, o praėjus daugiau kaip mėnesiui po perdavimo kreipėsi į teismą. 2011-02-21 teismo sprendimu R. J. buvo paskirta 800 Lt piniginė bauda, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl teismo sprendimo nevykdymo. Teismas, nurodydamas LR Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 6 d. 8 d., 37 str. 5 d.. 8 d., 9 d., 10 d., privalėjo pateikti įrodymus, kurių pagrindu galima padaryti pagrįstą išvadą, kad atsakovė, būdama bendrovės direktorė, elgėsi nesąžiningai ir neprotingai, o ne deklaruoti įstatymines normas, kurios apeliantei negali būti taikomos, nepateikus įrodymų, kurie patvirtintų minėtų pareigų neatlikimą. Kadangi juridinių asmenų požymis yra turto atskirtumas, juridinio asmens dalyviai pagrįstai neišsaugo nuosavybės teisių į turtą, tačiau valdyti atskiro juridinio asmens turto įstatymas nedraudžia, todėl pirmosios instancijos teismas neteisingai komentuoja LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 str., nurodydamas, kad tai nenumatyta akcijų turėtojui turtinės teisės valdyti akcinei bendrovei priklausantį turtą, tačiau ir nedraudžiama. Apeliantė teigia, jog jai priklauso 45 proc. vardinių akcijų, todėl išreikalavus iš jos turtą, būtų pažeisti teisingumo ir sąžiningumo principai, nes R. J. be jokio pagrindo atleido apeliantę iš užimamų pareigų. Apeliantė nesutinka su teismo argumentu, jog ji nepateikė duomenų apie turto sumažėjimą, teigdama, jog tokią pareigą turėjo bendrovės vadovas. Pirmosios instancijos teismas nurodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, jog administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesnį veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais, veikti rūpestingai, sąžiningai ir atidžiai. Apeliantė pažymi, jog ji negali grąžinti monitoriaus, nes jis yra pas R. J., kuris teismo posėdyje neneigė šios aplinkybės. Automobilis, kaip ir kitas bendrovės turtas, priklauso apeliantei 45 proc., t.y. beveik pusę turto priklauso R. G. (LR CK 1.5 str., 4.23 str., 4.26 str.).

18Ieškovas UAB „KOMPLEKSINĖS STATYBOS“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, nurodydamas, jog aplinkybę, kad piniginės lėšos buvo perduotos, privalo įrodyti apeliantė. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes. Apeliantė, remdamasi LR CPK 178 str., visiškai nepagrindžia savo teiginius įrodymais, o jos teiginiai prieštarauja byloje surinktiems įrodymams. Aplinkybė, kad apeliantė bendrovės turtu naudojasi, kaip savu, leidžia daryti išvadą, jog ir pinigais ji taip pat pasinaudojo kaip savo, laikydama tam turinti teisę. Įstatymai nenumato, kad kasos knygos perdavimas laikytinas ir pinigų perdavimu. Pinigų perdavimo faktą privalu įrodyti rašytiniais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino LR Akcinių bendrovių įstatymo 15 str., LR CK 2.87 str. 4 d., nurodančią, kad juridinio asmens valdymo organo narys negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu. Monitorius „Samsung“ yra bendrovės balanse, todėl jis nėra nurašytas (LR CK 2.87 str. 4 d., 4.95 str.).

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir procesinių pažeidimų, sudarančių pagrindą pakeisti ar panaikinti apeliantės skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos išaiškintos ir pritaikytos tinkamai (LR CPK 320 str.).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama atsakovės apeliacinio skundo ribose, siekiant nebloginti apeliantės padėties, atsižvelgiant į tai, kad įstatymų leidėjas draudžia bloginti apelianto padėtį, kai sprendimą skundžia tik viena šalis.

22Įstatymų leidėjas reglamentuodamas juridinio asmens organų narių pareigas, nustatė, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, bei negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis nurodytas pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

23Ta aplinkybė, kad atsakovė yra bendrovės akcininkė, turinti 45 vienetus bendrovės akcijų (b.l. 129) ir yra laimėjusi civilinę bylą su UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ dėl piniginės kompensacijos bei atlyginimo už uždelstą atsisakyti laiką priteisimo (b.l. 130 - 136, 141-147) nesuteikia atsakovei jokių teisinių privilegijų disponuoti bendrovės turtu, nes negalima siekti asmeninės naudos, kaip akcininkei, įmonės sąskaita.

24Teisėjų kolegija nevertina apeliantės argumentų dėl jos atleidimo iš įmonės direktorės pareigų, nes su darbo teisiniais santykiais susijęs ginčas yra išspręstas ir šiuo klausimu yra įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai (b.l. 130 - 136, 141-147).

25Pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, nes teismas byloje esančius įrodymus įvertino tinkamai ir objektyviai pagal vidinį savo įsitikinimą. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą keisti pirmosios instancijos teismo argumentus dėl įrodymų vertinimo. Tai, kad apeliantei nepatinka sprendimo surašymo stilius, nereiškia, kad įrodymai įvertinti neobjektyviai ir teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės atitinka CPK 263, 265 ir 270 straipsnių reikalavimus ir apeliantės argumentas dėl netinkamai pritaikytų materialinės ir procesinės teisės normų yra teisiškai nepagrįstas. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundžiamas sprendimas yra pakankamai motyvuotas. Teisėjų kolegija nenustatė CPK nuostatų ir materialinės teisės pažeidimų, turėjusių įtakos bylos išsprendimo teisingumui.

26Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes byla iš esmės išspręsta teisingai pirmosios instancijos teisme, kuris pagrįstai tenkino ieškinį, atmesdamas priešieškinį, padarydamas išvadą, kad atsakovė, kaip akcininkė, neteisėtai naudojasi bendrovei priklausančiu turtu ir pinigais.

27Teisėjų kolegija kritiškai vertina apeliantės argumentus, kad ji perdavė R. J. visas materialines vertybes, esančias pinigines lėšas bei kitą dokumentaciją, kasos knygą 2009-09-30 laikotarpiui su nurodytu likučiu kasoje, t.y. 27201,56 Lt, nes byloje pateiktas 2009-11-02 priėmimo-perdavimo aktas (b.l. 18-19) neįrodo, kad atsakovė perdavė kasos likutį 27201,56 Lt sumai, lengvąjį automobilį BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), lengvojo automobilio BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), signalizaciją, ir monitorių „Samsung“. Tai, kad buvo perduota kasos operacijų apskaitos knyga, savaime neįrodo piniginių lėšų 27201,56 Lt sumai grąžinimą įmonei, nes pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovė pripažino, kad atliko ir kasininkės funkcijas (b.l. 67- 72). Atsakovė neįrodė aplinkybės, kad ji perdavė grynųjų pinigų kasos likutį 27201,56 Lt sumai, lengvąjį automobilį BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), lengvojo automobilio BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), signalizaciją ir monitorių „Samsung“, ieškovui, nes byloje esantys įrodymai patvirtina, kad šis turtas nėra grąžintas įmonei (b.l. 21-24).

28Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinio asmens dalyviai neišsaugo nuosavybės teisių į turtą, kuris yra juridinio asmens turtas. Tai, kad valdyti atskiro juridinio asmens turto įstatymas nedraudžia, savaime nereiškia, kad įmonės akcininkas, neturėdamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo leisti akcininkui naudotis tam tikru įmonės turtu, gali savo nuožiūra disponuoti įmonės turtu, kai akcininkas yra atleistas iš įmonės vadovo pareigų.

29Apeliantei priklauso 45 proc. įmonės akcijų, todėl išreikalavus iš jos ginčo turtą, nebūtų pažeisti protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principai, nes pati apeliantė, būdama atleista iš įmonės vadovo pareigų, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu ir įmonės turtą naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo.

30Byloje nėra duomenų, kad atsakovė negali grąžinti monitoriaus, nes apeliantės advokatas pirmosios instancijos teisme nurodė, kad ginčo monitoriumi naudojasi atsakovės sūnus (b.l. 67-72).

31Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė priešieškinį pripažinti automobilio BMV, valstybinis Nr. ( - ), ir šio automobilio signalizacijos atsakovės valdymą sąžiningu ir teisėtu, nes šis automobilis yra registruotas UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ vardu (b.l. 79).

32Atleidus atsakovę iš bendrovės vadovės pareigų, ji įgijo pareigą grąžinti bendrovei ginčo turtą, nes byloje nėra duomenų, kad juridinio asmens dalyviai sutiko, kad atsakovė, kaip akcininkė, disponuotų konkrečiu bendrovės turtu. Tokiu būdu atsakovė tokiais savo veiksmais pažeidė CK 2.87 straipsnyje nurodytas jos, kaip juridinio asmens valdymo organo nario, pareigas ir atliko neteisėtus veiksmus dėl ginčo turto negrąžinimo įmonei. Nurodytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nustatytos visos atsakovės civilinės atsakomybes taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys ir kaltė. Todėl, vadovaujantis CK 2.87 straipsnio 7 dalimi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškinį tenkino, atmesdamas priešieškinį, įpareigojant R. G. per 10 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo grąžinti UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ turtą: kasos likutį 27201,56 Lt, lengvąjį automobilį BMV 330 D, valstybinis Nr. ( - ), kurio vertė 2762,28 Lt vartės, lengvojo automobilio signalizaciją už 427 Lt, monitorių „Samsung“ už 306,85 Lt; išieškoti iš R. G. UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ naudai 5 procentų metines palūkanas nuo 27201,56 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-09-08 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1667 Lt žyminį mokestį, 800 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti.

33Šiuo atveju byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti apeliacinį skundą. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, priėmė teisingą sprendimą.

34Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR Akcinių bendrovių įstatymas, CK 1.5 str., 6.245 str. – 6.249 str., CPK 177 str.- 179 str., 185 str., 313 str., 314 str., 320 str., 328 str.).

35Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantei nėra atlyginamos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis patyrė apeliacinės instancijos teisme bylinėjimosi išlaidas, todėl jam nėra atlyginamos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

37Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. 1. Išreikalauti iš atsakovės R. G. UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ turtą:... 6. - kasos likutį 27201,56 Lt,... 7. - lengvąjį automobilį BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), 28299,04 Lt vertės;... 8. - lengvojo automobilio BMV 330D, valstybinis Nr. ( - ), signalizaciją, 452,17... 9. - monitorių „Samsung“ 337,43 Lt vertės.... 10. 2. Priteisti iš atsakovės R. G. 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo... 11. Atsakovė R. G. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydama jį atmesti.... 12. Atsakovė R. G. pateikė priešieškinį, prašydama pripažinti automobilio... 13. Ieškovas UAB „KOMPLEKSINĖ STATYBA“ pateikė atsiliepimą į... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-12-08 sprendimu ieškinį tenkino,... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Atsakovė R. G. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus... 18. Ieškovas UAB „KOMPLEKSINĖS STATYBOS“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama atsakovės apeliacinio skundo... 22. Įstatymų leidėjas reglamentuodamas juridinio asmens organų narių pareigas,... 23. Ta aplinkybė, kad atsakovė yra bendrovės akcininkė, turinti 45 vienetus... 24. Teisėjų kolegija nevertina apeliantės argumentų dėl jos atleidimo iš... 25. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, nes... 26. Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes byla... 27. Teisėjų kolegija kritiškai vertina apeliantės argumentus, kad ji perdavė... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinio asmens dalyviai neišsaugo... 29. Apeliantei priklauso 45 proc. įmonės akcijų, todėl išreikalavus iš jos... 30. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė negali grąžinti monitoriaus, nes... 31. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė priešieškinį... 32. Atleidus atsakovę iš bendrovės vadovės pareigų, ji įgijo pareigą... 33. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti... 34. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliacinio skundo... 35. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas netenkinamas, apeliantei nėra... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 37. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimą...